Page 1

Zvezda koja je najbliža Suncu zove se Proksima Kentauri.

Nauka o me vremena renju horolog je ija.

Zelena anakonda je najteža zmija na svetu.

Tradicionalna loptica za badminton ima 16 peraca.

Sveznanje za decu

Ajfelova kula podignuta je 1889.

Kamile sa dve grbe zovu se baktrijske kamile.

je napisao najman

sp Šek

d od a i.

oze N a r m i vis e enk s a drž se m 1000

Sa preko 135 prozorčića i na stotine podataka ena m e r e od v Mravi postoj saurusa. dino

ko nih š i r ozo 37 p

d ma

ir je

lade oko 1847. č la je tab ljena v

P nap rva ra

Odrasli imaju u telu 206 kostiju.

Crveno more more je na na jtop sve lije tu.

Detlić može kljunom da udari u drvo 20 puta u sekundi.

Najveći leptir na svetu zove se Krilo kraljice Aleksandre.

Bazilisk je gušter koji može da trči po vodi.

a.


U T E N R E NA INT k verovati.

JE , ali im se ne može uvoeuzdanim činjenicama N A N Z E V S prepun informacija ljivim i pre svega p neral knowledge.

ge im je Internet e sa izuzetno zan klinks i ukucajte ic v qu jto rne.com/ ove za sa Zato link ite na www.usbo potraž

Žirafe spavaju stojeći.

Prvi let avionom braće Rajt trajao je samo 12 sekundi.

Sveznanje za decu

Ova knjiga otkriva svet pun činjenica, informacija i znanja. Elvis Prisli je snimio preko 600 pesama.

Slepi miševi čine četvrtinu svih sisara.

Ženke pčela mogu da ubodu, a mužjaci ne mogu.

Autori: Džejms Meklejn i Ale ks Frit Ilustracije: Marko Palm ijeri Dizajn: Emili Barden Dodatni dizajn: Han a Ahmed Glavni dizajner: Zo i Rej Glavni urednik: Ru t Broklherst

CIP – Каталогизација у публикацији – Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0436-5 COBISS.SR-ID 237261324

Sveznanje za decu • Naslov originala: Lift-the-flap General Knowledge • Copyright © 2015 Usborne Publishing Ltd. • Za izdanje na srpskom jeziku © Kreativni centar 2017 • Prvo izdanje • Sva prava zadržana. Nijedan deo ove knjige ne sme biti reprodukovan – mehanički, elektronski ili na drugi način, uključujući i fotokopiranje – bez pismene saglasnosti izdavača. • Napisali Džejms Meklejn i Aleks Frit • Ilustrovao Marko Palmijeri • Dizajnirala Emili Barden • Sa engleskog prevela Mirjana Popov-Slijepčević • Tiraž 2000 • Godina štampe 2017 • Štampano u Kini ISBN 978-86-529-0436-5

9 788652 904365

Sveznanje za decu  
Sveznanje za decu  

Mnoštvo podataka o različitim oblastima nauke, kulture i umetnosti nalazi se ispod prozorčića u ovoj knjizi. Zabavljajući se, dete će sticat...