Page 1


БАШ ЈЕ ДОБРО РОДИТИ СЕ Дејан Алексић ИЛУСТРАЦИЈЕ Маја Веселиновић УРЕДНИК Анђелка Ружић ЛЕКТОР Мирјана Делић ДИЗАЈН Оливера Батајић Сретеновић ПРИПРЕМА ЗА ШТАМПУ Татјана Ваљаревић Издавач Креативни центар Градиштанска 8, Београд тел.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић Штампа Графостил Тираж 2.000

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-1 АЛЕКСИЋ, Дејан, 1972 Баш је добро родити се / Дејан Алексић ; [илустрације Маја Веселиновић]. – Београд : Креативни центар, 2013 (Крагујевац : Графостил). – [32] стр. : илустр. ; 24 x 23 cm Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0022-0 COBISS.SR-ID 200387596


Баш је добро

родити се Дејан Алексић


Место за фотографију

Јединствена испод целог неба, Ово сам ја – оригинал беба


Стижем, стижем, драги свете, Као беба свака – Директно из топлог мрака Маминог стомака. И баш ми је нешто мило, Објављујем свима, Малопре ме није било, А сад ме већ има… Нема краја мојој срећи, Све је како треба; Ја сам једна такорећи Оригинал беба!


Опростите ако неког Узнемирим нечим: Из кревеца овог меког Понекад закмечим. Крупних жеља засад немам, Јер нескромна нисам, Преко целог дана дремам, Али прво сисам. Примакнем се мами ближе, Попут неког клупка, Нећу више да ми стиже Клопа преко пупка.


Место за фотографију

Сад за мене нема зиме, имам име и презиме!


Баш је добро родити се  

Излазак из породилишта, први осмех и први зуб, први самостални кораци и прва рођенданска свећица на торти – сачувајте успомене на прве бебин...

Баш је добро родити се  

Излазак из породилишта, први осмех и први зуб, први самостални кораци и прва рођенданска свећица на торти – сачувајте успомене на прве бебин...