Page 1

Н ̨̛̛̛̭̰̦̣̭̰̌̌̏̏ Simeon Marinkovi}

za tre}i razred osnovne {kole


СРПСКИ ЈЕЗИК

наставни листови за трећи разред основне школе


Лепота и снага речи Представи се – напиши нешто о себи. (име) (презиме) (надимак)

Опиши: своје очи – своју косу – своје лице – одећу коју имаш на себи –

(адреса)

Наведи:

игре које волиш –

музику коју волиш –

омиљени спорт –

омиљена јела –

хоби –

Овде нацртај аутопортрет или залепи своју фотографију 2


Замисли да имаш своју музичку групу, спортску екипу, дружину планинара, истраживача и сл. Моја (дружина, група, тим) Име групе: Напиши химну коју певате.

Нацртај вашу заставу.

Нацртај вашу значку (беџ). Групни цртеж или слика Овде опиши неколико догађаја који су за вас били важни.

Датум:

Датум:

3


Причање Замисли да си славни писац. Напиши како живиш као славни писац.

Овде нацртај себе као славног писца.

Напиши на овим књигама своје име и наслове својих дела.

4


Смисли и напиши бајку у којој ће важни ликови бити: витез који има чудотворни мач, зачарана принцеза претворена у врану и крилати коњ.

5


Разговор Лука је био голман на утакмици са III2. Било му је криво што је примио пет голова. Погледај шта му се догодило после утакмице. Напиши. Шта је Миле рекао Луки?

Како се Лука тада осећао?

Шта је Драган рекао Луки?

Како се Лука тада осећао?

Напиши шта ти мислиш о томе што се догодило. Какви су Лукини другови?

Замисли да си срео децу из других земаља. О чему бисте разговарали? Ти:

6


Разговори у стрипу Посматрај покрете и лица ових дечака у стрипу. Напиши шта они говоре.

7


Препричавање Препричај басну Зец и корњача према сликама. Мој наслов:

Зец и корњача

Твој наслов: (смисли)

Смисли смешно име за зеца.

Како се зец осећао после трке? О чему је размишљао? Напиши какву је изјаву дао.

8

Смисли смешно име за корњачу.

Како се после трке осећала корњача? О чему је размишљала? Какву је изјаву дала?


Разгледница, честитка и позивница Замисли да славиш рођендан. Напиши позивницу.

Позивница Драг Позивам те

Датум

Потпис

Састави програм и јеловник за свој рођендан.

Програм прославе

Јеловник

Напиши шаљиву честитку једном зецу за рођендан.

9


Азбука и абецеда Aзбучни речник назива биљака и животиња А Б босиљак В вишња Г

Направи азбучни и абецедни речник. Ако не можеш да се сетиш неке речи, потражи је у речнику српског језика. Aзбучни речник имена људи А Александар Б В

Љ

Њ

Ш 10

Ш

Abecedni rečnik reči koje označavaju radnju A anketirati B brati C cepati Č čupati Ć ćutati


Реченица Обавештајне, упитне, заповедне и узвичне реченице Посматрај слике и напиши реченице. Води рачуна о знацима . ! ?

Oбавештајна: Упитна: Узвична:

Заповедна: Упитна: Обавештајна:

Упитна: Заповедна:

Препиши латиницом реченице и на крај сваке од њих стави одговарајући знак . ! ? – Шта то радиш – Гледам кроз прозор – Отвори га – Какав диван дан

11


Садржај

Лепота и снага речи................................................................................................................2 Причање ...................................................................................................................................4 Разговор ...................................................................................................................................6 Разговори у стрипу .................................................................................................................7 Препричавање .........................................................................................................................8 Разгледница, честитка и позивница......................................................................................9 Азбука и абецеда ..................................................................................................................10 Реченица ................................................................................................................................11 Потврдни и одрични облик реченице ................................................................................12 Писање упитне речце ЛИ и одричне НЕ ............................................................................13 Делови реченице...................................................................................................................14 Проширивање реченица ......................................................................................................15 Управни и неуправни говор.................................................................................................16 Речи са супротним значењем ..............................................................................................17 Како се пише? .......................................................................................................................18 Именице .................................................................................................................................19 Врсте именица.......................................................................................................................20 Род именица ..........................................................................................................................21 Број именица.........................................................................................................................21 Писање великог слова и друга правила писања ...............................................................22 Речи које имају различит облик, а исто или слично значење .........................................23 Речи које имају исти облик, а различито значење ...........................................................24 Описивање .............................................................................................................................25 Глаголи ...................................................................................................................................29 Глаголска лица ......................................................................................................................31 Глаголска времена – прошло, садашње, будуће...............................................................33 Потврдни и одрични облик глагола....................................................................................34 Врсте речи – обнављање ......................................................................................................35 Писање гласа ј.......................................................................................................................36 Вишезначност речи...............................................................................................................37 Извештавање .........................................................................................................................40 Скраћенице............................................................................................................................46


Придеви .................................................................................................................................47 Род и број придева ...............................................................................................................48 Умањенице и увећанице.......................................................................................................49 Грађење речи.........................................................................................................................51 Предлагање............................................................................................................................53


СРПСКИ ЈЕЗИК

наставни листови за трећи разред основне школе Аутор

др Симеон Маринковић

Илустровао

Мирољуб Милутиновић Брада

Рецензенти

мр Александра Станић, професор српског језика и књижевности Горица Ивановић, професор разредне наставе, ОШ „Свети Сава“, Београд Зорица Нобл, професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“, Београд

Лектор

Виолета Бабић

Ликовни уредник

Душан Павлић

Графичко обликовање

Драгица Динчић

Уредник

Слађана Илић

Издавач

Креативни центар Градиштанска 8, Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

За издавача

мр Љиљана Маринковић

Штампа CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

Тираж Copyright

© Креативни центар 2011

37.016:811.163.41(075.2)(076) МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Српски језик : наставни листови за трећи разред основне школе / [Симеон Маринковић ; илустровао Мирољуб Милутиновић Брада]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2011 (Београд : Публикум). - 53 стр. : илустр. ; 26 cm. - (Креативна школа) Податак о аутору преузет из колофона. - Тираж 5.000. - - Контролни листови. - 24 стр. ; 26 cm ISBN 978-86-7781-850-0 COBISS.SR-ID 183786508

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу ових наставних листова у оквиру уџбеничког комплета за предмет Српски језик у трећем разреду основне школе решењем број 650-02-00712/2010-06 од 22.2.2011. године.


КОНТРОЛНИ ЛИСТОВИ

поени

оцена

0–9

недовољан

10 – 14

довољан

15 – 19

добар

20 – 24

врло добар

25 – 30

одличан


Водич Поред сваког задатка стоји слово које означава област испитивања и број могућих поена: Ч – читање П – писање Г – граматика К – књижевност Гк – говорна култура

5

2

– број могућих поена


Прва провера знања Ч

Добијено поена:

1. Прочитај текст. Милица је јутрос рекла оцу: – Тата, ја сам већ велика девојчица. – По чему то знаш, Милице? – Патике су ми мале. Не могу да их обујем! Једна од следећих реченица најбоље говори о Миличиним осећањима. Заокружи слово испред те реченице. а) Милица је љута што су јој патике мале. б) Милица се забринула што не може да обује патике. в) Милици је свеједно због малих патика. г) Милица је поносна што су јој се патике омалиле.

П

5

2. Следећи примери узети су из дечјих разгледница, порука и писама. За сваки пример одреди одакле смо га узели – заокружи слово испред тачног одговора. 1) Погледајте како је Тара дивна! Волео бих да овде заједно летујемо. Драган 2) Наш аутобус стиже пред школу у 19 часова. Чекајте ме. Поведите Џекија. Маја 3) Драга мама, Стигли смо на Тару. У аутобусу је било весело. Драгани је било тешко, али није повраћала. Соба нам је лепа. На Тари су дивне ливаде и шуме. Има и медведа. Не брини, са нама је увек наша учитељица. Волим те много! Весна

Овај пример је из: а) разгледнице б) поруке в) писма Овај пример је из: а) разгледнице б) поруке в) писма

Овај пример је из: а) разгледнице б) поруке в) писма

3 3


П

3. Замисли да си на одмору, негде на планини или на мору. Напиши писмо неком свом пријатељу о томе шта радиш и како се осећаш.

10 Г

4. Прочитај реченицу: Она је изражајно прочитала песму Добрице Ерића. Изражајно прочитати значи: а) споро прочитати б) брзо прочитати

в) јасно прочитати г) нејасно прочитати.

Заокружи слово испред тачног одговора. К

5. Међу наведеним ликовима пронађи и подвуци оне који се јављају у народним бајкама. змај, глумац, патуљак, вештица, космонаут, вила, чаробњак

Гк

3

3

6. Твој друг данас није знао да уради ниједан задатак из математике. Учитељица се због тога љутила, неки су му се подсмевали, а он је погнуо главу и скоро да је заплакао. Напиши три реченице које би му рекао да би се он осећао боље. 1. 2. 3.

4

6

Profile for Kreativni centar

Srpski jezik za 3. razred - nastavni listovi  

Simeon Marinkovi} za tre}i razred osnovne {kole СРПСКИ ЈЕЗИК наставни листови за трећи разред основне школе (надимак) (презиме) Представи се...

Srpski jezik za 3. razred - nastavni listovi  

Simeon Marinkovi} za tre}i razred osnovne {kole СРПСКИ ЈЕЗИК наставни листови за трећи разред основне школе (надимак) (презиме) Представи се...