Page 1


СВЕТ ОКО НАС

радна свеска за први разред основне школе прво издање аутори

илустровали

рецензенти

Др Симеон Маринковић Славица Марковић Весна Рикало Маја Веселиновић Никола Витковић Борис Кузмановић Љубомир Бабић Вукашин Багић Весна Картал, професор разредне наставе Др Бригита Петров, професор Биолошког факултета Иван Пауновић, професор разредне наставе, ОШ „Дринка Павловић“, Београд

лектор

Виолета Бабић

графичко обликовање

Душан Павлић

припрема за штампу

Небојша Митић

издавач

Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

уредник

Наталија Панић

за издавача штампа тираж copyright

Мр Љиљана Маринковић Публикум 5.000 © Креативни центар, 2014

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5-028.31(075.2)(076.1) МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Свет око нас 1 : радна свеска : за први разред основне школе / Симеон Маринковић, Славица Марковић, Весна Рикало ; [илустровали Маја Веселиновић ... и др.]. - 1. изд. Београд : Креативни центар, 2014 (Београд : Публикум). - 79 стр. : илустр. ; 27 cm Тираж 5.000. ISBN 978-86-529-0153-1 1. Марковић, Славица, 1967 [аутор] 2. Рикало, Весна, 1960 [аутор] COBISS.SR-ID 210343180

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу ове радне свеске у оквиру уџбеничког комлета за наставу света око нас у првом разреду основне школе решењем број 650-02-64/2014-06 од 18. 7. 2014.


Simeon Marinkovi} Slavica Markovi} Vesna Rikalo

za prvi razred osnovne {kole


ТЕМЕ 1. Ја и други 2. Жива природа 3. Нежива природа 4. ЉУДИ ИСТРАЖУЈУ, ОБЛИКУЈУ, СТВАРАЈУ 5. Оријентација у простору и времену 6. Култура живљења

2


ПРВИ ДЕО

ЈА И ДРУГИ Твој задатак ће бити: • да испуниш своју страну • да нацрташ оно што волиш да радиш • да нацрташ свој дом • да нацрташ своју школу

3


Залепи фотографију.

Обој.

Залепи фотографију.

Упиши.

Шта значи твоје име? Како највише волиш да те зову? Како се зову твоји родитељи? Распитај се у својој породици о пореклу свог презимена. 4


Нацртај.

Залепи фотографију или нацртај.

Заокружи број.

Заокружи број.

Обој.

Уз помоћ родитеља сазнај колико имаш килограма и колико износи твоја висина. Заједно заокружите одговарајуће бројеве. 5


Шта волим да радим Ученици првог разреда наводили су шта воле да раде, а шта не. Ако и ти волиш то да радиш, заокружи ДА; ако не волиш, заокружи НЕ. Волим да се играм напољу с друштвом.

ДА

НЕ

Волим да играм компјутерске игрице.

ДА

НЕ

Волим да гледам телевизију.

ДА

НЕ

Волим да спремам собу (скупљам играчке, намештам кревет и слично).

ДА

НЕ

Волим да износим смеће до контејнера.

ДА

НЕ

Волим да ме шаљу у продавницу да нешто купим.

ДА

НЕ

Волим да цртам.

ДА

НЕ

Упореди одговоре с другом или другарицом. Шта вам је заједничко? У чему се ваши одговори разликују? Шта највише волиш да радиш у кући? Нацртај.

Погледај свој цртеж и цртеже друге деце из одељења. Да ли је неко нацртао исто што и ти? Шта не волиш да радиш, а мораш? Зашто мораш? 6


Моја и твоја осећања Погледај ове слике. Како се Маја и Иван осећају? Размисли па нацртај шта им се догодило.

7


Свет око нас за први разред - радна свеска  

Питања и задаци у радној свесци прате градиво изложено у уџбенику и максимално активирају ученике у процесу утврђивања знања.

Свет око нас за први разред - радна свеска  

Питања и задаци у радној свесци прате градиво изложено у уџбенику и максимално активирају ученике у процесу утврђивања знања.