Page 1


до

меда

р

а

знали

Едиција Радознали Меда Књига четврта Славица Марковић МЕДИН ПРВИ РЕЧНИК Илустрације Маја Веселиновић Ликовни уредник Душан Павлић Технички уредник Небојша Митић Уредник Симеон Маринковић Лектор Ивана Игњатовић Издаје Креативни центар Градиштанска 8, Београд 011 / 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић, директор Штампа Публикум Тираж 2.900 Copyright © Kreativni centar 2014 CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 811.163.41’374(038.053.2.025.2) МАРКОВИЋ, Славица, 1967 Медин први речник / Славица Mарковић; илустровала Маја Веселиновић. Београд : Креативни центар, 2014 (Београд : Публикум). - [32] стр. : илустр. ; 25 x 25 cm. - (Едиција Радознали меда ; књ. 4) Тираж 2.900. ISBN 978-86-529-0170-8 a) Српски језик - Речници, сликовни COBISS.SR-ID 211615244


CЛАВИЦА МаРковић

МЕДИ Н ПР ВИ

Н К Е И Ч Р Илустровала Маја Веселиновић


Време је за

Доручак

Чим ујутру замирише неко јело, одмах сам гладан. Спанаћ баш и не волим. Али је пита с вишњама њам–њам…

столњак

пита с вишњама

сок


тањир виљушка кашика

чинија

кифла чаша

сир хлеб

салвета

нож


СРЕЂУЈЕМ Своју СОБУ Кад се играм с другарима, брзо направимо лом. Игра је била забавна, али су све играчке разбацане! Зато треба да средимо собу. лампа

столица фиока


слагалица

јастук

бојице

блок за цртање

возић

сликовница

кревет лутка

коцке за слагање


Медин први речник | Славица Марковић  
Медин први речник | Славица Марковић  

Ова књига намењена је најмлађима и помаже им у развоју речника и формирању првих појмова. Сваки појам представљен је јасном и привлачном илу...