Page 1


Niče za osobe pod stresom 99 filozofskih pilula za borbu protiv stresa Autor: Alan Persi Prvo izdanje Naslov originala: Allan Percy Nietzsche para estresados 99 píldoras de filosofía radical contra las preocupaciones © 2009, Allan Percy © 2009, Random House Mondadori, S.A. Travessera de Gràcia, 47–49, 08021 Barcelona Translation rights arranged by Sandra Bruna Agencija Literaria, SL All rights reserved Za izdanje na srpskom jeziku © Kreativni centar 2016 Prevela sa španskog Ana Kuzmanović Jovanović Urednik Natalija Panić Lektor Ivana Ignjatović Dizajn i korice Dušan Pavlić Priprema za štampu Ljiljana Pavkov Izdaje Kreativni centar Gradištanska 8, Beograd tel.: 011/ 3820 464, 3820 483, 2440 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs Za izdavača Ljiljana Marinković, direktorka Štampa Grafostil, Kragujevac Godina štampe 2016 Tiraž 1500 ISBN 978-86-529-0356-6


TragaÄ?ima koji nastavljaju da veslaju i kada se podignu talasi


SADRŽAJ

Prolog: Filozofija za svakodnevnu upotrebu 7 Devedeset devet pilula za buđenje uma 13 Dodatak: Filozofija kao terapija 113 Preporučena literatura 119


PROLOG FILOZOFIJA ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU

Ovaj priručnik sadrži 99 maksima nemačkog filozofa i uputstva za njihovu praktičnu primenu u svakodnevnim situacijama i okolnostima. Kako na poslovnom tako i na privatnom planu, Ničeova filozofija veoma je delotvorna za pronalaženje izlaza iz svih nedoumica. Svako poglavlje knjige započinje aforizmom tog mislioca, a ta misao potom je protumačena tako da nam pomogne u po­ boljšavanju načina na koji živimo. Ovaj kratki kurs svakodnevne filozofije zamišljen je kao pomoć pri donošenju odluka, pomoć da povratimo dah, pronađemo izgubljeni pravac i ponovo procenimo značaj onoga što nam se tokom dana dešavalo. Pred nama je mudar – zbog ličnosti kojom je inspirisan – provokativan i podsticajan priručnik za samopomoć. Ovo je knjiga za one koji traže nadahnuće u misli najuticajnijeg filozofa modernog doba – ona nas uči tome kako da se borimo protiv savremenih strepnji i strahova. Uz 99 iskri Ničeove filozofije, na kraju ovog priručnika nalazi se i poglavlje u kojem se objašnjava kako filozofija može poslužiti kao terapija, korišćena u rešavanju svakodnevnih problema. Upoznaćemo se s radom filozofskih savetnika, o kojem se takođe govori u popularnoj knjizi Platon, a ne prozak, kao i s načinom na koji maksime mislilaca svih epoha mogu biti prvoklasna terapeutska pomoć.

7


Pre nego što prepustimo reč filozofu koji je inspirisao ovaj priručnik za samopomoć, podsetimo se ukratko njegove biografije. Fridrih Vilhelm Niče je rođen 1844. godine u nemačkom gra­du Rekenu. Bio je sin evangelističkog pastora. Otac mu je umro kada je imao pet godina i on je odrastao u ambijentu pro­testantske pobožnosti u kojem su dominirale žene. Nakon školovanja u internatu, gde se upoznao sa grčkom i rimskom antikom, studirao je klasičnu filozofiju na univerzitetima u Bonu i Lajpcigu. U Lajpcigu se upoznao sa Šopenhauerovim idejama i Vagnerovom muzikom; Vagner je bio kompozitor koga je duboko poštovao, a kasnije se i upoznao s njim. Godine 1869, sa samo dvadeset pet godina, Niče je već postao redovni profesor klasične filologije na Univerzitetu u Bazelu. Njegov rad u ovoj instituciji, međutim, prekinut je već 1870. godine zbog izbijanja francusko-pruskog rata. Niče je učestvovao u tom ratu kao bolničar, sve dok nije bio primoran da napusti front zbog dizenterije, bolesti od koje se nikada nije u potpunosti oporavio. Godine 1881. upoznao je Lu Andreas Salome, ženu u koju se ludo zaljubio, ali koja se na kraju udala za njegovog prijatelja. Taj događaj je pojačao njegovu nadaleko poznatu mizoginiju. Primoran da se prevremeno penzioniše zbog posledica bolesti, preselio se na Francusku rivijeru i sever Italije kako bi se posvetio razmišljanjima i pisanju. Sam i frustriran zbog toga što njegova dela nisu naišla na prijem kakav je očekivao, godine 1889. Niče je, već gotovo sasvim slep, u Torinu doživeo prvi napad ludila. Nakon dugih boravaka u klinikama u Bazelu i Jeni, ostatak života proveo je u kući svoje majke, koja se brinula o njemu sve do svoje smrti, kada je brigu o njemu preuzela sestra. Niče je umro 1900. godine.

8


Njegova filozofska zaostavština izuzetno je značajna i do dana današnjeg nije izgubila snagu, nadahnuće i privlačnost. Najpoznatija Ničeova dela su S one strane dobra i zla, Tako je govorio Zaratustra, Antihrist, Ecce homo i Volja za moć.

9


Devedeset devet pilula za buđenje uma


1 Onaj koji zna zašto živi može se suočiti sa svakim kako

Stres i dezorijentisanost nas pritiskaju kada izgubimo iz vida svoje životne ciljeve. Protivotrov za osećaj da radimo mnogo ni za šta i za iscrpljenost koja dovodi do izgubljenosti jeste jasan cilj, koji daje smisao onome što radimo, nezavisno od dobrih i loših trenutaka što ih taj cilj nosi. Austrijski neurolog i psihijatar Viktor Frankl smatrao je kako je dovoljno da osoba pronađe smisao u svom životu pa da nadvlada većinu problema koji je muče. Logoterapija teži upravo tome: umesto da se kopa po pacijentovoj prošlosti, ispituje se šta se može uraditi sa onim što postoji ovde i sada, drugim rečima – kako da se pronađe razlog za ustajanje svakoga jutra. Drama mnogih ljudi nezadovoljnih svojim životom jeste što nemaju ideju o tome kakvim bi životom želeli da žive. A prvi uslov da prestanemo da budemo izgubljeni jeste da znamo bar to gde želimo da stignemo. Niče, isto kao Frankl pola veka kasnije, ukazuje na važnost pronalaženja razloga za život. Kada nam se život ispuni smislom, napori će odjednom prestati da nas umaraju i postaće neophodni koraci ka cilju koji smo postavili.

13


Niče za osobe pod stresom je podsticajan priručnik u kojem

je 99 maksima nemačkog filozofa primenjeno na različite situacije iz svakodnevnog života. Ničeova mudrost pokazala se kao korisna u traganju za razrešenjima mnogih problema u privatnom i poslovnom životu savremenog čoveka, pa i u izlaženju na kraj sa situacijama koje izazivaju stres. Svaka od 99 crtica započinje Ničeovim rečima, koje autor tumači i dovodi u vezu s razmišljanjima drugih znamenitih filozofa, pisaca i umetnika. Ničeove misli mogu nam biti od velike pomoći pri donošenju odluka na važnim životnim raskrsnicama, u ponovnom sticanju samopouzdanja i pronalaženju pravih rešenja za svakodnevne dileme. Ako Ničeove reči dobro razumemo i iz njih izvučemo prave pouke, iznova ćemo proceniti značaj onoga što nam se dešava u svakodnevnom životu, izbeći ćemo nepotrebna lutanja i lakše ćemo se izboriti sa strepnjama i strahovima današnjice. U knjizi će uživati svi oni koji tragaju za nadahnućem u mislima jednog od najuticajnijih filozofa modernog doba.

U istoj seriji: ISBN 978-86-529-0356-6

9

788652

903566

Niče za osobe pod stresom  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you