Page 1

Környezetünk az általános iskolák első osztálya számára


Környezetünk

az általános iskolák első osztálya számára nyolcadik kiadás szerzők

Dr. Marinković Simeon Marković Slavica

illusztrálat

Mihajlović Saša

fordította és a magyar kiadást szerkesztette

Dr. Andrić Edit

a szójegyzéket összeállította recenzensek

nyomdai feldolgozás nyomadi előkészítés kiadó

szerkesztő a kiadó nevében nyomtatás példányszám copyright

Babić Violeta Dr. Gopčević Kristina, a belgrádi Orvostudományi Kar vegytan szakos docense, Milosavljević Ana, a belgrádi Dugošević Veljko Á. I. tanítónője, Ružić Anđelka, belgrádi tanár Pavlić Dušan Dokić Neda Mitić Nebojša Kreatív Központ Gradištanska 8 Belgrád Tel/fax: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs Babić Violeta Marinković Ljiljana, magiszter Grafiprof

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5-028.31(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon, 1941 Környezetünk : az általános iskolák első osztálya számára / [szerzők Marinković Simeon, Marković Slavica ; illusztrálta Mihajlović Saša ; fordította Andrić Edit ; a szójegyzétek öszeállította Babić Violeta]. – 8. kiad. – Belgrád : Kreativni centar, 2016 (Belgrád : Grafiprof). – 141 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. – (Kreativna škola) Izv. stv. nasl.: Свет око нас. – Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. – Tiraž 2.300. – Registar.

2.300

ISBN 978-86-7781-457-1 1. Marković, Slavica [аутор], 1967

© Kreatívni centar, 2012

COBISS.SR-ID 223814156

Szerbia Oktatási Minisztériuma a 650-02-00131/2008-06 számú (2008.06.25.), meghozott döntése alapján jóváhagyta a tankönyv kiadását és használatát az általános iskolák első osztályában.


Környezetünk az általános iskolák első osztálya számára


Utasítás Ahhoz, hogy jobban tudjál tájékozódni a könyvben, meg kell ismerned és követned kell az alábbi jeleket:

feladat rajzolunk és festünk emlékezz vissza arra, amit tanultunk szerepelünk írunk beszélgetünk kutatunk kísérletezünk alkotunk megoldunk házi feladat találd ki, mondd el és írd le szómagyarázat

2


A világ

Szervusz! Az én nevem Marika. Ez a vers a világ szépségeiről szól. Ez a tantárgy segít nekünk felfedezni ezeket a szépségeket.

Jaj, de csodás E világ – Amott patak, Itt virág. Arra szántó, Erre kert; Ott a nap, itt Hűvös enyh. Ott a Duna –

Aranylón, Amott a fű, Itt a lomb. Pacsirta szól – Ugyan hol? Itt vagy: szívem Itt dobol!

Szervusz! Az én nevem Iván. Lehet hogy ez lesz a kedvenc tantárgyam.

(Jovan Jovanović Zmaj verse, fordította: Fehér Ferenc)

Hallgasd meg a verset! Magyarázd meg, hogy mi minden szép a világon!

3


Témák 1. Én és mások 2. Az élő természet 3. Az élettelen természet 4. Az élő és élettelen természet közötti kapcsolat 5. Tájékozódás a térben és időben 6. Az életkultúra

• A könyv végén részletes tartalommutató van. • A könyv végén szójegyzék is van, amely a könyvben levő legfontosabb szavakat tartalmazza.

4


ELSŐ RÉSZ

ÉN ÉS MÁSOK MEGTANULJUK, HOGY: - mi az otthon - mi a család - mi a rokonság - miért megyünk iskolába - milyen településfajták léteznek A TE FELADATOD LESZ: - hogy a lapodat kitöltsd - hogy lerajzold mit szeretsz legjobban csinálni - hogy lerajzold az otthonodat - hogy lerajzold az iskoládat

5


AZ ÉN

Nevem

(Ragaszd ide a fényképedet!)

Ez vagyok most.

A szemem színe

(Írd be!)

A cipőm Ez voltam én mérete kisbaba koromban 6

Mit jelent a neved? Hogyan szeretnéd hogy hívjanak? Milyen színű a hajad? Hogyan írnád le a külalakodat valakinek? Hogyan szeretsz öltözködni?

(Fesd ki!)

Az ujjlenyomatom.


LAPOM

A játékom

(Karikázd be a számot!)

(Rajzold le!)

(Ragaszd ide a képét, vagy rajzold le!)

A kedvenc állatom (Színezd ki!)

Ez a Milyen nehéz magasságom vagyok? Hogyan hívják a szüleidet? Hogyan magyaráznád meg valakinek, hogy merre laksz és mi a címed?

7


Mit szeretek a legjobban csinálni?

8

Mit szeret csinálni Iván? Mit szeret Marika? Mondd el hogyan játszik Marika a babáival! Hogyan játszik Iván a labdával?


Rajzold le, hogy mit szeretsz legjobban csinĂĄlni!

MesĂŠld el, hogyan teszed ezt! Mit nem szeretsz, de mĂŠgis meg kell csinĂĄlnod?

9


Érzelmeink Közülünk mindenki szokott néha haragudni, félni vagy örülni. Így fejezzük ki az érzelmeinket. Mi alapján tudod megállapítani, hogy ki mit érez?

érzelem – az öröm, a félelem, a bánat, a szeretet, a gondoskodás, a harag, a düh stb. megélése

10


Figyeld meg a képeket! Gondolkozz el rajta és rajzold le, mi történhetett Marikával és Ivánnal!

Hogy érezték magukat, amikor ilyen élményben volt részük? Minek alapján ismered fel az érzelmeiket? Mit tudnál tanácsolni nekik?

11


Az otthonom Ez az én házam és ők azok, akikkel élek.

Én ebben az épületben lakom. Ez az én otthonom.

12

Hogy néz ki Marika otthona? Hogy néz ki az udvara? Milyen különbségek vannak Marika és Iván otthona között? Miben hasonlítanak egymáshoz? Miben különböznek?


Mindannyiunknak van otthona. Valaki házban él, más viszont lakásban. Van, aki több családtaggal él együtt, más családokban viszont kevesebben vannak.

otthon – ház vagy lakás, amelyben a családtagokkal élünk Rajzold le az otthonodat!

Hogyan gondoskodnak egymásról családod tagjai?

13


Svet oko nas 1 mađarski  
Svet oko nas 1 mađarski