Page 4

odeljenski staresina.qxp

22-Jan-08

13:45

Page 3

Sadr`aj 1. Uloga odeljenskog stare{ine u odeljenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ko je odeljenski stare{ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Kome je i za{to potreban odeljenski stare{ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Koje poslove obavlja odeljenski stare{ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

2. Organizaciono vo|enje odeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Formiranje odeljenja i odeljenske zajednice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Pripremanje i vo|enje ~asova odeljenskog stare{ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Koordiniranje rada nastavnika koji predaju odeljenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pripremanje i vo|enje sednica odeljenskog ve}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Organizovanje saradnje s roditeljima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Saradnja sa ostalim zna~ajnim licima i slu`bama u {koli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Organizovanje drugih oblika nastave i vannastavnih aktivnosti . . . . . . . . . . . . 13 Organizovanje ispitnih komisija i predsedavanje njima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Sastavljanje plana rada odeljenskog stare{ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

3. Pedago{ko vo|enje odeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 A. RAD SA U^ENICIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Adolescencija i njene odlike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Deset saveta za uspe{nu komunikaciju s u~enicima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 RAD SA CELIM ODELJENJEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Preporuke za uspe{no vo|enje odeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Planiranje i realizacija prvog ~asa odeljenskog stare{ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ^asovi odeljenskog stare{ine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Radionice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Uredite svoju u~ionicu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Kako }ete znati da ste formirali uspe{no odeljenje – pokazatelji uspe{nosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 INDIVIDUALNI RAD SA U^ENIKOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Prikupljanje podataka o u~eniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Razgovor sa u~enikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Kako da uspe{no razgovarate sa u~enikom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Rad sa u~enicima neprilago|enog pona{anja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Rad sa u~enicima koji su nedovoljno uspe{ni u {koli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Rad sa u~enicima koji su nedisciplinovani na ~asu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Rad sa u~enicima koji neopravdano izostaju sa nastave . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Kako reagovati na pojavu nasilni{tva u odeljenju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 B. SARADNJA SA RODITELJIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Za{to je porodica va`na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Vaspitni stilovi u porodici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Одељенски старешина | Ружица Обрадовић, Ивана Лукић  

Овај приручник, између осталог, говори: о педагошким, организационим и административним пословима које обавља одељенски старешина; о припрем...

Одељенски старешина | Ружица Обрадовић, Ивана Лукић  

Овај приручник, између осталог, говори: о педагошким, организационим и административним пословима које обавља одељенски старешина; о припрем...