Page 1

dhKD

sĞƐŶĂZŝŬĂůŽ WĞƚĂƌKŐƌŝnjŽǀŝđ

^ZdD

dh^&>DZS

ϰ

&>d>WK<  < / d  D  d  D

ĂnjĄůƚĂůĄŶŽƐŝƐŬŽůĂŶĞŐLJĞĚŝŬŽƐnjƚĄůLJĂƐnjĄŵĄƌĂ


BEV EZE TŐ A TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAPOK 4 az általános iskola negyedik osztálya számára készült a matematikai tudásuk ellenőrzése céljából. A feladatgyűjtemény a Kreatív Központ Kiadó tanítói kézikönyvében javasolt programmal és a negyedikes tantervvel összhangban készült. A gyűjtemény tizennégy feladatlapot tartalmaz. Az első tudásfelmérő feladatlappal a harmadik osztály matematika tananyagának elsajátítását ellenőrizzük, ennek megoldásához több mint egy iskolai óra szükséges. A következő tizenkét feladatlap a negyedik osztály tananyagát kíséri, ezek megoldására egy-egy iskolai órát láttunk elő. A gyűjtemény végén évzáró tudásfelmérő van, ezzel ellenőrizzük az első ciklus végére előírt követelmények megvalósítását. Ennek a megoldásához két iskolai órára van szükség. A tudásfelmérők két egyforma nehézségű (A és B) változatban készültek. Mindegyik tudásfelmérő feladatlapon különböző típusú és különböző nehézségű feladatok találhatók, ezeket a könnyebbtől a nehezebbig sorakoztattuk fel. A feladatok egy részében elvárjuk, hogy a tanuló felállítsa a kifejezést, kiszámítsa annak értékét, és válaszoljon a kérdésre. Az ilyen feladatok alá négyzetrácsot tettünk, hogy a feladatmegoldásnál a helybeosztást elősegítsük. Mindegyik tudásfelmérő feladatlap végén felsoroltuk azokat a követelményeket, amelyeket a feladatokkal ellenőrzünk. Ez segítség a tanítóknak, hogy áttekintsék egy-egy tanuló eredményeit, és a szülőknek, hogy könnyebben kísérjék gyermekük előrehaladását. Az évzáró tudásfelmérő után található az a követelményrendszer (standardok), melyet az általános iskola első ciklusának végére láttak elő.* Hogy egységes legyen az osztályzás kritériuma, megadtuk a feladatok pontszámát, és elkészítettünk egy javaslatot az elért pontszám és az osztályzat összefüggése alapján. Az összetettebb feladatok pontozásához tartozó utasítás a gyűjtemény végén olvasható. A TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAPOK 4-et azon kívül, hogy az elsajátított tudást ellenőrizzük, használhatjuk gyakorló feladatlapként akár az iskolában, akár otthon.

* Az erről szóló dokumentum a következő honlapon van: www.nps.gov.rs


1. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A csoport

A tanuló családi és utóneve:

A harmadik osztályban tanultuk

1. Számítsd ki és karikázd be azt a kifejezést, amelyiknek az értéke 400! 100 + 200

300 + 100

500 – 200

700 – 300

900 – 500

2.

5

Számítsd ki, majd kösd össze a kifejezést a megfelelő értékkel! Egy szám felmarad. 22 · 4

16 · 2

32

20

32 · 3

88

100 : 5

96

22

84 : 4

21

3.

2

Melyik szám a 44-nek a fele? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! а) 46

b) 42

c) 22

3

d) 11

4. Írd a táblázat megfelelő mezőjébe a következő mértékegységeket:

8

deciméter centiliter évszázad gramm kilométer perc hektoliter tonna Idő mértékegységei

Tömeg mértékegységei

Folyadék térfogatának mértékegységei

Karikázd be azt az ábrát, amelyen az alakzat 1 része árnyékolt! 4

2

La

po zz

!

5.

Hosszúság mértékegységei

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011


6.

2 Karikázd be a háromjegyű számot! 33

83

111

1000

3

7.

2

Számítsd ki! а) 347 + 236

b) 773 – 435

8.

4

Oldd meg az egyenletet! а) x + 340 = 650

b) 756 – x = 40

9.

2

Számítsd ki! а) 243 · 3

b) 825 : 5

10. Írd le a legnagyobb háromjegyű páros számot! ........................

11. Egy szám harmadrésze 30. Melyik ez a szám? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! а) 10

b) 27

c) 33

d) 90

2 2


12.

2 A négyzet kerülete 20 cm. Melyik kifejezés segítségével számítod ki a négyzet egy oldalának a hosszát? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 20 – 3

b) 20 · 4

c) 20 : 4

d) 20 – 4

13. A téglalap a és b oldalainak összege 12 cm. Számítsd ki a kerületét!

2

а b К = ............. cm

14. Karikázd be a hetedik százashoz tartozó szám előtti betűt! а) 600

b) 601

c) 701

d) 800

15.

Misinek 500 dinárja volt, és elköltötte ennek a pénznek az 1 részét. 5 Hány dinárja maradt? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 100 din

b) 400 din

c) 450 din

2

5 dl limonádéhoz 1 citromot kell kifacsarni. Hány citrom szükséges 4 l limonádéhoz? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! b) 4

c) 8

d) 10

e) 20

17. Számítsd ki a számkifejezés értékét! a) 150 + 50 : 2 = .................................................................................. b) 25 + (35 – 5) · 2 = ...........................................................................

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011

2

d) 495 din

16.

a) 2

2

4


Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. kerek százasokat összeadni és kivonni; 2. szorozni és osztani a százas számkörben; 3. kiszámítani a szám felét, ha a tört szóban adott; 4. meghatározni, melyik nagyság milyen mértékegységgel mérhető; 5. felismerni az összefüggést a formálisan leírt tört és az ábrával kifejezett tört között; 6. felismerni a háromjegyű számot; 7. összeadni és kivonni az ezres számkörben; 8. összeadással és kivonással kapcsolatos egyszerű egyenletet megoldani; 9. szorozni és osztani az ezres számkörben; 10. m  eghatározni és leírni a számot, ha több – legfeljebb három – követelménnyel adott; 11. kiszámítani az egészet, ha adott annak tört része; 12. kiszámítani a négyzet oldalának a hosszát, ha adott a kerülete; 13. alkalmazni a téglalap kerülete kiszámításának szabályát ábra segítségével; 14. az ezres számkörben a számokat megfelelő százasba sorolni; 15. kiszámítani az egész tört részét, valamint a felmaradt rész nagyságát; 16. ö  sszetettebb szöveges feladatot megoldani* – a folyadéktérfogat mértékegységét átalakítani nagyobból kisebbe; 17. a) kiszámítani a számkifejezés értékét, amelyben két, nem egyenrangú művelet van; b) kiszámítani a számkifejezés értékét, amelyben három, nem egyenrangú művelet van. Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

* Összetettebb szöveges feladat – több lépésben oldható meg, a megismert fogalmak kombinálásával; több számtani műveletet kell elvégezni.

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat összefüggése pontszám

osztályzat

0–19

1

20–28

2

29–35

3

36–42

4

43–48

5

Az összes pontszám: Osztályzat:

48


1. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP B csoport

A tanuló családi és utóneve:

A harmadik osztályban tanultuk

1. Számítsd ki és karikázd be azt a kifejezést, amelyiknek az értéke 600! 400 + 200

300 + 200

800 – 200

900 – 400

900 – 300

2.

5

Számítsd ki, majd kösd össze a kifejezést a megfelelő értékkel! Egy szám felmarad. 22 · 4

84 : 4

22

21

32 · 3

96

100 : 5

88

16 · 2

32

20

3.

2

Melyik szám a 44-nek a fele? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 11

b) 22

c) 42

3

d) 46

4. Írd a táblázat megfelelő mezőjébe a következő mértékegységeket:

8

deciméter centiliter évszázad gramm kilométer perc hektoliter tonna Folyadék térfogatának Tömeg Hosszúság mértékegységei mértékegységei mértékegységei

Karikázd be azt az ábrát, amelyen az alakzat 1 része árnyékolt! 4

2

La

po zz

!

5.

Idő mértékegységei

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011


6.

2 Karikázd be a háromjegyű számot! 3

222

33

1000

13

7.

2

Számítsd ki! а) 448 + 236

b) 682 – 435

8.

4

Oldd meg az egyenletet! а) 230 + x = 350

b) 676 – x = 40

9.

2

Számítsd ki! а) 163 · 3

b) 935 : 5

10. Írd le a legkisebb háromjegyű páratlan számot! ........................

11. Egy szám harmadrésze 30. Melyik ez a szám? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 90

b) 33

c) 27

d) 10

2 2


12.

2 A négyzet kerülete 20 cm. Melyik kifejezés segítségével számítod ki a négyzet egy oldalának a hosszát? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 20 : 4

b) 20 – 3

c) 20 – 4

d) 20 · 4

13. A téglalap a és b oldalainak összege 8 cm. Számítsd ki a kerületét!

2

а b K = ............. cm

14. Karikázd be a hatodik százashoz tartozó szám előtti betűt! a) 700

b) 601

c) 501

d) 500

15.

Misinek 500 dinárja volt, és elköltötte ennek a pénznek az 1 részét. 5 Hány dinárja maradt? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 495 din

b) 450 din

c) 400 din

2

5 dl limonádéhoz 1 citromot kell kifacsarni. Hány citrom szükséges 4 l limonádéhoz? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! b) 10

c) 2

d) 4

e) 8

17. Számítsd ki a számkifejezés értékét! a) 120 + 20 : 2 = .................................................................................. b) 35 + (25 – 5) · 2 = ...........................................................................

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011

2

d) 100 din

16.

a) 20

2

4


Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. kerek százasokat összeadni és kivonni; 2. szorozni és osztani a százas számkörben; 3. kiszámítani a szám felét, ha a tört szóban adott; 4. meghatározni, melyik nagyság milyen mértékegységgel mérhető; 5. felismerni az összefüggést a formálisan leírt tört és az ábrával kifejezett tört között; 6. felismerni a háromjegyű számot; 7. összeadni és kivonni az ezres számkörben; 8. összeadással és kivonással kapcsolatos egyszerű egyenletet megoldani; 9. szorozni és osztani az ezres számkörben; 10. m  eghatározni és leírni a számot, ha több – legfeljebb három – követelménnyel adott; 11. kiszámítani az egészet, ha adott annak tört része; 12. kiszámítani a négyzet oldalának a hosszát, ha adott a kerülete; 13. alkalmazni a téglalap kerülete kiszámításának szabályát ábra segítségével; 14. az ezres számkörben a számokat megfelelő százasba sorolni; 15. kiszámítani az egész tört részét, valamint a felmaradt rész nagyságát; 16. ö  sszetettebb szöveges feladatot megoldani* – a folyadéktérfogat mértékegységét átalakítani nagyobból kisebbe; 17. a ) kiszámítani a számkifejezés értékét, amelyben két, nem egyenrangú művelet van; b) kiszámítani a számkifejezés értékét, amelyben három, nem egyenrangú művelet van. Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

* Összetettebb szöveges feladat – több lépésben oldható meg, a megismert fogalmak kombinálásával; több számtani műveletet kell elvégezni.

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat összefüggése pontszám

osztályzat

0–19

1

20–28

2

29–35

3

36–42

4

43–48

5

Az összes pontszám: Osztályzat:

48


2. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A csoport

A tanuló családi és utóneve:

A millióig terjedő számok olvasása, írása és összehasonlítása

1.

3

Írd le szavakkal a következő számokat! 2300 ........................................................................................................ 32 058 ..................................................................................................... 708 405 ....................................................................................................

2.

3

Írd le számjegyekkel a következő számokat! Ötezer-tizenhat ........................... Huszonnyolcezer-száz ........................... Hétszázezer-kettő ...........................

3.

21 735

4.

2

Karikázd be a legnagyobb számot! 21 537

21 573

21 753

21 357

Olvasd el a számokat, állapítsd meg a szabályt, majd folytasd a sorozatot! Írj hozzá még három számot!

3

234 690, 234 790, 234 890, ......................................................................

5.

Írd le számjegyekkel azt a számot, amelyiknek pontosan:

2

a) 2tE 3sz 4e van ...................................... b) 6szE 3E 2sz 1t 1e van ......................................

La

........................... 160 000 ...........................

2 !

Írd az adott szám elé az eggyel kisebb, és mögé az eggyel nagyobb számot!

po zz

6.

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011


7.

2 A 321 456-os szám egy számjegyét kell 1-gyel növelni, hogy az adott számnál 10 000-rel nagyobb számot kapjunk. Karikázd be azt a számjegyet! 321456

8.

Írj egy ötjegyű számot, amelyiknél az ezresek csoportjában a számjegyek összege 7, az egyesek csoportjában a számjegyek összege 5!

2

..............................................................................

9.

2

Melyik számnak van pontosan 124 százasa és 3 egyese? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 127

b) 1243

c) 12 403

d) 124 003

10. Írd le az egymilliónál kisebb, három legnagyobb páros számot!

3

......................................................................................

Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. olvasni az 1 000 000-ig terjedő természetes számokat; 2. leírni az 1 000 000-ig terjedő természetes számokat; 3. összehasonlítani az 1 000 000-ig terjedő természetes számokat; 4. megállapítani a sorozat egyszerű szabályát (százasával számolni); 5. leírni a számot, ha adott a számjegy és a helyi értéke; 6. meghatározni a szám közvetlen megelőzőjét és követőjét (az 1-gyel kisebb és 1-gyel nagyobb számot); 7. megkülönböztetni a számjegyet a számtól, a többjegyű számnál a számjegyek helyzetéből megállapítani a számjegy helyi értékét; 8. meghatározni és leírni a számot több követelmény alapján (megkülönböztetni a számjegyet a számtól, többjegyű számnál megkülönbözeti a számjegycsoportokat); 9. meghatározni a számot több követelmény alapján (a helyi értékek egymás közötti összefüggésének ismerete); 10. meghatározni a számot több követelmény alapján. Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat összefüggése pontszám

osztályzat

0–10

1

11–13

2

14–17

3

18–21

4

22–24

5

Az összes pontszám: Osztályzat:

24


Tudom és értem TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAPOK Matematika iskola negyedik osztálya számára A tanuló családiazésáltalános utóneve: Első kiadás

Naslov originala: Vesna Rikalo, Petar Ogrizović, Kontrolne vežbe. Matematika za četvrti razred osnovne škole Szerzők Vesna Rikalo, Petar Ogrizović Recenzensek Ivan Paunović, osztálytanító, Drinka Pavlović Á. I., Belgrád Katarina Gacin, osztálytanító, Ivo Andrić Á. I., Belgrád Gordana Lukić, osztálytanító, Jovan Miodragović Á. I., Belgrád Konzultáns Doc. dr. Dragica Pavlović-Babić, Filozófiai Egyetem Pszichológiai Intézete, Belgrád Szerkesztő Svjetlana Petrović Fordító Madarász Mária Lektor Mgr. Takács Izabella Grafikai formatervezés Dušan Pavlić Nyomdai előkészítés Ljiljana Pavkov Kiadó Kreativni centar Gradištanska 8. Belgrád Tel./fax: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 A kiadó nevében Ljiljana Marinković Nyomda Grafiprof A nyomtatás éve 2016 Példányszám

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2)(076) RIKALO, Vesna, 1960 Matematika : tudásfelmérő feladatlapok : az általános iskola negyedik osztálya számára / Vesna Rikalo, Petar Ogrizović ; [forditó Madarász Mária]. – 1. kiad. – Belgrád : Kreativni centar, 2016 (Beograd : Grafiprof). – [72] str. : ilustr. ; 30 cm. – (Tudom és értem) (Kreativna škola) Kor. nasl. – Prevod dela: Математика : контролне вежбе : за четврти разред основне школе. – Tiraž 500. ISBN 978-86-529-0379-5 1. Ogrizović, Petar, 1978 [аутор] COBISS.SR-ID 227999500

500 A Vajdasági Pedagógiai Intézet 2016. 11. 09-én kelt 930-as számú végzésével jóváhagyta ezeknek a magyar nyelvű matematikai tudásfelmérő feladatlapoknak a használatát az általános iskola 4. osztályában.

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011

La

copyright © Kreativni centar 2015

po zz

!

ISBN 978-86-529-0379-5


11.

2 A 321 456-os szám egy számjegyét kell 1-gyel növelni, hogy az adott számnál 1 000-rel nagyobb számot kapjunk. Karikázd be azt a számjegyet! 321456

12.

2

Írj egy ötjegyű számot, amelyiknél az ezresek csoportjában a számjegyek összege 5, az egyesek csoportjában a számjegyek összege 7! ..............................................................................

13.

2

Melyik számnak van pontosan 124 százasa és 3 egyese? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! а) 124 003

b) 12 403

c) 1243

d) 127

14.

3

Írd le az egymilliónál kisebb, három legnagyobb páratlan számot! .........................................................................................

dhA KD tanuló képes:

Amit ellenőriztünk

1. olvasni az 1 000 000-ig terjedő természetes számokat; ^ ZdD 2. leírni az 1 000 000-ig terjedő természetes számokat;

3. összehasonlítani az 1 000 000-ig terjedő természetes számokat; 4. megállapítani a sorozat egyszerű szabályát (százasával számolni); 5. leírni a számot, ha adott a számjegy és a helyi értéke; 6. meghatározni a szám közvetlen megelőzőjét és követőjét (az 1-gyel kisebb és 1-gyel nagyobb számot); 7. megkülönböztetni a számjegyet a számtól, a többjegyű számnál a számjegyek helyzetéből megállapítani a számjegy helyi értékét; 8. meghatározni és leírni a számot több követelmény alapján (megkülönböztetni a számjegyet a számtól, többjegyű számnál megkülönbözeti a számjegycsoportokat); 9. meghatározni a számot több követelmény alapján (a helyi értékek egymás közötti összefüggésének ismerete); 10. meghatározni a számot több követelmény alapján. Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat összefüggése pontszám

osztályzat

0–10

1

11–13

2

14–17

3

18–21

4

22–24

5

Az összes pontszám:

24

Osztályzat:

ϵ ϳϴϴϲϱϮ ϵϬϯϳϵϱ www.kreativnicentar.rs

Matematika 4 kontrolne vežbe - madjarski  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you