Page 1


MATEMATIKA

az általános iskolák harmadik osztálya számára – 1. rész nyolcadik kiadás

szerzők Stefanović Aleksandra fordította Dr. Andrić Edit illusztrálta Lazić Tatjana recenzensek Dr. Milana Egerić, a jagodinai Tanítóképző Kar tanára, Rikalo Vesna, a belgrádi Jovan Popović Á. I. tantárgytanítója, Ružić Anđelka, a Kreatív Központ szerkesztője nyomdai feldolgozás Pavlić Dušan nyomadi előkészítés Pavkov Ljiljana kiadó Kreatív Központ Gradištanska 8 Belgrád Tel/fax: 011/38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs szerkesztő Petrović Svjetlana a kiadó nevében Marinković Ljiljana, magiszter nyomtatás Publikum példányszám 2.000 copyright © Kreativni centar, 2014

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2) STEFANOVIĆ, Aleksandra, 1968Matematika : tankönyv az általános iskolák harmadik osztálya számára. Rész 1 / [szerző Stefanović Aleksandra ; illusztrálta Lazić Tatjana ; fordította Andrić Edit]. - 8. kiad. - Belgrád : Kreatív Központ = Kreativni centar, 2014 (Belgrád : Publikum). - 115 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. (Kreativna škola) Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Tiraž 2.000. ISBN 978-86-7781-461-8 COBISS.SR-ID 207784204

Szerbia Oktatás Minisztériuma a 650-02-00143/2008-06 számú (2008.06.25.), meghozott döntése alapján jóváhagta a tankönyv kiadását és használatát az általános iskolák harmadik osztályában.


MATEMATIKA tankönyv az általános iskolák harmadik osztálya számára

1. rész


Mit tanultunk meg a második osztályban? 1.

2.

Melyik tantárgyat szereti legjobban Sára? Kísérd a nyilakat és karikázd be a betűket!

M

A

M

A

T

V

O

R

T

E

S

I

K

A

Írd fel a léggömbökre a kimaradt számokat!

30 3.

Az első százas számai

70

1

10 17

Figyeld meg a struccmadarat ábrázoló képet és válaszolj a következő kérdésekre: – Mely számon található a madár csőre?

42

50 54

61

– Mely szám alatt van a strucc farka? – Mely számokat fedik a strucc lábai?

66 79

100

4.

Sorakoztasd fel az alábbi számokat a lekisebbtől a legnagyobbig: 36, 17, 28, 3, 96, 69, 45, 35, 71, 55!

5.

Töltsd ki az üres háromszögeket úgy, hogy a számok közötti viszony megegyezzen az első példában levő viszonnyal! 26

4

27

28

51

69

90

100

35


Összeadás és kivonás százig

1.

Oldd meg a feladatokat! Az eredmények pontjait kösd össze a feladatok sorrendje szerint! A pontok összekötésekor használj vonalzót! Egy képet fogsz kapni eredményül.

28 44

70

72

71

68 34

45

56

27

65 8

93

75 66

64

67

2 100

36 79

39

92

76 63

29

93 – 0 = .......................

90 – 19 = .......................

18 + 9 = .......................

19 + 37 = .......................

46 61

94 57

100 – 8 = ....................... 35 + 28 = ....................... 93 – 17 = .......................

39 + 6 = .......................

70 – 3 = .......................

60 – 26 = .......................

65 – 19 = .......................

56 + 12 = .......................

47 + 14 = .......................

50 – 22 = .......................

72 – 15 = .......................

91 – 89 = .......................

85 – 13 = .......................

23 + 71 = .......................

93 + 0 = .......................

87 – 48 = ....................... 79 + 0 = ....................... 46 + 54 = .......................

5


Szöveges feladatok. Vonalak, szakaszok 2. 1.

egy ................................................. Vonallal,

Számold ki, majd keresd meg az eredménynek megfelelő betűt! A betűt írd be a körbe!

64 O

28 S

16 K

39 A

Az A és a B pont:

két ................................................. vonallal és

36 L

79 I

A 42 és 11 különbségéhez add hozzá a 34 és a 17 összegét!

egy ............................................. vonallal van összekötve.

M A A 26 és 34 összegéből vond ki a 95 és 63 különbségét!

M Augusztusban 31 nap van. Éva 15 napot töltött a tengeren. Hány napot volt augusztusban Éva odahaza?

M

B

3.

Mérd le a szakaszok hosszát!

A

Két testvér szamócát indult szedni az erdőbe. A kisfiú 36-ot, a kislány ennél 8-cal kevesebbet talált. Hány szamócát szedtek összesen?

M

Annának 67 dinárja volt, de vásárolt egy füzetet 18 dinárért és egy rajztömböt 13 dinárért. Mennyi pénze maradt Annának?

M

C

B D

E AB = BC = CD =

A cukrászdában 28 darab krémes és 35 szelet gyümölcstorta volt. A cukrász a nap folyamán 24 süteményt adott el. Hány süteménye maradt még?

M

6

DE = A törtvonal hossza összesen:


Egyenletek Ismételjük meg! Ha az összeadandók felcserélik helyüket, az összeg ...................................................................... A kisebbítendő olyan szám, amelyből ............................................................. valamilyen számot. Azt a számot, amelyet kivonunk valamely számból, ........................................... -nak nevezzük.

1.

2.

Kösd össze az egyenleteket a megfelelő megoldásokkal! x + 32 = 76

44

56 + x = 65

9

98 + x = 98

37

x + 12 = 67

55

26 + x = 93

0

x + 43 = 80

67

Számold ki és írd be a megfelelő számokat!

x

57

a

36

x–a

18

60 43

31

47

21

8

3.

A buszban 32 utas volt. Hány utas szállt ki a buszból az első állomáson, ha tudjuk, hogy az utat 25 utas folytatta? Megoldás: .........................................................................

Válasz: ........................................................................ .......................................................................................

7


Szorzás és osztás Ismételjük meg! a 4 és a 3 szorzata

4

1. tényező

1.

a 8 és a 4 hányadosa

3

12

8

szorzat

osztandó

=

2. tényező

:

4

2

=

osztó

hányados

Ezt a matematikai műveletet

Ezt a matematikai műveletet

.......................................-nak

.......................................-nak

nevezzük.

2.

Számold ki!

7

2

5

9

nevezzük.

Színezd ki azokat a számokat, amelyek 8-cal oszthatóak!

16

15

4

32

85 3

6 8

80

6

3.

99 66 72

Segíts az egérnek, hogy eljusson a sajtig!

3 8

40

•8

:6

•9

:4

•7

35

27

77 8

24

42


4.

5.

Számold ki! 3 • 17 =

Melyik szám – 3-mal kisebb 24-nél?

13 • 1 =

.....................................................................................

55 : 5 =

88 : 8 =

6 • 15 =

12 • 7 =

42 : 3 =

– 3-szor kisebb 24-nél? .....................................................................................

– 2-vel nagyobb 18-nál?

52 : 4 =

.....................................................................................

– 2-szer nagyobb 18-nál?

6.

Melyik szám 6-szor kisebb a 31 és 53 szám összegénél? Megoldás:........................................................................ Válasz:..............................................................................

7.

Melyik szám 3-szor nagyobb a 45 és a 23 különbségénél?

.....................................................................................

9.

Írd be a hiányzó számokat!

:

•7

40

56

Megoldás:........................................................................

:

•4

Válasz:..............................................................................

8.

Egy falusi birtokon 18 szarvasmarha van, ennél 4-szer több juh, sertésből pedig 5-ször kevesebb mint szarvasmarhából és juhból összesen. Mennyi sertés van a birtokon?

3

3

6

9

Megoldás:......................................................................... .............................................................................................

Válasz:...............................................................................

42

63 9


Fél, negyed, tized. Törtek. Az idő mérése. 1.

Színezd ki minden képen a:

2.

Írd be a hiányzó hónapok nevét!

1 -et 2 augusztus 1 -et 4

március

november

1 -et 10

3.

június

Írd fel számokkal az órákon feltüntetett időt!

délelőtt (reggel) délután (este)

4.

Ma szerda van. Milyen nap lesz 2 nap múlva? ............................................................................ Tegnap szombat volt. Milyen nap lesz holnap? .................................................................................. Holnap kedd lesz. Milyen nap volt 3 nappal ezelőtt? .................................................................................

10


Ez is matematika!

 1.

Két egymást követő szám összege 35. Melyek ezek a számok?............... Létezik-e még valamilyen megoldás? ..........................................................................................................

 2.

Három ember 3 órát várt a vonatra. Mennyit várt mindegyik közülük? ...............................................................................................................

 3.

Egészítsd ki a táblázatot úgy, hogy minden sor és minden oszlop összege 17 legyen!

6

75 4

4. Állapítsd meg a szabályosságot és írd be a hiányzó számokat!

2

4

8

20

40

80

 5.

Amikor Imre született az édesanyja 26 éves, az édesapja pedig 30 éves volt. Imre az idén ünnepli tizedik születésnapját, Ákos pedig jövőre lesz 7 éves. Milyen idősek most a család tagjai? ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................

11


Az első ezres százasai Ez egy egyes számjegy.

Tíz egyes képez egy tízest.

10 10 10

Tíz tízes képez egy százast

10 10 10 10 10 10 10

100 + 100 + ........... 10 • 100 = 1000

12

+ ...........

+ ...........

+ ...........

+ ...........

Tíz százas képez egy ezrest.

1sz = 10 t = 100 e

+ ...........

+ ...........

+ ..........

= 1000 = 1 ez

1 ez = 10 sz = 100 t = 1000 e


Írjuk és olvassuk az első ezres százasait 1.

Egészítsd ki!

100

1 • 100 = 100

egy százas (száz)

100 100

2 • 100 = 200

két százas (kétszáz)

100 100 100

3 • 100 =

három százas (háromszáz)

• 100 = 400 •

=

öt százas (ötszáz)

=

hat százas (hatszáz)

=

hét százas (hétszáz)

=

nyolc százas (nyolcszáz)

=

kilenc százas (kilencszáz)

10 • 100 = 1000

2.

négy százas (négyszáz)

tíz százas (ezer)

Egészítsd ki!

100

600 13


Matematika 3 knjiga 1 mađarski  
Matematika 3 knjiga 1 mađarski