Page 1

Семе кинеске приче и цветови светске илустрације


Наслов оригинала The Journey of the Wind © 2015 Cao Wenxuan Published by arrangement with Daylight Publishing House За издање на српском језику, ћирилицом © Креативни центар 2016 Написао Цао Венсјуен Илустровао Александар Золотић Уредник Анђелка Ружић Лектор Мирјана Делић Припрема за штампу Татјана Ваљаревић Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 Тел.: 011 / 3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача мр Љиљана Маринковић, директор Штампа Публикум Година штампе 2016 Тираж 1.500

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.581-93-32 ЦАО, Венсјуен, 1954 Пут ветра / Цао Венсјуен ; с кинеског превела Уна Мишковић ; [илустровао Александар Золотић]. – Београд : Креативни центар, 2016 (Београд : Публикум). – 27 стр. : илустр. ; 19 x 26 cm. – (Семе кинеске приче и цветови светске илустрације) Изворник на кин. језику. – Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0340-5 COBISS.SR-ID 225291788


Цао Венсјуен

Пут ветра С кинеског превела Уна Мишковић


4


Ветар је дувао са севера ка југу. Што је више дувао, био је све јачи.

5


Док је путовао, ветар је био весео, чио, али и несташан. У струку је повио трску поред реке. Једну птичицу витлао је свуда по небу, мало јe недостајало да је обори на земљу. Мараму једне жене одувао је високо у ваздух и она је одлепршала све до облака. Јато патака развејао је свуда по реци и оне су почеле уплашено да квачу… Видевши све то, ветар се изненадио властитом снагом. 6


7


Живнуо је и мало пошашавио. У складу са својом природом, незадрживо је дувао напред. Где год би задувао, све би се променило. Свуда иза себе на земљи остављао је траг: срушене плотове, растурено гнездо наврх гране, оборене бицикле наслагане један преко другог, искривљене рекламне паное, панталонице окачене на грану високог дрвета, дрво пуно пластичних кеса… Дувао је и дувао фијучући задихано.

8


9


Један дечак пуштао је змаја. Змај је био велики. Ма шта дечак урадио, змај никако није хтео да полети. Изнова и изнова падао је на земљу. Наишао је ветар и змај је напокон залепршао ка небу. Дечак се обрадовао и повикао. Ветар је изненада постао јачи и змај је пуном силином полетео у висину. Дечак је брзо попустио канап, но канап се за трен ока истрошио, а змај је упорно неизмерном снагом стремио ка небу. Дечак га је целим телом вукао уназад, али га је змај вукао даље и стопала су му незадрживо клизила напред. Хтео је да га скупи, али није успео. Преостало му је само да настави да трчи за њим. У противном, ако би пустио канап, змај би одмах одлетео, а он никако није желео да се то догоди. 10


Испред њих је била река. Када је стигао до реке, дечак је уложио последње зрнце снаге како би се попео на мост. Змај је вукао све јаче и јаче. Канап је био толико затегнут да се на њему могло свирати као на жицама гитаре. Дечак се досетио, па је стиснуо зубе и завезао крај канапа за ограду моста. Тешко дишући, погледао је ка змају: „Однеси са собом цео мост, само ако смеш!“ Таман је почео да ликује кад одједном – цап! – канап се прекинуо, змај је одлетео у даљину и на крају се суновратио негде далеко у шуми. Ветар је оставио дечака и наставио даље.

11


Пет-шест девојака, свака с лепим сунцобраном у руци, пролазило је једном Семе кинескемењале приче Књижевни и уметнички уличицом. Какав шаролик призор! центар Док су шетале, девојке су непрестано и цветови светске Цао Венсјуен места једна с другом. Испод сваког сунцобрана видело се по једно лепушкасто илустрације лице. Девојке и њихови сунцобрани привлачили су погледе свих пролазника. Оне су осећале да их други гледају, па су се сваки час освртале да погледају у пролазнике. Сликовнице Семе кинеске причејеи одједном цветови светске илустрације предстаВетар је прво пирнуоизс едиције краја уличице … а онда задувао јаче. Зачуо вљају јединствена остварења.девојке Илустратори разнихда земаља регија света позвани су се гласан прасак попут експлозије, нисуизстигле дођуисеби, а њихови да илуструју приче најзначајнијег савременог кинеског писца књижевности за децу Цао сунцобрани већ су били потпуно изломљени. Од округлих сунцобрана остали су Венсјуена. У рукама уметника различитих култура из тих семена кинеских прича пуних само дугачки штапови. Лица девојака се сузама. мудрости клијају и отварају се облише прелепи цветови детињства.

9 788652 903405

12

Profile for Kreativni centar

Put vetra  

Put vetra