Page 1


Библиотека Избаци досаду из куће! ОД ЗЛАТНЕ РИБИЦЕ ДО МЕСЕЦА Забавне активности за децу Аутор Весна Картал Рецензент мр Срђан Вербић Илу­ст­ра­ци­је Милица Стевановић Дизајн Душан Павлић Уредник Анђелка Ружић Лектор Мирјана Делић Припрема за штампу Татјана Ваљаревић Издавач Креативни центар Градиштанска 8, Београд тел.: 011 / 3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић, директор Штампа Публикум Тираж 2.000

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 745.5(035.053.2) КАРТАЛ, Весна, 1969 Од златне рибице до Месеца : забавне активности за децу / Весна Картал ; [илустрације Милица Стевановић]. - Београд : Креативни центар, 2013 (Београд : Публикум). - 30 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Избаци досаду из куће!) Тираж 2.000. ISBN 978-86-529-0002-2 COBISS.SR-ID 197969164


Весна Картал

Е Н Т А Л З ОД О Д Е Ц И РИБ А Ц Е С МЕ СТИ О Н В И Т К А Е Н В А Б А З ЗА ДЕЦУ


Деца воле да откривају свет. Зато стално постављају занимљива питања.

К ак о пол

Ка

ко н а

е? стају пахуљ

Заш

то мачка преде?

т еће раке

а?


Крени с нама у авантуру нових открића! Сазнај и ти како настаје дуга, зашто су пчеле корисне, како рибице дишу под водом, као и одговоре на многа друга питања.


Никола зна...

е ц и б и р е н т а л з у с а г е Од ч

И

мао сам три године када сам с мамом и татом први пут ишао у зоолошки врт. Видео сам уживо скоро све животиње из мојих књига и закључиo – добро су их нацртали у сликовницама. Највише су ми се допале рибице. Биле су немирне, пливале су у води тамо-амо, јурећи једна за другом. Родитељи су ми купили једну рибицу, и то златну. Назвао сам је Ћонта. Бака је рекла да је дивно када дете има кућног љубимца. Друга бака је додала како је то добро за васпитање деце јер дете треба да се навикне да има обавезе од малих ногу. И тако сам на крају добио акваријум и још рибица. Дуго сам се питао: „Зашто је Ћонта златна рибица?“ Једино што ми је пролазило кроз главу јесте то да је и она од истог материјала као и мамин ланчић око врата. Да, знам, Ћонта је златна рибица зато што је од злата!

Са з

н ај

4

и ти!

Како рибице пливају ицу која испуњава жеље Како да упецаш златну риб ом Како рибице дишу под вод


КАКО РИБИЦЕ ПЛИВАЈУ

ребни су ти: от

Зарони - изрони

пластична флаша танко силиконско или гумено црево шест штапића пластелина балон конац

1. Један крај црева стави у отвор балона

Када се флаша нађе на дну, продрмај је да би се уверио да више нема ваздуха у њој.

Уп

и причврсти га помоћу конца. Направи два дугачка ваљка од пластелина и стави их у флашу заједно с балоном.

2. Флашу потопи у каду напуњену водом.

3. Затим дуже дувај у слободан крај црева. Шта примећујеш?

рењу о ве Балон ће се испунити ваздухом, на рачун тога смањиће се количина воде и флаша ће се кретати према површини. и ово… н ај Као што златна рибица надувава или издувава рибљи мехур, тако и подморнице уливају и изливају морску воду да би постале теже или лакше, односно да би се кретале ка дну или површини.

Са з

П

Златна рибица има вретенасто тело прекривенo крљуштима сложеним као црепови на крову. Пераја јој служе за покретање, одржавање равнотеже и правца кретања, а помоћу рибљег мехура подешава дубину на којој ће се наћи. Рибљи мехур је као ре­зервоар који рибица може да пуни ваздухом и празни. На тај начин она мења ду­ бину или се задржава на одређеној дубини у води.

5


Од златне рибице до Месеца  

Деца воле да откривају свет. Зато стално постављају занимљива питања. Како настају пахуље? Како полеће ракета? Зашто мачка преде? Крени...