Page 1


С

рећко и Тика тражили су кестење. „Мјау!“ Горе, у крошњи кестена, чуло се маче. „Не знаш како да сиђеш?“, упита га Срећко.


С

рећко се успентра Тики на леђа да би дохватио маче. Ухвати се за најближу грану… … која пуче! „Колико кестења!“, повика Тика.


Мјау! | Мик Инкпен  

Срећко или Kипер, како га зову у Великој Британији, спада у ред омиљених ликова из света дечјих књига. Његов творац је познати британски илу...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you