Page 1


CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-7781-953-8 COBISS.SR-ID 156458508

• Мој дневник прочитаних књига •

прво издање • уредник Славица Марковић • илустрације и графичко обликовање Душан Павлић издаје КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР, Београд, Градиштанска 8 тел.: 011 / 38 20 464, 011 / 38 20 483 • е–mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs за издавача мр Љиљана Маринковић • штампа Публикум • тираж 2.000


Moj дневник

прочитаних

књига


Овај дневник припада


ЛИСТА ПРОЧИТАНИХ КЊИГА


´1

Наслов књиге

Име аутора Издавач и година издања Број страница Идеја за читање ове књиге потекла је од

Почетак читања

Завршетак читања


Садржај књиге – мали подсетник

Нешто о главним јунацима из књиге и о мом омиљеном јунаку


Реченице из књиге или неки њени делови које желим да запамтим

Место за нове, лепе и необичне речи из књиге


Шта је то што се занимљиво дешавало у мом животу (у мом граду, земљи и/или свету) током читања ове књиге

Овој књизи дајем оцену Ову књигу препоручићу за читање


Мој дневник прочитаних књига  

Мој дневник прочитаних књига

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you