Page 1

Természet- és társadalomismeret tankönyv az általános iskolák negyedik osztálya számára


TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOMISMERET az általános iskolák negyedik osztálya számára harmadik kiadás szerzők

a magyar történelmi kiegészítőt illusztrálta magyarra fordította a magyar szöveget lektorálta recenzensek

Vasiljević Ivana Radovanović-Penevski Vesna Blažić Aleksandra a „Pillantás a múltba” fejezetet a „Kreativni centar“ szerzőcsoportja állította össze (szerkesztő Dr. Bikić Vesna) Pacsa Árpád, az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola történelemtanára készítette Milovanović Kosta Dr. Andrić Edit Pavić-Szulocki Eszter Pacsa Árpád Dr. Petrov Brigita, a Belgrádi Egyetem Biológia Karának tanára Dr. Miljković Vladimir, a Belgrádi Egyetem Fizika Karának tanára Popov Stevica, a belgrádi Egyesült Nemzetek Általános Iskola tanítója

a magyar történelmi kiegészítőt

Dr Györe Zoltán, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának docense és Bálizs Magdolna, az újvidéki Petőfi Sándor Általános Iskola tanítója értékelték

munkatárs

Janković Gordana, a belgrádi Egyesült Nemzetek Általános Iskola földrajztanára

szerkesztő

Marković Slavica Marić Vladimir

nyomdai feldolgozás fényképek

nyomadi előkészítés kiadó

a kiadásért felel nyomtatás példányszám copyright

Pavlić Dušan, Dokić Neda FOTO SPRING Szerbia Természetvédelmi Intézete Srbijašume Városi Múzeum, Szabadka Hevér Miklós Mitić Nebojša Kreatívni Centar Gradištanska 8 Belgrád Tel/fax: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 Marinković Ljiljana, magiszter Графипроф 1900 © Kreativni centar, 2015

Szerbia Oktatási Minisztériuma 650-02-00163/2008-06 számú, meghozott döntése alapján jóváhagyta a tankönyv kiadását és használatát az általános iskolák negyedik osztályában.

CIP - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5(075.2) VASILJEVIĆ, Ivana, 1974 Természet- és társadalomismeret : tankönyv az általános iskolák negyedik számára / Vasiljević Ivana, Radovanović-Penevski Vesna, Blažić Aleksandra ; [illusztrálta Milovanović Kosta ; magyarra fordította Andrić Edit]. - 3. kiad. - Belgrád : Kreativni centar, 2015 (Beograd : Графипроф). - 213 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. (Kreativna škola) Izv. stv. nasl.: Природа и друштво. - Tiraž 1900. Szójegyzék: str. 208-211. - Registar. ISBN 978-86-7781-789-3 1. Radovanović-Penevski, Vesna, 1966 [аутор] 2. Blažić, Aleksandra, 1972 [аутор] COBISS.SR-ID 216214284

A tartományi oktatási titkár 2010. augusztus 10-én kelt, 106-6100012/2010-01 sz. végzésével engedélyezte e tankönyv és magyar történelmi tankönyvkiegészítő kiadását és használatát a Természet- és társadalomismeret tantárgy magyar nyelven történő oktatására az általános iskola 4. osztályában.


Vasiljević Ivana, Radovanović-Penevski Vesna, Blažić Aleksandra

Természet- és társadalomismeret tankönyv az általános iskolák negyedik osztálya számára


Jelmagyarázat feladat írunk rajzolunk és festünk beszélgetünk kutatunk kísérlet készítünk emlékezz vissza, mit tanultunk szótár

2


A csoport tagja vagy

Beszélgetni fogunk: – a csapatmunka szabályairól

Tanulunk: – az osztályban való viselkedés szabályairól – a gyerekek oktatáshoz való jogáról

A te feladatod lesz, hogy: – lerajzold osztályod kitűzőjét – megoldd a Viselkedés az osztályban c. tesztet


Ezek vagyunk mi – az osztályom adatai

• Család- és utónevem: • Iskolám: • Osztályom: • Iskolám címe: • Az iskola e-mail címe: • Az osztály létszáma: • A lányok száma: • A fiúk száma: • Az osztályközösség elnöke: • Telefonszáma és e-mail címe: • Osztályunk kedvenc tantárgya: • Az osztály kedvenc dala: • Legolvasottabb könyv az osztályban: • Egy közösen szervezett esemény:

4

Rajzold le osztályod kitűzőjét!


Viselkedés az osztályban Képzeld el az alábbi helyzeteket! Mit gondolsz, osztálytársaid hogyan viselkednének hasonló esetben? Karikázd be a felkínált válaszok egyikét! 1. Osztályodban két fiú összeveszett és félő, hogy össze is verekszenek. A többiek mit tesznek? a) Szurkolnak valamelyik fiúnak vagy pedig ők is bekapcsolódnak a verekedésbe. b) Nem avatkoznak be. Úgy vélik, az ügy nem tartozik rájuk. c) Megkísérlik kibékíteni őket, vagy felnőtt segítségét kérik.

4. Osztálytársaid egy része a szünetben röplabdázni, a másik viszont focizni szeretne. Hogyan oldjátok meg a kérdést? a) Az osztályközösség elnöke fog dönteni. b) Szavazással döntitek el, mit fogtok játszani. c) Az a csoport dönt, amelyik a feldobott labdát megkaparintja.

2. Hogyan viselkednek osztálytársaid, ha valaki nem érti a megoldandó feladatot? a) Kinevetik és kicsúfolják. b) Leintik, hogy ne zavarja őket. c) Bátorítják, hogy forduljon a tanítónénihez.

5. Egyik kislány sír, mert rossz osztályzatot kapott. Így fordultok hozzá: a) Nyafogó! Elegünk van a könnyeidből! b) Ne sírj! Majd megtanulod a leckét és kijavítod az osztályzatot. c) Nem tehetünk róla! Miért nem tanultál?!

3. Egyik osztálytársatok nem tud bukfencezni. a) Társaid közül néhányan kicsúfolják, mások közönyösek. b) Ügyet sem vetnek rá. Mindenki az ügyes tanulókat csodálja. c) Többségük bátorítja és segíteni igyekszik neki.

6. A diákok többsége nem készült fel a bejelentett magyar nyelvi ellenőrzőre. Mit tesztek? a) Eltitkoljátok az igazságot. Bíztok a szerencsében és a sorsra hagyatkoztok. b) Összefogtok és elmondjátok a tanítónéninek, majd megkéritek, hogy halassza el az ellenőrzőt. c) Akik készültek, örülnek és nem érdekli őket, mi lesz a többikkel.

A bal oldali c) jelzésű és a jobb oldali b) jelzésű válaszokért egy-egy pont jár. Számold meg, hány pont gyűlt össze! • 5-6 pont: Gratulálunk! Az osztályban a barátság, az összetartás és a megértés szelleme uralkodik. • 3-4 pont: Az osztályban időnként barátsággal kapcsolatos nehézségek merülnek fel. Egy kis igyekezettel megtanulhatjátok, hogyan lehet jól közösségben élni. • 0, 1 vagy 2 pont: Nyilvánvaló, hogy osztályotokban barátkozási gondok vannak. Jó lenne, ha osztályközösségi órákon, a tanítónéni segítségével, megvitatnátok azokat a kérdéseket, amelyeket nem tudtok megfelelően megoldani.

5


Az osztályban való viselkedés szabályai Az osztály lányokból és fiúkból álló csoport. Minden csoportban léteznek bizonyos viselkedési szabályok. Osztályodban milyen szabályokat alakítottatok ki? Sorolj fel három szabályt, amelyet mindannyian tiszteletben tartotok!

Kimaradt-e esetleg olyan szabály, amelyet szerinted a negyedik osztályban fontos lenne betartani? Ha igen, írd ide!

1. Ne késs! 2. Segíts bajban levő társadon! 3. Figyelj az órán! 4. Óvd az osztályban levő bútort és felszerelést! 5. Mondj igazat! 6. Ne használj csúnya szavakat!

Indokold meg, miért tartod fontosnak az újabb szabály bevezetését!

7. A vitás kérdéseket beszélgetéssel oldd meg! 8. Vigyázz a saját holmidra és a másokéra is! 9. Reggelizz/ebédelj iskolába indulás előtt! 10. Lefekvés előtt moss fogat! 11. Ne okozz másnak fájdalmat! 12. Ha valamit nem értesz, kérj magyarázatot!

Véleményed szerint miért fontos betartani az osztályra érvényes szabályokat?

Csak azt karikázd be, ami valóban fontos ahhoz, hogy az osztályban megfelelő légkör uralkodjon! Ide azoknak a szabályoknak a sorszámát írd be, amelyek szerinted a baráti viszony kialakításához a legfontosabbak!

6


Az oktatáshoz való jog Az oktatáshoz való jog az alapvető emberi jogok közé tartozik. A világ minden gyermekére egyaránt érvényes Gyermekjogi Egyezményben ez áll: Mindenkinek joga van az oktatáshoz. Az általános iskola kötelező.

Általános iskolás vagy. Tanulóként van-e valamilyen kötelezettséged? Sorolj fel néhányat!

Mi a véleményed a minden gyermekre vonatkozó, kötelező általános iskolai oktatásról? Szerinted ez miért tartozik az alapvető emberi jogok közé? Sorolj fel három dolgot, ami miatt szeretsz iskolába járni!

Annak ellenére, hogy az oktatáshoz való jog az alapvető emberi jogok egyike, az UNESCO (lásd a 176. oldalt!) felmérései azt bizonyítják, hogy több mint 100 millió gyerek nem jár iskolába. Mit gondolsz, miért? egyezmény

7


Csapatmunka Csapatmunkának a tanulók közös feladat elvégzésére irányuló tevékenységét nevezzük. A csapatok lehetnek kisebbek vagy nagyobbak. A háromtól öt tagot számláló csapat a legmegfelelőbb. A csapattagoknak előre meghatározott szabályok szerint kell viselkedniük. Jelentéstevőnek nevezzük azt a tanulót, aki a csapata által elvégzett munka eredményéről beszámol az osztálynak. A csapatnak több jelentéstevője is lehet, például – előre megbeszélt sorrendben - , mindegyik csapattag egy-egy részfeladatról számol be.

JEGYEZD MEG: Ahhoz, hogy a csapat tagjai sikeresen együttműködhessenek a közös feladat elvégzése során, a következő szabályokat kell tiszteletben tartaniuk: • Minden tag véleménye egyaránt fontos. • A tagok közösen döntik el, ki lesz a csapatvezető. • A kötelezettségeket a csapattagok hajlama/képessége szerint kell beosztani. • Minden csapattag köteles a rábízott részfeladatot idejekorán elvégezni. • A csapat összetartása a siker záloga.

Milyen szerepet játszol a csapatmunkában? A derűlátó mindig hisz csapata győzelmében! A sikerbe vetett hite még a legreménytelenebb helyzetekben sem inog meg. A csapat szívesen veszi, ha a derűlátó felkiáltásokkal buzdítja őket. Például így: Ez az! Hurrá! Nagyszerű! Jól haladunk!

A fékező vagy ügyeletes lábatlankodó mindig kész vitatkozni, különösen jelentéktelen dolgokról. Ritkán kész az együttműködésre. Érzékeny, mint a „nebántsvirág“, ezért mindenki igyekszik kedvében járni, hogy a csapat nyugodtan végezhesse feladatát. Legközelebb a kételkedő áll hozzá (lásd alább!). A kételkedő csapattagot nehéz az elérhető sikerről meggyőzni. Kételkedik a csapat minden tagjában, az elvégzendő feladat sikeres kimenetelében, a többi csapatban és sokszor önmagában is. Mondatait így kezdi: Nem hiszem, hogy... vagy Sohasem fogjuk...

8


Az álomszuszék, legnagyobb igyekezete ellenére (például azzal, hogy nyitva tartja szemét) sem tudja meggyőzni társait arról, hogy ébren van. Az álmosság elkendőzésének különböző módjait sajátította el: időnként bólint, köhint egyet, kinyilvánítja, hogy egyetért az éppen átaludt ötlettel, valahogy így: Igen, igen, ez jó lesz! Nehézkének minden nehéznek tűnik. Ezen az érzésén semmi sem változtathat. Még a derűlátónak sincs esélye arra, hogy ennek ellenkezőjéről meggyőzze. Megfigyelhető azonban, hogy, ha nehézke olyan személlyel van egy csapatban, aki iránt rokonszenvet érez (ellenőrizhető a közelmúltban kiadott lexikonokban!), remény van rá, hogy vállalja a feladat egy részét, sőt, sikeresen el is végzi. Ötletke fáradhatatlan ötletgyártó. Ötletei, a feladat kiszabásától, egészen teljesítéséig, fékezhetetlenül áradnak. Jobban mondva, ötletkének már van ötlete, még mielőtt a csapat feladatát meghatározták volna. A legjobb megoldás a munka megkezdése előtt meghallgatni, majd valamilyen módon hallgatásra késztetni, hogy a feladatot egyáltalán el lehessen végezni. A tervező soha ki nem adja kezéből a csapat munkatervét, amelybe részletesen bejegyzi, hogy kinek, mit és mikor kell tennie. Ha a csapat hibázik, ügyesen hozzálát a helyzet megmentéséhez. Mondatait leginkább így kezdi: A kialakított terv szerint,….

Írd le röviden, hogy a fenti szerepek közül melyikben ismertél önmagadra! Indokold meg választásod!

9


A csapatmunkában szerzett tapasztalataim Ezt az oldalt egy csapatmunkát követően töltsd ki! Megfigyeléseid és benyomásaid segítségedre lehetnek a további csapattevékenység során. • Csapatom a következő feladatot kapta:

• Az én feladatom a következő volt:

• A csapat munkájáról kialakult véleményem:

• Csapatbeli tevékenységem értékelése:

• Mi zavart a munka során:

• A legközelebbi csapattevékenység alkalmával a következőkre kellene odafigyelni:

10


Találkozás a természettel Beszélgetni fogunk: – arról, hogy mi minden alkotja a természetet – az egészséges élet szabályairól

Tanulunk: – a növényvilágról – arról, hogy mi minden hat ki a növények fejlődésére – a gyógynövények és a termesztett növények jelentőségéről – az állatvilágról – arról, hogy hogyan alkalmazkodtak az állatok a különböző életfeltételekhez – a háziállatok hasznosságáról – az emberről, mint a természet részéről – arról, hogy miben különbözik az ember a többi élőlénytől

A te feladatod lesz, hogy: – végrehajtsd a Fény után kutatva kísérletet – elvégezd A növények mozgása nem véletlenszerű kísérletet – előadást szervezz a gyógynövényekről – összeállíts egy egynapi étrendet – leírd, szerinted milyen az egészséges életmód


Mi a természet? Természet mindaz, ami körülvesz bennünket. A természet lehet élő és élettelen. Figyeld meg a rajzot és írd le, hogy az ábrázolt dolgok közül mi tartozik az élő, és mi az élettelen természethez, valamint mit hozott létre az ember!

Élő természet Élettelen természet Emberi tevékenység eredménye

12


Az élőlényeknek a következő életfeltételekre van szükségük: napra, vízre, levegőre, talajra. TANULNI TANULOK

Az élőlényeket vagy szervezeteket öt csoportba soroljuk. Az idén csak két csoporttal foglalkozunk: a növényvilággal és az állatvilággal. A többiről, valamint arról, hogy mely szervezetek tartoznak közéjük, a felsőbb osztályokban fogsz tanulni.

• Mit gondolsz, a Nap, a levegő, a víz és a talaj miért létfontosságú az élőlények számára!

• A növények és az állatok különböznek egymástól. Sorold fel a csak az állatokra jellemző tulajdonságokat! TANULNI TANULOK • Az élőlények közös tulajdonságokkal is rendelkeznek függetlenül attól, hogy a közöttük levő különbségek alapján különböző csoportokba sorolják őket. A tanultak alapján sorold fel az élőlények közös tulajdonságait! 1.

2.

3.

4.

5.

szervezet

13


www.kreativnicentar.rs

Priroda i društvo 4 mađarski  
Priroda i društvo 4 mađarski