Page 1

Cyan Magenta Yellow Black Glitter What The Ladybird Heard SERBIAN PB COVER


Шта је сазнала бубамара мала


За основну школу New End – Џ. Д. За Ноу и Еву – Л. М. Наслов оригинала What the Ladybird Heard First published in 2009 by Macmillan Children’s Books a division of Macmillan Publishers Ltd. Text copyright © Julia Donaldson 2009 Illustrations copyright © Lydia Monks 2009 За издање на српском језику, ћирилицом © Креативни центар, 2016 Написала Џулија Доналдсон Илустровала Лидија Монкс Са енглеског превео Дејан Беговић Уредник Дејан Беговић Лектор Виолета Бабић Припрема за штампу Небојша Митић Типографско обликовање наслова Душан Павлић

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0320-7 COBISS.SR-ID 222734604

Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача Мр Љиљана Маринковић, директор Штампано у Кини Тираж: 2.000


Џулија Доналдсон

Шта је сазнала бубамара мала Илустровала

Лидија Монкс


На једном имању живели другари: кокошка, и гуска, и патка у бари, овца густог руна, и длакава свиња, сивац коњ лепотан и пас што се лиња, једна мачка пругаста, а друга без шара,


крава шампионка и … мала бубамара.


Кр

A ко

а ав

р

: МУ е ч е

! А Д кошка: КО-КО-

Гус ка

рече: ГА-ГА-ГА

К А КВ

д !, дода

!

е паткица.

У-МУ У-М УУ

!


ањ з , ! И ЊИИ

а иш т

си

п. е цл а в

ГРОК-ГРОК

лас. г н и њ и в с !, чу се

, д о д а д е ов ц а т ! Е Е Е а д. БЕ

АВ-АВ!, на то ау Мј

. ас п е р еч

чка пругаста, преде а м жу че

та без шара…


та лопова, једна ма ш е в ла бубамара Д ва ружина живо д а в а т тиња на имању и чи Суви Мика и Дебели Жика сковали су лукав план да украду краву шампионку. Нису ни сањали да би у томе могла да их спречи тиха и сићушна бубамара својим још лукавијим планом. Ако вам се допадне ова прича, потражите и наставак Шта је НОВО сазнала бубамара мала

Profile for Kreativni centar

Šta je saznala bubamara mala  

Suvi Mika i Debeli Žika skovali su lukav plan da ukradu kravu šampionku. Nisu ni sanjali da bi u tome mogla da ih spreči tiha i sićušna buba...

Šta je saznala bubamara mala  

Suvi Mika i Debeli Žika skovali su lukav plan da ukradu kravu šampionku. Nisu ni sanjali da bi u tome mogla da ih spreči tiha i sićušna buba...