Page 1


3–6 година

……

… ………………

Бенедикт Карбонеј Илустрације Флоранс Ланглоа


Садржај Четири области: Бројеви и рачунање

Облици и величине

Сналажење у простору

Млађа узрасна група: 3 до 4 године

Бројање до 3 / до 5.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Разликовање облика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . На – испод.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бројање до 4 и 5 / од 5 до 8 / до 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Упоређивање величина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бројање од 5 до 8 / од 8 до 12 / до 30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Цртање геометријских облика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Читање и писање бројева од 1 до 3 / од 1 до 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Испред – иза. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Читање и писање бројева од 4 до 6 / од 5 до 8 / од 6 до 10. . . . . . . . . . . . . . . . . Разврставање према величини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Читање и писање бројева од 6 до 8 / од 8 до 10 / од 10 до 20. . . . . . . . . . . . . . Препознавање геометријских облика .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Препознавање малог броја објеката. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Поред – у. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сабирање. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Упоређивање маса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Одузимање. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Изнад – испод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дељење. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Унутра – споља .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Решавање проблема. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Разврставање према маси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Прављење скупова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Затворена линија – отворена линија. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Више – мање. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лавиринт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пребројавање чланова скупа .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Упоређивање и разврставање према садржају.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Низ бројева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Читање и попуњавање табеле . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бројање два по два. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сналажење на квадратној мрежи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Повезивање тачака. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лево – десно. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Онолико колико . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Откривање правила.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Игре запажања (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Игре запажања (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Логичке игре (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Логичке игре (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Игра рачунања . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127

Запажање и логика

Средња узрасна група: 4 до 5 година

.. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 62 65 68 71 74 77 80 83 86 89 92 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125 127

Старија узрасна група: 5 до 6 година

................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................

6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99 102 105 108 111 114 117 120 123 126 127


Ниво: старија узрасна група

АНА И ЛУКА НА РАСПУСТУ Ана и Лука провешће распуст на селу, код деке и баке.

Прати их у њиховим авантурама! Ана има 4 године. Она је девојчица

Лука има 6 година. Он је веома

која веома воли да једе и луда је за бака Ружиним колачима.

радознао и нада се да ће на имању пронаћи скривено благо.

Бака Ружа је бака која се бави

спортом. Она највише воли да вози бицикл и да припрема лепа јела.

Дека Бане је деда који је увек врло

запослен. Он обрађује свој повртњак, бави се ситним поправкама, али увек проналази времена за партију карата.

Не треба заборавити ни мачку Цицу, ни њеног другара пса Луњу. 3


Ниво: млађа узрасна група

Бројање до 3

ДОБРО ДОШЛИ НА СЕЛО! Лука и Ана дошли су да проведу распуст код бака Руже и дека Банета. Колико кофера имају? Изброј их и обој.

Деца су понела са собом своје омиљене играчке. Преброј их и нацртај онолико тачака колико има играчака, као што је започето.

4


Бројање до 5 Ниво: niveau средња узрасна Grande Section група

КОКОШКА НА ОГРАДИ Ана и Лука једва чекају да виде кокошињац. Изброј кокошке и обој квадратић с тачним решењем.

Placer les chiffres dans des étiquettes de 1 à 5.

1

2

3

4

5

Заокружи кокошку пред којом су 3 зрна за кљуцање.

5


Ниво: старија узрасна група

Бројање до 5

СТАНИМО У РЕД! Ана није приметила да је прати породица Пачић. Обој пачиће. Колико их има? Заокружи тачан број.

1

2

3

4

Лука је донео хлеб паткама. Заокружи 5 кришки хлеба.

6

5


Разликовање облика

Ниво: млађа узрасна група

СВЕ СЕ ОКРЕЋЕ! Дека Бане и бака Ружа живе у веома лепој кући. Видиш ли кругове на цртежу? Означи их крстићем.

Повуци линије и доврши цртеж точкова бака Ружиног бицикла.

7


Ниво: средња узрасна група

Разликовање облика

КАО РИБА У ВОДИ Рибе у рибњаку праве необичне мехуриће. Обој округле мехуриће у плаво, а остале у зелено.

Повуци линије преко цртица и добићеш мехуриће.

8


Разликовање облика Ниво: старија узрасна група

ПРАВИ ПУТ Да би дошао до куће, Лука мора да иде путем од квадратних плоча. Обој их у црвено.

Помози Ани да распореди предмете према њиховом облику. Повежи сваки предмет са одговарајућом корпом.

9


Математика за предшколце | Бенедикт Карбонеј  

Ова радна свеска садржи 200 различитих и забавних активности које ће помоћи деци, узраста млађег од седам година, да усвоје основне математи...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you