Page 1

Музичкa

култура за седми разред основне школе

Владица Илић

2

CD-a

7


МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Аутор Владица Илић Рецензенти проф. др Димитрије Големовић, Факултет музичке уметности, Београд Невена Стаменковић, професор музичке културе, ОШ „Симеон Араницки“, Стара Пазова Бојан Вукелић, професор саксофона, МШ „Коста Манојловић“, Земун Лектор Мирјана Делић Предметни уредник Владица Илић Уредник издања Славица Марковић Графички дизајн Душан Павлић, Андреј Војковић Технички уредник Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8, Београд тел./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 За издавача мр Љиљана Маринковић Тираж 2.000 Штампа Графостил, Крагујевац Година штампе 2015 Copyright © Креативни центар 2015 ISBN 978-86-529-0277-4 * Издавач посебно захваљује на сарадњи и помоћи СОКОЈ-у.


Музичкa

култура за седми разред основне школе

Владица Илић


Увод

У

џбеник за седми разред подељен је на три тематске целине, од којих је свака посвећена једној области музичког стваралаштва. У оквиру теме Музичко-стилска раздобља упознаћеш се с најважнијим музичким епохама, њиховим главним карактеристикама и најзначајнијим ствараоцима. У оквиру теме Музички инструменти упознавање сa инструментима започето у петом и шестом разреду настављено је с представљањем дувачких инструмената. Прича о  тим инструментима пропраћена је одговарајућим фотографијама, као и низом занимљивости у вези с њима. У оквиру теме Народно стваралаштво упознавање с фолклором Србије започето у петом и шестом разреду настављено је упознавањем с главним одликама фолклора националних мањина које живе у Србији. У Додатку, који се налази на крају уџбеника, дати су упутство за свирање на блок-флаути, препоруке за вођење дневника слушања музике и целина која је названа Радост музицирања. У њој су заступљени музички примери за певање и свирање, тј. нотни записи уметничких и народних композиција, као и песама чији су ствараоци деца твог узраста. У уџбенику за 7. разред заступљена су графичка, сликарска и  вајарска дела најзначајнијих имена из историје наше и  светске уметности. На два компакт-диска која прате садржај уџбеника заступљена су препознатљива дела уметничке и народне музике у извођењу најзначајнијих оркестара, диригената, солистичких и камерних извођача. Уз ову књигу часови музичке културе за тебе ће бити права песма. Аутор


Водич

НАЗИВ наставне теме

СЛУШАЊЕ – упућује на то на ком се компакт-диску и под којим бројем налази нумера препоручена за слушање

ЗАДАТАК – упућује на задатке које треба урадити ради утврђивања знања

ЗАПАМТИ – упућује на појмове које треба усвојити ради употпуњавања знања

Н А Р О Д Н О С Т В А РА Л А Ш Т В О

Припадници словачке националне мањине у Србији у највећем броју насељени су на подручју Војводине. Они су познати по марљивости и поштењу, као и по израженом смислу за уметност. У животу војвођанских Словака музика заузима веома важно место. Посредством ње они већ готово три века обележавају своје радосне, али и тужне тренутке и увеличавају свечане догађаје. Музика војвођанских Словака заснива се на целокупној словачкој музичкој традицији, али и музичкој традицији средине у којој живе.

САКСОФОН је настао у Паризу половином XIX века, а назив је добио по свом изумитељу – познатом градитељу лимених дувачких инструмената Адолфу Саксу. Облик саксофона је такав да подсећа на лулу на чијем се врху налази усник, а на крају издужени левак који је окренут навише. Тело инструмента направљено је од танког месинга, који је пресвучен сребром, никлом или златом. Иако је направљен од метала, саксофон спада у дрвене дувачке инструменте, јер се на његов усник, као код кларинета, поставља једноструки језичак од трске. Приликом свирања инструмент је најчешће закачен за каиш који виси око свирачевог врата, мада се однедавно све чешће користе и каишеви којима је инструмент закачен за свирачева рамена. Постоје саксофони различитих величина и тонских опсега, од којих се најчешће употребљавају алт и тенор саксофон, а нешто ређе сопран и баритон.

О свакодневном животу Словака у Војводини сведочи велики број народних песама. Музички инструментаријум на којем је праћено извођење словачких народних песама у прошлости сачињавале су различите свирале, гајде и цитре. Њих је с временом наследила хармоника, и то најпре као соло инструмент, а касније и у комбинацији с гудачким инструментима. Крајем тридесетих година XX века гудачке оркестре заменили су тамбураши.

Једна од најпознатијих словачких музичких породица у Србији јесте породица Немчек из Ковачице, која је по градњи гудачких инструмената, а нарочито виолина, позната како у нашој земљи тако и ван њених граница.

Припадници словачке националне мањине у Србији, осим музичке традиције, имају и веома развијену традицију сликарства. Место Ковачица недалеко од Панчева стекло је светску славу по такозваном наивном сликарству, о чему сведочи позната галерија наивне уметности у том месту.

16

 Саксофониста

М. Равел, Болеро1  На звук ког инструмента те подсећа тонска боја саксофона? Саксофон је у почетку коришћен искључиво за потребе војне музике, док је у уметничкој музици употребљаван врло ретко. Међутим, композитори убрзо запажају његов богат тон и значајне техничке могућности, па га све чешће почињу користити у својим композицијама. Тако с временом саксофон добија све значајнију улогу у солистичком и камерном музицирању, док се у симфонијском оркестру ретко појављује.

17

М. Мусоргски, Слике са изложбе – Стари замак2

www.naivnaumetnost.com – о галерији наивне уметности у Ковачици Словачке народне песме и игре могу се чути и видети на бројним музичким такмичењима и фестивалима који се одржавају широм Војводине. Највећи од њих јесте Фестивал фолклорних, певачких и музичких ансамбала под називом Танцуј, танцуј… Он се обично одржава у Гложану или у неком другом словачком месту у Војводини. Фестивал сваке године окупља више од хиљаду извођача словачке изворне песме и игре из целе Војводине, као и госте из иностранства. Фестивал је назив добио по словачкој народној песми Плеши, плеши, заиграј (Tancuj, tancuj, vykrúcaj), познатој у целом свету.

78

Позлаћивање саксофона веома је скуп и сложен процес јер је злато немогуће директно нанети на месинг. Због тога се тело инструмента најпре облаже сребром, па тек онда златом. Саксофон своју славу стиче тек у музици XX века, када је широку примену нашао у забавним и џез саставима. Због лепог и топлог тона и великог динамичког опсега саксофон се широм света сврстава међу најпопуларније инструменте. Један од најбољих извођача на том инструменту јесте Холанђанка Кенди Далфер.  Сазнај име још неког познатог саксофонисте.

1 2

ПРОНАЂИ НА ИНТЕРНЕТУ – упућује на интернет странице на којима ћеш наћи више информација из света музике

Maurice Ravel, Boléro. Modest Mussorgsky, Pictures at an Exhibition (The Old Castle).

ФУСНОТА – упућује на то како се у оригиналу пишу име аутора и назив дела

 Кенди Далфер

саксофон

КЉУЧНЕ РЕЧИ – упућују на најзначајније појмове који се налазе на страни

63

ЗАНИМЉИВОСТИ и изјаве познатих личности


TEME Музичко-стилска раздобља Музички инструменти Народно стваралаштво


МУЗИЧКО-СТИЛСКА РАЗДОБЉА УЧИЋЕМО:

ТВОЈ ТВОЈ ЗАДАТАК ЗАДАТАК ЋЕ ЋЕ БИТИ: БИТИ:

• која музичко-стилска раздобља постоје • џџ • да смислиш мелодију на основу тонова • џџ пентатонске лествице • како је настала музика преисторијског човека • да сазнаш ко су били најзначајнији творци грчких трагедија • коју је улогу музика имала у античкој епохи • да импровизујеш текст на постојећу мелодију • која је најстарија позната лествица • да смислиш мелодију на текст песме • о византијској и грегоријанској неког домаћег песника музичкој традицији • да наведеш ознаке за темпо и динамику • ко су били извођачи световне музике с којима смо се досад упознали средњег века • да наведеш имена познатих • о водећим облицима ренесансне кремонских градитеља гудачких духовне музике инструмената • ко су најзначајнији ренесансни • да свираш познате музичке композитори теме на доступним мелодијским • о најзначајнијим облицима вокално- инструментима -инструменталне музике барока • да саставиш музички мозаик од • о тонским родовима – дуру и молу понуђених двотактних мотива • које композиторе називамо бечким • да диригујеш хором ученика класичарима из твог одељења • о развоју музике на тлу Србије • ко су први познати српски композитори


М У З И Ч К О - С Т И Л С К А РА З Д О Б Љ А На основу чега препознајемо музичка дела?

O МУЗИЦИ Музика је одувек имала веома значајну улогу у животу и раду многих славних књижевника, филозофа, научника и других мислилаца. Они су је сматрали неисцрпним извором надахнућа. Назив је добила по музама – ћеркама бога Зевса и богиње Мнемозине – које су у старој Грчкој сматране заштитницама песништва, музике и науке. Зато се и данас каже да сваки стваралац има своју музу.

Аполон с музама

Прочитај шта су о музици рекли неки од великана.

Из музике долази лепота која умирује све бриге и све боли срца. Вилијам Шекспир

Музика је морални закон. Она даје душу универзуму, крила уму, лет машти и шарм животу и свему осталом. Платон

Већину уживања и радости у мом животу донело ми је свирање виолине. Да нисам физичар, вероватно бих био музичар. Често мислим о музици. Ја маштам о музици. Видим свој живот у облику музике. Алберт Ајнштајн

Сазнај ког се датума сваке године широм планете обележава Светски дан музике.

6


Живела музика

    

  

-

Не

  му

 

 

му - зи - ка!

Не

(канон)

ка

 -

зи

-

 

 

 

ка!

Жи

жи - ви нам

  - ве

-

ла

му

М. Преторијус (XVI век)

-

-

  

жи - ви нам

ка

зи

 

-

 



ка!

Музика је одувек била саставни део човековог живота и мењала се с друштвеним околностима у којима је он живео. Многи музички ствараоци развили су властити музички стил – посебан начин изражавања који подразумева особено коришћење мелодије, ритма, хармоније и других музичких елемената. Дела музичких стваралаца који су живели на истом подручју и у истом раздобљу често су имала сличне стилске одлике, па тако настају стилови појединих музичко-стилских раздобља – епоха. Иако су се међусобно разликовале, епохе нису биле раздвојене оштрим границама, будући да су се током трајања једне епохе већ појављивали стилски елементи наредне.

ПРЕИСТОРИЈА

до 3000. г. п. н. е.

АНТИКА

3000. п. н. е. – 476. г.

СРЕДЊИ ВЕК

476–1400. г.

РЕНЕСАНСА

1400–1600. г.

БАРОК

1600–1750. г.

КЛАСИЦИЗАМ

1730–1820. г.

РОМАНТИЗАМ

1815–1910. г.

МУЗИКА XX ВЕКА

од почетка XX века

музички стил музичко-стилска раздобља (епохе)

7


М У З И Ч К О - С Т И Л С К А РА З Д О Б Љ А Како се назива музика коју изводимо певањем?

ПРЕИСТОРИЈА Преисторија је временски период чијим се почетком сматра настанак живота на Земљи, а који се завршава појавом првих цивилизација. Тај период нама је по много чему непознат јер се одиграо пре појаве писаних извора којима би био забележен у историји (гр. προϊστορία: προ – пре, ϊστορία – прича). О њему сазнајемо само на основу археолошких налазишта из тог доба и на основу проучавања музике племенских заједница које и данас живе на најнижем ступњу друштвеног развоја. У преисторијско доба људи су живели у пећинама, у примитивним родовским заједницама које су имале од 10 до 15 чланова. Бавили су се ловом и сакупљањем плодова, а оруђе и оружје израђивали су од животињских костију и клесањем камена. С временом људи су овладали језиком и почели су да стварају уметност. Једно од најстаријих уметничких дела јесте слика људске шаке на зиду пећине Пех Мерле у Француској. Она је настала око 25.000 година пре нове ере. Први музички облици појавили су се у старијем каменом добу – палеолиту. Музика је настала од викања, плакања и мрмљања, који су с временом уобличени у певање при раду и магијским обредима, чија је сврха била да се више силе умоле за помоћ у лову и ратним походима, да пoдаре кишу или лепо време. Напеви су у почетку били врло једноставни. Мелодија је била састављена од неколико тонова који су се унедоглед понављали. С временом се број тонова повећавао, па су мелодије постајале све сложеније.

     

    

Веде из Шри Ланке

      

Ритам је ток тонова и пауза различитог временског трајања. Мелодија је низ тонова одређеног ритма и тонске висине који заједно чине смислену музичку целину. Отпевај неутралним слогом на или ла мелодију неке песме коју смо учили прошле школске године. Задатак осталих ученика јесте да препознају која је то композиција. Ученик који погоди – пева следећи.

8

ритам мелодија


Првим музичким инструментом сматра се људски глас. Њиме је било могуће произвести велики број различитих звукова – од певања, зујања и звиждања до вриштања, кашљања и зевања. Ритуално певање било је праћено ритмичким пљескањем. Када је првобитни човек решио да обогати музичку пратњу, почео је рукама да удара о неки предмет, а касније и предметом о предмет. Тако су настале удараљке. С временом се отпочело и са израђивањем инструмената од предмета пронађених у природи – то су биле звечке, чегртаљке, као и добоши и бубњеви, свирале од дрвета, шкољки и животињских костију. Први жичани инструмент био је ловачки лук на којем је звук настајао трзањем затегнуте тетиве. Касније је инструменту додата и резонантна кутија од тикве и на тај начин с временом су добијени различити жичани инструменти – како трзалачки тако и гудачки – од којих се многи и данас употребљавају. О којим смо жичаним инструментима учили у петом разреду? Како се они деле? На којим сте жичаним инструментима имали прилике да свирате?

Музички лук из Обале Слоноваче

Први дувачки инструменти биле су флауте направљене од животињских костију, трске или глине. На њима је у почетку било могуће извести само један тон, да би касније, прављењем додатних отвора на телу инструмента, било омогућено извођење тонова различите висине. Послушај снимак са звуцима преисторијских инструмената. Којој врсти музичких инструмената они припадају?

1

Звуци преисторијских инструмената

Најстарији пронађени музички инструмент јесте флаута откривена у пећини Гајзенклестерле у Немачкој. Тај инструмент направљен од птичје кости стар је око 43.000 година.

У ритуалним обредима преисторијског човека, уз песму и свирку, јављају се и игре око ватре, тј. први плесови, а велика пажња посвећивана је и изради маски, украшавању тела и мимици. На тај начин долазило је до прожимања музике с другим уметностима – плесом, ликовном уметношћу и драмским елементима. Певање, свирање и плесање, који су у почетку имали веома строгу форму, с временом су почели да се изводе спонтано, према тренутној инспирацији и расположењу. Такав начин извођења назива се импровизација, а за извођача кажемо да је импровизатор. С неким од другова из одељења импровизуј дијалог на ритмичким инструментима Орфовог инструментаријума. импровизација импровизатор

9


М У З И Ч К О - С Т И Л С К А РА З Д О Б Љ А

Преисторијска музика није записивана, тако да не постоје материјални докази о њеном постојању. Међутим, облици тадашњег музицирања – певања, свирања и играња – и данас су присутни у фолклору многих племена која живе на најнижем ступњу развоја: Индијанаца из Америке, Веда из Шри Ланке, Амазонаца из Бразила, Абориџина из Аустралије, Маора с Новог Зеланда…

Срећна песма      

     

 

Hi - yo

hi - yo ip si - ni - ya.

Hi - yo

 

     

hi - yo ip si - ni - ya.

  

Hi - yo

Песма Навахо Индијанаца

      

hi - yo ip si - ni - ya.

     

hi - yo ip si - ni - ya.

 

Hi - yo,

 

  

Hi - yo

hi - yo.

Срећна песма пева се на језику Индијанаца из племена Навахо. Научи да је свираш на неком од музичких инструмената. Затим с друговима из одељења смисли покрете који одговарају карактеру Срећне песме, па их изведите заједно. 2

Песма Навахо Индијанаца, Ноћна песма

Индијанци из племена Навахо

Колико гласова учествује у извођењу Ноћне песме? Да ли сви гласови певају истовремено? На којем је инструменту изведена ритмичка пратња? Навахо је назив за једно од највећих индијанских племена у северној Америци. Најпознатија уметност Навахо Индијанаца јесте сликање разнобојним зрнцима песка које они проналазе у пустињи. Сликање је праћено игром и певањем обредних песама које, по њиховом веровању, доводе до излечења или пак отклањања штете проузроковане природним непогодама. Играј се ритмичке имитације с другом из клупе. Најпре одаберите ритмичке инструменте на којима ћете свирати. Затим изводите краће ритмичке мотиве, па их наизменично понављајте.

10


Песма Kye, Kye Kule замишљена је као игра у којој непарни тактови представљају својеврсна питања, а парни одговоре. Изводи се тако што питања увек изводи исти певач, док одговоре сваки пут изводи неко други. Последња два такта песме изводе сви заједно.

Kye, Kye Kule     

Kye

    

Kye

Kye Kye

     Ke - te

   

Kum

  

Ku - le

Ko - fi

  

Nsa

Kye lan - ga

  

a - den - de

Kye

Ko - fi

  

Ke - te



Kum

  

Ku - le

Kye

  



  

sa

  

Ko - fi

Kye Kye

lan - ga

  

Kye lan - ga

  

Песма из Гане

a - den - de

  

Ko - fi

  

lan - ga

a - den - de

Kum

Nsa

  

sa





Hey!

Синкопа је метричко-ритмичка фигура која настаје повезивањем ненаглашеног тактовог дела с наглашеним, услед чега се нагласак преноси на лак тактов део, тј. на почетак синкопе. Појава синкопе изазива известан немир, а ритам постаје живљи и интересантнији. 3

Традиционални афрички плес

Опиши музику коју чујеш. Импровизуј покрете који одговарају њеном карактеру.

Играчи из племена Зулу

С развојем људске цивилизације старе песме кроз векове су преношене с колена на колено. У многим песмама које учимо од старијих генерација има трагова из далеке прошлости. Истраживањем примитивних народа уочена је сродност између њихових напева и мелодија које данашња деца певају у најмлађем узрасту. То сазнање потврђује претпоставке научника да сваки човек у свом развоју пролази сажету историју човечанства. синкопа

11


М У З И Ч К О - С Т И Л С К А РА З Д О Б Љ А Сазнај назив неког филма у којем су обрађене теме из античког времена.

АНТИЧКА ЕПОХА На подручју Египта, Месопотамије, Палестине, Индије, Кине, Грчке и Рима око 3.000 година пре нове ере развијале су се прве цивилизације. Настајале су у долинама великих река у којима су почели да ничу први градови, да се развијају прва писма, граде монументалне грађевине и системи наводњавања. Тај период, који је трајао све до пада Западног римског царства 476. године нове ере, називамо старим или античким добом. Египатске пирамиде један су од најпознатијих и најзначајнијих симбола античке епохе. Настале су око 2.650 година пре нове ере и увршћене су међу седам светских чуда. Пирамиде у Гизи – Египат

Прве цивилизације у почетку су се развијале независно једна од друге, да би касније, с преношењем идеја, технологија, културе, знања и робе, наставиле заједнички развој. Друштвено уређење првих држава темељило се на принципима робовласничког друштва у којем је становништво било подељено на владајућу класу – робовласнике – и обесправљен народ – робове. Уметност је била привилегија припадника владајућег слоја, који су често сматрани боговима на Земљи. Развијени су били сви видови уметности – сликарство, вајарство, књижевност и нарочито музика. О музичкој култури старих народа сазнајемо на основу слика, скулптура, хијероглифских записа, пронађених музичких инструмената, као и на основу остатака традиционалне музике која и данас живи. Готово сви стари народи веровали су у божанско порекло музике и њену исцелитељску моћ. У Месопотамији музика је била стални пратилац верских обреда, а њена специфичност огледала се у склоности ка групном музицирању. У Египту музика је извођена у храмовима, на дворовима, на улицама и трговима, а музичари су често сматрани фараоновим рођацимa. Индијци су музику сматрали божјим даром који треба враћати боговима песмом, свирком и игром. У Кини је музика имала посебан значај јер је сматрано да је музика рођена у људском срцу. 4

12

Египатски музичари

Древна Месопотамија, Хуриан химна бр. 6 (1.400 година п. н. е.)


Најстарији сачувани облик музичке традиције у свету јесу химне Сама Веда. Ти древни индијски верски напеви стари су више од 3.000 година, а имају важну улогу и у савременом индијском животу. 5

Стари индијски верски напев, Химна Сама Веда

Први градови и неки од најранијих примера писања у свету настали су на тлу Месопотамије. Због тога се она често сматра колевком цивилизације. Једна од најстаријих сачуваних књига у којој се помињу важност и улога музике у животу древних народа јесте Еп о Гилгамешу. Та књига писана је клинастим писмом и урезана је на 12 глинених плоча.

У античком добу први пут се појављују професионални музичари. Њихов основни задатак био је да својим певањем, свирањем и играњем величају владаре. Сачуване фреске и скулптуре из тог доба музичаре често приказују у друштву припадника владајуће класе, што сведочи о томе да је њихов друштвени положај био истакнут. Музиком су се, осим професионалних музичара, бавили и први математичари и филозофи, који су многе појаве у музици доводили у везу с годишњим добима, временским појавама или појединим планетама. Они тонове организују у лествице, а смишљају и прве облике нотног писма. Најстарија позната лествица била је пентатонска – лествица од пет тонова између којих се налазе цели степени. Она се јавља у свим старим културама, а и данас се често среће у музици многих народа.

 C

D

E

G

A

Смисли мелодију на основу тонова пентатонске лествице. Запиши је, па је одсвирај друговима из одељења. Сети се песме из Јапана Шушти, шушти бамбусов лист, коју смо учили у шестом разреду, а која се заснива на тоновима пентатонске лествице. Њен нотни запис налази се на страни 92 у уџбенику. Отпевај је с друговима из одељења. Инструментаријум првих цивилизација био је веома богат, а садржао је дувачке и жичане инструменте, као и удараљке. Међу инструментима пронађеним приликом археолошких ископавања највише је удараљки – звечки, звона, даира, малих и великих бубњева – затим различитих дувачких инструмената – флаута, рогова, труба – као и жичаних инструмената, од којих су најзначајнији харфа, лаута, лира и китара. Свака од античких држава имала је и своје специфичне инструменте. У Египту су то биле харфа и хидрауличне оргуље, у Месопотамији лира, у Индији вина и у Кини шенг – усне оргуље које се састоје од низа бамбусових цеви различите дужине.

пентатонска лествица

Шенг

13


Muzička kultura 7  
Muzička kultura 7