Page 1


TERMÉSZET- ÉS TÁRSADALOMISMERET az általános iskolák harmadik osztálya számára nyolcadik kiadás szerzők illusztrálta magyarra fordította a magyar szöveget lektorálta recenzensek

a szójegyzéket összeállította munkatársak

Dr. Marinković Simeon Marković Slavica Arsenić Saša Bursać Vladimir Dr. Andrić Edit Pavić-Szulocki Eszter Dr. Petrov Brigita, a Belgrádi Egyetem Biológia Karának tanára Dr. Miljković Vladimir, a Belgrádi Egyetem Fizika Karának tanára Popov Stevica, a belgrádi Egyesült Nemzetek Á. I. tanítója Vasiljević Ivana Radovanović-Penevski Vesna Vukić Aleksandra Dr. Babić Dragan

nyomdai feldolgozás

Pavlić Dušan

nyomadi előkészítés

Mitić Nebojša

kiadó

szerkesztő a kiadó nevében nyomtatás példányszám copyriht

Kreatív Központ Gradištanska 8 Belgrád Tel/fax: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs Ružić Anđelka Marinković Ljiljana, magiszter Grafiprof

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:3/5(075.2) MARINKOVIĆ,Simeon,1941 Természet- és társadalom : tankönyv az általános iskolák harmadik osztálya számára / [szerzők Marinković Simeon, Marković Slavica ; ilusztálta Arsenić Saša, Bursać Vladimir ; magyarra fordította Andrić Edit]. – 8. kíad. – Belgrád : Kreativni centar, 2016 (Belgrád : Grafiprof). – 179 str. : ilustr. ; 22 x 23 cm. – (Kreativna škola) Izv. stv. nasl.: Природа и друштво. – Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 2.500. – Szójegyzék: str. 176-177. – Registar.

2.500

ISBN 978-86-7781-554-7 1. Marković, Slavica, 1967 [аутор]

Kreativni centar, 2014

COBISS.SR-ID 223812620

Szerbia Oktatás Minisztériuma a 650-02-00146/2008-06. számú (2008.06.25.), meghozott döntése alapján jóváhagyta a tankönyv kiadását és használatát az általános iskolák harmadik osztályában.


Természet- és társadalomismeret tankönyv az általános iskolák harmadik osztálya számára


Utasítás A titkok

Jelmagyarázat

Környezeted már ismered, Sok titkot kell ám még felderítened.

feladat

Tájatokon mi a szép? Mért a szülőföld a legdrágább kincs?

emlékezz vissza, mit tanultunk

A gólya s a veréb hol fészkel? Hogyan érkezik a vízcsepp?

rajzolunk és festünk

írunk beszélgetünk kutatunk

Mit rejt az erdő, folyó s mocsár? Miről suttog a régi vár? Fedjük fel, gyönyörködjünk együtt e titkokban, S meglásd, a természet feltárul előtted hamarosan!

kísérlet megoldunk szótár fontold meg és írd le

2


Én és mások Beszélgetni fogunk: • arról, miben különbözünk másoktól; • a barátságról; • azokról a jogokról, amelyeket nem élvezhet minden gyermek.

Tanulunk majd: • a közösségeken belüli viselkedési szabályokról; • a problémák megoldásának módjáról; • a gyermekek jogairól és kötelességeiről; • arról, hogyan kell egy cselekvési tervet kidolgozni.

A te feladatod lesz, hogy: • megoldjad az „Én a közösségben” tesztet; • a cselekvési tervet kidolgozd; • értékeld a csoportmunkában való részvételed.


Bemutatkozom – személyes adatok • Jó tulajdonságaim:

• Rossz tulajdonságaim:

• Mások hogyan vélekednek rólam? • Család- és utónév: • Becenév: • Tulajdonságaim vagy képességeim, amelyek

• Születési hely és dátum:

megkülönböztetnek a többi gyerektől: • Cím: • Telefonszám: • Erre a tettemre büszke vagyok:

• A hajam színe: • A szemem színe: • Magasságom: • Súlyom:

• Hogyan veszem, ha tréfát űznek velem?

• A cipőm mérete: • Kedvenc könyvem: • Kedvenc filmem: • A padban

4

(-val/vel) ülök.


Én a közösség tagjaként Képzeld magad a lenti szituációkba! Keretezd be azt a betűt, amely a rád leginkább jellemző felelet előtt áll! 1. A barátod megkérdezi tőled, miért haragudtál meg rá. Te azt válaszolod, hogy: a) Mi közöd hozzá! b) Jó, hogy kérdezed. Beszéljük meg! c) Haragszom rád és nem tudok beszélni róla. 2. A barátod megkért, hogy segíts neki egy feladat megoldásában. Mit válaszolsz neki? a) Bocs, de most nincs időm. b) Jó, szívesen segítek. c) Találd fel magad!

3. A barátod nem mer fára mászni. Ezt mondod neki: a) Látod, én nem félek. b) Ne félj, majd segítek! c) Te gyáva! Miért félsz?

4. A barátnőd hazudott neked. Mit fogsz mondani neki? a) Soha többé ne hazudj nekem! b) Hazudós vagy! c) Jobban szeretem, ha igazat mondasz! 5. A barátnőd azt ajánlja, hogy menjetek a parkba, te viszont jobban szeretnél zenét hallgatni. Mit fogsz mondani neki? a) Szó sem lehet róla! Zenét akarok hallgatni! b) Nem akarom, hogy mindig úgy legyen, ahogy te szeretnéd. c) Hallgassunk előbb egy kis zenét, utána sétálunk egyet a parkban. 6. A barátnőd szomorú, mert rossz osztályzatot kapott. Így szólsz hozzá: a) Nem tudom elhinni, hogy nem tanultad meg a leckét! b) Mi történt veled? A feladatok oly könnyűek voltak! c) Ne aggódj, ki fogod javítani az osztályzatot!

A bal oldali b) jelzésű, valamint a jobb oldali c) jelzésű válaszokért egy-egy pont jár. • Ha 5 vagy 6 pontot szereztél: Minden elismerésünk! Igazi barát vagy. • Ha 3 vagy 4 pontot kaptál: Tudsz barátkozni, de tűnődj el azon, hogyan válhatnál jobb baráttá. • Ha 0, 1 vagy 2 pontot szereztél: Bizonyosan barátkozási gondjaid vannak. Javasoljuk, hogy sohasem tedd barátoddal azt, amit te magadnak nem kívánnál. szituáció – olyan helyzet, állapot, körülmények összesége, amelyben valaki van

5


Emberi közösségek és a közösségeken belüli viselkedési szabályok

Az ember kisebb vagy nagyobb csoportokban, közösségekben él és dolgozik. Családban, településen él, iskolába jár, gyárban dolgozik, sportegyesületben edz stb. Minden emberi közösségnek megvannak a viselkedési szabályai, ezek vagy írottak, vagy íratlanok, tehát az emberek megegyezésén alapulnak. Ezek szerint, a családi életnek, az iskolai viselkedésnek, vagy például a bújócskázásnak, és még sorolhatnánk a példákat, más-más szabályai vannak. Ahhoz, hogy egy közösségen belül a munka eredményesebb legyen, a közösség tagjainak tiszteletben kell tartaniuk a viselkedési szabályokat. Írj le 4 fontos szabályt, amelyet az autóbuszon utazóknak feltétlenül be kell tartaniuk!

Képzeld el és írd le, mi történne, ha a buszvezető nem tartaná be a szabályt, hogy a kijelölt megállókon meg kell állnia, csak vezetne tovább!

6


Együtt tudok-e működni a közösség többi tagjával?

Osztálytársaiddal bizonyosan vettél már csoportmunkában részt, valamilyen feladat megoldása során (pl. cselekvési terv, stb). Emlékezz vissza, hogyan viselkedtél a munka során és értékeld viselkedésed:

igaz

részben igaz

nem igaz

1. Meghallgatom a csoport többi tagjának véleményét. 2. Elfogadom, hogy másnak más véleménye lehet. 3. Elfogadom és lelkiismeretesen elvégzem a csoport által rám bízott feladatot. 4. Csoportmunka közben jó az időbeosztásom. 5. Ha úgy érzem, igazam van, kitartóan igyekszem bebizonyítani. 6. Be szoktam ismerni, ha nincs igazam. 7. Örömmel vállalom a csoportvezető szerepét. 8. Szívesen mutatom be saját munkámat és csoportom munkáját az osztály előtt. • Ha 4, vagy annál kevesebb igaz válaszod van, gondolkozz el azon, mit tehetnél, hogy jobban együtt tudjál működni a csoport munkájában!

• Ha 5 vagy 6 igaz feleleted van, a csoporton belüli közreműködésed kielégítő. • Ha 7 vagy 8 igaz választ adtál, légy büszke magadra, mert kitűnő munkatárs vagy. együttműködik

7


A gyermekek jogai és kötelességei Az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányba foglalta a gyermekek jogait, és azok a világ minden gyermekére egyaránt vonatkoznak. Emlékezz vissza, mit tanultunk erről a második osztályban! Most csak néhányat sorolunk fel a gyermekjogok közül. Olvassátok el őket és mondjátok el, miért fontosak: 1. A gyermek névre és állampolgárságra való joga. A gyermek születésekor, a család- és utónevét, születésének dátumát és helyét, valamint a szülők nevét és állampolgárságát, beírják a születési anyakönyvbe. 2. A gyerekeknek joguk van arra, hogy a családjukban éljenek. Ha ez nem lehetséges, az állam köteles gondoskodni róluk. 3. A gyerekeknek joguk van az egészséges életre. Ez azt jelenti, hogy a felnőtteknek egészséges táplálékot, ruhát és tiszta környezetet kell szavatolniuk számukra. A beteg gyermekeknek orvosi kezelésre van joguk. 4. A gyerekeknek joguk van szabadidőre, játékra és barátkozásra. 5. A gyerekeknek joguk van az iskoláztatásra és a tanulásra. 6. A gyerekeknek joguk van véleményt alkotni és azt kinyilvánítani. A gyerekeknek is, mint mindenki másnak, joguk van gondolataik kifejezésére és leírására. 7. A gyerekeknek joguk van az erőszak elleni védelemre. A felnőttek kötelesek a gyerekeket az erőszaktól megvédeni. Ha valaki erőszakoskodik veled, kérj segítséget egy nálad idősebb személytől – tanítótól, szülőtől vagy másoktól. Ha veszélyben vagy, felhívhatod a belgrádi gyermekvédelmi szolgálatot a 011/645-798-as telefonszámon, lakhelyeden ennek a szolgálatnak a telefonszáma: . 8. A testi fogyatékkal élő gyerekek külön védelemre jogosultak.

8

alapszabály, állampolgárság, születési anyakönyv


A többi gyerek is ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint te. Viselkedéseddel nem csorbíthatod más gyermek jogait, tiszteletben kell tartanod őket.

Hé, öcskös! Gyere ide!

A nevem Maurits Péter!

Tanítónéni, Zolit megverték a negyedik osztályos fiúk!

Véleményed szerint, hogyan viselkednek a képeken látható személyek?

Jogok, amelyektől a gyerekeket megfosztották 1. Boszniában és Horvátországban, a háború borzalmai miatt, sok család otthon nélkül maradt, ezért Szerbiába menekült. Közülük sokan rossz körülmények között élnek – elegendő táplálék, ruhanemű stb. nélkül. Az ilyen családokból származó gyerekeket több joguktól is megfosztották. 2. Vannak országok, ahol a gyerekek nagy része nem jár iskolába, ehelyett nehéz, megerőltető munkát végez. 3. Némely országban, szárazság, árvíz vagy háború miatt, a gyerekek éheznek. 4. Nagyvárosokban vannak hajléktalan, tehát az utcán lakó gyerekek. 5. A világon léteznek szervezetek, amelyek a gyerekek jobb életkörülményeiért, jogaiért küzdenek, a legnagyobb ilyen szervezet az UNICEF.

9


Hogyan oldjuk meg a problémákat? Mit tehet a gyermek, akinek megcsorbítják alapvető jogait? Jegyezd meg, az alapvető emberi jogok csorbítását nem kell tehetetlenül tűrni, attól függetlenül, hogy az veled, vagy más gyerekkel történik. Mit tehetsz, ha valami rossz történik veled, olyasmi, ami boldogtalanná tesz, ami miatt rosszul érzed magad? Fordulj segítségért! Soha ne viseld egyedül a terhet! Ha bajban vagy, keress valakit, aki segíteni tud! Ki segítehet rajtad? Gondolkozz el azon, hogy környezetedben kiben bízol meg leginkább! Lehet az szülő, valaki a rokonaid közül, a legjobb barátod, a szomszédasszony, az osztályközösség elnöke, a tanítónéni, az iskola pszichológusa vagy pedagógusa, az egészségház orvosa... Sok jó és okos ember létezik, akihez segítségül fordulhatsz. Gyakran nehéz elkezdeni a beszélgetést arról, ami aggaszt. Hogyan kezdenél egy ilyen beszélgetésbe? Sok mód van rá. Próbáld meg például így:

Gyermek: Jó napot! Fontos dologról szeretnék Önnel beszélni. Mikor jöhetek el? Segítő: Most is beszélgethetünk. Tessék, ülj le! Gyermek: Nem, inkább máskor jönnék, csak mondja meg, mikor ér rá. Négyszemközt szeretnék beszélni Önnel, úgy fél óra hosszat. Segítő: Mondjuk szerdán, tanítás után. Megfelel? Gyermek: Köszönöm, egyre itt leszek. A szobájában keressem? Segítő: Igen, a szobám ilyenkor szabad. Akkor, a szerdai viszontlátásig. Gyermek: Köszönöm, viszontlátásra! Jusson mindig eszedbe: a segítők sem mindenhatók, mégis sokat segíthetnek.

Találj ki és írj le egy beszélgetést, amelyben megkéred a tanítónénit, hogy segítsen egy másik gyereknek. Hogyan fogod a tanítónénivel közölni, hogy annak a gyereknek gondja van és segítségre szorul? Vigyázz, erről nem beszélhetsz nyíltan, az egész osztály előtt! Te: A tanítónéni: Te: A tanítónéni: Te: A tanítónéni:

10


A barátság Barátokkal játszani mindenkinek öröm. Ilyenkor fesztelenül tréfálkozunk, könnyen kérünk segítséget, felfedjük titkainkat. Van, aki könnyen barátkozik, más viszont nehezebben. Valakinek sok barátja van, másnak meg csak egy. Amikor nincs barátunk, magányosnak érezzük magunkat. Természetes, hogy nem értünk mindenben egyet barátunkkal, néha össze is veszünk. Ahhoz, hogy barátságunk jobb és tartósabb legyen, bizonyos szabályokat be kell tartanunk. Olvasd el, és ha szerinted kimaradt valami, egészítsd ki őket! • A barátnak nem hazudunk! • Barátot nem sértegetünk! • Tiszteld barátodat, még akkor is, ha véleménye különbözik a tiédtől! • Ha segítségre szorul, segíts rajta! • Igyekezz meghallgatni és megérteni barátod gondjátbaját! • Ha tévedtél, barátodnak bevallhatod! • Nyíltan beszélj barátoddal arról, ami viselkedésében zavar, de igyekezz, nem megsérteni!

11


Hogyan készítsünk cselekvési tervet? Osztályunk szabályzata

Különböző gondok léteznek. Meg kell őket oldanunk. Te is hozzájárulhatsz sok gond megoldásához.  Írd le, mi a baj – mi zavar az osztályban. Nem érzem magam biztonságban. Nehezen tudok tanulni, zavar néhány diák viselkedése.  Te mit szeretnél? Szeretném, ha az osztályban biztonságban érezhetném magam, hogy jó kapcsolatban legyek a többi diákkal, és hogy senki se zavarjon a tanulásban.  Mi mindent tehetünk, hogy elérjük, amit szeretnénk? Meghatározhatjuk az osztály viselkedési szabályait.

 Kinek mit kell tennie? Az osztályközösségi órán megbeszéljük, kit mi zavar az osztályban. Minden két padtársnak egy viselkedési szabályt kell javasolnia. Együtt kiválasztjuk a legjobb javaslatokat és elkészítjük a viselkedési szabályok jegyzékét. Megbeszéljük azt is, milyen büntetés jár annak, aki megszegi a szabályokat, amelyeket egy pannóra írunk, és mindenki aláírja.  Mikor kell a tervet elkészítenünk? Októberben.  Kinek a támogatására van szükséged a terv elkészítéséhez? Az osztály szabályzatát a tanítónéni segítségével készítjük el. A pannó összeállításában az iskolamester segíthet.  Hogyan történik a pannó ünnepélyes avatása? Egy osztályközösségi órán a pannót az osztályban egy jól látható helyre függesztjük, majd felolvassuk a szabályokat. Megbeszéljük, hogy minden osztályközösségi órán újra felolvassuk őket, és szükség szerint, újakkal egészítjük ki.

12


Előkészületek a cselekvési terv elkészítéséhez Gondolj vissza arra, mi zavar leginkább az osztályban! Találj ki szabályokat az osztályban való viselkedésre és jegyezd le javaslataid! Ha lát juk, h erősza ogy valaki kosk valaki vel, ig odik yek megak adályo ezzünk zni hívjun k segít , vagy séget.

az Vigyázunk la o isk . vagyonára

Az új tan ulók szívélyes at en fogadjuk .

Véleménycserét folytatunk. Megbeszéljük a dolgokat.

Senkit sem csúfolunk és sértegetün k.

Jelentés arról, hogyan válik valóra a cselekvési terv:

Udva r visel iasan kedü nk egym ássa l.

uk tartj t. n e b t nke ele Tiszt özőségü nb külö

13


Priroda i društvo 3 mađarski  
Priroda i društvo 3 mađarski