Page 1

Активности за свакодневно вежбање код куће

Моја велика

ВЕЖБАНКА

од 3 до 4 год ин e

Графомотори ка (припрема за писање) Математика Логичко мишљeње Бојење Исецање и лепљење


УПОЗНАВАЊЕ Ова вежбанка, намењена деци млађег и средњег предшколског узраста (3–4 годинe), садржи разноврсне и забавне активности предвиђене за свакодневни рад код куће: графомоторичке вежбе (вежбе из области почетног писања), математичке задатке, вежбе логичког размишљања, бојење, вежбе фине моторике (исецање, лепљење и прављење разних облика…). Ова радна свеска има за циљ да подстакне интелектуалне и креативне способности детета и да му омогући да напредује сопственим темпом. Решавање ових задатака права је прилика за лепо и корисно дружење родитеља с децом.

САДРЖАЈ

Свака страна вежбанке садржи једну активност или више њих: ◆◆ вежбе почетног писања: увежбавање покрета потребних за писање слова и бројева (графомоторичке вежбе); ◆◆ вежбе за распознавање слова, повезивање слова с гласом, препознавање бројева; ◆◆ вежбе за разумевање текста и усменог изражавања; ◆◆ математика: прављење скупова, рачунање, повезивање броја с количином…;

© 2012 Ulysia S. A. © 2015 за издање на српском језику Креативни центар CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 087.5 МОЈА велика вежбанка : од 3 до 4 године / [превод са шпанског Ана Кузмановић]. - Београд : Креативни центар, 2015 (Крагујевац : Графостил). 17 стр. : илустр. ; 29 cm Превод дела: Mis primeros pasos. Jardin de Genios. - Тираж 3.000. ISBN 978-86-529-0265-1 COBISS.SR-ID 218800140

◆◆ б  ојење ограниченог простора одређеног линијама, бојење поља задатим бојама…; ◆◆ фина моторика (исецање–лепљење): коришћење алата (маказе, лепак), лепљење слика на одређеној површини… Прецизна упутства и означавање педагошких циљева за сваку активност омогућиће вам да правилно усмеравате своје дете.

САВЕТИ РОДИТЕЉИМА

 удите дискретно присутни: утичите на концентрацију Б свог детета, помозите му уколико је то потребно. Допустите детету да само открије ову књигу: да прелистава вежбанку, да гледа слике, да се заинтересује за различите активности, да поставља питања… Прочитајте му гласно упутства, заинтересовано и без журбе. Уверите се да је дете добро схватило упутства: затражите од њега, на пример, да их каже својим речима, а уколико је потребно, поново му их прочитајте… Поштујте ритам свог детета и његове покушаје: дајте му времена да дође до решења по сопственом ритму, да пусти машти на вољу… На крају вежбе похвалите дете и истакните колико је било успешно.


OO Графомоторика

ВЕСЕЛИ БАЛОНИ Настави да повлачиш линије да балони не би одлетели.

Циљеви

Развијање фине моторике цртањем правих вертикалних линија.


OO Графомоторика

ПУТУЈЕМО ВОЗОМ Спој испрекидане линије и тако доврши цртеже вагона.

Циљеви

Развијање фине моторике цртањем вертикалних и хоризонталних линија.


OO писање

OO гласови

СЛОВО Е

Кажипрстом пређи преко великог слова Е пратећи стрелице.

Ја сам Еским!

Пређи оловком преко тачкастих линија. На крају напиши слово Е као што је започето.

Изговори наглас назив сваке животиње. Заокружи цртеж сваки пут када чујеш глас Е. ЦИЉЕВИ

Препознавање слова Е и његово повезивање са одговарајућим гласом.

Писање великог штампаног слова Е.


Забавни и подстицајни задаци за децу од треће до четврте године

Разноврсне и забавне активности за децу млађег и средњег предшколског узраста: графомоторичке вежбе, почетно писање, тумачење слика, математика и логичко мишљење, бојење, исецање и лепљење… Вежбанка пуна боја, оригиналних цртежа и забавних тема у вези са животињама. Велики формат који омогућава детету место за рад.

Активности које подстичу интелектуални и креативни развој

Слободан простор у којем дете може да пусти машти на вољу, где може да изрази своју креативност и да развија радозналост. Тренуци које може да подели с родитељима.

Moja velika vežbanka (3-4 godine). Tigar. –  
Moja velika vežbanka (3-4 godine). Tigar. –