Page 1

dhKD

>ũŝůũĂŶĂsƵŬŽǀŝđ ^ĂŶĚƌĂZĂĚŽǀĂŶŽǀŝđ ůĞŬƐĂŶĚƌĂ^ƚĞĨĂŶŽǀŝđ

^ZdD

dh^&>DZS

ϯ

&>d>WK< D d  D d / < 

ĂnjĄůƚĂůĄŶŽƐŝƐŬŽůĂŚĂƌŵĂĚŝŬŽƐnjƚĄůLJĂƐnjĄŵĄƌĂ


BEV EZE TŐ Tisztelt Olvasók! Önök előtt van az általános iskola harmadik osztálya számára készült tudásfelmérő feladatlapok gyűjteménye, melynek tartalmát az érvényes programmal összhangban, a tanterv szerint állítottuk össze. Az átvett anyagrészek ismeretét különböző módon kell ellenőriznünk, mert ez a legjobb módja annak a megállapítására, hogy a tanuló mit sajátított el, hogy valójában mennyit tanult meg. Ezért mindegyik tudásfelmérő feladatlapon különböző típusú és nehézségű feladatok vannak, melyeket a könnyebbtől a nehezebbig sorakoztattunk fel. Kerültük, hogy a tanulók hosszabb ideig sablonokat alkalmazzanak, mert fennáll annak a veszélye, hogy rutinszerűen írják be az eredményeket anélkül, hogy a feladatban előrelátott matematikai eljárásokba betekintést nyernének. Igyekeztünk a feladatokat érthetően, röviden és pontosan megfogalmazni, hogy a feladat minél érthetőbb legyen, ezzel elősegíteni annak a kidolgozását. A feladatokhoz tartozó rajzok és ábrák körültekintő kiválasztásával a tanulók figyelmét szeretnénk felkelteni, motiválni őket, és ösztönözni szeretnénk abban, hogy logikai összefüggést keressenek a feladatban. A gyűjtemény két csoport tizenhat-tizenhat feladatlapját tartalmazza. A feladatgyűjtemény utolsó tudásfelmérője egy év végi felmérő, melyet az iskolaév végén, vagy a következő iskolaév elején írathatunk meg az elsajátított tudásanyag felmérése céljából. A tudásfelmérésen kívül gyakorlásként, a felmérésre való felkészítésre is használhatják a feladatlapokat. A tudásfelmérő feladatlapokat nem kell okvetlenül abban a sorrendben megíratni a tanulókkal, mint amilyen sorrendben a gyűjteményben felsorakoztattuk. Az osztálytanító abban a sorrendben dolgoztatja ki a diákokkal, amelyik az adott körülménynek éppen megfelel. Mindegyik tudásfelmérő feladatlap végén felsoroltuk azokat a követelményeket, amelyeket a feladatokkal ellenőrzünk. Ezek az elvárások megfelelnek az oktatási rendszerben, az általános iskola alsó tagozatai számára előírt követelményeknek matematikából (az erről szóló dokumentum a www.nps.gov.rs honlapon található). Reméljük, hogy ez segítségül szolgál az osztálytanítóknak a feladatlapok javításában, és segítség a tanulóknak és a szülőknek a tudásfelmérő eredményeinek áttekintésében. A gyűjtemény létrehozása és tökéletesítése a kinyomtatással nem fejeződött be. Az Önök támogatásával és segítségével még jobb és hasznosabb lehet. Ezért kérjük Önöket, hogy javaslataikkal és hozzászólásaikkal jelentkezzenek az alábbi címünkre: udzbenici@kreativnicentar.rs.


1. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A csoport

A tanuló családi és utóneve:

Az első ezres tízesei és százasai. A számok összehasonlítása. A római számok

1.

347

2.

4

Számlálj egyenként, és írd a vonalra a hiányzó számokat! ..........

..........

..........

.........

352

Az igaz egyenlőség mellé írd az I betűt, a hamis egyenlőség mellé a H betűt!

3

759 = 7 · 100 + 9 · 10 + 5 ............ 322 = 2 · 100 + 2 · 10 + 2 ............

3.

4.

898 = 8 · 100 + 9 · 10 + 8 ............

3

Sorakoztasd fel a 18, 808, 88, 8, 818, 81, 800 számokat növekvő sorrendben – a legkisebbtől a legnagyobbig! ............, ............, ............, ............, ............, ............, ............. A táblázat tartalmazza a nézők számát, ahányan egy hét leforgása alatt moziban voltak: Nap Nézők száma

Hétfő

Kedd

160

146

3

Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 164

114

160

196

169

a) Mennyi néző volt a moziban kedden? ....................... b) Melyik napon volt a nézők száma a legnagyobb? .................................................

Egy átlagos strucc 136 kilogramm. Ha a 136-os számnál felcseréled az egyesek és a százasok számjegyét, melyik állat átlagos súlyát kapod? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! c) szamár 163 kg

La

631 kg

b) ázsiai tigris 316 kg

!

a) jegesmedve

2

po zz

5.

c) Melyik napon volt a nézők száma páratlan? .........................................................

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011


6.

3 Az üres mezőbe írd a >, < vagy = jelek közül az egyiket úgy, hogy igaz legyen az egyenlőtlenség vagy az egyenlőség! a) 698

689

b) 2Sz 1E

210

c) 9Sz 8T

980

7. Folytasd a megfelelők párosítását a minta alapján! 15 CМ 30 XXX 900 XL 650 XV 40 DCL

4

Írj egy háromjegyű számot, amelyre igaz a következő: • 6 tízese van; • a százasok számjegye hárommal kisebb, mint a tízesek számjegye; • a számjegyek összege 10!

3

8.

V. …………………

9. Írd le azt az ötödik százasba tartozó számot, amelyiknél az egyesek helyén a 7-es számjegy van, a tízesek helyén pedig a legkisebb páratlan szám!

3

V. ………………… Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. elolvasni és leírni az ezres számkör számait; 2. leírni a számot, a számjegy és megfelelő tízes egység szorzatainak összegeként (ha a nulla nem szerepel a számjegyek között); 3. összehasonlítani a számokat, nagyság szerint felsorakoztatni; 4. értelmezni a táblázatba írt számokat, és meghatározni egyszerű követelmény alapján (a legnagyobb szám, páratlan szám…); 5. meghatározni és leírni a számot egyszerű követelmény alapján (a számjegy helyi értéke); 6. elolvasni a különböző alakban leírt számot, leírni a megfelelő egyenlőtlenséget; 7. felismerni és olvasni a római számírással felírt számot; 8. leírni a számot és meghatározni a számjegyek helyi értékét (több követelményt kombinálva); 9. leírni a számot több követelményt kombinálva (a számot a megfelelő százasba sorolva, a számjegyek meghatározott helyi érték szerint rendezve, legkisebb szám, páros szám…). Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat öszefüggése pontszám

osztályzat

0–10

1

11–16

2

17–20

3

21–24

4

25–28

5

Az összes pontszám Osztályzat:

Оцена:

28


1. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP B csoport

A tanuló családi és utóneve:

Az első ezres tízesei és százasai. A számok összehasonlítása. A római számok

1.

238

2.

4

Számlálj egyenként, és írd a vonalra a hiányzó számokat! ..........

..........

..........

.........

243

Az igaz egyenlőség mellé írd az I betűt, a hamis egyenlőség mellé a H betűt!

3

845 = 8 · 100 + 5 · 10 + 4 ............ 787 = 7 · 100 + 8 · 10 + 7 ............

3.

4.

433 = 3 · 100 + 3 · 10 + 3 ............

3

Sorakoztasd fel a 19, 900, 99, 91, 919, 9, 909 számokat növekvő sorrendben – a legkisebbtől a legnagyobbig! ............, ............, ............, ............, ............, ............, ............. A táblázat tartalmazza a nézők számát, ahányan egy hét leforgása alatt moziban voltak: Nap Nézők száma

Hétfő

Kedd

158

146

3

Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 164

121

170

198

182

a) Mennyi néző volt a moziban kedden? ....................... b) Melyik napon volt a nézők száma a legnagyobb? .................................................

Egy átlagos strucc 136 kilogramm. Ha a 136-os számnál felcseréled az egyesek és a százasok számjegyét, melyik állat átlagos súlyát kapod? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! c) szamár 163 kg

La

631 kg

b) ázsiai tigris 316 kg

!

a) jegesmedve

2

po zz

5.

c) Melyik napon volt a nézők száma páratlan? .........................................................

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011


6.

3 Az üres mezőbe írd a >, < vagy = jelek közül az egyiket úgy, hogy igaz legyen az egyenlőtlenség vagy az egyenlőség! a) 589

598

b) 301

3Sz 1E

c) 7Sz 6T

706

7.

4

Folytasd a megfelelők párosítását a minta alapján! 15 30 900 650 40

XL CM XXX DCL XV

8. Írj egy háromjegyű számot, amelyre igaz a következő: • 5 tízese van; • a százasok számjegye kettővel kisebb, mint a tízesek számjegye; • a számjegyek összege 10!

3

V. …………………

9. Írd le azt a hatodik százasba tartozó számot, amelyiknél az egyesek helyén a 6-os számjegy van, a tízesek helyén pedig a legkisebb páratlan szám!

3

V. ………………… Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. elolvasni és leírni az ezres számkör számait; 2. leírni a számot, a számjegy és megfelelő tízes egység szorzatainak összegeként (ha a nulla nem szerepel a számjegyek között); 3. összehasonlítani a számokat, nagyság szerint felsorakoztatni; 4. értelmezni a táblázatba írt számokat, és meghatározni egyszerű követelmény alapján (a legnagyobb szám, páratlan szám…); 5. meghatározni és leírni a számot egyszerű követelmény alapján (a számjegy helyi értéke); 6. elolvasni a különböző alakban leírt számot, leírni a megfelelő egyenlőtlenséget; 7. felismerni és olvasni a római számírással felírt számot; 8. leírni a számot és meghatározni a számjegyek helyi értékét (több követelményt kombinálva); 9. leírni a számot több követelményt kombinálva (a számot a megfelelő százasba sorolva, a számjegyek meghatározott helyi érték szerint rendezve, legkisebb szám, páros szám…). Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat öszefüggése pontszám

osztályzat

0–10

1

11–16

2

17–20

3

21–24

4

25–28

5

Az összes pontszám Osztályzat:

28


2. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A csoport

A tanuló családi és utóneve:

A szög

1.

2.

a) A  z ábrán A betűvel jelöld a szög csúcsát, B és C betűvel egy-egy pontot a szög szárain! b) Rajzolj egy M pontot a szögtartományba!

3

A derékszögű háromszögvonalzó segítségével határozd meg az ábrán levő szögek szögfajtáját! A szög képe alá írd az 1-es számot, ha hegyesszög, a 2-es számot, ha derékszög, és a 3-as számot, ha tompaszög!

3

..............

3.

..............

..............

..............

..............

4

Figyeld meg az ábrát! Írd a vonalra azt a betűt, amelynél: a) csak derékszög van ............................................ b) csak hegyesszög van ............................................

E M F K N 3

Adott a szög csúcsa és az egyik szára. Rajzold le és jelöld meg:

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011

а

S

c

c) az rPt derékszöget!

P

r

!

O

b) a cSd hegyesszöget;

po zz

a) az aOb tompaszöget;

La

4.


5.

3

Adott az A, B, C és D pont. Rajzolj szöget, melynek csúcsa az A pont; a B és D pont a szög szárain van! Az A pontból rajzolj félegyenest a C ponton át!

B A

a) Hány szög keletkezett? .........

C

b) A lerajzolt szögek közül melyik derékszög? Nevezd meg! .............

6.

7.

D

2

a) Rajzold meg az SOT tompaszöget! b) Rajzold meg és jelöld meg azt az a egyenest, amely az SOT szöget egy derékszögre és egy hegyesszögre bontja! O

S

a) Hány hegyesszög van az ábrán? ............................................

3

b) Hány tompaszög van az ábrán? ............................................... c) Összesen hány szög van az ábrán? ............................................... R S

P M

L

Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. megjelölni a szög csúcsát és a szárait, és tudja mi a szögtartomány; 2. felismerni a hegyes-, a tompa- és a derékszöget; 3. felismerni a szögfajtákat az egyszerű ábrákon (a szögek nem fedik egymást); 4. lerajzolni a derékszöget, hegyesszöget és tompaszöget; 5. lerajzolni és leírni a szöget, ha adott egy-egy pont a szög szárain, felismerni a szögfajtákat és megszámlálni ezeket összetettebb ábrán (két szög egy harmadikat alkot); 6. lerajzolni a szöget, ha a feladatban egy külön követelmény van; 7. felismerni, megnevezni és megszámlálni a szögeket összetettebb ábrán (több szög, részben fedik egymást, új szögeket alkotva). Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat öszefüggése pontszám

osztályzat

0–7

1

8–11

2

12–14

3

15–17

4

18–21

5

Az összes pontszám Osztályzat:

21


2. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP B csoport

A tanuló családi és utóneve:

A szög

1.

2.

a) A  z ábrán A betűvel jelöld a szög csúcsát, M és N betűvel egy-egy pontot a szög szárain! b) Rajzolj egy S pontot a szögtartományba!

3

A derékszögű háromszögvonalzó segítségével határozd meg az ábrán levő szögek szögfajtáját! A szög képe alá írd az 1-es számot, ha hegyesszög, a 2-es számot, ha derékszög, és a 3-as számot, ha tompaszög!

3

..............

3.

..............

..............

..............

..............

4

Figyeld meg az ábrát! Írd a vonalra azt a betűt, amelynél: a) csak hegyesszög van ............................................ b) csak derékszög van ............................................

E M F K N Adott a szög csúcsa és az egyik szára. Rajzold meg és jelöld meg:

а

P

c

c) az rSt tompaszöget!

S

r

La

O

b) a cPd derékszöget;

!

a) az aOb hegyesszöget;

3

po zz

4.

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011


5.

3

Adott az A, B, C és D pont. Rajzolj szöget, melynek csúcsa a B pont, az A és a C pont a szög szárain van! A B pontból rajzolj félegyenest a D ponton át!

B A

C

a) Hány szög keletkezett?......... D

b) A lerajzolt szögek közül melyik derékszög? Nevezd meg! .........

6.

7.

2

a) Rajzold meg az MOT tompaszöget! b) Rajzold meg és jelöld meg azt az a egyenest, amely az MOT szöget egy derékszögre és egy hegyesszögre bontja! О

M

a) Hány tompaszög van az ábrán? ............................................

3

b) Hány hegyesszög van az ábrán? ............................................... c) Összesen hány szög van az ábrán? ............................................... R P S

L M

Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. megjelölni a szög csúcsát és a szárait, és tudja mi a szögtartomány; 2. felismerni a hegyes-, a tompa- és a derékszöget; 3. felismerni a szögfajtákat az egyszerű ábrákon (a szögek nem fedik egymást); 4. lerajzolni a derékszöget, hegyesszöget és tompaszöget; 5. lerajzolni és leírni a szöget, ha adott egy-egy pont a szög szárain, felismerni a szögfajtákat és megszámlálni ezeket összetettebb ábrán (két szög egy harmadikat alkot); 6. lerajzolni a szöget, ha a feladatban egy külön követelmény van; 7. felismerni, megnevezni és megszámlálni a szögeket összetettebb ábrán (több szög, részben fedik egymást, új szögeket alkotva). Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat öszefüggése pontszám

osztályzat

0–7

1

8–11

2

12–14

3

15–17

4

18–21

5

Az összes pontszám Osztályzat:

21


3. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A csoport

A tanuló családi és utóneve:

Két egyenes kölcsönös helyzete

1.

А

a

B

egyenes

2.

3

Kösd össze a rajzokat a megfelelő elnevezéssel! a

O

félegyenes

szakasz

a) Az a egyenes párhuzamos a/az ……. egyenessel.

b a

b) Az a egyenes merőleges a/az ……. egyenesre.

3.

2

Az ábra alapján egészítsd ki a mondatokat!

Az ábra alapján a pontozott részre írd a ⊥ vagy a || közül a megfelelő jelet! r a) m …… n

m

b) m …… r

n

c

4 s

c) s …… r d) n …… s

4.

Adott az E, G és H pont. Vonalzó segítségével rajzold le és jelöld meg: a) a c egyenest, amelyet az E és a H pont határoz meg; b) a Gb félegyenest, melyet a G kezdőpontja és az E pont határoz meg!

2 E

H

La

po zz

!

G

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011


5.

2

Háromszögvonalzó segítségével rajzolj egy p egyenest, amely merőleges a k egyenesre, és jelöld meg! k

6.

7

a) Az ábrán hány • egyenes …...…… • szakasz ……......…

d

• H kezdőpontú félegyenes van? ………

f

b) A táblázatban karikázd be az IGAZ szót, ha az állítás igaz, vagy a NEM szót, ha az állítás hamis! a || b

a⊥b

c⊥f

a

G

K

H A b

C c

b || d

IGAZ NEM IGAZ NEM IGAZ NEM IGAZ NEM

7. Háromszögvonalzók segítségével rajzolj a C ponton át az EF szakasszal párhuzamos a egyenest, majd jelöld meg!

2

E F

C

Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. felismerni a szakaszt, félegyenest és egyenest; 2. az adott ábrán felismerni és megnevezni a párhuzamos és merőleges egyeneseket; 3. az adott ábrán felismerni és megnevezni a párhuzamos és merőleges egyeneseket, használni a ⊥ és || jelet; 4. vonalzó segítségével rajzolni és megjelölni az egyenest és a félegyenest; 5. háromszögvonalzó segítségével merőleges egyeneseket rajzolni; 6. a ) megszámlálni az egyeneseket és félegyeneseket egy bonyolultabb rajzon (több egyenes, különböző kölcsönös helyzetben); b) az adott összetettebb ábrán felismerni a párhuzamos és merőleges egyeneseket; 7. az adott ponton át adott egyenessel párhuzamost rajzolni és azt megjelölni. Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat öszefüggése pontszám

osztályzat

0–8

1

9–12

2

13–15

3

16–19

4

20–22

5

Az összes pontszám Osztályzat:

22


Tudom és értem TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAPOK az általános iskola harmadik osztálya számára AMatematika tanuló családi és utóneve: Első kiadás

Naslov originala: Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović, Aleksandra Stefanović, Kontrolne vežbe. Matematika za treći razred osnovne škole Szerzők Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović, Aleksandra Stefanović Recenzensek Ivan Paunović, osztálytanító, Drinka Pavlović Á. I., Belgrád Katarina Gacin, osztálytanító, Ivo Andrić Á. I., Belgrád Vladana Cvetanović, dipolmás tanító - mester, Miloš Crnjanski Á. I., Belgrád Konzultáns Doc. dr. Dragica Pavlović-Babić, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta, Belgrád Szerkesztő Svjetlana Petrović Fordító Madarász Mária Lektor Mgr. Takács Izabella Grafikai formatervezés Dušan Pavlić Nyomdai előkészítés Ljiljana Pavkov Kiadó Kreativni centar Gradištanska 8. Belgrád Tel./fax: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 A kiadó nevében Ljiljana Marinković Nyomda Grafiprof A nyomtatás éve 2016 Példányszám

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2)(076) VUKOVIĆ, Ljiljana, 1963 Matematika : tudásfelmérő feladatlapok : az általános iskola harmadik osztálya számára / Ljiljana Vuković, Sandra Radovanović, Aleksandra Stefanović ; [forditó Madarász Mária]. – 1. kiad. – Belgrád : Kreativni centar, 2016 (Beograd : Grafiprof). – [74] str. : ilustr. ; 30 cm. – (Tudom és értem) (Kreativna škola) Kor. nasl. – Prevod dela: Математика : контролне вежбе : за трећи разред основне школе. – Tiraž 500. ISBN 978-86-529-0378-8 1. Radovanović, Sandra, 1973 [аутор] 2. Stefanović, Aleksandra, 1968 [аутор] COBISS.SR-ID 227998476

500

po zz La

A Vajdasági Pedagógiai Intézet 2016. 11. 09-én kelt 929-es számú végzésével jóváhagyta ezeknek a magyar nyelvű matematikai tudásfelmérő feladatlapoknak a használatát az általános iskola 3. osztályában.

!

Copyright © Kreativni centar 2016

Kreativni centar – Kreativna škola © 2011


dhKD ^ZdD

Osztályzat:

ϵ ϳϴϴϲϱϮ ϵϬϯϳϴϴ www.kreativnicentar.rs

Matematika 3 kontrolne vežbe - madjarski  
Matematika 3 kontrolne vežbe - madjarski