Page 1

Ф. Нилсон Хедвига

Ф. Нилсон Хедвига и Макс-Улов

У. Старк Мој пријатељ Перси, Буфало Бил и ја

У. Старк Мој пријатељ шеик у Стуребију

У. Старк Чаробне патике мог пријатеља Персија

В. Алексић Ловац на маслачке

Ж. Артс Коњ у чизмицама

М. Кратохвил Неваљалци

Михал Соучек и Филип Фијалка, добро знани јунаци Неваљалаца, увек су спремни да помогну свакоме ко је у невољи. Када њиховог друга из одељења почне да опседа присуство зеленог духа, дечаци крећу у напету потрагу како би духа истерали из школе. Да ли ће се Михалов и Филипов труд исплатити или ће све пасти у воду – сазнаћете на страницама ове књиге, која ће вас насмејати до суза.

Милош Кратохвил • НЕВАЉАЛЦИ

П. У. Енквист Планина три пећине

ДУХОЛОВЦИ

Ако ти се свидела ова књига, прочитај и…

O ау тору… Милош К р а т ох в и л

Милош Кратохвил (1948) познати је чешки писац за децу. Писањем је почео да се бави у раној младости, а многе његове књиге добиле су угледне књижевне награде. Написао је преко шездесет сценарија за телевизијске бајке, које су стекле велику популарност међу најмлађим гледаоцима. Роман Неваљалци духоловци друга је књига из популарне серије романа о нераздвојним друговима, дечацима Михалу и Филди. Милош Кратохвил живи у Черношицама близу Прага.


Ф. Нилсон Хедвига

Ф. Нилсон Хедвига и Макс-Улов

У. Старк Мој пријатељ Перси, Буфало Бил и ја

У. Старк Мој пријатељ шеик у Стуребију

У. Старк Чаробне патике мог пријатеља Персија

В. Алексић Ловац на маслачке

Ж. Артс Коњ у чизмицама

М. Кратохвил Неваљалци

Михал Соучек и Филип Фијалка, добро знани јунаци Неваљалаца, увек су спремни да помогну свакоме ко је у невољи. Када њиховог друга из одељења почне да опседа присуство зеленог духа, дечаци крећу у напету потрагу како би духа истерали из школе. Да ли ће се Михалов и Филипов труд исплатити или ће све пасти у воду – сазнаћете на страницама ове књиге, која ће вас насмејати до суза.

Милош Кратохвил • НЕВАЉАЛЦИ

П. У. Енквист Планина три пећине

ДУХОЛОВЦИ

Ако ти се свидела ова књига, прочитај и…

O ау тору… Милош К р а т ох в и л

Милош Кратохвил (1948) познати је чешки писац за децу. Писањем је почео да се бави у раној младости, а многе његове књиге добиле су угледне књижевне награде. Написао је преко шездесет сценарија за телевизијске бајке, које су стекле велику популарност међу најмлађим гледаоцима. Роман Неваљалци духоловци друга је књига из популарне серије романа о нераздвојним друговима, дечацима Михалу и Филди. Милош Кратохвил живи у Черношицама близу Прага.


Наслов оригинала Miloš Kratochv l DUCHA I Text copyright © Miloš Kratochv l, 2009 Illustrations copyright © Milan Stary, 2009 Copyright of the Czech edition © Mlada fronta, 2009 За издање на српском језику © Креативни центар 2017 Библиотека Свет је један књига деведесет друга прво издање Уредник Славица Марковић Превод Марија Илић Лектор Виолета Бабић Дизајн корица Душан Павлић Припрема за штампу Небојша Митић Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 / 38 20 464, 24 40 659, 38 20 483 www.kreativnicentar.rs e‑mail: info@kreativnicentar.rs За издавача мр Љиљана Маринковић, директор Штампа Графoстил Тираж 1.500 Година штампе 2017 ISBN 987-86-529-0466-2 Ова књига објављена је уз подршку Министарства културе Републике Чешке.


Милош Кратохвил

Илустровао Милан Стари


Као и у књизи Неваљалци, и овде је све истина. Ако мислите да све ово не може стварно да се деси, знаjте да не може само зато што немате правог друга


Зелени дух

С

ве је почело тако што је Мали Лојда у школи угледао духа. Није то пријавио ни Вучковићки, на‑ шој учитељици, ни Холтсајдловој, која је тог дана била дежурна. Тајну је поверио само Филди Фијалки на путу до куће. Док му је то говорио, дрхтао је као да је напољу минус двадесeт пет и заклињао се да неће крочити у школу док је жив ако поново угледа тог духа и да га на то неће приморати ни родитељи, ни Вучко‑ вићка (звана Вучица), ни велики педагог и хуманиста Јан Амос Коменски. Филда уме да чува тајну. Поуздан је кад је то у питању. Не би ништа одао ни на справама за мучење. Али мени је већ тог поподнева испричао све о Лојди‑ ном духу. Наиме, Филип и ја смо најбо‑ љи другови и још у првом разреду дали 5


cмо реч један другом да међу нама неће бити тајни. Зато је морао да ода Лојдину тајну – да не би погазио друго, још веће обећање. Оно наше. A такође је рачунао на то да ћемо и ово решавати заједно, као и увек. И због тога причамо о свему. Само морам да пазим да се не примам на све. Повремено покушава да ми про‑ да неку причу, а кад му поверујем, це‑ река се кô магарац и пола дана ме зеза: – Чикове, ти ћеш увек бити чиков! Почео је да ме зове Чиков по оној бу‑ би која на све бечи очи, и која изгледа као ја с наочарима, и зове ме тако ма‑ да обојица знамо да чиков није буба не‑ го риба… Водио сам рачуна о томе да не изгле‑ дам ни најмање радознало, мада сам био заинтересован. Духови нису свакоднев‑ на појава… Баш зато је ствар била сум‑ њива. Трудио сам се да изгледам сморе‑ но, као да ми прича како расте келераба у њиховој башти. 6


Шчепао ме је за рамена и продрмао ме: – Чиковe, Лојда је стварно видео тог духа! Подигао је два прста према мени да би ме убедио. – На математици се иза Вучице појавила зелена мрља, прилепи‑ ла се уз њу, неко време јој је висила на леђима као ранац, а онда као да је ушла у њу и тад се Вучица разгоропадила и почела да даје кечеве и опомене! – Ко зна шта је он то видео! Знаш какав је Мали Лојда – рекао сам као да још увек не верујем у то, али неке ства‑ ри биле су ми доста чудне. Трудио сам се да брзо средим мисли. Трпас Лојда је најмањи дечак у на‑ шем одељењу. У школи се одмах пре‑ падне од свега, мада за то нема разло‑ га јер не спада у угрожене врсте. Није ни у каквој фрци и само је једном био у мањој неприлици. Требало је да сва‑ ко напише које би авантуристичке књи‑ ге понео на пусто острво. Лојда је на‑ писао: Робинзон Крусо. А Котноур му је 7


испод тога дописао: И СОУ‑ ЧЕКОВЕ И ФИЈАЛКИНЕ СВЕ‑ СКЕ. То је дописао штампаним сло‑ вима и није могао да се позна рукопис. Лојда није тужио Котноура, па је добио кеца и опомену. То је била чак двостру‑ ка неправда зато што су и Филдине и моје свеске заиста право авантуристич‑ ко штиво у поређењу с Лојдиним… И тај дечко сад прича Фијалки о томе како се Вучица разгоропадила! Зашто? То је би‑ ла несхватљива мистерија! Па Филда и ја знамо боље него ико други да Вучко‑ вићка уме да експлодира кô нагазна ми‑ на. Њен гнев само прелети над првом клупом – дакле и над Лој‑ дом – а настрадамо углав‑ ном Фијалка и ја. И онда баш Лојда открије да је то због некакавог духа! То ми није било логично. – Не знам зашто толико верујеш Лојди. Ја никада нисам видео никакав 8


ранац на Вучициним леђима. А ти као јеси? – Нисам ни ја – признао је. – Али то ништа не значи! Лојда седи много бли‑ же табли него ми и цео час буљи у Вучи‑ цу као миш у змију. А ти и ја баш и не обраћамо пажњу… Морао сам да се сложим с њим. Баш на том часу математике, кад је Лојда ви‑ део духа, добио сам опомену: Не прати моје излагање. – Чикове – на Филдином челу поја‑ вила се дубока бора од размишљања. – Ако је Вучковићка под утицајем злих духова, онда није крива. – За шта? – нисам схватао. – За то што јој стално нешто смета код нас – тихо је рекао. – Иначе би нас можда волела… Само што се нисам шлогирао. Не знам да ли сам икада од Филде чуо луђу идеју. А шта све нисам чуо од њега! Са овим нисам могао да се сложим. Али док 9


сам га гледао, схватио сам да негодова‑ ње и неслагање могу да окачим мачку о реп зато што је он већ био одлучио да спасе од духа не само Малог Лојду него, изгледа, и учитељицу Вучковић. Кад Филду Фијалку спопадне жеља да чини добра дела, нема те силе која ће га натерати да се предомисли. A ја сам био немоћан.

Да никоме ништа не фали

Н

е знам да ли је Филда још као беба чинио добра дела, али сам ја за то сазнао тек од хитне помоћи за псе. Тада је хтео да спасе живот ратлеру – а ратлери су најмања псећа раса на све‑ ту и личе на пацове – зато што је ми‑ слио да умире од глади и да зато дрхти. Накљукао га је најбољим посластицама које је нашао код куће и ратлер је то је‑ два преживео. Било је то оног лета пре 10


него што смо кренули у школу. А да ма‑ лер буде још већи, то је био пас дирек‑ тора наше школе, који је Фијалку због тога неправедно казнио укором. Директор Сојка није био једини. Многи су неправедни према Филди. Али ја га најбоље познајем и знам да жели да чини добра дела. Само што то баш и не успева сваки пут… Филип живи с мамом. Нема ни бра‑ та, ни сестру. Чак ни сестру као што је моја сестра Анета, коју је због мене сра‑ мота у школи, а кад нешто згрешим, она се прави да ме не познаје и кад дође кући, кука како жели да промени пре‑ зиме. Филдин тата вози камион и једном је отишао и више се није вратио. Филда је тад још био мали. Али његов тата ни‑ како да се врати, иако му је сигурно ја‑ сно да Филди недостаје. И можда баш зато што зна како је то када ти неко или нешто недостаје, Филип покушава 11


свакоме да помогне. То је разлог због којег је накљукао пса директора Сојке и што смо хтели да одвратимо нашег де‑ белог друга Валоуша од преждеравања како би могао да трчи на маратону као његова мама. Нашим последњим добрим делом хтели смо да спасемо Хуриха. Он је на тим својим путовањима видео ваљда сва острва у свим океанима, али тамо се досађивао и није ни слутио какве све авантуре могу да се доживе код нас, у шуми иза потока. Зато смо га провоза‑ ли по мокром лишћу у Буковој јарузи на санкама шумара Содомке. Хурда је приликом те вожње зарадио једно педе‑ сет модрица, али пре свега је зацепио уво и тако изгубио контролни чип који је преко сателита комуницирао с ком‑ пјутером његових родитеља и слао по‑ датке о кретању њиховог синчића. Као за инат, чип је украла нека сврака и пошто је с њим летела по шуми, то је 12


покренуло узбуну. У акцији спасавања учествовали су и специјална јединица и хеликоптер! То је коштало толико новца да Хурихови сигурно бар две године не‑ ће путовати ни на какво далеко острво, што Хурду посебно радује. И тако, Хурда је засад наш једини спасилачки успех. И то, наравно, ни‑ је прошло без жртава. Имамо забрану приласка чак и тротоару испред Хури‑ хове куће, а Хуриху је заувек забрањено да се дружи с нама.

13


Садржај Зелени дух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Да никоме ништа не фали. . . . . . . . . . . . 10 Полиција, председник и страх . . . . . . . . 14 Територија бистрих глава . . . . . . . . . . . . 17 Лажно родино гнездо . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Подигнута рука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Малер уместо роде. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Њушкало Вовсичек . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Дух се свети . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Не штуцај и шмркни. . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Познавалац духова . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Хурихове тамадике . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Испробавање тајанствених сила . . . . . . 59 Увређени чаробњаци . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Да не постанем коцкар. . . . . . . . . . . . . . . 69 Фртаљко и пасуљ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Патуљак из другог света . . . . . . . . . . . . . 78 Школа као рај! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Зелена комета . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92


Сребрни дух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Анђела видети. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Без јогурта и без тетке . . . . . . . . . . . . . . 109 Анђео с перајама. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Зелени пас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Можда само Лисац. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Духови са интернета . . . . . . . . . . . . . . . 127 На корак од катастрофе . . . . . . . . . . . . . 131 Сојкино перце. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Овде је дух!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 Само не крвљу! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Да сви буду срећни. . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Хрчак, модар прст и Лисац. . . . . . . . . . 158 Већа акција него што смо очекивали. 164 Саслушање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Зечји сан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Лисица у предсобљу . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Мадам Касандра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Видовитост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193


CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.162.3-93-31 КРАТОХВИЛ, Милош, 1948 Неваљалци. 2, Духоловци / Милош Кратохвил ; илустровао Милан Стари ; [превод Марија Илић]. - 1. изд. - Београд : Креативни центар, 2017 ([Крагујевац] : Графостил). - 195 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Библиотека Свет је један / [Креативни центар] ; књ. 92) Превод дела: Duchaři / Miloš Kratochvíl. - Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0466-2 COBISS.SR-ID 243342604


Ф. Нилсон Хедвига

Ф. Нилсон Хедвига и Макс-Улов

У. Старк Мој пријатељ Перси, Буфало Бил и ја

У. Старк Мој пријатељ шеик у Стуребију

У. Старк Чаробне патике мог пријатеља Персија

В. Алексић Ловац на маслачке

Ж. Артс Коњ у чизмицама

М. Кратохвил Неваљалци

Михал Соучек и Филип Фијалка, добро знани јунаци Неваљалаца, увек су спремни да помогну свакоме ко је у невољи. Када њиховог друга из одељења почне да опседа присуство зеленог духа, дечаци крећу у напету потрагу како би духа истерали из школе. Да ли ће се Михалов и Филипов труд исплатити или ће све пасти у воду – сазнаћете на страницама ове књиге, која ће вас насмејати до суза.

Милош Кратохвил • НЕВАЉАЛЦИ

П. У. Енквист Планина три пећине

ДУХОЛОВЦИ

Ако ти се свидела ова књига, прочитај и…

O ау тору… Милош К р а т ох в и л

Милош Кратохвил (1948) познати је чешки писац за децу. Писањем је почео да се бави у раној младости, а многе његове књиге добиле су угледне књижевне награде. Написао је преко шездесет сценарија за телевизијске бајке, које су стекле велику популарност међу најмлађим гледаоцима. Роман Неваљалци духоловци друга је књига из популарне серије романа о нераздвојним друговима, дечацима Михалу и Филди. Милош Кратохвил живи у Черношицама близу Прага.


Ф. Нилсон Хедвига

Ф. Нилсон Хедвига и Макс-Улов

У. Старк Мој пријатељ Перси, Буфало Бил и ја

У. Старк Мој пријатељ шеик у Стуребију

У. Старк Чаробне патике мог пријатеља Персија

В. Алексић Ловац на маслачке

Ж. Артс Коњ у чизмицама

М. Кратохвил Неваљалци

Михал Соучек и Филип Фијалка, добро знани јунаци Неваљалаца, увек су спремни да помогну свакоме ко је у невољи. Када њиховог друга из одељења почне да опседа присуство зеленог духа, дечаци крећу у напету потрагу како би духа истерали из школе. Да ли ће се Михалов и Филипов труд исплатити или ће све пасти у воду – сазнаћете на страницама ове књиге, која ће вас насмејати до суза.

Милош Кратохвил • НЕВАЉАЛЦИ

П. У. Енквист Планина три пећине

ДУХОЛОВЦИ

Ако ти се свидела ова књига, прочитај и…

O ау тору… Милош К р а т ох в и л

Милош Кратохвил (1948) познати је чешки писац за децу. Писањем је почео да се бави у раној младости, а многе његове књиге добиле су угледне књижевне награде. Написао је преко шездесет сценарија за телевизијске бајке, које су стекле велику популарност међу најмлађим гледаоцима. Роман Неваљалци духоловци друга је књига из популарне серије романа о нераздвојним друговима, дечацима Михалу и Филди. Милош Кратохвил живи у Черношицама близу Прага.

Nevaljalci duholovci  
Nevaljalci duholovci  

Mihal Souček i Filip Fijalka, dobro znani junaci romana Nevaljalci, uvek su spremni da pomognu svakome ko je u nevolji. Kada njihovog druga...