Page 1


GLAZBENA KULTURA za četvrti razred osnovne škole prvo izdanje

Autor Ilustrirao Recenzenti

Urednik Prevoditeljice

Lektorica Grafičko oblikovanje Izdavač

Za izdavača Tisak Naklada copyright

Vladica Ilić Dragan Maksimović mr. Katica Nikolić, Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu Afrodita Krstić, nastavnica razredne nastave, OŠ „Vuk Karadžić“ u Beogradu mr. Slađana Ilić Mira Temunović Suzana Ivakić Samardžić Željka Zelić Dušan Pavlić Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 mr. LJiljana Marinković

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2) ILIĆ, Vladica, 1979 Glazbena kultura : za četvrti razred osnovne škole / [autor Vladica Ilić ; ilustrirao Dragan Maksimović ; prevoditeljice Mira Temunović, Suzana Ivakić Samardžić]. 1. izd. - Beograd : Креативни центар, 2013 (Beograd : Klik tim). - 91 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Креативна школа)

Klik tim

Podatak o autorki preuzet iz kolofona. Tiraž 40. - Izv. stv. nasl.: Muzička kultura. - Bibliografija: str. 89.

34

ISBN 978-86-529-0037-4

©Kreativni centar 2013

COBISS.SR-ID 200437772


GLAZBENA KULTURA za četvrti razred osnovne škole


Vodič zadaća slušamo sviramo pjevamo karaoke taktiramo crtamo i bojimo igramo se ispričaj rješavamo plešemo o skladatelju sjeti se što smo naučili rječnik

2


Teme 1. Nedavno sam bio trećaš 2. Vrijeme je za nova znanja 3. Škola za note 4. Novogodišnje raspoloženje 5. Glazbene pustolovine 6. Proljeće nam donosi radosti nove 7. Kulturno nasljeđe Srbije

3


1.

NEDAVNO SAM BIO TREĆAŠ

PONOVIT ĆEMO

– što su note, pauze (stanke) i ritam – što su takt, taktna crta i znak za ponavljanje – što je melodija – od čega je sačinjeno notno crtovlje – kojim glazbalima pripadaju metalofon i blok-flauta – što je narodna, a što umjetnička glazba – što je kolo, kako se pleše i na kojim glazbalima se svira

TVOJA ZADAĆA ĆE BITI

– na odgovarajuća mjesta upisati imena nota i pauza (stanki) – upisati taktne crte na odgovarajuća mjesta – slušati i prepoznati skladbe iz prethodnoga razreda – napisati nazive pjesama koje smo pjevali prilikom učenja nota – pronaći i ispraviti note ili stanke koje su netočno napisane – s prijateljima iz odjela smisliti korake za pjesmu Igra kolo – povezati imena skladatelja s nazivima njihovih djela – napraviti popis za svoju fonoteku

5


ZNANJE ZLATA VRIJEDNO

Upoznajući se sa crtanim likovima i pričom čiji su oni glavni junaci, tijekom prošle školske godine naučili smo note i pauze (stanke). Podsjetimo se: Znak kojim se obilježava trajanje i visina tona naziva se nota. Znak kojim se obilježava tišina u glazbi naziva se pauza (stanka). Smjenjivanjem nota i stanki različitog trajanja nastaje ritam. Započeti niz popuni notama i stankama koje nedostaju. Na odgovarajuća mjesta upiši nazive nota i stanki.

osminka note 6


Ponovimo: Kao što su u stanu sobe razdvojene zidovima, tako su i u notnom zapisu taktovi razdvojeni taktnim crtama. Za ponavljanje skladbe ili nekog njenog dijela umjesto prepisivanja možemo rabiti znak za ponavljanje, repeticiju (

).

Ide mali patak (G. Tartalja)

Umjereno

I - de Re - pić

Ka - o

i

- de

I. L. Kalinski

ma - li mu je

pa - tak kra - tak,

na kljun

da - le - ki je nje - gov

put. žut.

voj - nik

stu

-

pa

tra - ta - ra -

ta

- ta,

da

ku

-

pa,

ka - že ,,Kva, kva,

kva!“

se

Pišući ovu pjesmu, netko je zaboravio taktne crte. Nacrtaj taktne crte na odgovarajućim mjestima.

Slušaj i prepoznaj skladbe iz prethodnoga razreda. Napiši njihova imena.

7


SVIRAM, PJEVAM, RADUJEM SE 5 4 3 2 1

4 3 2 1

Podsjetimo se: Niz tonova određenog ritma i tonske visine naziva se melodija. Da bismo neku melodiju mogli zapisati, potrebno nam je notno crtovlje. Njega čine 5 crta i 4 praznine. Na početku notnog crtovlja pišu se violinski ključ i oznaka za vrstu takta. Napiši na odgovarajućim mjestima sve note koje smo učili. Zatim pored svake note napiši naziv pjesme koju smo pjevali kada smo je učili.

8


Ponovimo: Metalofon i blok-flauta su melodijska glazbala, jer se osim ritma na njima može svirati i melodija.

Na odgovarajućoj pločici metalofona napiši naziv tona mi. Oboji one otvore na slici blok-flaute koji bi trebali biti zatvoreni prilikom sviranja tona sol.

ĐAK Umjereno

U

D. Basrak

ško - li

či - o

je

i

naš bra - co

nas - mi - jan,

haj,

u

dru - štvan - cu

či - o,

o - sno - va - ca

nas - mi - jan.

Već zna što je i čitanka, piše dugo, bez prestanka, svaki novi dan, haj, svaki novi dan.

Pronađi note ili stanke koje nisu pravilno napisane i ispravi ih crvenim flomasterom. Franz Schubert, Glazbeni trenutak.

Prepoznaješ li zvuk nekog glazbala? Kojeg? 9


GLAZBENA BAŠTINA Podsjeti se pjesme koju si učio u trećem razredu.

U Budimu gradu Brzo

U

S. St. Mokranjac

Bu

ču - do

sti - na?

-

di - mu

ka

-

gra

žu.

Čud - no

2. Miš posijo proju po ježevu polju. Hm, hm jel istina, po ježevu polju.

-

Hm,

ču - do

du

čud - no

hm,

ka

jel

-

3. Narasla je proja mišu do koljena. Hm, hm jel istina? Mišu do koljena.

4. Mišu do koljena, žabi do ramena. Hm, hm jel istina? Žabi do ramena.

Podsjetimo se: Glazba koja je nastala u narodu naziva se narodnom glazbom. Glazba koju stvaraju glazbeno obrazovani pojedinci naziva se umjetničkom glazbom. Pjesma U Budimu gradu nastala je u narodu, ali ju je zapisao i u Drugu rukovet uvrstio Stevan Stojanović Mokranjac. Prebroji taktove, note i stanke pjesme U Budimu gradu. Ova pjesma ima taktova, note i stanke.

10

Prepiši u oblačiće taktove koje si na temelju oznaka za dinamiku pjevao glasno.

žu.

i

-


Ponovimo: Kolo je najpopularniji srpski narodni ples. Pleše se u nizu, a svira na mnogim glazbalima – fruli, tamburi, harmonici, trubi...

Igra kolo Veselo

Narodna iz Srijema

I - gra

u

tom

Sad

sad

se

se

ko - lo,

ko - lu,

vi - di,

vi - di,

i - gra

u

tom

sad

sad

se

se

ko - lo

u

ko - lu,

zna

zna

dva - de - set

lije - pi

tko

tko

se

se

Jo - va

ko - me

ko - me

i

dva,

i

- gra.

do - pa - da,

do - pa - da.

Biraj Jovo, biraj, Jovo, koga tebi drago, samo nemoj, samo nemoj koga nemaš rado. Sad se vidi, sad se zna ...

S prijateljima iz odjela smisli korake za pjesmu Igra kolo, pa plešite zajedno.

Napiši nazive dvorskih plesova koje smo spominjali i slušali u trećem razredu.

Narodno Radmilino kolo Prepoznaješ li zvuke nekih glazbala? Kojih?

11


MOJA MALA FONOTEKA U trećem razredu slušali smo razne narodne i umjetničke skladbe.

1. Flomasterima različitih boja

poveži ime skladatelja s nazivom djela.

Poloneza i Valcer Marš na Drinu Opera Čarobna frula Svetosavska himna

W. A. Mozart

2. Napravi popis kazeta i diskova

iz svoje kolekcije (fonoteke). Popis uredi po abecednom redu, prema nazivu djela. redni broj

moja mala fonoteka

S. St. Mokranjac N. R. Korsakov P. I. Čajkovski

Bumbarov let

S. Binički

Balet Krcko Oraščić

F. Chopin

Druga rukovet

K. Stanković

3. Podsjeti se skladbe koju si slušao u

trećem razredu. Upiši ime skladatelja na crtu ispred naziva djela. , Marš patuljaka

12

fonoteka


2.

VRIJEME JE ZA NOVA ZNANJA

UČIT ĆEMO

– trodobnu mjeru – koje su igre pisane u trodobnoj mjeri – što su prima i sekunda volta – koji su načini za produženje note i stanke

TVOJA ZADAĆA ĆE BITI – taktirati, svirati i pjevati u trodobnoj mjeri – upisati nazive nekih glazbala – pjevati i plesati valcer – zaokružiti znakove koje do sada nisi učio 13


Muzičko glazbena kultura 4 hrvatski