Page 1


Едиција Радознали Меда Књига прва Симеон Маринковић КО СЕ ТО ЧУЈЕ? Илустрације Маја Веселиновић Дизајн Оливера Батајић Сретеновић Уредник Славица Марковић Лектор Виолета Бабић Издаје Креативни центар Градиштанска 8, Београд 011 / 38 20 483, 38 20 464, 24 40 659 e-mail: info@kreativnicentar.rs www.kreativnicentar.rs За издавача Љиљана Маринковић, директор Штампа Публикум Тираж 2.900

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд ISBN 978-86-529-0041-1 COBISS.SR-ID 156458508


Ко се то меда

чује? ознал

и

р

ад

Пише Симеон Маринковић Црта Маја Веселиновић


Ко се то чује?


АВ !

АВ!

АВ

!


То пас лаје:

АВ! АВ! Љути се на мачку.


Ко се то чује?


ГРО

К!

ГРОК!

ГРО

К!


Kо се то чује?  
Kо се то чује?  

У овој сликовници главни јунак среће различите животиње и учи како се која од њих оглашава. Књига је намењена најмлађим читаоцима, који ће у...