Page 1

л е о ћ р е П то

е Л

ве радне свеске намењене су деци од најмлађе узрасне групе у вртићу до предшколаца и млађих основаца. У њима се обрађују теме из различитих области: развој моторике, умеће апстрактног мишљења, говорне вежбе за корекцију неправилног изговора појединих гласова, а садрже и занимљиве задатке из математике, припрему за писање и много других вежби које су потребне да се дете добро припреми за полазак у школу.


Др Симеон Маринковић ВЕЛИКА КЊИГА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ 2 ПРОЛЕЋЕ – ЛЕТО тринаесто измењено издање Илустровао Душан Павлић Рецензент др Дијана Плут, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду Издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Београд, Градиштанска 8 тел. 011/ 38 20 464, 38 20 483 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Уредник Славица Марковић За издавача мр Љиљана Маринковић, директор Штампа Графостил, Крагујевац Тираж 3000 Година штампе 2017 Copyright©KREATIVNI CENTAR 2017 ISBN 978-86-529-0424-2

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:0/9-028.31 МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Велика књига за предшколце. 2, Пролеће - лето / [Симеон Маринковић ; илустровао Душан Павлић]. 13. измењено изд. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 80 стр. : илустр. ; 30 cm Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 3.000. ISBN 978-86-529-0424-2 COBISS.SR-ID 234658828

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу ових радних листова у предшколском образовању и васпитању решењем број 650-02-00113/7/2010-06 од 20. 9. 2010.


ЈА И МО Ј Е ДРУ ШТВ О

Овде нацртај себе и оне са којима највише волиш да се играш. Украси рам.

За разговор: Испричај са ким волиш да се играш. Чега се најрадије играте? Које особине волиш код својих другара? Које не волиш? Које су твоје добре особине, а које нису добре? Нека ти нека одрасла особа исприча како се она играла као дете.


ПОМ А ЖЕМО ЈЕ Д Н И ДРУГИМА ДОБРИ СУСЕДИ – Дoбро вече, суседицо! Ух, ала сам жедан. Би л' ми дала мало воде – само гутљај један. - Хоћу, хоћу, драге воље, вода није скупа. Кад си жедан, ево ти је, ево цела ћупа.

- Хвала, хвала, суседицо! Е, баш се разблажи'. Кад вам од нас што затреба, само мени кажи. Ј. Ј. Змај

Овде нацртај своје добре суседе или ове из песме. Заврши рам.


КАКО ПОМАЖЕМО ЈЕДНИ ДРУГИМА (Нацртај твоје примере у пољима 3 и 4)

КАКО ЧИНИМО ЗЛО ЈЕДНИ ДРУГИМА (Нацртај твоје примере у пољима 3 и 4)


О БЛИЦ И И БРОЈ Е В И

Једнаком бојом обој све исте облике. Преброј их. Нека у истој боји буде и њима одговарајући број.


је као ЉУЉАШКА

Обој слова различитим бојама.

Овде нацртај или напиши нешто што има слово Љ. Украси рам.

ЉУБИЧИЦА

КЉУЧ


ПРОЛ Е Ћ Е ЕВО НАМ РОДА ДОЛЕЋЕ Ево нам рода долеће, носи нам славно пролеће. Пролеће, дете малено, дели нам цвеће шарено. Весело птице благују, сви се на свету радују. Благујте, птице, благујте, радујте с', децо, радујте. Ј. Ј. Змај

Посматрај цвеће у природи па га исто тако обој на овој слици.

Изрежи и испод сваке слике залепи одговарајуће име цвећа. ЈОРГОВАН ЉУБИЧИЦА

МАСЛАЧАК ПОДБЕЛ

БЕЛА РАДА

ЈАГОРЧЕВИНА

ХОЋУ-НЕЋУ

ВИСИБАБА


Заврши започету табелу - нацртај шта се у ком годишњем добу догађа.

ПРОЛЕЋЕ

ЛЕТО

ЈЕСЕН

ЗИМА


Обој цртеже какви су у природи, а затим настави да их црташ по истом реду.


Др Симеон Маринковић ВЕЛИКА КЊИГА ЗА ПРЕДШКОЛЦЕ 2 ПРОЛЕЋЕ – ЛЕТО тринаесто измењено издање Илустровао Душан Павлић Рецензент др Дијана Плут, Институт за психологију Филозофског факултета у Београду Издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Београд, Градиштанска 8 тел. 011/ 38 20 464, 38 20 483 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Уредник Славица Марковић За издавача мр Љиљана Маринковић, директор Штампа Графостил, Крагујевац Тираж 3000 Година штампе 2017 Copyright©KREATIVNI CENTAR 2017 ISBN 978-86-529-0424-2

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:0/9-028.31 МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Велика књига за предшколце. 2, Пролеће - лето / [Симеон Маринковић ; илустровао Душан Павлић]. 13. измењено изд. - Београд : Креативни центар, 2017 (Крагујевац : Графостил). - 80 стр. : илустр. ; 30 cm Кор. насл. - Податак о ауторима преузет из колофона. - Тираж 3.000. ISBN 978-86-529-0424-2 COBISS.SR-ID 234658828

Министар просвете Републике Србије одобрио је издавање и употребу ових радних листова у предшколском образовању и васпитању решењем број 650-02-00113/7/2010-06 од 20. 9. 2010.


л е о ћ р е П то

е Л

ве радне свеске намењене су деци од најмлађе узрасне групе у вртићу до предшколаца и млађих основаца. У њима се обрађују теме из различитих области: развој моторике, умеће апстрактног мишљења, говорне вежбе за корекцију неправилног изговора појединих гласова, а садрже и занимљиве задатке из математике, припрему за писање и много других вежби које су потребне да се дете добро припреми за полазак у школу.

Proleće - leto 2017.  

Novo izdanje u boji! Druga iz serije "velikih knjiga za predškolce". Kroz četrdesetak tema, datih u obliku zanimljivih zadataka i vežbi, obr...

Proleće - leto 2017.  

Novo izdanje u boji! Druga iz serije "velikih knjiga za predškolce". Kroz četrdesetak tema, datih u obliku zanimljivih zadataka i vežbi, obr...