Page 16

Жељне прича, фигуре се у мраку собе надмећу у томе која ће више да их исприча. Која је прича дрвосече из Беча, а која балерине Рине и кинеског тањира? Чега се присећа бели слон, а чега мали црвени аутобус?

Весна Видојевић Гајовић ПРИЧЕ ИЗ ВИТРИНЕ

а ли је заиста могуће да фигуре у једној витрини сваке вечери оживе, почну да се крећу и разговарају међу собом?

Весна Видојевић Гајoвић

ПРИЧЕ ИЗ

ВИТРИНЕ

Priče iz vitrine  

Da li je zaista moguće da figure u jednoj vitrini svake večeri ožive, počnu da se kreću i razgovaraju među sobom? Željne priča, figure se u...

Priče iz vitrine  

Da li je zaista moguće da figure u jednoj vitrini svake večeri ožive, počnu da se kreću i razgovaraju među sobom? Željne priča, figure se u...