Page 1

Драги читаоци, Прочитајте и ове књиге из едиције РАЗВИГОР!

9 788652 905485

Симеон Маринковић

О

ва збирка стихованих, стварно доживљених причица говори о ономе што радује децу. То су нарочито догађаји у којима деца истражују, стварају или савлађују неке препреке. Узбуђења која тада осете у великој мери покрећу њихов развој и дају им крила за животни лет.

НА КРИЛИМА РАДОСТИ

ПРИЧЕ О ДЕТИЊСТВУ

Симеон Маринковић

НА КРИЛИМА РАДОСТИ ПРИЧЕ О ДЕТИЊСТВУ

Илустровала

Евелина Данева Рајнингер


Симеон Маринковић

НА КРИЛИМА РАДОСТИ ПРИЧЕ О ДЕТИЊСТВУ

Илустровала

Евелина Данева Рајнингер


Мојим унукама Дуњи, Вишњи и Владици и унуку Владиславу


ПРИРОДА


6


ЗЕЦ Зима је снегом покрила шуму, па у њој влада хладњикав мир. Понегде вире испод храстова опало лишће, распукли жир. Наједном, ево, у танком снегу указа ми се зечји траг! Скакутао је зека спокојно, осећам да ми је некако драг. Пратим трагове кроз ретку шуму, кад, изненада, из густог грања излете зека и брзо неста. Мени се чини – све се то сања. Запањен овим што се догоди, прилазим логи где је лежао. Још увек топла. У мени светли кô да сам највећу тајну открио.

7


ПУЖ Путања светла благо кривуда, – знам да је пуж ишао туда. Своју кућицу са собом носи и чет’ри пипка – тим се поноси. Краћим пипцима он додирује, дужи су очи – да извирује. Дајем му лишће, младога зеља – видим да грицка препун весеља.

8


ВЕВЕРИЦА Та веверица близу нас живи, ко год је види, свак јој се диви. Храну јој стављам ближе и ближе, а она до ње све брже стиже. И ево данас дивне прилике: из моје руке крцка лешнике. Ја сва треперим кад она дође, плашим се све да кô сан не прође.

9


ДРВО У парку са мном мој добри деда пажљиво свако дрво загледа. „И дрво живи слично човеку, то сам видео у своме веку. И њега исто тако заболи када га неко ломи, не воли.

10


Ако га нечим људи ране, тад смолом лечи стабло и гране.“ Деда ми затим ту показује како се које дрво познаје: по стаблу, лишћу и плодовима, а ја то поносно причам другима.

11


САДРЖАЈ

88

ПРИРОДА

СВЕТ

Зец 7 Пуж 8 Веверица 9 Дрво 10 Трагови 12 Како ноћу путовати 14 Кос 16 Река 18 Чувари ватре 20 Снег 21 Ливада 22

Колиба 27 Цртеж 28 Бака 30 Флеки 32 Прва сећања 34 Приче и књиге 36 Пред спавање 38 Библиотека 40 Прутићи 42 Село 44 Вода 46 Орах 47 У башти 48 Пролеће 50


РЕЧИ

ИГРЕ

Измисли причу 54 Прича 56 Разговор 58 59 Лепе речи Тегла 60 Љуте речи 62 Нежне речи 63 Договор 64 Цвет помирења 66 Нове речи 68

Замак 73 Хаљина за лутку 74 Змај 75 Трке аутића 76 Маска 77 Летећа стрела 78 Воденица 80 Вртешка 82 Глина 83 Игре луткама 84 Жмурке 85 Срећа 86

89


Симеон Маринковић

На крилима радости Приче о детињству Илустрације Евелина Данева Рајнингер Уредник Славица Марковић Лектор Виолета Бабић Графички дизајн Душан Павлић Припрема за штампу Небојша Митић Издавач Креативни центар, Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs e-mail: info@kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић Штампа Графостил Тираж 1500 Година штампе 2018 Copyright © Креативни центар 2018


CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 821.163.41-1 МАРИНКОВИЋ, Симеон, 1941 На крилима радости : приче о детињству / Симеон Маринковић ; илустровала Евелина Данева Рајнингер. - 1. изд. - Београд : Кретивни центар, 2018 (Крагујевац : Графостил). 90 стр. : илустр. ; 20 cm Тираж 1.500. ISBN 978-86-529-0548-5 COBISS.SR-ID 263814412


Драги читаоци, Прочитајте и ове књиге из едиције РАЗВИГОР!

9 788652 905485

Симеон Маринковић

О

ва збирка стихованих, стварно доживљених причица говори о ономе што радује децу. То су нарочито догађаји у којима деца истражују, стварају или савлађују неке препреке. Узбуђења која тада осете у великој мери покрећу њихов развој и дају им крила за животни лет.

НА КРИЛИМА РАДОСТИ

ПРИЧЕ О ДЕТИЊСТВУ

Симеон Маринковић

НА КРИЛИМА РАДОСТИ ПРИЧЕ О ДЕТИЊСТВУ

Илустровала

Евелина Данева Рајнингер

Na krilima radosti  

Ova zbirka stihovanih, stvarno doživljenih pričica govori o onome što raduje decu. To su naročito događaji u kojima deca istražuju, stvaraju...

Na krilima radosti  

Ova zbirka stihovanih, stvarno doživljenih pričica govori o onome što raduje decu. To su naročito događaji u kojima deca istražuju, stvaraju...