Page 1

9 788 65 2 9 06 48 2

ISBN 978-86-529-0648-2

Уџбеник за шести разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРА 6

школа Креативнашкола Креативна

МУЗИЧКА за шести разред основне школе

Владица Илић

КУЛТУРА

6


школа Креативнашкола Креативна

Владица Илић

МУЗИЧКА за шести разред основне школе

КУЛТУРА

6


Увод

У

џбеник за шести разред подељен је на четири тематске целине посвећене музичком стваралаштву. У уџбенику су заступљена графичка, сликарска и вајарска дела најзначајнијих имена из историје наше и светске уметности.

Излагања о композиторима и њиховим остварењима у уџбенику за ш ­ ести разред пропраћена су аудио и видео материјалом који чине позната дела у интерпретацији најзначајнијих оркестара, диригената, солистичких и камерних извођача. Музичким примерима (аудио и видео записима) можете приступити помоћу компјутера тако што ћете на сајту www.kcskola.rs пронаћи одељак Музичка култура – Примери. На том месту дат је списак композиција. Одабиром неке од њих бићете преусмерени на сајт You Tube. Музичким примерима можете приступити и путем таблет-уређаја или мобилног телефона. Најпре је потребно да с неког од постојећих сајтова за преузимање апликација (PlayStore, AppStore) преузмете апликацију која ће вам омогућити читање (скенирање) QR кода датог испод овог текста. Тиме ћете приступити списку композиција на сајту www.kcskola.rs. Нека вам у овоме помогне предметни наставник или родитељ. Уз ову књигу часови музичке културе за вас ће бити права песма! Аутор


Водич

НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ

ЗАДАТАК – упућује на задатке које би требало да урадимо како бисмо утврдили знање

НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ФУСНОТА – упућује на то како се у оригиналу пишу име аутора и назив дела

ЗАПАМТИ – упућује на појмове које би требало да усвојимо како бисмо употпунили знање

МУЗИЧКИ ПРИМЕР – упућује на то под којим се редним бројем на списку композиција налази аудио/видео запис датог музичког дела

КЉУЧНЕ РЕЧИ – упућују на најзначајније појмове који се налазе на страни


TEME Музицирајмо заједно Музичко-стилска раздобља Музички инструменти Народно стваралаштво


МУЗИЦИРАЈМО ЗАЈЕДНО УЧИЋЕМО:

yyкако се назива музика која се изводи певањем yyшта је солистичко, а шта хорско певање yyшта је лук легата, а шта лук трајања yyо шестосминском такту yyшта је триола yyшта је корона yyшта је синкопа yyшта је снизилица yyкако снижени тонови добијају назив yyнове ознаке за темпо и динамику ТВОЈ ЗАДАТАК ЋЕ БИТИ:

yyда свираш и певаш различите композиције yyда препознајеш звуке инструмената yyда препознајеш различите гласове


ЗАПЕВАЈМО ЗАЈЕДНО Kакво певање називамо изражајним певањем?

ДОБАР ГЛАС ДАЛЕКО СЕ ЧУЈЕ Музика која се изводи певањем назива се вокална музика. Назив је добила од латинске речи vox, што значи глас. Певање појединца назива се солистичко или соло певање, док се оно које изводи већа организована група певача назива хорско певање. У зависности од извођачког састава, хорови могу бити дечји, женски, мушки и мешовити. Људски глас најстарији је и најлепши музички инструмент. Настаје треперењем гласница које се налазе у грлу. Висину гласа контролишемо затезањем и опуштањем вратних мишића, док његова снага зависи од јачине којом ваздух истискујемо из плућа. Због раста гласница у пубертету долази до промене гласа која се назива мутирање. Тада глас постаје дубљи и зрелији. Ова појава израженија је код дечака. Певачки глас, као и сваки други инструмент, морамо чувати и неговати. Ево неких правила којих би требало да се придржаваш: 1. Пре певања проветри просторију у којој се налазиш. 2. Немој певати у средини у којој је ваздух хладан. 3. Док певаш, немој удисати на уста, већ на нос. 4. Певај стојећи или у правилном седећем положају. 5. Певање започни вежбама за упевавање. Наведи још неки савет о томе како треба чувати и неговати глас. Сети се наше народне изреке која говори о певању. Објасни њено значење. 1

Едгар Дега, Певачица у зеленом

О. ди Ласо, Ехо1

Изложи своја запажања и утиске о композицији коју смо чули. Које гласове препознајеш на снимку – дечје, женске или мушке?

Играј се музичких питања и одговора с другарима из одељења. Најпре смисли питање које желиш да поставиш неком од својих другара, па га отпевај. Затим сачекај одговор. Потруди се да твоје питање има занимљив ритмичко-мелодијски ток, а да певање буде изражајно.

6

¹ Orlando di Lasso, O la, o che buon eccho!

Песма је човекова највећа радост, рекао је Аристотел, један од највећих филозофа.

вокална музика соло певање хорско певање


2 4

Гле, игре ли красне

Allegro

Гле,

и

ја:

гре

ла,

Чуј

ла,

зву

ла,

ли

ла,

ке

ла,

ла, ла,

те

ла,

крас

ла,

не,

ла, ла,

Кô звонце кристала је игра нам та: Ла, ла, ла... Сад кажем вам хвала за ту песму ја: ла, ла, ла...

то

ла, ла, ла,

пес ме,

ла,

В. А. Моцарт

ко

ла,

још

ла,

ла,

не

чух

још

ла,

ла, ла.

о

во

ла,

зна:

ла,

ла.

Зар престат то неће да л’ ико то зна: ла, ла, ла... То песма је среће њу сад певам ја: ла, ла, ла...

Лук легата означава да се тонови различитих висина који су њиме повезани изводе на један дах. Такав начин извођења назива се легато (итал. legato – повезано).

тo

Песма Гле, игре ли красне хорска је композиција из опере Чаробна фрула Волфганга Амадеуса Моцарта. Пажљиво погледај њен нотни запис, па одреди којом врстом непотпуног такта почиње. 2

В. А. Моцарт, Гле, игре ли красне1 Који гласови изводе песму? Да ли је песма изведена једногласно или вишегласно? На којим је инструментима изведена пратња?

Сцена из опере Чаробна фрула

После слушања Чаробне фруле Франц Шуберт је изјавио: Јасан, светао, леп остаће овај дан за сав мој живот. Још увек чујем чаробне тонове Моцартове музике… ¹ Wolfgang Amadeus Mozart, Das Klinget.

лук легата

7


ЗАПЕВАЈМО ЗАЈЕДНО Отпевај неку песму коју сте учили на часу енглеског језика.

McDonald’s Farm 2 4

(Макдоналдова фарма)

Vivo

Old

on

Mc

Do

his farm

cluck cluck here

nald

he

and

had

a

farm

had some chicks

a

Ee

Ee

cluck cluck there.

Народна из Шкотске

i

i

ee

ee

i

Here a

e very where a cluck cluck. Old Mc Do nald had a farm Old McDonald had a farm Ee i ee i o. And on his farm he had some cows Ee i ee i oh. With a moo-moo here And a moo-moo there Here a moo, there a moo Everywhere a moo-mоо. Old McDonald had a farm Ee i ee i o.

i

o.

With a

cluck, there a cluck,

Ee i

ee

i

Народна из Шкотске, Макдоналдова фарма Колико инструмената учествује у извођењу музичке пратње? Који су то инструменти?

8

o.

Old McDonald had a farm Ee i ee i o. And on his farm he had some pigs Ee i ee i oh. With an oink-oink here And an oink-oink there Here an oink, there an oink Everywhere an oink-oink. Old McDonald had a farm Ee i ee i o.

Песма Макдоналдова фарма једна је од најпознатијих и најомиљенијих дечјих песама у целом свету. Препевана је на многе светске језике, а осим деце често је изводе и познати извођачи из света популарне музике. Један од тих извођача јесте позната америчка џез певачица Ела Фицџералд. 3

And

o.

Ела Фицџералд


Песму Макдоналдова фарма можемо извести и двогласно, свирањем два мелодијска инструмента. Одсвирај је с неким од другара из одељења.

Vivo

2 4

mf

p

mf

p

2 4

f

mf

f

mf

Доврши започети ритам.

Зоо-ритам      

Зе - бра, нил-ски коњ,

Кит,

мај - мун,

    

а - ли - га - тор, ној,

а - на - кон- да, црв,

бу - ба - ма - ра, кен - гур,

леп - тир, ан - ти - ло - па,

сле - пи миш, пуж.

мор - ски пас, слон.

Како се назива циклус композиција с којим смо се упознали у нижим разредима, а у којем је француски композитор Камиј Сен Санс музиком представио животиње?

4

К. Дебиси, Дечји кутак – Арабеска бр. 1¹ На ком је инструменту изведена композиција? Наведи све оно што ти је у њој занимљиво и лепо.

¹ Claude Debussy, Arabesque No 1.

9


ЗАПЕВАЈМО ЗАЈЕДНО Kоје смо врсте тактова досад научили?

Гушчица   mf

Песма из Аустрије

Moderato

                       

При-ча је о -бич- на, не - ма ту шта и

е - во те не - прав - де,

е - во тог зла, што

                      

p гу-шчи-ца хо - да без ци - пе - ле две, зар ни - је јој хлад -но кад за - ве - је снег? Mo - ра - мо зна-ти да јор - ган је наш од гу-шчи- це до - би - о два пе - ра баш.

                       mf

Мо -жеш ли, ба - то, по - мо - ћи јој ти да С тог не за - бо - ра - ви гу - шчи - цу ту,

у - гре - је но-жи -це баш ка - о ми? бо - са што хо - да по сне - жно - ме тлу!



Песма Гушчица писана је у шестосминском такту. У шестосминском такту јединица бројања најчешће је четвртина с тачком, а тактира се на два, потезима руке надоле-нагоре. Наглашена су два тактова дела – први и четврти – с тим што је четврти тактов део мање наглашен од првог.

       

До - ле, па го - ре сад пр - ва и дру - га и

      

так - ти - рај ти, хај - де - мо сви.



Песма Гушчица настала је на основу мелодије француске народне песме Ах, кажем вам, мама. На основу ње настале су многе песме за децу – Блистај, блистај звездо мала, Aлфабет сонг и др. Истом песмом био је надахнут и Волфганг Амадеус Моцарт који је написао 12 варијација на њену тему.

5

В. А. Моцарт, Варијације на француску песму „Ах, кажем вам, мама“1 Подизањем руке означи наступ сваке варијације. Која је варијација најсличнија основној мелодији, а која је најразличитија?

10

¹ Wolfgang Amadeus Mozart, Twelve Variations on "Ah vous dirai-je, Maman".

шестосмински такт


На студенцу 6 8

(Б. Радичевић)

Moderato

p Кад

mf кад

за

сам

сам

и

си

си

ти

ноћ

ноћ

ла,

ов

ов

де

де

би

би

ој,

Дође момче црна ока, ој! Дође момче црна ока на коњићу лака скока, ој, драги мој!

Староградска песма

ла

p

дра

ла,

ој,

и

во

ги

ди

це

мој!

Поздрави ме, зборит оде, ој! Поздрави ме, зборит оде: „Дај ми, селе, мало воде“, ој, драги мој!

Лук трајања (лигатура) повезује два тона или више тонова исте висине у једно трајање. ој,

Староградска музика је настала крајем XIX и почетком XX века као спој традиционалне народне музике и утицаја тадашње забавне музике са Запада. Настала је у градским срединама, а најпре у Београду, Новом Саду, Сомбору и Шапцу. Текст песме На студенцу написао је познати српски песник Бранко Радичевић. Мотивом девојке на студенцу били су инспирисани и други познати уметници. Најзначајнији међу њима је Урош Предић, један од наших најпознатијих сликара.

6

Староградска песма, Бледи месец

У. Предић, Девојка на студенцу

Испричај све што запажаш о извођачима песме Бледи месец. Да ли је песма изведена једногласно или вишегласно? Колико гласова чујеш на снимку? лук трајања староградска музика

11


ЗАПЕВАЈМО ЗАЈЕДНО На који се начин у твојој породици прославља Божић?

Анђели певају (Владика Николај Велимировић)

Andante

6 8

mp

Ноћ

пре кра сна

и

у

пе ћи ни

Ма

ја,

ти спи,

над

над

пе ћи ном

И

су сом

па сти ри сви ра ју,

ан ђе ли пе ва ју,

p што

че

што

„Ро

f

A

на ро ди

во сад

ди

нам

ли лу

се

у

се

ја,

ка ше,

свет ја

Хри

а

ли

ви,

стос Спас

лу

ја,

про ро ци

у

свет ја

за

спа се

Го спо ди по

Пронађи лук трајања у нотном запису песме и заокружи га. Изведи с неким од другара из одељења предложену ритмичку пратњу пљеска­њем, наизменичним тапшањем колена или на удараљкама. 7

12

Божићна песма, Анђели певају

зве

ан

Ан ђе ли пе ва ју,

е

mf

ноћ ти

Божићна песма Аранжман: М. Ђурђевић

ви

зда си

ја,

ђел бди.

му дра ци ја вља ју

ре

и

ко ше,

об

ње

сви

ми

луј!“

ја

ви:

ју нас.

                                          


Божић, Божић бата Allegro

      mf

Бо - жић, Бо - жић

 

Божићна песма

     

ба - та,

      

  ударати.  лупати,  значи    Батати Бој значи зид. вра - та

и

од

бо - ја

но - си ки - ту

  

до бо - ја

      

зла - та

   

и сву ку - ћу

да по - зла - ти

  

до

кро - ва.

да по - зла - ти

а

  

Корона означава да се нота или пауза продужава у неодређеном трајању. Пише се изнад или испод ноте или паузе чију вредност треба повећати.

 

и највећих хришћанских празника јесте Божић. На тај дан до Један кроод- најрадоснијих ва.

у - ћу

у многим домаћинствима влада весело и празнично расположење, које је често праћено певањем божићних песмама.

Божићна честитка из 1905. године

Божићна честитка из 2010. године

Напиши божићну честитку неком од другара из одељења. Затим смисли мелодију за тај текст, па је отпевај. 8

Народна из Србије, Ој бадњаче Које гласове чујеш на снимку? Да ли је песма изведена једногласно или вишегласно? корона

13


ЗАПЕВАЈМО ЗАЈЕДНО Шта је повисилица? Како повишени тон добија назив?

Сад зиме више нема 2 4

Песма из Италије

Allegretto mp Сад

ту,

зи

mf

па

ме

ку

ви

ка

ше

ви

ца

не

пе

ма

ва

и

ту

а

прил већ

пе сму мај ску

сву.

p Ку

ку

ку,

ка

ви

ку

ца

ку,

пе

и

ва

ту

а прил већ

пе

је

сму мај ску

је

mf

ту,

па

сву.

Којим се тоном музичке абецеде завршава песма? Да ли у њеном нотном запису постоји неки предзнак? Који? Лествица која почиње и завршава се тоном g и има повисилицу fis назива се G-dur лествица. У композицији која је писана у оквиру G-dur лествице повисилица се може писати испред сваке ноте f. Међутим, из практичних разлога, повисилица се пише одмах иза виолинског кључа и односи се на сваку појаву тона f у композицији.

G-dur лествица

  I

II

III

IV

V

VI

VII

I

 Кукавица

FIS G

9

14

A

К. Жанекен, Песма птица1

¹ Clément Janequin, Le chant des oiseaux.

H

C

D

E

G


Рунолист 3 4

Moderato

(из филма Моје песме, моји снови)

Ру

ру

но лист,

пла

ви свод

жи

виш ти,

С по

но лист,

гле дом

Го

ре

Ру

но лист,

у

ви со ко

ру

но лист,

о

ки ћен сне гом се

пла нин ске

ди

сун

Р. Роџерс

ви

сме

шиш.

ре

сиш.

вр хо ве

мо

се

те

це нек веч но ти

сја

би

сви.

ји.

Песма Рунолист је једна од музичких нумера из познатог мјузикла Моје песме, моји снови. Коју смо песму из тог филма учили у петом разреду? Рунолист је планинска биљка која је симбол дивље лепоте и племените чистоте. Појављује се као национални симбол многих европских земаља, а поготово алпских. Сазнај која се биљка налази на грбу Србије. Композиција Марш на Дрину Станислава Биничког постала је симбол храбрости Срба током Првог светског рата. Изведи њен ритам на неком од ритмичких инструмената или помоћу другог извора звука. 10

С. Бинички, Марш на Дрину 3           

3            

Триола је ритмичка фигура која настаје када се јединица бројања подели на три једнака дела. 11

Рунолист на поштанској марки

3

   =1

Н. Грбић, Ово је Србија мјузикл триола

15


ЗАПЕВАЈМО ЗАЈЕДНО На који су начин у прошлости народне песме чуване од заборава?

Ја посејах лубенице 4 4

Народна из Србије

Живо

Ја

Се

по

се

но, сла

јах

ма,

лу

бе

ни

се

но, сла

це

ма,

Навади се сека Дора, па украде троја кола. Сено, слама, сено, слама, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб.

по крај во

зоб, зоб, зоб,

де

Сту де

ни

це.

зоб, зоб, зоб.

Ја ухватих сека Дору, одведох је своме двору. Сено, слама, сено, слама, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб, зоб.

С појавом музички образованих појединаца мелодије народних песама су записиване и на тај начин сачуване до данашњих дана. Путујући Косовом и Метохијом, Стеван Стојановић Мокрањац је записао низ народних песама, од којих је настала Осма руковет. Пажљиво слушај снимак те руковети, па закључи колико песама она садржи. Која је по реду песма Џанум насред село? 12

С. Ст. Мокрањац, Осма руковет Да ли у извођењу све време учествује цео хор? У којој песми гласови имитирају један други? Која песма има најдраматичнији карактер? Који су гласови носиоци мелодије у песми Разграна се грана јоргована? На који се начин мења јачина извођења (динамика) у песми Скоч’ коло, да скочимо? Музички ансамбл Ступови своје стваралаштво темељи на српској традиционалној музици. Његови чланови свирају старе народне инструменте и изводе старе народне песме, првенствено с Косова и Метохије, али и из других крајева Србије. Погледај снимак песме Лази, Лазо, Лазаре у извођењу музичког ансамбла Ступови и опиши инструменте који учествују у извођењу музичке пратње.

13

16

Народна из Србије, Лази, Лазо, Лазаре

Музички ансамбл Ступови


Празник 2 4

mf

В. А. Моцарт

Moderato

Сад

праз ник нам

вед рим

ли

цем

је

по

до

шô, на

ђи,

о

ше шир ста

би

ђи

ле

ви

цвет,

пи

свет.

са

Обуци рухо ново, у руке узми штап. Уз бистри поток пођи, потражи бујни слап.

Који се празници прослављају у твојој школи? Које се песме притом изводе? Ко учествује у њиховом извођењу? Отпевај с другарима из одељења химну твоје школе или химну твог одељења. Једно од најпознатијих дела Волфганга Амадеуса Моцарта јесте серенада Мала ноћна музика, с којом смо се упознали у петом разреду. Пажљиво анализирај нотни запис теме првог става, па научи да је свираш на неком од доступних мелодијских инструмената.

c

Allegro

f

Моцарт је још у раној младости називан чудом од детета јер је са три године одлично свирао клавир. Мање је познато то да је већ са пет година показивао невероватно умеће свирања виолине и кларинета. 14

В. А. Моцарт, Мала ноћна музика1 – први став ¹ Wolfgang Amadeus Mozart, Eine Kleine Nachtmusik.

В. А. Моцарт с родитељима

17


ЗАПЕВАЈМО ЗАЈЕДНО По чему се молске лествице разликују од дурских лествица?

Шума на киши 2 4

p

(Р. Симовић)

Andantino

Шу мом сву

још,

да

не

и

слу ша

што

ви

па

То шуш ка ју

ки ше,

се

ка

ка о

Д. Деспић

шуш ка,

ше.

У

са мо

кри шом

пи

пла

пат

ше

њи

ки ше,

ша

кô

сто

но

ше,

лиш

па

ће

њи

ше...

ка

пи

то шуш ка ју

и...

ша

још...

ти ше...

Којим се тоном музичке абецеде завршава песма? Који предзнак стоји на почетку њеног нотног записа? Лествица која почиње и завршава се тоном e и има повисилицу fis назива се e-moll лествица. Она је паралела G-dur лествице.

Природна e-moll лествица

   I

II

III

IV

V

VI

VII

I

G

A

H

C

D

E

FIS

Црвендаћ E

15

18

О. Месијан, Црвендаћ1

¹ Оlivier Messiaen, Petites esquisses d'oiseaux – Le Rouge Gorge.

природна e-moll лествица


Ветар дува М. Глинка

Allegro

2 4

p Ве тар о штро Мла ди ко зак

по љем ду сте пом ја

ва, ше,

бу ту

ра жно

гра су

не зе

ло ро

ми. ни:

mf „Ве

тре,

ве

тре,

ти

си

сре ћан,

сло

бо

дан

у

ле

ту,

ком

све

ту“.

p и

деш сву

да

ку

да

хо ћеш

по

Слободно ти рушиш зиде и чупаш дрвеће. Морске валове ти шибаш и кровове дижеш. Старој стрехи носиш сламу и вијеш по пољу. Куће снегом затрпаваш и кружиш на вољу.

ши

ро

Из срца ми ти протерај жалост и бол моју, да ја више не тугујем за судбину своју. Ако нећеш, ти ме баци у морске дубине, да нестану боли моје и све да умине.

Лествица e-moll чији је VII ступањ повишен назива се хармонска e-moll лествица. Њен стални предзнак – повисилица fis – пише се иза виолинског кључа, док се знак за повишење VII ступња – повисилица dis – пише испред ноте d која је повишена.

Хармонска e-moll лeствица

   I

 

II

III

IV

V

VI

I

VII

Kозак на коњу DIS

FIS E

16

G

A

H

C

E

Ђ. Верди, Корачница из опере Аида1 ¹ Giuseppe Verdi, Aida – Triumphal March.

хармонска e-moll лествица

19


ЗАПЕВАЈМО ЗАЈЕДНО Шта је лук легата? Чему он служи?

Allegretto

2 4

mf „Ој, Бе

ка ил’

f

f

Српкиња

Срп ло

жи ру

ки гр

нек жи

Ка

жи

ка

жи

f „Шта

ти

p тво је сит не

њо, ло

се це

буд’ и

ор ли

раз у

гла са

нам, наш кри

нам

сад

p од

знам

хва

од

ле.

го

на це,

си на,

не,

ка чар

о не

што си о чи

шта и

те ли

та ко

p да

ма’,

во рит,

mf Хва ли те

И. Бајић

нас

p ка

бра

же

жи

ле,

о нај цвет

1.

ди

чна сам

са мо ја,

штосам Срп ки

у Ми

ко са

ља

нек

f кад

што га

зор ли

кра вра

си. на.

баш

ми

се

на, це,

не,

зна!“

ме

и ма

срам

це о свет,

2.

ња.

што сам Срп ки

ња".

С којим се цветом девојка пореди у тексту песме? Сазнај како се другачије назива тај цвет. У нотном запису песме Српкиња уочавамо различите ритмичке фигуре настале комбинацијом четвртина, осмина и шеснаестина ноте. Синкопа је ритмичка фигура која настаје повезивањем ненаглашеног с наглашеним тактовим делом. Појава синкопе изазива известан немир, а ритам постаје живљи и интересантнији.

20

синкопа

     Син - ко

  

  

- па, син -ко - па.


Снизилица је знак који означава да се нота уз коју стоји снижава за полустепен. Абецедном називу тако снижене ноте додаје се наставак -es. Изузетак је снижени тон h, који уобичајено називамо b.

Ces

Des

Es

Fes

Ges

As

B

Реши следећи задатак тако што ћеш речи допунити уписивањем одговарајућих снижених нота. Затим на исти начин запиши још неку реч.

ПР О

  Р

  17

ОР

 Т О Р А Н  Н

ОГРАД

ТАВНИК

 

Коло Српкиња једна је од најпознатијих нумера из опере Кнез Иво од Семберије Исидора Бајића. Писано је у духу српских народних игара, па се за њега често мисли да је народно.

И. Бајић, Српкиња

Какав је по извођачком саставу хор који изводи песму Српкиња?   Да ли је песма изведена једногласно или вишегласно?

С другарима из одељења смисли кораке за коло Српкиња, па их одиграјте заједно.

снизилица

21


ЗАПЕВАЈМО ЗАЈЕДНО Како се назива снижени тон ха?

Ах, што волим Andante

       mp

Ах, што во - лим

    p

Во - лим шу - му,

   

mp Во - лим сун - це,

Ј. С. Бах

      

  

пес-ме звук,

  

во - лим бла - ге

  

ре - ку, по - ље,

во - лим гај,

  

ја сам у - век

     

  

но - ћи мук.

во - лим дра - ги

до - бре во - ље.

 род - ни крај.

Волим игре, шале све, ал’ не волим људе зле. Волим оца, мајку милу, доброг брата, сестру чилу. Волим цвеће, птица лет, много волим читав свет.

Лествица која почиње и завршава се тоном f и има снизилицу b назива се F-dur лествица. У композицији која је писана у оквиру F-dur лествице снизилица се може писати испред сваке ноте h. Међутим, из практичних разлога, снизилица се пише одмах иза виолинског кључа и односи се на сваку појаву тона h у композицији.

F-dur лествица

  I

II

III

IV

V

VI

VII

I

C

D

E

F

B F

18

G

A

Ј. С. Бах, Ах, што волим1 Да ли песму изводи дечји, женски или мушки глас? На којим је инструментима изведена пратња? Да ли се у песми Ах, што волим неки део мелодије понавља? Који?

22

¹ Johann Sebastian Bach, Ach, es schmeckt doch gar so gut.

F-dur лествица


Ал’ је леп овај свет 2 4

mf

(Ј. Јовановић Змај)

Moderato

Ал’

mp

Ал’

је

леп

о

вај

је

леп

о

вај свет,

Тамо њива, овде сад, ено сунце, ево хлад! Ал’ је леп овај свет, онде поток, овде цвет.

свет,

он

он

С. Ст. Мокрањац

де

де

Тамо Дунав, злата пун, онде трава, овде жбун. Ал’ је леп овај свет, онде поток, овде цвет.

по

по

ток,

ток,

ов

ов

де

де

цвет.

цвет.

Славуј песмом љуља луг, ја га слушам и мој друг. Ал’ је леп овај свет, онде поток, овде цвет.

Преброј тактове у песми Ал' је леп овај свет. Води рачуна о томе да тактове бројиш оним редом којим их свираш или певаш, поштујући ознаке у нотном запису песме. Текст песме Ал' је леп овај свет дело је Јована Јовановића Змаја, најзначајнијег српског песника друге половине XIX века. Чика Јова је песму написао инспирисан лепотом свог родног краја. Призорима из свог завичаја били су надахнути и многи други уметници. Један од њих је и наш познати сликар Сава Стојков. Својим делима Стојков је овековечио пејзаже, салаше и људе из своје родне Бачке. С. Стојков, Житна поља

Сазнај где је рођен Јован Јовановић Змај. Опиши свој завичај. Шта је у њему лепо и занимљиво? Компонуј, насликај или напиши дело инспирисано твојим завичајем. 19

Љ. Павковић, Народно оро Изложи своје запажање и утиске о извођењу које смо чули. На ком је инструменту изведена композиција?

23


ЗАПЕВАЈМО ЗАЈЕДНО С којим смо се дечјим ритмичким инструментима упознали у нижим разредима?

Сећаш ли се оног сата? c

(С. Јовић)

Лагано

Се

ћаш ли

се

о

ног

са

та

К. Станковић

кад

си ме

ни

о

ке

са

ко вра

та,

c c c

кад

си ме

ни

И кријући своје лице, мени скоро нехотице, мени скоро нехотице тајну љубав открила.

о

ко

вра

та

бе

ле ру

Откад с тобом се опростих, одрекох се све радости, одрекох се све радости, празан ми је цео свет.

ви

Јер без тебе нема мене, кано што без росе вене, кано што без росе вене у ливади мали цвет.

Песма Сећаш ли се оног сата? настала је 1836. године. Аутор стихова је Спиридон Јовић, а мелодију је написао Корнелије Станковић. Смисли ритмичку пратњу за песму Сећаш ли се оног сата? Запиши је, па песму изведи с другарима из одељења. Потруди се да ритам буде што занимљивији. Затим послушај снимак још једне композиције домаћег аутора у чијој се основи налазе традиционалне српске мелодије. 20

В. Миланковић, Кончертино на српске теме Корнелије Станковић

24

ла?


Ода радости (из Симфиније бр. 9)

Moderato

c

mf

Ра дост ис

о

пој

на

кра

ти

све

ле

моћ кра

по

те,

со

те

кће

Л. ван Бетовен

ри

уз

ви

што

рас

из

Е

ли

зи ја,

ше

на

ми

си ја.

f Тво

је

ће

сно ве

љу

ди

вe

бра

жу

ћа

ни

би

ти

ти,

кри

ла

тво

та

ви

ја

мо

спа

да

зла. Сви

јат зна.

Пронађи у нотном запису песме тонове које истовремено певају оба гласа. Ода радости је песма из Девете симфоније Лудвига ван Бетовена. Текст песме написао је познати немачки песник Фридрих Шилер. Због поруке да су сви људи браћа та песма је 1972. године проглашена европском химном. Буди и ти композитор. Смисли мелодију на текст песме Другарска познатог дечјег песника Пера Зупца или на текст по свом избору. Песму отпевај другарима из одељења.

ДРУГАРСКА Добар друг ти вреди више И од сунца и од кише, И од шуме и од хлеба – Добар друг ти увек треба. Перо Зубац 21

К. Орф, Кармина Бурана – О, срећо1 ¹ Carl Orff, Carmina Burana – O Fortuna.

25


САДРЖАЈ Увод..........................................................................................................................................2 Водич........................................................................................................................................3

МУЗИЦИРАЈМО ЗАЈЕДНО ДОБАР ГЛАС ДАЛЕКО СЕ ЧУЈЕ............................................................................................6 Гле, игре ли красне...............................................................................................................7 McDonald's Farm.................................................................................................................8 Гушчица..............................................................................................................................10 На студенцу.......................................................................................................................11 Анђели певају.....................................................................................................................12 Божић, Божић бата...........................................................................................................13 Сад зиме више нема...........................................................................................................14 Рунолист............................................................................................................................15 Ја посејах лубенице............................................................................................................16 Празник..............................................................................................................................17 Шума на киши....................................................................................................................18 Ветар дува.........................................................................................................................19 Српкиња..............................................................................................................................20 Ах, што волим....................................................................................................................22 Ал' је леп овај свет............................................................................................................23 Сећаш ли се оног сата?.....................................................................................................24 Ода радости......................................................................................................................25 Боже правде.......................................................................................................................26 Светосавска химна............................................................................................................28 Све тичице запјевале........................................................................................................30 Заспô Јанко.........................................................................................................................31 Чамац на Тиси....................................................................................................................32 Небо је тако ведро............................................................................................................33 Где је онај цветак жути?..................................................................................................34 Расти, расти, мој зелени боре.........................................................................................35 Источниче Живоносни......................................................................................................36 Растко................................................................................................................................37 Сети се шта смо научили....................................................................................................38

МУЗИЧКО-СТИЛСКА РАЗДОБЉА СРЕДЊИ ВЕК.........................................................................................................................40 Византијска и грегоријанска музичка традиција.........................................................41 Божићни тропар................................................................................................................42 Вишегласје и појава оргуља............................................................................................43 Развој музичке нотације..................................................................................................43 Световна музика средњег века........................................................................................44 Средњовековни музички инструменти...........................................................................45


Српска средњовековна музика.......................................................................................46 РЕНЕСАНСА..........................................................................................................................48 Музичка нотација.............................................................................................................48 Духовна музика................................................................................................................49 Световна музика...............................................................................................................49 Музичка теорија...............................................................................................................50 Greensleeves........................................................................................................................50 Најзначајнији представници ренесансе........................................................................51 Музички инструменти......................................................................................................51 Сети се шта смо научили....................................................................................................52

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ ИНСТРУМЕНТИ С ДИРКАМА.............................................................................................54 Oргуље...............................................................................................................................54 Чембало.............................................................................................................................55 Клавир................................................................................................................................56 Челеста...............................................................................................................................58 Хармоника.........................................................................................................................59 Синтисајзер.......................................................................................................................59 Сети се шта смо научили....................................................................................................60

НАРОДНО СТВАРАЛАШТВО ЈУГОИСТОЧНОМ СРБИЈОМ...............................................................................................62 Из бању иде........................................................................................................................62 СЕВЕРОИСТОЧНОМ СРБИЈОМ..........................................................................................64 Расло ми је бадем дрво......................................................................................................64 КОСОВОМ И МЕТОХИЈОМ................................................................................................66 Густа ми магла паднала...................................................................................................66 Сети се шта смо научили....................................................................................................68 СВИРАМО НА БЛОК-ФЛАУТИ...........................................................................................69 МУЗИЧКИ БОНТОН.............................................................................................................70 ДНЕВНИК СЛУШАЊА МУЗИКЕ.........................................................................................71 КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ..........................................................................................72 СПИСАК ПЕСАМА................................................................................................................73 ИНДЕКС МУЗИЧКИХ ПОЈМОВА........................................................................................74 ЛИТЕРАТУРА.........................................................................................................................75


МУЗИЧКА КУЛТУРА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ Прво издање Аутор Владица Илић Рецензенти Проф. др Димитрије Големовић, Факултет музичке уметности, Београд Невена Стаменковић, професор музичке културе, ОШ Симеон Араницки, Стара Пазова Бојан Вукелић, професор саксофона, МШ Коста Манојловић, Земун Лектор Ивана Игњатовић Графички дизајн Душан Павлић Андреј Војковић Уредник Славица Марковић Технички уредник Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8, Београд тел./факс: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs За издавача Мр Љиљана Маринковић Тираж 1500 Штампа Графостил, Крагујевац Година штампе 2019 Copyright © Креативни центар 2019

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2) ИЛИЋ, Владица, 1979 Музичка култура 6 : за шести разред основне школе / Владица Илић. – 1. изд. – Београд : Креативни центар, 2019 (Крагујевац : Графостил). – 75 стр. : илустр. ; 26 cm. – (Креативна школа) Тираж 1.500. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Регистар. – Библиографија: стр. 75. ISBN 978-86-529-0648-2 COBISS.SR-ID 273575948


9 788 65 2 9 06 48 2

ISBN 978-86-529-0648-2

Уџбеник за шести разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРА 6

школа Креативнашкола Креативна

МУЗИЧКА за шести разред основне школе

Владица Илић

КУЛТУРА

6

Profile for Kreativni centar

Muzička kultura 6  

Muzička kultura 6