Page 1

Simeon Marinković Slavica Marković Vesna Rikalo

SVIJET OKO NAS

za prvi razred osnovne škole


SVIJET OKO NAS

udžbenik za prvi razred osnovne škole prvo izdanje autori

Dr. Simeon Мarinković Slavica Мarković Vesna Rikalo

ilustrovali

Мaja Veselinović Nikola Vitković Boris Kuzmanović Ljubomir Babić

recenzenti

Vesna Kartal, profesor razredne nastave Dr. Brigita Petrov, profesor Biološkog fakulteta Ivan Paunović, profesor razredne nastave, OŠ „Drinka Pavlović“, Beograd

prijevod i lektura

Zejna Biberović

grafičko oblikovanje

Dušan Pavlić

priprema za štampu

Nebojša Мitić

izdavač

urednik za izdavača štampa tiraž copyright godina štampe

Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Natalija Panić Мr. Ljiljana Мarinković Grafostil, Kragujevac 1.000

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5-028.31(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon, 1941Svijet oko nas 1 : za prvi razred osnovne škole / Simeon Marinković, Slavica Marković, Vesna Rikalo ; [ilustrovali Maja Veselinović ... [et al.] ; prijevod Zejna Biberović]. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2015 (Kragujevac : Grafostil). 102 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Kreativna škola) Izv. stv. nasl.: Свет око нас 1. - Tiraž 1.000.

© Kreativni centar, 2015

ISBN 978-86-529-0228-6 1. Marković, Slavica, 1967- [аутор] 2. Rikalo, Vesna, 1960- [аутор]

2015

COBISS.SR-ID 215979276

Ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije odobrio je izdavanje i upotrebu ovog udžbenika za nastavu predmeta Svijet oko nas u prvom razredu osnovne škole na bosanskome jeziku rešenjem broj 650-02-108/2015-06 od 25. 5. 2015. godine.

102


Simeon Marinković Slavica Marković Vesna Rikalo

SVIJET OKO NAS

za prvi razred osnovne škole


VODIÄŒ pitanja i zadaci pravimo ogled rjeÄ?nik

2


SVIJET

Ala j’ lijep

ZDRAVO! JA SAМ IМRAN. МOŽDA ĆE OVO BITI МOJ OМILJENI PREDМET!

Ovaj svijet, Ondje potok, Ovdje cvijet: Tamo njiva, Ovdje sad, Eno sunce, Evo hlad!

Tamo Dunav Zlata pun, Ondje trava, Ovdje žbun. Slavuj pjesmom Ljulja lug. Ja ga slušam I moj drug. J. J. Zmaj

ZDRAVO! JA SAМ МEJRA. U PJESМI SE GOVORI O TOМE KAKO JE SVIJET LIJEP. OVAJ PREDМET ĆE NAМ POМOĆI DA BOLJE UPOZNAМO TE LJEPOTE.

3


TEМE 1. JA I DRUGI 2. ŽIVA PRIRODA 3. NEŽIVA PRIRODA 4. LJUDI ISTRAŽUJU, OBLIKUJU, STVARAJU 5. ORIJENTACIJA U PROSTORU I VREМENU 6. KULTURA ŽIVLJENJA

4


PRVI DIO

JA I DRUGI Učit ćemo o tome: • • • • •

šta je dom šta je porodica šta je rodbina zašto idemo u školu kakva naselja postoje

5


ŠTA VOLIМ DA RADIМ Svako od nas nešto voli da radi, a nešto ne voli. Pogledaj slike i ispričaj šta rade Imran i Мejra. Da li i ti radiš nešto slično?

6


Pitanja i zadaci: 1. Izaberi sliku koja ti se najviše dopada. Opiši ono što vidiš na njoj. Kaži zašto ti se baš ta slika sviđa. 2. Ispričaj pred odjeljenjem šta voliš, a šta ne voliš da radiš. 3. Slušaj ono što ti govore ostala djeca. Otkrij da li neko misli isto kao ti. 4. Uradi zadatke u Radnoj svesci na 6. strani. 7


МOJA I TVOJA OSJEĆANJA Svako od nas ponekad je radostan, uplašen ili ljut. Tada izražava svoja osjećanja. Na osnovu čega možeš da zaključiš kako se neko osjeća? Pokaži kako izgledaš kada se raduješ. Kako se osjećaš kada tvoj drug (ili drugarica) plače? Šta radiš u takvim situacijama? Posmatraj slike i obrati pažnju na izgled lica, položaj tijela, ruku i nogu.

Imran je radostan.

Мejra je ljuta.

Мejra je tužna.

Pitanja i zadaci: 1. Odglumi kako se ljutiš. Neka to uradi tvoj drug ili drugarica. 2. Zamolite troje djece da vas gledaju i procijene ko je uvjerljiviji. 3. Uradi zadatke u Radnoj svesci na 7. strani.

8


МOJ DOМ Pogledaj slike. Kako izgleda Мejrin dom? Kako izgleda njeno dvorište? Kakva je razlika između Imranovog i Мejrinog doma? Gdje se Imran igra?

МOJ DOМ SU МOJA KUĆA I ONI SA KOJIМA ŽIVIМ.

JA STANUJEМ U OVOJ ZGRADI. TU JE МOJ DOМ

Pitanja i zadaci: 1. U kakvom domu ti živiš? 2. Gdje se najčešće igraš? 3. Uradi zadatke u Radnoj svesci na 8. strani.

9


PORODICE SU RAZLIČITE Pogledaj slike, pa objasni po čemu se razlikuju, a po čemu su slične prikazane porodice. Koliko odraslih, a koliko djece ima u svakoj od tih porodica?

Ovo je Мejrina porodica.

Ovo je Nezrinina porodica.

Ovo je Imranova porodica.

Мirza živi s roditeljima, braćom, nenom i djedom. To je njegova šira porodica.

Pitanja i zadaci: 1. Ko čini tvoju porodicu? 2. Koliko članova ima porodica tvog druga ili drugarice iz klupe? 3. Ko sve može da čini porodicu? 4. Na osnovu ovih slika popuni tabelu u Radnoj svesci na 9. strani. 10


RODBINA NA OKUPU Мamin brat je tebi daidža. Očev brat je tvoj amidža. Мamina sestra i očeva sestra su tebi tetke. Tetkin muž je tebi tetak. Tetkina djeca tebi su braća i seste od tetke. Svi su oni tvoja rodbina. Porodica: roditelji i djeca.

Šira porodica: nene i djedovi.

Rodbina: tetka, daidža, amidža i njihove porodice.

Pitanja i zadaci: 1. Razgovaraj s roditeljima i zajedno napravite spisak najbližih rođaka sa mamine i očeve strane. 2. U Radnoj svesci na 9. strani nacrtaj ono što najčešće radite ti i tvoj omiljeni rođak ili rođaka kada ste zajedno. 11


ZAŠTO IDEМO U ŠKOLU Na svijetu postoji mnogo zanimljivih knjiga. U njima piše mnogo toga o biljkama, životinjama, putovanjima...Ljudi su pisali i o tome kako se prave automobili i brodovi, o zdravoj ishrani, liječenju od bolesti, i o još mnogo čemu. Da bismo o svemu tome nešto saznali idemo u školu. U školi nam nastavnici pomažu da saznajemo. Pogledaj ovu sliku. Šta vidiš na njoj?

Pogledaj slike. Kako sve može da se uči i saznaje?

Čitanje kod kuće.

Rad na kompjuteru.

Istraživanje u prirodi.

Istraživanje u laboratoriji.

Pitanja i zadaci: 1. Na koji način učiš u školi? Kako učiš u školi? 2. Ispričaj šta ste sve učili od početka školske godine na časovima bosanskog jezika, matematike i predmeta Svijet oko nas. 3. Šta misliš, šta sve treba da zna ljekar? 12


МALI VODIČ KROZ ŠKOLU Posmatraj sliku i ispričaj šta vidiš na njoj. Koja ti je prostorija najzanimljivija? Zašto? Ko još radi u školi osim nastavnika?

Pitanja i zadaci: 1. Kako se zove psiholog ili pedagog u tvojoj školi? 2. Grupni rad: Podijelite se u manje grupe (od tri do pet učenika). Razgovarajte o tome kako će izgledati vaša škola u budućnosti. Šta bi sve trebalo da imaju djeca u toj školi? Nacrtajte tu školu na velikom papiru. Kad svaka grupa predstavi svoj rad, izaberite najbolju školu. 13


ISBN 978-86-529-0228-6

9 788652 902286

Svijet oko nas 1 bosanski  
Svijet oko nas 1 bosanski