Page 1


Ovo sam ja Niko nije takav kao {to si ti. Nacrtaj sebe kako si lep(a). Crnom bojom poja~aj sive linije, pa zatim oboj ram raznim bojama. Nalepnice sa sredine kwige zalepi na nazna~ene strane.

1


Moja {aka Pogledaj kakva je tvoja {aka. Zna{ li da broji{ prste? Sada stavi {aku na ovaj papir. Ra{iri prste i opi{i okolo olovkom. Oboj sliku svoje {ake.

2


Baloni, baloni Kako izgleda kad pu{tamo balone? Nacrtaj i oboj ove balone raznim bojama – da budu onakvi kakve ti `eli{.

3


Veverice i orasi Oboj veverice i nacrtaj im puna gnezda oraha da imaju za zimu. Kojoj veverici bi nacrtao vi{e oraha? Za{to?

4


Nacrtaj i oboj ogrlice Dovr{i ove ogrlice. Koju ogrlicu }e{ zadr`ati za sebe?

5


Profile for Kreativni centar

Školica  

Ова радна сликовница осмишљена је тако да омогућава успешну припрему деце за полазак у школу. У њој су обрађени садржаји потребни за касније...

Školica  

Ова радна сликовница осмишљена је тако да омогућава успешну припрему деце за полазак у школу. У њој су обрађени садржаји потребни за касније...