Page 1

осим златних борова? О чему брине планина Тара? Како је настала Долина јоргована? Да ли у Власинском језеру острва сама плове? У сваком кутку Србије крије се тајна. Ове песме позивају наше читаоце да путују и посматрају. Лепоту Србије откриће на сваком путовању, па ће је онда још више волети.

Драги читаоци, прочитајте и ове књиге из едиције РАЗВИГОР!

ПУТОВАЊЕ ПО СРБИЈИ

Ш

Симеон Маринковић

ШШ та се то злати на Златибору,

НКОВИЋ СИМЕОН МАРИ

ПУТОВАЊЕ

ПО

СРБИЈИ Песме за децу


Песме за децу

Илустровала Марица Кицушић


4


СРБИЈА Србија је као поље цвећа, кô баштица, а лепша и већа. Сваки кутак – нека слика фина. Кад погледаш – у срцу милина. Планине су обрасле шумама, разним биљем, мирисним травама. С планина се потоци сливају, многе реке земљу заливају. Лепи су јој градови и села, песма каже кол’ко је весела. Требало би одмах на пут ићи, свуда стићи, Србију обићи. 5


БЕОГРАД


8


БЕОГРАД Као лабуд бели раширених крила или кô да слеће бела горска вила, град Београд сања на двема рекама загрлио ушће широким рукама. Изнад ушћа Победник, Београда знак, а крај њега видиковац и чудесан парк. Сунце на заласку силази на реку као да ће са њом у земљу далеку.

9


10


АВАЛА Некад је Авала била у мору једно острво. А онда, због свога блага, рударско место прво. Сада Авала стоји кô сјајна звезда нека, њен торањ све нас поздравља, види се издалека.

11


САДРЖАЈ СРБИЈА..........................................................................................................................5 БЕОГРАД....................................................................................................................... 7 Београд...........................................................................................................................9 Авала.............................................................................................................................. 11 Сава................................................................................................................................13 КРОЗ ШУМАДИЈУ...................................................................................................15 Шумадија...................................................................................................................... 17 Космај...........................................................................................................................18 Крагујевац .................................................................................................................20 Рудник........................................................................................................................... 23 У ЗАПАДНОЈ СРБИЈИ.........................................................................................25 Мачва.............................................................................................................................27 Дрина.............................................................................................................................29 Тршић............................................................................................................................30 Тара............................................................................................................................... 33 ВЕЛИКОМОРАВСКА ДОЛИНА..................................................................... 35 Морава..........................................................................................................................37 Јагодина....................................................................................................................... 39 Ресавска пећина........................................................................................................41 ОД СТАЛАЋА ДО КРАЉЕВА...........................................................................43 Крушевац.....................................................................................................................45 Жупа...............................................................................................................................47 Врњачка Бања............................................................................................................. 49 Краљево.........................................................................................................................51 СВЕ ОД ЧАЧКА ПА ДО ЗЛАТИБОРА........................................................... 53 Чачак.............................................................................................................................55 Гуча.................................................................................................................................57 Златибор....................................................................................................................... 59 Мокра гора..................................................................................................................61 ДОЛИНОМ ИБРА И РАШКЕ............................................................................. 63 Ибар.............................................................................................................................. 65

130


Долина јоргована....................................................................................................... 66 Копаоник......................................................................................................................68 Голија............................................................................................................................ 70 НА ВОДАМА ЛИМА И УВЦА.......................................................................... 73 Златар........................................................................................................................... 75 Увац................................................................................................................................77 У СЛИВУ ЈУЖНЕ МОРАВЕ.............................................................................. 79 Ниш................................................................................................................................80 Власина........................................................................................................................83 Јастребац.....................................................................................................................84 Топлица........................................................................................................................86 ПУТЕВИМА ИСТОЧНЕ СРБИЈЕ.....................................................................89 Ђердап...........................................................................................................................91 Кањон Јерме............................................................................................................... 93 Стара планина............................................................................................................ 95 Тимок.............................................................................................................................97 Ртањ................................................................................................................................ 99 КОСОВО И МЕТОХИЈА.....................................................................................101 Косово и Метохија.................................................................................................103 Високи Дечани.........................................................................................................105 ВОЈВОДИНА.......................................................................................................... 107 Војводина...................................................................................................................109 Нови Сад....................................................................................................................110 Бачка............................................................................................................................113 Тиса..............................................................................................................................115 Срем.............................................................................................................................116 Фрушка гора..............................................................................................................118 Дунав...........................................................................................................................120 Банат............................................................................................................................ 123 Ковачица....................................................................................................................124 Идвор...........................................................................................................................127

131


Симеон Маринковић

Путовањe по Србији Илустрације Марица Кицушић Уредник Славица Марковић Лектор Виолета Бабић Графички дизајн Душан Павлић Припрема за штампу Небојша Митић Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић Штампа Графостил, Крагујевац Тираж 1500 Година штампе 2017 ISBN 978-86-529-0467-9 Copyright © Креативни центар 2017

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-1 МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Путовање по Србији : песме за децу / Симеон Маринковић ; илустровала Марица Кицушић. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 131 стр. : илустр. ; 18 cm. (Развигор / Креативни центар) Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0467-9 COBISS.SR-ID 243839244


осим златних борова? О чему брине планина Тара? Како је настала Долина јоргована? Да ли у Власинском језеру острва сама плове? У сваком кутку Србије крије се тајна. Ове песме позивају наше читаоце да путују и посматрају. Лепоту Србије откриће на сваком путовању, па ће је онда још више волети.

Драги читаоци, прочитајте и ове књиге из едиције РАЗВИГОР!

ПУТОВАЊЕ ПО СРБИЈИ

Ш

Симеон Маринковић

ШШ та се то злати на Златибору,

НКОВИЋ СИМЕОН МАРИ

ПУТОВАЊЕ

ПО

СРБИЈИ Песме за децу

Putovanje po srbiji