Page 1


GLAZBENA KULTURA za treći razred osnovne škole prvo izdanje

Autor Ilustrirao Recenzenti

Likovni urednik Prevoditeljice Lektorica Tehnički urednik

Vladica Ilić Boris Kuzmanović prof. dr. Dimitrije Golemović, Fakultet muzičke umjetnosti u Beogradu Olivera Bačanac, profesorica razredne nastave, OŠ „Lazar Savatić“ u Zemunu Ivana Ignjatović, urednica, Kreativni centar Dušan Pavlić Mira Temunović Suzana Ivakić Samardžić Željka Zelić Nebojša Mitić

Izdavač

Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659

Urednici

mr. Slađana Ilić mr. Aleksandra Marković

Za izdavača Tisak Naklada copyright

Dejan Begović

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:78(075.2) iliĆ, Vladica, 1979 Glazbena kultura : za treći razred osnovne škole / [autor Vladica Ilić ; ilustrirao Boris Kuzmanović ; prevoditeljice Mira Temunović, Suzana Ivakić Samardžić]. 1. izd. - Beograd : Креативни центар, 2013 (Beograd : Klik tim). - 103 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Креативна школа)

Klik tim

Podatak o autorki preuzet iz kolofona. Tiraž 40. - Izv. stv. nasl.: Muzička kultura. - Bibliografija: str. 101.

34

ISBN 978-86-529-0036-7

©Kreativni centar 2013 Izdavač se posebno zahvaljuje na suradnji i pomoći SOKOJ-u, kao i obiteljima Aleksandra Koraća i Miodraga Ilića Belog.

COBISS.SR-ID 200438540

*


GLAZBENA K U LT U R A za treći razred osnovne škole


O knjizi Na satovima glazbene kulture u trećem razredu naučit ćeš puno toga zanimljivog. Slušat ćeš razne skladbe – narodne i umjetničke, poloneza, operu i filmsku glazbu. Učit ćeš plesati kolo. Igrat ćeš se glazbenih stolica i drugih glazbenih igara. Odgovarati na pitanja u glazbenom kvizu, učit ćeš svirati razna glazbala. Uz ovu knjigu satovi glazbene kulture za tebe će biti prava pjesma.

Vodič

Autor

karaoke

zadaća slušamo sviramo pjevamo

plešemo igramo se važno o skladatelju ispričaj rješavamo sjeti se što smo naučili rječnik 2


Teme 1. GLAZBA OKO NAs 2. IGRAjmO sE ZvUKOvImA 3. Glazbene čarolije 4. IGRAjmO sE TONOvImA 5. GLAZBENO BLAGO 6. GLAZBENA svAšTARA

3


1. GLAZBA OKO NAs UčiT ĆeMo – tko je skladatelj – što je skladba – tko je dirigent – što je dirigiranje

TVoja zaDaĆa Će biTi – prepoznati slušane i pjevane skladbe – igrati se glazbenih stolica – slušati skladbe iz Karnevala životinja (C. Saint-Saëns) – dočarati neke životinje koristeći ritmička glazbala 5


Ponovno s glazbom

Podsjetimo se: Glazbu slušamo, izvodimo i stvaramo. solist je pjevač koji sam pjeva ili svirač koji sam svira. Skupina pjevača čini zbor, a skupina svirača orkestar. skladatelj je umjetnik koji piše (sklada) glazbeno djelo – skladbu. Dirigent ravna (dirigira) orkestrom ili zborom. 6


Slušaj skladbe i prepoznaj ih. Njihove nazive napiši na ploču.

Glazbene stolice Opis igre: Dokle god čuješ glazbu – igraj. Kada glazba stane, brzo sjedi na neku od stolica. Ne zaboravi da je broj stolica za jedan manji od broja igrača. Tko ostane bez stolice, ispada iz igre. Preostali igrači nastavljaju igru s jednom stolicom manje. 7


Camille Saint-Saëns Karneval životinja U zbirci skladba Karneval životinja francuski skladatelj Camille Saint-Saëns (1835.–1921.) glazbom je predstavio neke od životinja. Napisao je 14 kratkih skladba. Neke od njih si već slušao, a neke ćeš čuti sada.

1. Lav O lavu kao životinjskom kralju govori se u mnogim pričama. Posvećena mu je i jedna skladba iz Karnevala životinja. Napiši naziv glazbala kojim je dočarana lavlja rika.

2. Slon Ova skladba je pisana u ritmu plesa koji se zove valcer. O valceru ćeš više saznati kasnije. Sada slušaj glazbu. Obrati pozornost na zvuke klavira i kontrabasa. Kontrabas je veliki instrument (glazbalo) dubokog tona. Skladatelj ga je zbog toga i odabrao za zvučno predstavljanje slona.

karneval

8


3. Labud Hajdemo čuti kako je skladatelj dočarao labuda. Glazba koju ćeš čuti lijepa je i nježna, kao i sam labud. Kojim glazbalom je Saint-Saëns dočarao labuda?

Koje još glazbalo čuješ u ovoj skladbi?

Opiši što osjećaš dok slušaš ovu skladbu. Ritmičkim glazbalima (zvečkom, štapićima, bubnjem, triangl) dočaraj životinje iz ove priče. U šumi je osvanuo vedar dan. Životinje su uživale u ljepoti prirode. Ptičice su pjevale o dolasku proljeća. Medo se probudio iz zimskog sna. Krenuo je u potragu za šumskim medom. Na obližnjem proplanku zeko se grijao na toplim zrakama sunca. Odjednom začu šištanje zmije koja je gmizala nedaleko od njega. Uplašio se i počeo bježati niz livadu.

ritmička glazbala

9


SjeTi Se što smo naučili…

b)

1.

Koja od ovih osoba zamišlja da svira na violončelu?

2.

Solist je: a) umjetnik koji piše glazbeno djelo b) umjetnik koji ravna orkestrom ili zborom c) pjevač koji sam pjeva.

3.

Glazbene stolice su igra u kojoj igrači: a) pjevaju skačući s noge na nogu b) brzo sjedaju na stolice kad glazba prestane c) igraju držeći stolicu.

4.

Napiši ime skladatelja koji je napisao Karneval životinja.

5.

Riješi rebuse.

a)

10

a)

b)

K

c)

IR


2. IGRAjmO sE ZvUCImA UčiT ĆeMo – što su note – što je ritam – što su takt, taktica i znak za ponavljanje – što je notni zapis – što označava luk – što je naglašen, a što nenaglašen dio takta – što je marš – što je narodna, a što umjetnička glazba – taktirati – što su stanke (pauze)

TVoja zaDaĆa Će biTi – zapisivati ritam – u ritmu izvoditi pokrete – igrati glazbenu igru Brzojav – prepoznati zvuke nekih glazbala – svirati na ritmičkim glazbalima

11


Dugi i kratki zvuci Podsjeti se razbrajalice Taši, taši, tanana. Izgovaraj riječi i ravnomjerno plješći dlanom o dlan. Ta - ši, ta - ši,

ta - na - na

U ma - ra - mi še - će - ra

i svi - le - na ma - ra - ma.

da nam dije - te ve - če - ra.

Dok si izgovarao razbrajalicu, uočio si da neki slogovi traju duže, a neki kraće. Da bismo mogli zapisati duge i kratke slogove, najprije ćemo se upoznati s našim crtanim junacima – djevojčicom i njezinim tatom.

Djevojčica i tata uvijek nose velike crne cipele. Djevojčica ima dugu crnu kosu, po kojoj je svi lako prepoznaju. Ona je mala, pa izgovara kraće slogove razbrajalice. Tata je stariji, pa izgovara duže slogove. razbrajalica

12


Vratimo se na razbrajalicu Taši, taši, tanana kako bismo to i vidjeli. Ovoga puta nemoj pljeskati. Ravnomjerno kucaj olovkom o klupu.

Ta-ši, ta-ši, ta-na-na i svi-le-na ma-ra-ma. U ma-ra-mi še-će-ra da nam dije-te ve-če-ra.

Slogovi koje izgovara tata jednaki su jednom otkucaju olovkom o klupu ili jednom udaru dlanom o dlan. Slogovi koje izgovara djevojčica duplo su kraći. Za vrijeme jednog otkucaja ima ih dva.

=

1

Evo još jednog primjera koji znaš odranije. Dok razumljivo izgovaraš tekst, koračaj u mjestu.

=

1

Pli-va pat-ka pre-ko Sa-ve, no-si pi-smo na-vrh gla-ve. U tom pi-smu pi-še: „Vo-lim te sve vi-še“.

Kada se lik djevojčice pojavljuje više puta zaredom, može se nacrtati i ovako: Vojislav Simić, Bumbari i pčele 13


Muzičko glazbena kultura 3 hrvatski  
Muzičko glazbena kultura 3 hrvatski