Page 1


Učimo strane jezike Pevamo i učimo ENGLESKI prvo izdanje • Naslov originala chante & découvre l’anglais Sing and Learn English • © 2003 by ABC MELODY Editions, Paris – France All rights reserved throughout the world • Za izdanje na srpskom jeziku © Kreativni centar 2013 • Ilustracije na korici: Loïc Méhée • Ilustracije u knjizi: Adam Thomas • Dizajn: Jeanne-Marie Monpeurt • Urednik: Anđelka Ružić • Lektor: Mirjana Delić • Priprema za štampu: Tatjana Valjarević • Izdavač: Kreativni centar, Gradištanska 8, Beograd tel.: 011 / 3820 464, 3820 483, 2440 659; e-mail: info@kreativnicentar.rs • Za izdavača: Ljiljana Marinković, direktor • Štampa: Grafostil • Tiraž: 3.000


Pevamo i uÄ?imo

engleski


Dobro došli

u naš veseli muzički svet!

PEVAMO I UČIMO ENGLESKI Predstavljamo vam inovativnu metodu pomoću koje deca, pevajući zabavne i ritmične pesmice na engleskom jeziku, od najranijeg uzrasta jezik uče lako i bez napora. Tekst svake pesmice propraćen je slikovnim rečnikom, koji olakšava razumevanje tokom slušanja CD-a. CD sadrži dvanaest pesama, kao i instrumentalne verzije pomoću kojih je moguće u krugu porodice organizovati zabavno takmičenje u pevanju i izvođenju pesama, uz smišljanje novih reči.

1 / Alpha Rap 2 / I put on my hat 3 / Look at the sky! 4 / Wake up, get up! 5 / What do you like today? 6 / Good morning! 7 / Hop on a train! 8 / Blue like the sea 9 / World alphabet 10 / Where is the cow? 11 / What colour is it? 12 / Red bird, yellow cow, jump! 13–24 / instrumentalNe VerZIJE


1 / Alpha Rap

A B C DE F G H I J K LM N O P Q R S T U V W X Y Z 3


2 / i put on my hat I put on my hat I put on my shoes I put on my shirt I’m ready to move! Move to the left! Move to the right! I put on my dress I put on my shoes I put on my gloves I’m ready to move! Move to the left! Move to the right! I put on my socks I put on my shoes I put on my pants I’m ready to move! Move to the left! Move to the right! I put on my skirt I put on my shoes I put on my coat I’m ready to move! Move to the left! Move to the right! 4


hat

pants

shoes skirt

shirt

coat

dress

left gloves

socks

right

5


Певамо и учимо енглески  
Певамо и учимо енглески