Page 2

MATEMATIKA Udžbenik za sedmi razred osnovne škole prvo izdanje Autori Mirjana Stojsavljević-Radovanović Ljiljana Vuković Zorica Jončić Ilustrirao Dragan Maksimović Recenzenti dr. Zorana Lužanin, redovna profesorica, Prirodoslovno-matematički fakultet u Novom Sadu dr. Dragica Pavlović-Babić, docent, Filozofski fakultet u Beogradu Dušanka Kovačević, profesorica, OŠ „Miloš Crnjanski“ u Beogradu Zlata Stuparević, nastavnica, OŠ „1 300 kaplara“ u Beogradu Urednica Svjetlana Petrović Prijevod Jelena Piuković Lektura Željka Zelić Grafičko oblikovanje Jelena Reljić Crteži Mirjana Stojsavljević-Radovanović Priprema za tisak Ljiljana Pavkov Izdavač Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs Za izdavača Ljiljana Marinković Tisak Publikum Naklada x.000 Copyright © Kreativni centar 2015

Matematika 7 hrvatski