Page 1


Edicija TRANZIT knjiga 24 Ivana Lukić Početak nečeg velikog © Kreativni centar, 2018 Urednik Anđelka Ružić Lektor Mirjana Delić Dizajn Dušan Pavlić Ilustracije Marica Kicušić Priprema za štampu Tatjana Valjarević Izdaje Kreativni centar Gradištanska 8, Beograd tel.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www. kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdavača Ljiljana Marinković Štampa Grafostil Godina štampe 2018 Tiraž 1500 ISBN 978-86-529-0491-4 CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-93-36 ЛУКИЋ, Ивана, 1977 Početak nečeg velikog / Ivana Lukić ; ilustrovala Marica Kicušić. – Beograd : Kreativni centar, 2018 (Kragujevac : Grafostil). – 98 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Edicija Tranzit ; knj. 24) Tiraž 1.500. ISBN 978-86-529-0491-4 COBISS.SR-ID 253613068


Ivana Lukić Početak nečeg velikog

Edicija TRANZIT


Edicija TRANZIT Mlado stvorenje koje danas čita knjigu nosi tu knjigu sa sobom u budućnost – ona ga oblikuje, utiče na njega, ono uči iz nje, pamti je, čuva je u sebi. To je nešto što se dešava samo knjigama za mlade – i zbog toga su one toliko važne. Moglo bi se čak reći – važnije od knjiga za odrasle. Sonja Hartnet, australijska spisateljica i dobitnica nagrade Astrid Lindgren za 2008. godinu


Ivana Lukić

Početak nečeg velikog Ilustrovala Marica Kicušić


Na početku obično ne briljiram.

Rodila sam se s danom zakašnjenja i prilično dlakava.


Juče sam srela jednog zmaja. Prilikom sletanja mi je malo spržio kosu. Posle toga se izvinio, kaže da je hteo da ostavi utisak. Moram priznati da je ostavio jak utisak, ali ne baš i pozitivan. Ja volim zmajeve, ali i svoju kosu.

Ja umem sebe najbolje da ukanalim. Ukratko: Odrasli mi kažu da sam kvalitetna i interesantna osoba. Vršnjaci i ja ne mislimo tako. Slažem se da sam nadarena za pisanje. I volim da čitam epsku fantastiku. Аli u mom životu nema mnogo fantastike i romantike.

8


Danas je utorak i imam velike uši. Probudila sam se ranije nego obično jer su me žuljale. Prvi put kada su mi se javile baš sam se uplašila. Trčala sam po kući nadajući se da će mi otpasti. Ali nisu, bile su tu celog dana. Ovo je već deveti put da su tu.

Tako sam se osećala i kada su mi izrasle grudi. Tada nisam pokušavala da trčim, znala sam da mi neće otpasti. Čula sam od mame da će mi se to desiti, ali su me ipak iznenadile. I dalje mi nisu baš omiljeni deo tela. Katarini iz odeljenja pak jesu. Samo o njima priča. A Miloš ih samo pipka.

9


Jutros sam stavila bodlje i izašla na ulicu. Bodlje stavljam samo kada se osećam ranjivom. A od jutros sam plačljiva i nesigurna. Kada bi me video Petar, verovatno bi rekao da izgledam kao bodljikavo prase, tata da sam biljka mesožderka, a mama da sam lepa, samo još da se očešljam. Malo mi smetaju kese koje mi se lepe za njih, ali mi bar niko od ljudi danas neće prići.

„Spodobe“ koje hodaju pored mene su kao duhovi koji ne gledaju oko sebe. Svi su zamišljeni i izgledaju kao da su negde daleko… A ima i onih koji se osmehuju. Njih volim da gledam. Nadam se da će se njihov osmeh zakačiti i za mene. Nekad se to i desi. Danas, nažalost, ne.

10


Danas mi se Sunce obratilo. Reklo mi je da sam bleda, da mnogo buljim u ekran, da sam skroz zaboravila na njega, da ću uskoro zaboraviti i da trčim.

Rekla sam mu da nije u pravu. Iskreno, nikada nisam bila ljubitelj fizičkog, iako treniram odbojku. Malo sam punija. Kad trčim, sve se nekako trese. A još se oznojim i zacrvenim. A telefon koristim kô i svi. Onda će i svi ostali postati bledi i noge će im zakržljati. Nekima su mozgovi već u tom stanju. Ala ćemo se svi lepo kotrljati – praznih glava bez nogu.

11


Na poÄ?etku obiÄ?no ne brilŃ˜iram.

Po podne sam dremnula u hladovini na velikom se odluÄ?im da li sam da gu mo Ne javorovom listu. a. smorena ili samo polusmoren Kako je samo bio mekan. Na trenutke je bilo prohladno, pa me je zagrlio. UopĹĄte mi se nije ustajalo Moja simpatija joĹĄ ne zna da mi da uÄ?im. je simpatija i da će mi biti deÄ?ko.Â

Danas sam veŞbala sv oju fenomenalnost i jedi nstvenost. ept za m recda Maťtam tome mi p nije Smislilao sa ota ťi p , e m li a v h o dosadno prosebe: pu ťkoli i da brzo oljubi me. p , e m i rl g za , e đe m vreme dok sam u njoj.

Ali niĹĄta od toga – sedim i blejim. Kasnije nauÄ?im napamet i dobijem 5. Neki nastavnici me grde ĹĄto ne razmiĹĄljam dok uÄ?im. I u pravu su, ali ovako mi je lakĹĄe.

12   

Početak neceg velikog  
Početak neceg velikog  

Na početku obično ne brilјiram. Moja simpatija još ne zna da mi je simpatija i da će mi biti dečko. Danas sam vežbala svoju fenomenalnost i...