Page 1


Библиотека РАЗЛИЧАК илустрације Тихомир Челановић • графичко обликовање и мале илустрације Душан Павлић • уредник Славица Марковић лектор Виолета Бабић • технички уредник Небојша Митић издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР Београд, Градиштанска 8 • тел.: 011 / 38 20 464, 011 / 38 20 483 е‑mail: info@kreativnicentar.rs • www.kreativnicentar.rs за издавача мр Љиљана Маринковић • штампа Публикум • тираж 2.000 Copyright©Kreativni centar 2014

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 003-028.31(02.053.2) МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 Приче од А до Ш / Симеон Маринковић ; илустрације Тихомир Челановић ; мали цртежи около Душан Павлић. - Београд : Креативни центар, 2014 (Београд : Публикум). - 75 стр. : илустр. ; 22 x 22 cm. - (Библиотека Различак) Тираж 2.000. - Напомене уз текст. Стваралачки изазови: стр. 65-73. ISBN 978-86-529-0134-0 COBISS.SR-ID 209170700


Речник • артичока – јестива зељаста биљка • алева – овде: љута црвена паприка • алуждија – огромна

аждаја

валска валом арлауче аждаја: ау, ау! Ана алармира Александра:

• алав – прождрљив • анаконда – највећа

– Ало, Ацо, аждаја агресивна! Арлауче!

• аматер – онај који се

Александар аранжира алате, артиљерију: ананас, ајвар, артичоку, алексиначку алеву. Аутомобилом, авалским ауто‑путем – Авали, аждајиној адреси.

водена змија тропске Америке нечим бави из наклоности, а не као стручњак

• академски – високо

уметнички

Авалом алуждија алауче: ау, ау! Александар: – Ало, алапачо, агресивно алаучеш! Аждаја: – Ало, аљкавче, аждаја алава. Аждајин апетит Ана, Ацина Анкица! Александар: – Алетино, алавице, ајде ананас! Аждаја: – Ананас! Ако, аплауз ананасу! Александар: – Анакондо, ајде ајвар! Аждаја: – Ајвар! Ах, аматеру! Ајвару академски аплауз! Александар: – Алави алигаторе, ајде арчи артичоку!

4


аждаја Аждаја: – Аламуњо, артичока – аждајина авантура! Александар: – Али, али, аветињо арогантна, арчи алексиначку алеву! Аждаја: – Алева – аждаји анонимна. Алексиначка алева? Авај, Александре акрепе! Алергија, ајој, ајој!

… • арчити – трошити • аламуња – брзоплет,

непромишљен човек

• аветиња – сабласт,

утвара

• арогантан – груб, дрзак у понашању • анониман – непознат • акреп – мршава, ружна

особа

Аждаја алауче авалским амбисом. Александар аутом Анкици. Анкица: – Аца, авалски ас, Анкичин ананас.

5


абина

Речник • благовати – уживати • беседа – говор, разговор • баршунаст – мек, нежан • баџа – велики, крупан

човек

• банчити – проводити време у пијанчењу • базати – ићи без циља, скитати • брутално – грубо, сурово • баврљати – несигурно

ака Бранка баштованка благује баштом. Бранкина башта богата бројним биљем. Бујају боранија, боб, бундева, бостан, бресква, бадем, боровница, босиљак, бегонија, боквица, божур. Бескрајне боје биља блистају, букте баштом.

ићи, тетурати

Бака брине, брани баштенско биље. Бира благе, бајковите беседе биљкама. Баршунастом божуру беседи:

• брлог – прљаво, неуредно лежиште

– Божурко бакин, брже бујај. Бићеш божанствен.

• барабар – упоредо, заједно

Босиљку: – Босиоче, благо биље, буди баку баштованку! Башта бива бакина бања. Бакин Борко босоног бауљао бетоном, брзоплето бупнуо. Бака бере боквицу. – Борко, бакино бостанче, брзо баки! Боквица блага, блажи болове. Бабина Бојана бледа, болешљива. Бака бере боранију, бундеву, боровнице. – Бојана, бабина булкице, боранија блажи. Бићеш брзо боље. – Бако, баш бих брескве! – Брескве? Биће бресака, бадема, браће бака. Бучни бумбар бануо. Бира боље, баршунасте биљке. – Бумбарчићу! – беседи бака. – Бирај, брате, божур, босиљак, бегоније, бери бадава бакино биље.

6


башта

Беспослени бркати баџа банчио, базао блатњав, бесрамно, бахато бубнуо. Брутално бркао баштом, брао бостан, бацао, баврљао. Бака беспомоћно бесни: – Бежи, бедо, бестрага! Бахати брка безвољно бежи: – Бабарого! – брунда. – Бојана, Борко, брже башти! Башта – брлог! Бака, Бојана, Борко барабар баштоване. Бака благује.

7


Речник • врлетан – стрм, окомит • вијати – терати, гонити • вижљав – витак, гибак,

окретан

• виталан – који је пун

животне снаге, отпоран

еликодушна ече. Врлетним венцем вијори ветар. Веје влажна вејавица. Видљивост вене.

• вртложан вир – дубља вода која се врти великом брзином

Велика вика. Викачи вијају вукове. Воде веште вучјаке вичне вијању, витлају вилама.

• витица – плетеница,

Вођа вукова врлуда, вара викаче.

кика, овде: дугачка извијена грана

• вргнути – бацити • вододерина – бразда

коју направи вода кад се слива

• врцати – живо одговарити

Вижљaва веверица вири. Види великог виталног вука. Вук води враголастог вучића, веверичиног вршњака. Викачи вребају вилама. Велики вук весла валовитом водом. Вучић, враћен вaловима, вапи, вришти, виче великог вука. Вртложни вирови везују вучића. Веверица види враголастог. Висока врба виси витицама. Веверица вуче већу витицу врбе, вргну врх витице вучићу, вади вучића. – Волим вас, веверице! – вели вучић везући вододерином. – Вијугај, враголасти, варкај викаче! – виче веверица. Вихор влажне вејавице враћа викаче, вреву ван венца. – Вреди волети враголане! – вели веверица врапцу.

8


веверица

Врапчић важно врца веверици. Вејавица вене. Ведрина враћа видик. Вековна ватра Венере весели венац.

9


Приче од А до Ш  

Како написати причу од речи које почињу на исто слово? А како написати тридесет таквих прича, од слова А до слова Ш? Ово је друга књига из е...

Приче од А до Ш  

Како написати причу од речи које почињу на исто слово? А како написати тридесет таквих прича, од слова А до слова Ш? Ово је друга књига из е...