Page 1


Biblioteka Bez dlake na jeziku

PORODICA prvo izdanje Napisala Jasminka Petrović Ilustrovao Dobrosav Bob Živković Dizajnirala Olivera Batajić Sretenović Urednik Anđelka Ružić Lektor Mirjana Delić Izdaje Kreativni centar, Beograd, Gradištanska 8 Tel./ faks: (011) 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs Za izdavača Ljiljana Marinković, direktor Priprema za štampu Tatjana Valjarević Štampa Publikum Tiraž 3.000 ISBN 978-86-7781-952-1 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 173(02.062) ПЕТРОВИЋ, Јасминка, 1960 Porodica / napisala Jasminka Petrović ; [ilustrovao Dobrosav Bob Živković]. – 1. izd. – Beograd : Kreativni centar, 2012 (Beograd : Publikum). – 92 str. : ilustr. ; 24 cm + Rođače ne ljuti se ([1] presavijeni list). – ( Biblioteka Bez dlake na jeziku) Tiraž 2.900. ISBN 978-86-7781-952-1 1. Живковић, Добросав [илустратор], 1962 COBISS.SR-ID 192452108


PORODICA Jasminka Petrovi]


Mojoj porodici s ljubavlju Jasminka

Mami, tati, Ireni i Milanu k pazi na tebe. Lako je biti dete kad neko uve Hvala vam. Boban


UMESTO UVODA str. 7

TA DIVNNAJA STi VdrOugRe pEri~e str. 28

PORODI^NAI R BAROMET str. 83

PORODI^NI ALBUM str. 9

PORODI^NA OKUPLJANJA str. 56

UMESTO ZAKLJU^KA str. 90 5


6


Kom{inica

Kad ka`em PORODICA, {ta vam prvo padne na pamet?

UMESTO UVODA

a) supa koja se puši u tanjiru b) nasmejani ukućani uvek spremni da vas razumeju, podrže, pohvale… c) dragi rođaci s kojima delite dobro i zlo d) porodična okupljanja e) prijatni razgovori, smeh, šale, zagrljaji… f) Tolstojevi romani g) tradicija h) ljubav Porodi~no stablo Ukoliko ste izabrali jedan od ovih odgovora, onda verovatno živite u nekoj sasvim drugoj vremenskoj dimenziji ili u nekom drugom planetarnom sistemu. U tom slučaju – ova knjiga nije za vas! Najbolje bi bilo da je poklonite prvom slučajnom prolazniku, a vi polako uđete u svoj vasionski brod i nastavite putovanje. Hvala na poseti i doviđenja!

žete na miru da se izujete, E tako! Sad smo naši. Mo je najvažnije, ne morate dignete sve četiri uvis i, što i, idemo iz početka. više da se folirate. Zn a~ 7


Kad kažem PORODICA, šta vam prvo padne na pamet? Tetka Dobrila

a) prazan frižider b) namrgođeni ukućani uvek spremni da vas iznerviraju, izblamiraju, ostave na cedilu c) rođaci smarači s kojima ste prinuđeni da delite praznik, letovanje, zimovanje, nasledstvo d) ogovaranje, prepiranje, vika, lupanje vratima… e) španske serije f) gnjavaža g) horor

vori mnogo realniji od prethodnih. Da se ne Slo`i}ete se s tim da su ovi odgo ni najprijatnije osobe na svetu, a ni najzanimlji-

lažemo, članovi vaše porodice nisu obuzimaju o~aj, panika, vije. Zato je sasvim prirodno što vas u njihovom prisustvu i bespomo}nost. Ah, gde strah, bes, dosada, malodu{nost, blam, tuga, juparod binu?! Verujem da biste bi vam bio kraj kad biste mogli sami da birate svo snika naftne kompanije, promenili dobar deo ekipe. Recimo, za dedu uzmete vla i sestre mogli bi da budu za roditelje odaberete osobe poput Majke Tereze, braća zvezde, a za potomke vrhunski spor tisti, bračni partneri, na primer, holivudske izaberete uspešne umetnike, naučnike ili biznismene. Nažalost, uloge su već podeljene. Vaš rođak ne igra tenis, nije slavan, a još manje bogat. Osim toga, upravo vam je prosuo sok po tastaturi.

Ali s a polak mo o! Kom{inica

8

! Nećete valjda zbog Šta je to u odnosu na kosmos? ner virate! Ispravite toga da gubite živce i da se đacima je teško prvih se i duboko udahnite! S rotog a se naviknemo na osamdeset godina, a posle njih i sve teče kô ’ladna voda.


1. poglavlje

PORODI~NI ALBUM Kom{inica

Porodi~ni album obično se nalazi na nekoj od polica u dnevnoj

Iskusnim FOto predla`e -analiti~arima m po Majkla D rodi~ni album `eksona.

sobi. Osim što skuplja prašinu, on čuva od zaborava važne trenutke iz života svake porodice: gašenje svećica na rođendanskoj torti, zagrljaj s najboljim drugom u vrtiću, nastup na školskoj priredbi, pobedu na gradskom turniru, matursko veče, doček Nove godine, pr vu ljubav, pr vo letovanje s društvom, pr vu tetovažu, put u inostranstvo, venčanje, rođenje deteta… Dok listate porodični album, prolazite kroz život porodice uzduž i popreko. Ako ste pažljiv posmatrač, možete otkriti neverovatne pojedinosti – od modnih detalja do političkog opredeljenja. Znate ono: Dobra fotografija govori vi{e od hiljadu re~i. Pa šta čekate?! Album u ruke i počnite sa analizom!

Perica

Zet Pera

Jetrva

Mile i Milica 9


po~ Fotoe t an d ni c i a l i t i a m sle prvo a pr ~arim d e e } u t pogled dla`e a ip a m o l o giju ju .

Prema broju ~lanova, porodica može biti:

Kom{inica

a) malobrojna b) mnogobrojna

Malobrojna porodica

sastoji se od dva člana. Najčešće kombinacije su:

a) muž i žena b) roditelj i dete

Dete

1+1

Ukoliko su članovi kompatibilni, oni se brzo i lako uklapaju, tj. rasklapaju, u zavisnosti od potrebe. Međutim, ukoliko su članovi nekompatibilni, oni se mogu brzo i lako posvađati, pa čak i otuđiti – pošto nema ko da ih pomiri i zbliži. Ručak uglavnom protiče u tišini, osim ako se ne uključi TV. Nemoguće je osnovati porodični trio, kvar tet… Društvene igre ne dolaze u obzir bez spoljnog pojačanja. Dobre strane malobrojne porodice su:

Roditelj

10

a) Do daljinskog se dolazi bez grebanja , a do ukrštenih reči bez otimanja. b) Za ležanje na kauču nisu potrebni elaborati i detaljne strategije. c) Slatkiši traju i po dve nedelje. d) Novac ne mora da se skriva na tajnim mestima. e) Kada imaju slobodnog vremena, uku ćani uživaju u tenisu, badmintonu ili šahu. f) Pri izlasku iz kuće niko nikog ne vuče za rukav ili nogavicu da ga povede sa sobom (u šetnju, provod, kupovinu, na izlet…).

@ena

Mu`

Sestra


Mnogobrojna

porodica

sadrži više od dva člana.

Najčešće kombinacije su:

1+x

a) roditelji i deca b) roditelji, deca i unuci Ukoliko su članovi kompatibilni, oni se međusob no podržavaju, tj. dopunjuju. Međutim, ukoliko su članovi nekompa tibilni, može doći do ljubomore, prepucavanja, nadmudrivanja, pa čak i do teških reči. Zato nije ni čudo što svakog časa nastaju nove grupe, podgrupe i klanovi. Ideje se sprovode teško i sporo. Na primer, dok se ukućani dogovore oko toga kuda će na letovanje ili zimovanje, pro đe im i raspust i godišnji odmor. Dobre strane mnogobrojne porodi ce su:

ima na koga da se izvuče. a) Ako neko napravi štetu, uvek ca đubre, pere sudove, b) Ne mora uvek ista osoba da ba ide u nabavku... že da pridrži c) Uvek se nađe neko u kući ko mo merdevine ili prepriča lektiru. mu već skuvati čaj. d) Ako nekog zaboli grlo, neko će plakanje, žrtvu e) Nije problem pronaći rame za glupiranje. za izdiranje ili Glupog Avgusta za violina, f) Vrlo se brzo nauči da nisi prva ali ni zadnja rupa na svirali.

Brat

Brat

Sestra Brat

Brat

Brat Sestra

Sestra

Brat

Brat

TEKST NASTAVLJAMO NAKON REKLAMNE PORUKE:

Sestra

Sestra

Tata

Tata

Kom{ijin klinac

11


Породица | Јасминка Петровић  

Док будете читали ову књигу, имаћете осећај да стојите испред огледала, раме уз раме са својим најрођенијима. Биће ту смејања и плакања, пов...

Породица | Јасминка Петровић  

Док будете читали ову књигу, имаћете осећај да стојите испред огледала, раме уз раме са својим најрођенијима. Биће ту смејања и плакања, пов...