Page 11

ZVUK ‥ TON Kada kova~ kuje ili peva }uk, sve {to se ~uje naziva se zvuk. Kad se ~uje vetar, pa i krava muk, zna}e svako dete da i to je zvuk. Ako pesmu ~uje{ ili zvona zvon, kada neko svira, to se zove ton. Muzika: Vl. Ili} tekst: P. Stokovi}

Zakqu~i na kojim ilustracijama neko ili ne{to proizvodi zvuk, a na kojima ton. P. I. ^ajkovski, Igra svirala; Kineski ples

ton 9

Музичка култура за први разред  

Уџбеник који уводи најмлађе ученике у свет музике. Састоји се из низа музичких игара, упутстава за прављење дечјих музичких инструмената и з...

Музичка култура за први разред  

Уџбеник који уводи најмлађе ученике у свет музике. Састоји се из низа музичких игара, упутстава за прављење дечјих музичких инструмената и з...