Page 1

Tекст СИМЕОН МАРИНКОВИЋ и СЛАВИЦА МАРКОВИЋ

Иза сваког прозорчића крије се нека Тигијева играчка. А за шетњу и игру с другарима – играчака никад доста!

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0632-1 COBISS.SR-ID 272560652

9 788652 906321

ТИГИ, хајдемо у шетњу

Илустрације Евелина Даневa Рајнингер

ХАЈДЕМО у ШЕТЊУ


Тиги, обуј се! Идемо напоље! Погледај ко те чека!


Требаће ми још нека играчка. Ено моје грабуљице!


Потражићу и у орману.


Шта се то чује из оставе?

ТУП

!

ТУП!

Т

! П У


Можда ћу нешто пронаћи иза куће?


Хеј, па ту је моја лопатица! Свуда сам је тражио.


Tекст СИМЕОН МАРИНКОВИЋ и СЛАВИЦА МАРКОВИЋ

Иза сваког прозорчића крије се нека Тигијева играчка. А за шетњу и игру с другарима – играчака никад доста!

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0632-1 COBISS.SR-ID 272560652

9 788652 906321

ТИГИ, хајдемо у шетњу

Илустрације Евелина Даневa Рајнингер

ХАЈДЕМО у ШЕТЊУ

Profile for Kreativni centar

Tigi, hajdemo u šetnju  

Iza svakog prozorčića krije se neka Tigijeva igračka. A za šetnju i igru s drugarima - igračaka nikad dosta! Ova knjiga, namenjena najmlađi...

Tigi, hajdemo u šetnju  

Iza svakog prozorčića krije se neka Tigijeva igračka. A za šetnju i igru s drugarima - igračaka nikad dosta! Ova knjiga, namenjena najmlađi...