Page 1

Priroda i društvo za četvrti razred osnovne škole


PRIRODA I DRUŠTVO za četvrti razred osnovne škole prvo izdanje Autorice

Ivana Vasiljević Vesna Radovanović-Penevski Aleksandra Blažić urednički tim „Kreativnog centra“ – poglavlje „Osvrt unatrag – prošlost“ (redaktorica dr. Vesna Bikić)

Ilustrirao Recenzenti

Rječnik izradila Suradnica

Kosta Milovanović prof. dr. Brigita Petrov, Biološki fakultet Sveučilišta u Beogradu dr. Vladimir Miljković, Fizički fakultet Sveučilišta u Beogradu Stevica Popov, profesor razredne nastave u OŠ „Ujedinjene nacije“ u Beogradu Violeta Babić Gordana Janković, profesorica geografije u OŠ „Ujedinjene nacije“ u Beogradu

Prijevod na hrvatski

Sanja Dulić

Lektorica

Željka Zelić

Urednici

Slavica Marković Vladimir Marić

Grafičko oblikovanje Fotografije

Priprema za tisak Izdavač

Za izdavača Tisak

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5(075.2) VASILJEVIĆ, Ivana, 1974 Priroda i društvo : za četvrti razred osnovne škole / Ivana Vasiljević, Vesna Radovanović-Penevski, Aleksandra Blažić ; [ilustrirao Kosta Milovanović ; rječnik izradila Violeta Babić ; prijevod na hrvatski Sanja Dulić]. - Beograd : Kreativni centar, 2013 (Beograd : Klik tim). - 191 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola)

Dušan Pavlić, Neda Dokić Foto spring Zavod za zaštitu prirode Srbije Srbijašume Nebojša Mitić Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 mr. Ljiljana Marinković

Izv. stv. nasl.: Природа и друштво. - Tiraž 40. Važne riječi: str. 178-185. - Rječnik: str. 186-189. ISBN 978-86-529-0027-5 1. Radovanović-Penevski, Vesna, 1966 [аутор] 2. Blažić, Aleksandra, 1972 [аутор] COBISS.SR-ID 200457996

Klik tim

Naklada

34

copyright

© Kreativni centar, 2013

Ministar znanosti, prosvjete i tehnološkog razvitka Republike Srbije odobrio je uporabu ovog udžbenika u okviru udžbeničkog kompleta za prirodu i društvo u četvrtom razredu osnovne škole rješenjem broj


Ivana Vasiljević, Vesna Radovanović-Penevski, Aleksandra Blažić

Priroda i društvo za četvrti razred osnovne škole


Vodič zadaća pišemo crtamo i bojimo razgovaramo istražujemo pokus pravimo sjeti se što smo naučili rječnik

2


Ti si dio grupe

Razgovarat ćemo: – o pravilima rada u timu

Učit ćemo: – o pravilima ponašanja odjela – o pravu djece na obrazovanje

Tvoja zadaća će biti: – nacrtati bedž svog odjela – riješiti test Kako se ponašamo u odjelu


Ovo smo mi – podatci o mom odjelu

• Moje ime i prezime:

�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Škola:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Odjel:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Adresa škole:

����������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• E-mail adresa škole:

����������������������������������������������������������������������������������

• Broj učenika u mom odjelu: • Broj djevojčica: • Broj dječaka:

���������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������

• Predsjednik razrednog odjela je:

���������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Njegov broj telefona i e-mail adresa:

����������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Najomiljeniji predmet učenika iz mog odjela:

�������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Najslušanija pjesma u mom odjelu:

��������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Najčitanija knjiga u mom odjelu:

��������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Događaj koji smo zajedno organizirali:

�����������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4

Nacrtaj bedž svog odjela.


Kako se ponašamo u odjelu Zamisli svaku od sljedećih situacija. Razmisli o tome kako bi se tvoji prijatelji iz odjela ponašali u takvim situacijama. Zaokruži jedan od ponuđenih odgovora. 1. Dva prijatelja iz tvog odjela su se posvadila i spremna su potući se. Što čine ostali učenici iz odjela? a) Navijaju za jednog od sudionika u sukobu ili se i sami uključuju u tuču. b) Ne miješaju se. Smatraju da ih se to ne tiče. c) Pokušavaju smiriti svađu ili zovu odrasle u pomoćnike.

4. Jedan dio učenika iz tvog odjela želi na odmoru igrati odbojku, a drugi nogomet. Kako ćete to riješiti? a) Odlučit će predsjednik odjela. b) Glasovat ćete za ta dva prijedloga. Onaj koji bude imao više glasova – pobijedit će. c) Tko prvi zgrabi loptu, imat će pravo na nju!

2. Što rade učenici iz tvog odjela kada netko ne razumije zadatak? a) Podsmijevaju mu se i dobacuju uvrjedljive riječi. b) Ušutkuju ga jer ih ometa u radu. c) Ohrabruju ga da slobodno pita učitelja.

5. Vaša prijateljica plače jer je dobila slabu ocjenu. Reći ćete joj: a) Kakva si ti plačljivica! Muka nam je već od tvojih suza! b) Nemoj plakati! Naučit ćeš i popravit ćeš ocjenu. Mi ćemo ti pomoći. c) Tko ti je kriv?! Što nisi naučila?!

3. Vaš prijatelj ne zna napraviti kolut unaprijed. a) Jedna grupa učenika mu se ruga, a ostali nezainteresirano šute. b) Nitko ne obraća pozornost na njegovu nevolju. Svi se dive spretnima. c) Većina učenika ohrabruje prijatelja i pokušava mu nekako pomoći.

6. Većina učenika nije spremna za najavljenu provjeru znanja iz hrvatskog jezika. Što ćete učiniti? a) Prešutjet ćete istinu. Uzdate se u sreću i prepuštate sudbini. b) Problem složno izlažete učitelju, uz molbu da se provjera znanja odgodi. c) Učenici koji su spremni za vježbu raduju se i ne obraćaju pozornost na druge učenike.

Odgovori pod c u lijevoj koloni i pod b u desnoj donose po jedan bod. • 5–6 bodova: Čestitamo! U vašem odjelu vlada prijateljstvo i razumijevanje. Baš ste složni! • 3–4 boda: U vašem odjelu ponekad nailazite na poteškoće u druženju. Malo vam je potrebno da naučite kako se zajedno dobro živi. • 0, 1 ili 2 boda: Jasno je da u odjelu imate problema u druženju. Bilo bi dobro na satu razrednog odjela uz pomoć učitelja razmotriti probleme koje ne znate najbolje riješiti.

5


Pravila ponašanja u odjelu Tvoj odjel je grupa sastavljena od djevojčica i dječaka. U svakoj grupi postoje određena pravila. Koja su pravila određena u tvom odjelu? Navedi tri pravila odjela kojih se svi pridržavate.

Razmisli i napiši koje pravilo odjela dosad niste uveli, a ti smatraš da bi ga se trebalo pridržavati u četvrtom razredu.

Zašto smatraš da je uvođenje novog pravila odjela važno? Obrazloži svoje mišljenje.

Zašto su važna razredna pravila? Objasni.

1. Ne kasni. 2. Pomogni prijatelju kada je u nevolji. 3. Slušaj na satu. 4. Čuvaj namještaj u učionici. 5. Govori istinu. 6. Ne govori ružne riječi. 7. Probleme rješavaj razgovorom. 8. Čuvaj svoje i tuđe stvari. 9. Doručkuj/ručaj prije polaska u školu. 10. Peri zube prije spavanja. 11. Ne nanosi bol drugima. 12. Traži objašnjenje za ono što ne razumiješ.

Zaokruži samo ona pravila ponašanja koja su stvarno važna za uspješno učenje u odjelu. Na crti napiši brojeve onih pravila koja smatraš najvažnijim za prijateljstvo.

6


Pravo na obrazovanje Pravo na obrazovanje je osnovno ljudsko pravo. U Povelji o dječjim pravima, koja su jednaka za svu djecu svijeta, stoji: Svatko ima pravo na školovanje. Osnovna škola je obvezna.

Ti ideš u osnovnu školu. Imaš li kao učenik neke obveze? Navedi neke od njih.

Što misliš o pravu na obvezno osnovno školovanje za svu djecu svijeta? Zašto ovo pravo zauzima glavno mjesto među ljudskim pravima? Objasni svoje mišljenje. Tri razloga zbog kojih voliš ići u školu su:

Iako je pravo na osnovno obrazovanje jedno od osnovnih ljudskih prava, istraživanja Unesco-a (vidi na str. 176) potvrđuju da danas preko 100 milijuna djece ne ide u osnovnu školu. Razmisli zašto. povelja

7


Timski rad Timski rad je zajednički rad učenika na ostvarenju nekog zadatka. Timovi mogu imati manji ili veći broj članova. Najbolje se radi kada se tim sastoji od 3 do 5 članova. Svaki član tima se mora ponašati prema određenim pravilima. Izvjestitelj je onaj učenik koji pred cijelim odjelom priopćava rezultate rada do kojih su došli članovi njegovog tima zajedničkim radom. Moguće je da tim ima i više od jednog izvjestitelja, na primjer – svaki član može izvijestiti o jednom dijelu zadatka, prema dogovorenom redoslijedu.

ZAPAMTI: Kako bi članovi jednog tima mogli uspješno surađivati na zajedničkom zadatku, važno je poštovati sljedeća pravila: • Mišljenje svih članova podjednako je važno. • Svi članovi donose odluku o tome tko je vođa tima. • Dužnosti među članovima dijele se prema sklonostima/sposobnostima učenika. • Svaki član dužan je uraditi svoj dio posla u dogovorenom vremenu. • Složnost među članovima tima pravi je put do uspjeha.

Koja je tvoja uloga u timskom radu Optimist je uvijek spreman vjerovati u pobjedu svog tima! Njegova vjera u uspjeh ne posustaje ni u najbeznadnijim situacijama. Članovima tima u kojem je i optimist prijaju njegovi usklici oduševljenja, kao što su: To! Bravo za nas!!! Super nam ide!!!

Ometač ili dežurno smetalo uvijek je spreman na svađu sa svim članovima tima, osobito oko nečeg što je nevažno i beznačajno. Rijetki su trenutci u kojima je ometač spreman na suradnju. Osjetljiv je „ko kraljevna na zrnu graška“, pa svi gledaju unaprijed mu udovoljiti kako bi tim mogao dovršiti zadatak. Najbliži mu je sumnjalo (vidi ispod). Sumnjalo je onaj koga je tijekom rada u timu teško uvjeriti u sretan kraj. Sumnjičav je prema svim članovima tima, prema zadatku na kojem se radi, drugim timovima, a ponekad i prema samom sebi. Rečenice započinje sa: Ne vjerujem… ili Nikada nećemo moći…

8


Spavalica i pored najbolje volje da članovima tima dokaže kako je u budnom stanju (na primjer, držeći oči otvorene), nikada ne uspijeva u tome. Svladao je razne tehnike prikrivanja usnulosti: povremeno klimne glavom, štucne, potvrdi da se slaže sa idejom koju je upravo prespavao rekavši: Jest, jest, to je u redu! Sve mi je teško je onaj komu je sve nepopravljivo teško. To se ničim ne može izmijeniti. Ni optimist nema rješenje za ovakvog člana tima. Primijećeno je to da ukoliko sve mi je teško bude u istom timu s nekim prema kome gaji simpatije (provjeriti u svježe popunjenim leksikonima!), tad ima nade da preuzme dio zadatka na sebe i uspješno ga završi.

Imam ideju! je neumorni tvorac ideja koje nezadrživo nadiru od početka do kraja timskog rada. Točnije, imam ideju ima ideju i prije nego što tim dobije zadatak. Poželjno je saslušati ga na početku rada, a potom ga utišati da bi uopće bilo moguće riješiti zadatak.

Planer nikada iz ruke ne ispušta plan rada tima, u koji detaljno upisuje tko, što i kada treba uraditi. Kada tim zaluta, vješto pristupa spašavanju. Rečenice najčešće započinje sa: Prema planu koji smo napravili…

Pripremi kratko izvješće o tome u kojoj si od ponuđenih uloga u timskom radu prepoznao sebe. Objasni svoj izbor.

9


Moje sudjelovanje u timskom radu Ovu stranicu ispuni nakon sudjelovanja u nekom timskom radu. Zapažanja i dojmovi koje budeš zapisao mogu ti koristiti u daljnjim aktivnostima u timu. • Zadatak mog tima bio je:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Moj zadatak u timu bio je:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Moji dojmovi o radu cijelog tima:

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Što mislim o svom radu u timu:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Što mi je smetalo tijekom rada u timu:

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

• Moji prijedlozi za sljedeći rad u timu:

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10


Susret s prirodom

Razgovarat ćemo: – o tome što sve čini prirodu – o pravilima zdravog života

Učit ćemo: – o carstvu biljaka – o tome što sve utječe na rast i razvoj biljaka – o značaju ljekovitih i gajenih biljaka – o carstvu životinja – o tome kako su životinje prilagođene različitim uvjetima života – o koristi koju čovjek ima od domaćih životinja – o čovjeku kao dijelu prirode – o tome po čemu se čovjek razlikuje od ostalih živih bića

Tvoja zadaća će biti: – izvesti pokus U potrazi za svjetlom – izvesti pokus Pokreti biljaka nisu slučajni – organizirati predavanje o ljekovitim biljkama – napraviti jelovnik za jedan dan – napisati svoje pravilo za zdrav život


Što je priroda Priroda je sve što nas okružuje. Ona može biti živa i neživa. Promotri sliku i napiši što od onog što je na njoj prikazano pripada živoj prirodi, što neživoj, a što je djelo čovjeka.

Živa priroda

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Neživa priroda

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Djelo čovjeka

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12


Živim bićima su neophodni sljedeći uvjeti za život: sunce, voda, zrak i tlo. UČIM UČITI • Razmisli i odgovori zašto su sunce, zrak, voda i tlo neophodni za život živih bića.

Živa bića ili organizmi svrstana su u pet carstava. Ove godine učit ćeš samo o dva carstva. To su carstvo biljaka i carstvo životinja. Koja su ostala carstva i koji im organizmi pripadaju, učit ćeš u starijim razredima.

• Biljke i životinje se međusobno razlikuju. Navedi osobine koje su karakteristične samo za životinje. UČIM UČITI • Bez obzira na razlike koje ih svrstavaju u različita carstva, sva živa bića imaju i zajedničke osobine. Na temelju onoga što već znaš, navedi zajedničke osobine svih živih bića. 1.

2.

3.

4.

5.

organizam

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

13


Priroda i društvo 4 hrvatski