Zabavna gramatika za četvrti razred - radna sveska

Page 1


Водич

Дијалог

Разговори Дијалог је разговор између две особе. Речи које изговарају саговорници наводе се управним говором.

1. Замисли и напиши један смешан телефонски разговор. :

Разговор може бити помирљив и свађалачки. Да би твој разговор био плодотворан и помирљив, требало би да поштујеш нека правила (види 5. страну у уџбенику Српски језик).

: : : :

Објасни навођењем примера на који начин разумеш ова правила. Напиши како ћеш о неком проблему разговарати с другом или са родитељом.

: :

Догодило ти се нешто због чега жалиш. Ти:

Запамти

2. Друг(арица) је љут(а) на тебе. Како ћеш започети разговор о проблему? Ти:

Ти:

Ти:

Ти:

Ти:

Ти: Догодило ти се нешто због чега се радујеш.

Ти:

3. Реши укрштеницу. 6

1. поклапање гласова и слогова у речима које се налазе на крају стиха или строфе

Ти:

2. почетак приповедања Ти:

3. књижевно дело у стиху 4. прича о чудноватим догађајима и ликовима

Ти:

5. лик о којем се највише говори у делу

1

2 3 4

6. најобимније књижевно дело, обично у прози 5 2

2

Смисли, испричај, напиши (задаци за које је потребно боље разумевање градива)

2

Питања и задаци


1 Моја омиљена игра Опиши игру коју си радо играо са својим друштвом за време летњег распуста. Која су правила те игре? Која су средства потребна за игру? Колико играча може да учествује?

3


Весели квиз

Ученици треба да се поделе у две екипе и да организују квиз. Тако ће на занимљив начин обновити градиво из трећег разреда.

Прва екипа

1. Смисли почетак једне бајке. 4 2. Смисли упитну реченицу о псу. 2 3. Како се правилно пише: радио или радијо? 2 4. Смисли о трави строфу од два стиха, тако да се римују речи трава и спава. 4 2

5. Како гласи прво лице једнине будућег времена глагола летети? 6. Смисли једну узвичну потврдну реченицу о пријатељству.

2 2

7. Подвуци субјекат и предикат у реченици: Када Марко игра фудбал? 8. Напиши пет глагола којима се може означити падање кише. , , 9. Смисли и напиши три смешна имена за оловку. , 10. Допуни реченицу. Ана

, ,

,

(прил. о. за време)

(прил. о. за место)

(прил. о. за начин)

.

2

.

4

учи.

2 2

11. Одреди род и број придева умиљата. 12. Напиши обавештајну реченицу у којој свака реч почиње словом н.

2 Могући број поена: 4

30

Освојено:

Место:


Друга екипа

1. Смисли почетак једне басне. 4 2. Смисли заповедну реченицу о понашању у природи. 2 2

3. Како се правилно пише: историја или историа? 4. Смисли о зецу строфу од два стиха, тако да се римују речи јури и жури.

4 2

5. Како гласи 1. л. јд. женског рода прошлог времена глагола гледати? 6. Смисли једну обавештајну одричну реченицу о љубави.

2 7. Подвуци субјекат и предикат у реченици: Зашто Ана данас не долази? 8. Напиши пет описних придева уз именицу сунце: ,

,

2

, ,

.

2 4

9. Одговори шаљиво на питање: Зашто је трава зелена? 10. Напиши реченицу Марија се смешка у прошлом: будућем времену:

2

11. Одреди лице и број гл. облика препознају. 2 12. Напиши упитну реченицу у којој свака реч почиње словом з. 2 Могући број поена:

30

Освојено:

Место: 5


Управни и неуправни говор 1. Следећу реченицу напиши правилно у неуправном говору, као и на сва три описана начина управног говора.

марко је рекао људи то нисам учинио намерно Неуправни говор: Управни говор: 1. начин 2. начин 3. начин 2. Напиши реченице у управном и неуправном говору на основу онога што пише на слици. Неуправни говор:

Управни говор:

3. Посматрај слику. Напиши замишљен разговор девојчице Ане и њених пријатеља робота Тинтилина и мачке Ларе. Ана: Тинтилин: Мачка: Ана:

6


Шта да обучем?

Ана размишља шта да обуче. О томе размишљају и њени укућани. Гледај слику и напиши причу у којој ће бити управног и неуправног говора.

7


Дијалог Дијалог је разговор између две особе. Речи које изговарају саговорници наводе се управним говором. Разговор може бити помирљив и свађалачки. Да би твој разговор био плодотворан и помирљив, требало би да поштујеш нека правила (види 5. страну у уџбенику Српски језик). Објасни навођењем примера на који начин разумеш ова правила. Напиши како ћеш о неком проблему разговарати с другом или са родитељом. Догодило ти се нешто због чега жалиш. Ти:

Ти:

Ти: Ти: Догодило ти се нешто због чега се радујеш. Ти:

Ти:

Ти: Ти:

8


Разговори 1. Замисли и напиши један смешан телефонски разговор. : : : : : : : 2. Друг(арица) је љут(а) на тебе. Како ћеш започети разговор о проблему? Ти:

Ти:

Ти:

3. Реши укрштеницу. 6

1. поклапање гласова и слогова у речима које се налазе на крају стиха или строфе 2. почетак приповедања 3. књижевно дело у стиху 4. прича о чудноватим догађајима и ликовима 5. лик о којем се највише говори у делу

1

2 3 4

6. најобимније књижевно дело, обично у прози 5 9