Page 1


SVET VÔKOL NÁS

pre druhý ročník základnej školy tretie vydanie Autori: Preložila: Ilustrovali: Recenzentky:

Lektorovali:

Dr. Simeon Marinković Slavica Markovićová Marína Šimáková Darko a Marija Žebićovci Dr. Kristina Gopčevićová, docentka za chémiu na Lekárskej fakulte v Belehrade Svetlana Teofilovićová, triedna učiteľka v Základnej škole Veljka Dugoševića v Belehrade Sladjana Ilićová, profesorka v Belehrade Júlia Hansmanová Katarína Melichová

Grafická úprava:

Dušan Pavlić Neda Dokićová

Príprava do tlače:

Nebojša Mitić

Vydavateľ:

Redaktorka: Za vydavateľa:

Kreativne centrum, Gradištanska 8, Belehrad, Tel. číslo a číslo faxu 011 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659, www.kreativnicentar.rs Violeta Babićová Mr. Ljiljana Marinkovićová

Vytlačil:

Publikum

Náklad:

500

Copyright

© Kreativni centar, 2013

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon, 1941 Svet vôkol nás : pre druhý ročník základnej školy / [autori Simeon Marinković, Slavica Markovićová ; preložila Marína Šimáková ; ilustrovali Darko a Marija Žebićovci]. - 3. vyd. - Beograd : Kreativni centar, 2013 (Beograd : Publikum). - 150 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm Podatak o autorima preuzeti iz kolofona. Prevod dela: Свет око нас. - Tiraž 500. Registar. ISBN 978-86-7781-444-1 1. Marković, Slavica, 1967 [аутор] COBISS.SR-ID 199888652

Minister osvety a športu Republiky Srbsko schválil vydanie a používanie tejto učebnice v druhom ročníku základnej školy výmerom číslo 650-02-00129/2008 zo dňa 25. 06. 2008.

150


Svet vôkol nás pre druhý ročník základnej školy


Návod Tejto knihe lepšie porozumieš, ak najprv spoznáš znaky, ktoré sú v pokračovaní:

úloha kreslíme a vyfarbujeme spamätaj sa na to, čo sme sa už naučili hráme sa na divadielko píšeme rozprávame sa skúmame pokus riešime domáca úloha vymysli, vyrozprávaj a napíš �

slovník

2

Podrobný obsah nájdeš na konci knihy. Na konci knihy je i zoznam dôležitých slov, o ktorých sa tu hovorí.


Svet vôkol nás

Táto kniha ti pomôže lepšie spoznať seba a svet, v ktorom žiješ. Prečo je to dôležité? • Aby si sa mohol lepšie kamarátiť s priateľmi a priateľkami. • Aby si sa lepšie vynachádzal v rozličných situáciách. • Aby si krajšie žil. • Aby si mal väčší pôžitok z prírody vôkol teba.


Toto som ja �

Volám sa

Moje priezvisko je

Moja adresa je

Chcem, aby ma volali

�KOĽKO SOM NARÁSTOL: začiatok 1. ročníka

začiatok 2. ročníka

rozdiel

Aký som vysoký: Koľko mám kilogramov: Číslo topánok:

z chlapcov

Si spokojný/á s tým, ako si narástol? V mojej triede najvyšší sú: z dievčat

Čo si myslíš, čo by si mal urobiť, aby si ešte viac narástol? (napríklad: zdravo sa živiť)?

4

Áno

Nie

Čiastočne


Ako poznám svojich spolužiakov Odpovedz na otázky po pamäti. Potom sa v triede o tom porozprávajte.

Koľkým spolužiakom sa priezvisko začína na rovnaké písmeno ako tvoje?

Koľko spolužiakov má mladšieho brata alebo sestru?

Koľko spolužiakov má čierne vlasy?

Koľkí majú modré oči?

Koľko tvojich spolužiakov nosí okuliare?

Koľkí sa učia hrať na nejakom hudobnom nástroji?

Koľkí majú domáceho miláčika?

Si spokojný/á s tým, ako poznáš svojich spolužiakov?

Prečo je dôležité lepšie poznať svojich priateľov?

Tvoja odpoveď

Skutočný stav

Vyrieš obrázkovú krížovku. Odhalíš jedno dôležité slovo. Keď krížovku vyriešiš a zistíš, o ktoré slovo ide, napíš, prečo je ono dôležité.

Priateľstvo je blízky vzťah medzi priateľmi, družba, priatelenie.

5


Priateľský obrázok Spomeň si na priateľov a priateľky, s ktorými si sa rád/a hrával/a skôr ako si začal/a chodiť do školy. 

Napíš ich mená.Kde ste sa najčastejšie hrávali?Ktoré boli vaše obľúbené hry?

Dobre je vedieť: Keď získaš nových priateľov, netreba zabudnúť na starých.

6

Preto ti navrhujeme, aby si tu nakreslil seba a svoju spoločnosť z mladších rokov.


Ako sa rozprávame v spoločnosti Rozmýšľal/a si o tom, akými slovami preukazuješ, že si dobrý/á priateľ/ka? Sú priateľské slová, ktoré môžu uraziť? Prečítaj si tieto príklady a porozmýšľaj o nich.

� �

Toto sú niektoré priateľské slová.

Cítim sa hlúpo, keď mi nehovoríš pravdu. Viac sa mi páči to, čo si mala oblečené včera. Teší ma, že si správne riešil úlohu. Ak chceš, pomôžem ti.

Toto sú nepriateľské slová.

Ty si klamár! Škaredo sa obliekaš! Tú tvoju úlohu by vyriešil každý hlupák! Nemôžem ti pomôcť. Chcem sa hrať.

Pozri sa na obrázky a napíš po jednom vlastnom príklade na:

PRIATEĽSKÉ SLOVÁ

NEPRIATEĽSKÉ SLOVÁ

Ľúto mi je, že plačeš. Chcela by som vedieť, prečo plačeš.

Zasa fňukáš…

Pekné je toto tvoje nové auto. Môžem sa, prosím ťa, naň pozrieť?

To tvoje auto nestojí za nič. Ja mám krajšie.

Porozprávajte sa o tom, čo znamená ľudové porekadlo: Pekné slovo aj železnú bránu otvára.

7


Moje a tvoje city Pozoruj obrázky. Napíš, čo cítia deti na obrázkoch. Prečo sa tak cítia?

Ona sa cíti

On sa cíti

Preto, že

Preto, že

Ona sa cíti

On sa cíti

Lebo

Lebo

Napíš, ako by si potešil priateľku, ktorej vypadla zmrzlina.

8

Čo by si poradil chlapcovi, ktorý prechádza popri psovi?


Som nahnevaný

Keď ma niekto nahnevá,

Keď ma niekto nahnevá,

vylepím mu jednu!

Keď ma niekto nahnevá, mlčím

rozplačem sa.

a trpím.

Porozmýšľaj o tom, či sa tieto deti dobre správajú, keď sú nahnevané. Možno títo chlapci majú lepšie riešenie. Keď ma niekto nahnevá, hneď mu poviem: „Naozaj ma nahnevalo to, čo si mi urobil.“ Hneď mi je ľahšie.

Keď som nahnevaný, dupnem nohou alebo uderím rukou do vankúša.

Prever, či sa často hneváš. Krúžok vyfarbi zelenou farbou, ak ťa situácia, ktorú veta opisuje, nahnevá, a červenou, ak tak nie je. 1 až 3 odpovede – Teba je ťažko nahnevať. Ale daj si pozor! Ak hnev  Len čo si zahryzol do banána, odlomil sa a spadol dolu. skrývaš v sebe a trpíš, to nie je dobre!  Len čo si sa pohol von, začalo pršať.

     

Auto prešlo popri tebe cez mláku a ofŕkalo ťa. Mladší brat ti vytrhol papier zo zošita. Priateľka sa nechce hrať tak, ako ty navrhuješ. Priateľka náhodou zlomila tvoju obľúbenú hračku. Dnes tvoji spolužiaci idú do divadla a ty si ochorel. Spolužiak ťa nepozval na narodeniny.

4 až 6 odpovedí – Je normálne, že sa aj ty niekedy nahneváš. Stáva sa to aj iným. 7 až 8 odpovedí – Často sa hneváš. Porozmýšľaj o tom, či práve všetko musí byť príčinou hnevu.

9


Bojím sa Predstav si, že ťa niečo naľakalo. Ako by si opísal ten pocit? Pokús sa doplniť tieto vety. 

Tak som sa zľakol, že som

.Mal som strach, začal som kričať a

.Strach som cítil v celom tele: v bruchu, v

.Taký vyľakaný vyzeral som ako zajac, ako

.

Dobre je vedieť: Niekedy je dobre svoj strach obrátiť na žart. To môže pomôcť nad ním zvíťaziť.

Tu nakresli to, čoho sa bojíš. Nakresli to na smiešny spôsob.

10


Aj iní sa boja Ja sa bojím tmy.

Bojím sa, keď vybuchne petarda.

Bojím sa, keď sa niekto bije.

Napíš, podľa čoho spoznáš, že sa niekto zľakol. Akú má vtedy tvár?

Bojím sa pavúka.

Bojím sa červíka.

Bojím sa opitého človeka.

Tento chlapec sa zľakol, keď videl jaštericu. Napíš, čo by si mu povedal, aby sa prestal báť.

Aké má oči? Aké má pohyby? Čo hovorí?

Porozmýšľaj o tom, ako strach môže byť užitočný. Napríklad: Strach z auta ťa upozorňuje, aby si si dal pozor, keď prechádzaš cez ulicu. Strach, že spadneš zo stromu, ti pripomína, že sa máš silne držať o haluzy a dávať pozor, kde stúpaš. Uveď ešte jeden príklad.

11


Smutný som ŠŤASTNÝ SMUTNÝ

Smutná som,

keď sa pohádam s priateľkou.

Smutný

som, keď môj tím prehrá zápas.

Napíš, čo ťa najčastejšie rozžiali.

Podčiarkni alebo napíš, čo sa ti stáva, keď si smutný.

Napíš, alebo podčiarkni, ako smútok cítiš v tele.

Plačem. Chcem, aby niekto bol pri mne. Chcem sa s niekým rozprávať o svojom smútku. Najradšej som sám.

Niečo mi zovrelo hrdlo. Chce sa mi plakať.

Aby som nebol smutný, robím toto (podčiarkni alebo napíš): Zavolám priateľovi a vyrozprávam mu, čo ma rozžialilo. Idem sa do parku hrať.

12

Toto dievčatko je smutné, lebo stratilo svojho maznáčika, psa Bobiho. Napíš, ako by si ho potešil.


PRVÁ ČASŤ

ŽIVÁ PRÍRODA BUDEME SA UČIŤ: – o vzťahu medzi živou a neživou prírodou, – o tom, ako pestujeme rastliny, – o častiach, ktoré rastliny majú, – o tom, ako sa rastliny rozmnožujú, – o častiach tela u živočíchov, – o skupinách živočíchov, – o človekovi. TVOJOU ÚLOHOU BUDE: – urobiť pokus s rastlinou v kvetináči, – napísať, ako sa žihľava bráni pred nepriateľom, – v triede zorganizovať hru Uhádni, čo cítim, – preskúmať, ako sa stromy menia v jeseni.

13


Svet oko nas 2 - slovački jezik  
Svet oko nas 2 - slovački jezik