Page 1

C H B

K1

A

F E D K3

MATEMATIKA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – 1. DIO

K2

Matematika udžbenik za treći razred osnovne škole sa zadacima za vježbanje

1. dio

:4 40 •4

+

6 8 6 6


MATEMATIKA udžbenik za treći razred osnovne škole sa zadacima za vježbanje 1. dio


Što sadrži ova knjiga Obnavljanje gradiva iz drugog razreda ��������������������������������������� 4 – 10 BROJEVI DO 1000 Dekadsko zapisivanje i čitanje brojeva do 1000 Stotice prve tisućice ����������������������������������������������������������������������� .12–14 Stotice i desetice prve tisućice ������������������������������������������������������ 15–16 Troznamenkasti brojevi ����������������������������������������������������������������� .17–18 Uspoređivanje troznamenkastih brojeva �������������������������������������������. 19

Zavisnost zbroja od pribrojnika �����������������������������������������������������������96 Stalnost zbroja �������������������������������������������������������������������������������������� 97 Zavisnost i stalnost zbroja ���������������������������������������������������������������������98 Zavisnost razlike od umanjenika i umanjitelja������������������������������������ 99 Stalnost razlike ����������������������������������������������������������������������������������� 100 Zavisnost i stalnost razlike �������������������������������������������������������������� . 101 Jednadžbe. Nejednadžbe

Rimski znakovi ������������������������������������������������������������������������������� 20–22

Jednadžbe ����������������������������������������������������������������������������������� 104–106 Nejednadžbe ������������������������������������������������������������������������������� 107–108 Nejednadžbe sa zbrajanjem i oduzimanjem do 1000 ������������� 109–110

Zbrajanje i oduzimanje brojeva u okviru prve tisućice

GEOMETRIJA

Zbrajanje i oduzimanje stotica ���������������������������������������������������� . 32–33 Zbrajanje troznamenkastog i jednoznamenkastog broja ����������� 37–38 Oduzimanje jednoznamenkastog broja od troznamenkastog ��� 39–40 Zbrajanje troznamenkastog broja i desetica��������������������������������� 42–43 Oduzimanje desetica od troznamenkastog broja ����������������������� 44–45 Zbrajanje troznamenkastog i dvoznamenkastog broja ��������������� 46–47 Oduzimanje dvoznamenkastog broja od troznamenkastog �������� 48–50 Zbrajanje troznamenkastih brojeva ���������������������������������������������� 62–63 Oduzimanje troznamenkastih brojeva ����������������������������������������� .64–65 Zbrajanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko desetice ���������������������������������������������������������������������������� 66–67 Oduzimanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko desetice ���������������������������������������������������������������������������� 68–69 Zbrajanje i oduzimanje troznamenkastih brojeva ������������������������������ 70 Zbrajanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko stotice ������������������������������������������������������������������������������� 72–73 Oduzimanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko stotice ������������������������������������������������������������������������������� 74–75 Zbrajanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko desetice i stotice �������������������������������������������������������������� 76–77 Oduzimanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko desetice i stotice �������������������������������������������������������������� 78–79 Oduzimanje troznamenkastih brojeva od 1000 ��������������������������������� 80 Zbrajanje i oduzimanje do 1000 �����������������������������������������������������������81

Ravnina �������������������������������������������������������������������������������������������������� 24 Dužina, pravac, polupravac ������������������������������������������������������������������ 25

Pisanje brojeva rimskim znakovima

Usporedni i okomiti pravci Međusobni položaj dvaju pravaca ����������������������������������������������� 26–27 Crtanje usporednih pravaca ���������������������������������������������������������������� 28 Crtanje okomitih pravaca ������������������������������������������������������������ . 29–30 Krug i kružnica Krug i kružnica ������������������������������������������������������������������������������� 90–91 Crtanje kruga i kružnice ��������������������������������������������������������������� 92–93 Usporedba i grafičko nadovezivanje dužine Grafičko nadovezivanje dužine �����������������������������������������������������������. 94 MJERENJE I MJERE Mjerenje dužine ����������������������������������������������������������������������������� Mjerenje mase ������������������������������������������������������������������������������� Mjerenje volumena tekućine ��������������������������������������������������������� Mjerenje vremena ��������������������������������������������������������������������������

52–54 55–56 57–58 59–60

ŠTO SMO NAUČILI ����������������������������������������������23, 31, 41, 51, 61, 71, 83, 89, 95, 103, 111

Izrazi i korištenje zagrada

ŠALJIVI ZADACI �������������������������������������������������������������������� 36, 82, 102

Zbrajanje više troznamenkastih brojeva ������������������������������������� 84–86 Zadaci s dvije radnje ��������������������������������������������������������������������� 87–88

Rješenja ����������������������������������������������������������������������������������������������� 116

Svojstva računskih radnja Zamjena mjesta pribrojnika ���������������������������������������������������������������� 34 Združivanje pribrojnika �������������������������������������������������������������������������35

I OVO JE MATEMATIKA! ����������������� 11, 16, 18, 20, 27, 29, 30, 33, 34, 45, 50, 54, 56, 58, 60, 63, 67, 70, 73, 79, 81, 85, 86, 87, 98, 100, 105, 108 Rješenja ��������������������������������������������������������������������������������������� 113–115


Što smo naučili u drugom razredu

Brojevi prve stotice

1. Koji školski predmet Sara najviše voli? Prati strelice i zaokruži slova.

M

A

M

A

T

V

O

R

T

E

S

I

K

A

2. Upiši u balone brojeve koji nedostaju u nizu. 30 3.

70

1

10 17

Pogledaj sliku noja i odgovori na sljedeća pitanja: – Na kom se broju nalazi nojev kljun? – Na kom se broju nalazi nojev rep?

42

50 54

61

– Na kojim se brojevima nalaze nojeve noge?

66 79

100

4. Brojeve 36, 17, 28, 3, 96, 69, 45, 35, 71, 55 poredaj od najmanjeg do najvećeg.

5. Otkrij pravilo i upiši odgovarajuće brojeve u prazne trokute. 26

4

27

28

51

69

90

100

35


Zbrajanje i oduzimanje do 100

1. Riješi zadatke. Točke s rješenjima povezuj po redoslijedu zadataka. Pri spajanju točaka koristi ravnalo. Dobit ćeš sliku. 28 44

70

72

71

68 34

45

56

27

65

8

93

75 66

64 2 100

67

36 79

39

92

76 63

29

94

46 61 57 100 – 8 = .......................

93 – 0 = .......................

90 – 19 = .......................

18 + 9 = .......................

19 + 37 = .......................

39 + 6 = .......................

70 – 3 = .......................

60 – 26 = .......................

65 – 19 = .......................

56 + 12 = .......................

47 + 14 = .......................

46 + 54 = .......................

50 – 22 = .......................

72 – 15 = .......................

91 – 89 = .......................

85 – 13 = .......................

23 + 71 = .......................

93 + 0 = .......................

35 + 28 = ....................... 93 – 17 = ....................... 87 – 48 = ....................... 79 + 0 = .......................

5


Tekstualni zadaci Crte, dužine 2. Podcrtaj točne tvrdnje. 1.

Izračunaj, a zatim za svako rješenje pronađi slovo koje mu odgovara i upiši ga u kružić.

64 O

28 Š

62 S

16 K

39 A

46 I

36 L

Točke A i B su spojene: • jednom izlomljenom crtom • dvjema ravnim crtama • dvjema zakrivljenim crtama • jednom ravnom crtom.

Od zbroja brojeva 26 i 34 oduzmi razliku brojeva 95 i 63.

R Kolovoz ima 31 dan. Jasna je 15 dana bila na moru. Koliko dana u tom mjesecu je bila kod kuće?

A

B

R

3. Izmjeri duljine dužina: A

Brat i sestra su krenuli u šumu brati jagode. On je nabrao 36, a ona 8 manje. Koliko su jagoda zajedno nabrali?

C

R

B D

E AB =

Zora je imala 67 din., pa je kupila bilježnicu za 18 din. i blok za 13 din. Koliko joj je novca ostalo?

BC =

R U slastičarnici je bilo 28 baklava i 35 tulumba. Slastičar je tijekom dana prodao 24 kolača. Koliko kolača nije prodao?

R 6

CD = DE = Ukupna duljina izlomljene crte je


Jednadžbe Podsjetimo se Ako pribrojnici zamijene mjesta, zbroj ................................................................. Umanjenik je broj od kojeg ............................................................. neki broj. Broj koji oduzimamo od nekog broja zove se ........................................... .

2. Izračunaj i upiši odgovarajući broj.

1. Poveži crtama jednadžbe

s odgovarajućim rješenjima. x + 32 = 76

44

56 + x = 65

8

98 + x = 98 x + 12 = 67

3.

9

57

x a

36

x–a

18

60 43

37 55

26 + x = 93

0

x + 43 = 80

67

31

47

21

U autobusu su se vozila 32 putnika. Koliko putnika je izašlo na prvom stajalištu ako se zna da je poslije izlaska vožnju nastavilo 25 putnika? Rješenje: ......................................................................... Odgovor: ........................................................................ .............................................................................................

7


Množenje i dijeljenje

Podsjetimo se umnožak brojeva 4 i 3

4 1. faktor

1.

količnik brojeva 8 i 4

=

3

2. faktor

:

12

8

umnožak

djeljenik

4

=

djelitelj

2 količnik

Ova računska radnja naziva se

Ova računska radnja naziva se

....................................................................................

.....................................................................................

Izračunaj.

2. 7

2

5

9

Oboji polja u kojima su brojevi djeljivi s 8.

16

15

4

32

85 3

6 8

80

6

3.

99 66 72

Pomogni mišu da dođe do sira!

3 8

40

⋅8

:6

⋅9

:4

⋅7

35

27

77 8

24

42


4. Izračunaj. 3 ⋅ 17 =

5.

Koji je broj: – za 3 manji od broja 24?

13 ⋅ 1 =

.................................................................................................

55 : 5 =

88 : 8 =

– 3 puta manji od broja 24?

6 ⋅ 15 =

12 ⋅ 7 =

.................................................................................................

42 : 3 =

52 : 4 =

– za 2 veći od broja 18? .................................................................................................

– 2 puta veći od broja 18?

6.

Koji je broj 6 puta manji od zbroja brojeva 31 i 53? Rješenje: ...........................................................................

.................................................................................................

9.

Upiši brojeve koji nedostaju.

.................................................................................................

7.

Koji je broj 3 puta veći od razlike brojeva 45 i 23?

⋅7

:4 40

56

Rješenje: ...........................................................................

:

⋅4

.................................................................................................

8. Na jednom seoskom imanju ima 18 krava,

3

3

4 puta više ovaca, a svinja 5 puta manje nego krava i ovaca zajedno. Koliko ima svinja na tom imanju?

Rješenje: ...........................................................................

6

9

.................................................................................................

Odgovor: ..........................................................................

42

63 9


Razlomci. Polovina, četvrtina, desetina. Mjerenje vremena 1.

Oboji na svakoj slici:

2.

Upiši nazive mjeseci koji nedostaju.

1 2 kolovoz 1 4

ožujak

studeni

1 10

3.

lipanj

Upiši slovima vrijeme koje pokazuju ure.

prijepodne (ujutro) poslijepodne (navečer)

4.

Danas je srijeda. Koji će dan biti za 2 dana?

...............................................................................

Jučer je bila subota. Koji će dan biti sutra? .................................................................................... Sutra je utorak. Koji je dan bio prije 3 dana? .................................................................................

10


I ovo je matematika!

1. Zbroj dva uzastopna broja je broj 35. Koji su to brojevi? ................................................................................................. .................................................................................................

2. Tri čovjeka čekala su vlak 3 sata. Koliko dugo je čekao svaki od njih?

3. Upiši u prazna polja brojeve tako da u svakom retku i svakom stupcu zbroj bude 17.

........................................................................................................................................

4. Uoči pravilo i upiši brojeve koji nedostaju.

6

7

2

4

8

20

40

80

5 4

 5.

Kada se Darko rodio, mama je imala 26 godina, a tata 30. Darko je ove godine proslavio deseti rođendan, a Karlo će sljedeće godine napuniti 7 godina. Koliko godina imaju članovi ove obitelji sada? ............................................................................................................... ...............................................................................................................

11


Stotice prve tisućice Ovo je jedna jedinica.

Deset jedinica čine jednu deseticu.

10 10 10

10 desetica čine 1 stoticu.

10 10 10 10 10 10

1s = 10d = 100j

10

100

+

100

+

10 ⋅ 100 = 1000

12

...........

+

...........

+

...........

+

...........

Deset stotica čine jednu tisućicu.

+

...........

+

...........

+

...........

+

..........

1t = 10s = 100d = 1000j

= 1000 = 1t


1.

Dopuni.

100

1 ⋅ 100 = 100

jedna stotica (sto)

100 100

2 ⋅ 100 = 200

dvije stotice (dvjesto)

100 100 100

3 ⋅ 100 =

tri stotice (tristo)

⋅ 100 = 400

četiri stotice (četiristo)

=

pet stotica (petsto)

=

šest stotica (šeststo)

=

sedam stotica (sedamsto)

=

osam stotica (osamsto)

=

devet stotica (devetsto)

10 ⋅ 100 = 1000

deset stotica (tisuća)

2. Dopuni.

100

600 13


300 < 400 0

<

3.

100

<

200

.......

300

.......

400

.......

500

.......

600

.......

700

.......

800

.......

900

.......

1000

4. U kružić upiši odgovarajući znak: <, > ili =.

Popuni tablicu. devetsto 500 osamsto

400

500

800

3s

300

100 d

1000

10s

800

700 1000 9s

200 700 tristo

5. Pored svake stotice napiši prethodnu i sljedeću stoticu. 300

800

700

500

900

200

šeststo 400 tisuća

14


Brojevi prve Sadržaj stotine

Što smo naučili u drugom razredu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4–10 I ovo je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Stotice prve tisućice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12–14 Stotice i desetice prve tisućice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15–16 Troznamenkasti brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17–18 Uspoređivanje troznamenkastih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Rimski znakovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20–22 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Ravnina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Dužina, pravac, polupravac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Međusobni položaj dvaju pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26–27 Crtanje usporednih pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Crtanje okomitih pravaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29–30 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Zbrajanje i oduzimanje stotica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32–33 Zamjena mjesta pribrojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Združivanje pribrojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Šaljivi zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Zbrajanje troznamenkastog i jednoznamenkastog broja . . . . . . . . . . . . . . . . 37–38 Oduzimanje jednoznamenkastog broja od troznamenkastog . . . . . . . . . . . . 39–40 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Zbrajanje troznamenkastog broja i desetica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42–43 Oduzimanje desetica od troznamenkastog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44–45 Zbrajanje troznamenkastog i dvoznamenkastog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . 46–47 Oduzimanje dvoznamenkastog broja od troznamenkastog . . . . . . . . . . . . . 48–50 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Mjerenje dužine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52–54 Mjerenje mase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55–56

117


Mjerenje volumena tekućine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57–58 Mjerenje vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59–60 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Zbrajanje troznamenkastih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62–63 Oduzimanje troznamenkastih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64–65 Zbrajanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko desetice . . . . . . . . . 66–67 Oduzimanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko desetice . . . . . . 68–69 Zbrajanje i oduzimanje troznamenkastih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Zbrajanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko stotice . . . . . . . . . . 72–73 Oduzimanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko stotice . . . . . . . . 74–75 Zbrajanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko desetice i stotice . 76–77 Oduzimanje troznamenkastih brojeva s prelaskom preko desetice i stotice 78–79 Oduzimanje troznamenkastih brojeva od 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Zbrajanje i oduzimanje do 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Šaljivi zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Zbrajanje više troznamenkastih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84–86 Zadaci s dvije radnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87–88 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Krug i kružnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90–91 Crtanje kruga i kružnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92–93 Grafičko nadovezivanje dužine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Zavisnost zbroja od pribrojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Stalnost zbroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Zavisnost i stalnost zbroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Zavisnost razlike od umanjenika i umanjitelja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Stalnost razlike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Zavisnost i stalnost razlike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Šaljivi zadaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

118


Jednadžbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104–106 Nejednadžbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107–108 Nejednadžbe sa zbrajanjem i oduzimanjem do 1000 . . . . . . . . . . . . . . . . 109–110 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 I ovo je matematika! – rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113–115 Šaljivi zadaci – rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

119


MATEMATIKA

za treći razred osnovne škole – 1. dio prvo izdanje

Autorica Aleksandra Stefanović Ilustrirala Tatjana Lazić Recenzenti prof. dr. Milana Egerić, Učiteljski fakultet u Jagodini Vesna Rikalo, nastavnica razredne nastave, OŠ „Jovan Popović“, Beograd Prijevod na hrvatski Jelena Piuković Lektorica Željka Zelić Grafičko oblikovanje Dušan Pavlić Priprema za tisak Nebojša Mitić Izdavač Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

Urednica Anđelka Ružić Za izdavača mr. Ljiljana Marinković Tisak Klik tim Naklada 34 Copyright © Kreativni centar, 2013

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2) STEFANVIĆ, Aleksandra, 1968 Matematika : udžbenik za treći razred osnovne škole : sa zadacima za vježbanje. Dio 1 / [autorica Aleksandra Stefanović ; ilustrirala Tatjana Lazić ; prijevod na hrvatski Jelena Piuković]. - 1. izd. Beograd : Kreativni centar, 2013 (Beograd : Klik tim). - 120 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola) Izv. stv. nasl.: Математика. - Podatak o autorki preuzet iz kolofona. - Tiraž 40 ISBN 978-86-529-0030-5 COBISS.SR-ID 200454156

Ministar znanosti, prosvjete i tehnološkog razvitak Republike Srbije odobrio je izdavanje i uporabu ovog udžbenika u okviru udžbeničkog kompleta za matematiku u trećem razredu osnovne škole rješenjem broj

120


C H B

K1

A

F E D K3

MATEMATIKA ZA TREĆI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE – 1. DIO

K2

Matematika udžbenik za treći razred osnovne škole sa zadacima za vježbanje

1. dio

:4 40 •4

+

6 8 6 6

Matematika 3 knjiga 1 hrvatski  
Matematika 3 knjiga 1 hrvatski