Page 6

Na temelju pronađenih zapisa može se zaključiti da su se do 500. godine prije nove ere matematičari uglavnom bavili brojevima. Drevnu egipatsku, babilonsku i kinesku matematiku činila je najvećim dijelom aritmetika.

Diofa t Diofant

Između 500. godine prije nove ere i 300. godine nove ere matematičari su se prestali baviti samo proučavanjem brojeva. Grci su razvili ideju o tomu da se precizno formulirane matematičke tvrdnje mogu logički dokazati. Pretpostavlja se da je Diofant prvi koristio posebne oznake za označavanje nepoznanica u jednadžbama, za potencije, kao i simbole za oduzimanje i jednakost.

Priroda matematike poslije Grka nije se mijenjala do XVII. stoljeća, kada su Isaac Newton i Gottfried Wilhelm Leibniz, neovisno jedan o drugom, otkrili integralni i diferencijabilni račun. Ti računi u osnovi proučavaju pokret i promjenu.

Nove tehnike računanja omogućile su matematičarima istraživati kretanje planeta, gravitaciju, rad strojeva, protok tekućine, letenje, rast biljaka i životinja, kao i kretanje novca i profita.

G. W. Leibniz I. Newton

Danas se nijedan tehnički poduhvat ne može zamisliti bez matematike, od gradnje cesta, mostova, preko projektiranja elektroničkih čipova, do genetskog inženjeringa.

Matematika je od svojih početaka, kada su se matematičari bavili samo brojevima, do danas, prerasla u znanost koju čini preko šezdeset oblasti. 4

Matematika 7 hrvatski