Page 1

Р а�на

свеска

Vesna Rikalo

Radna sveska za drugi razred osnovne {kole


МАТЕМАТИКА 2

Радна свеска за други разред основне школе прво издање Аутор Весна Рикало Илустровао Вукашин Багић Рецензенти Рајка Продановић, професор разредне наставе ОШ „Јован Поповић”, Београд Мирјана Стојсављевић-Радовановић, професор математике, Београд др Драгица Павловић-Бабић, Институт за психологију филозофског факултета у Београду Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

За издавача Љиљана Маринковић Штампа Публикум Тираж 3.000 Copyright © Креативни центар, 2015

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2) РИКАЛО, Весна, 1960Математика 2 : радна свеска за други разред основне школе / Рикало Весна ; [илустровао Вукашин Багић]. – 1. изд. – Београд : Креативни центар, 2016 (Београд : Публикум). – 131 стр. : илустр. ; 27 cm. – (Креативна школа) Тираж 3.000. ISBN 978-86-529-0282-8 COBISS.SR-ID 220353804

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника за наставу математике у првом разреду основне школе решењем број 650-02-330/2013-06 од 25. 10. 2013.


Весна Рикало

МАТЕМАТИКA 2

РАДНА СВЕСКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ


ШТА САДРЖИ ОВА КЊИГА Обнављање градива првог разреда ...................................................... 4 Сабирање и одузимање до 100 ........................................................... 10 Геометријска тела и фигуре ................................................................ 32 Множење и дељење до 100.................................................................. 42 Половина .............................................................................................108 Прошири знање...................................................................................110 Мерење дужине ..................................................................................116 Мерење времена .................................................................................119 Новац ...................................................................................................124

2


ВОДИЧ

Ја ћу ти повремено скретати пажњу на оно што је посебно важно.

ǣ Nj Ǜǐ ǘ Nj ǜǝ ǛNjǘNj На овим странама налазе се мало другачији задаци од оних које свакодневно решаваш.

3


ОБНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ПРВОГ РАЗРЕДА 1. Упиши редом бројеве који недостају. 1

2

3

6 14

9

10

17

21

25 34

38

42

49 53

56

60 67

71

78 85 92

100

2. Заокружи двоцифрене бројеве. 5 70 26

32

8

9

17 56

66

4

77

92

Знам да је број 10 двоцифрени број.

100

3. Уочи правило и откриј бројеве који треба да стоје уместо звездица. 95, 94, 93, 92,

,

,

Заокружи слово испред тачног одговора. а) 91, 90, 89 б) 90, 89, 88 в) 91, 90, 80 4. Упореди бројеве и упиши знак <, > или = . 23 29 41 6Д 60 32 4

3Д 2Ј

2Д 9Ј


5. Дате бројеве упиши у кружиће, од најмањег до највећег. 73, 4, 38, 9, 27, 16, 44

4

6. Израчунај. 4 + 6 = ..........

6 + 5 = ..........

6 + 7 = ..........

7 + 4 = ..........

7 + 6 = ..........

12 + 5 = ..........

5 + 5 = ..........

9 + 4 = ..........

16 + 3 = ..........

2 + 7 = ..........

5 + 8 = ..........

7 + 8 = ..........

7. Израчунај и попуни табелу. Сабирак

3

5

2

Сабирак

4

5

7

Сабирак

7

Збир

8 15

10

8

10

3 10 20

8

1 20

8. Упиши одговарајући број у квадратић. 1+1+1+1+2+2+3+

= 15

3+4+0+2+

+ 4 + 5 = 20

9. Израчунај. 20 – 8 = ..........

12 – 3 = ..........

16 – 6 = ..........

16 – 8 = ..........

20 – 7 = ..........

15 – 7 = ..........

12 – 6 = ..........

12 – 4 = .......... 5


10. Израчунај и на основу добијеног резултата повежи свако дете са одговарајућом играчком. 7

10

(19 – 4) – 7

9

8

(16 – 9) + 0

18 – (6 + 3)

(17 + 3) – 10

2

(3 + 8) – 9

11. Одреди три броја чији је збир 100. Обој те кружиће. 20

70

30

50

12. Израчунај и упореди резултате. Упиши знак <, > или =. 20 + 10

20 + 20

50 + 30

30 – 10

80 – 60

23 + 4

50 – 30 13 + 4

13. Израчунај збир бројева. 35 + 12 = ...................................................................................... 24 + 65 = ...................................................................................... 33 + 33 = ...................................................................................... 45 + 34 = ...................................................................................... 25 + 31 = ...................................................................................... 52 + 18 = ...................................................................................... 6

36 + 4

44 – 4

59 – 5

54 + 5


14. Израчунај разлику бројева. 88 – 23 = ...................................................................................... 97 – 34 = ...................................................................................... 99 – 45 = ...................................................................................... 77 – 54 = ...................................................................................... 74 – 64 = ...................................................................................... 78 – 18 = ...................................................................................... 15. Девојчицама додај по један балон тако да свака има два балона с бројевима чији је збир 100. Један балон је вишак. 68

52

25

58

63

32

75

37

48

16. Умањеник је број 45, а умањилац 22. Израчунај разлику. .........................................................................................................

17. Збир бројева 78 и 21 умањи за 19. .........................................................................................................

18. Броју 53 додај разлику бројева 50 и 3. .........................................................................................................

7


19. Од броја 100 одузми збир бројева 67 и 33. .........................................................................................................

20. Ана има 32 динара, а Марко 23 динара. Колико укупно динара њих двоје имају? Рачун: ........................................................................................................................... Одговор: ...................................................................................................................... 21. Михаило има 30 кликера, а Богдан 4 кликера више од Михаила. Колико укупно кликера имају њих двојица? Заокружи слово испред тачног одговора. а) 34 б) 60 в) 64 г) 68 22. Душан је поклонио другу пет голубова. Остало му је онолико голубова колико их видиш на слици. Колико је голубова Душан имао?

Рачун: ......................................................................................................... Одговор: ..................................................................................................... 23. Оловка, гумица и свеска коштају укупно 99 динара. Оловка кошта 29 динара, а гумица 10 динара. Колико кошта свеска?

29 динара 8

10 динара

...................................


24. Израчунај вредност израза. а) 98 – (34 + 22) = ...................................................................... б) 24 + (27 + 33) – 10 = ...................................................................... 25. Повежи геометријска тела истог облика као што је започето.

26. Обој геометријске фигуре као што је назначено.

27. Колико правоугаоника има на слици?

Заокружи слово испред тачног одговора. а) 1 б) 2 в) 3 9


САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ И ЈЕДНОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА ДО 100 1. Колико је укупно јаја на слици?

28 + 4 = (28 + 2) + 2 = ................................................ 2 + 2 2. Израчунај. а) 17 + 5 = (17 + 3) + .......... = ............................................. 3 + 2 б) 16 + 7 = (16 + ..........) + .......... = ............................................. 4 + 3 в) 29 + 5 = ......................................................................................... г) 37 + 4 = ......................................................................................... 3. Израчунај и упиши збирове.

10

6 + 6 = .........

7 + 8 = .........

8 + 5 = .........

9 + 4 = .........

16 + 6 = .........

17 + 8 = .........

18 + 5 = .........

19 + 4 = .........

26 + 6 = .........

27 + 8 = .........

28 + 5 = .........

29 + 4 = .........

36 + 6 = .........

37 + 8 = .........

38 + 5 = .........

39 + 4 = .........

46 + 6 = .........

47 + 8 = .........

48 + 5 = .........

49 + 4 = .........

56 + 6 = .........

57 + 8 = .........

58 + 5 = .........

59 + 4 = .........

66 + 6 = .........

67 + 8 = .........

68 + 5 = .........

69 + 4 = .........

76 + 6 = .........

77 + 8 = .........

78 + 5 = .........

79 + 4 = .........

86 + 6 = .........

87 + 8 = .........

88 + 5 = .........

89 + 4 = .........


4. Уочи правило и упиши одговарајуће бројеве.

5. Израчунај. 46 + 7 = ............................................................

78 + 5 = ............................................................

54 + 8 = ............................................................

82 + 9 = ............................................................

67 + 9 = ............................................................

88 + 7 = ............................................................

6. Први сабирак је број 73, а други је 9. Израчунај збир. ............................................................................................

7. Израчунај број који је за 6 већи од броја 87. ............................................................................................

8. У једној улици посађено је 47 стабала липе, а у другој 8 стабала више. Колико је стабала липе посађено у другој улици? Рачун: .......................................................................... Одговор: .......................................................................................... 9. У парку су се играли 15 дечака и 8 девојчица, а онда је дошло још 8 девојчица. Колико је укупно деце било у парку? Рачун: .......................................................................... Одговор: .......................................................................................... 11


САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА ДО 100 1. Колико је укупно шешира? Израчунај на два начина. 16

15

Први начин: 16 + 15 = (16 + 10) + ...... = ....... + 5 = ....... Други начин: 16 + 15 = (10 + 10) + (6 + .......) = ....... + ....... = ....... 2. Израчунај. а) Први начин: 28 + 14 = .............................................................................................. Други начин: 28 + 14 = .............................................................................................. б) Први начин: 35 + 28 = .............................................................................................. Други начин: 35 + 28 = .............................................................................................. в) Први начин: 47 + 36 = .............................................................................................. Други начин: 47 + 36 = .............................................................................................. 3. Заокружи два балона која укупно коштају 92 динара.

36 динара 12

38 динара

43 динара

56 динара


4. Израчунај на начин на који желиш. 48 + 26 = ....................................................................................................................................... 39 + 27 = ....................................................................................................................................... 57 + 38 = ....................................................................................................................................... 65 + 18 = ....................................................................................................................................... 73 + 19 = ....................................................................................................................................... 5. Уочи правило и упиши одговарајуће бројеве у празна поља. 87

98 24

9 4

13 5

12 8

2

7

5

3

9 9

6

3

6. Табела приказује број ученика млађих разреда једне школе који учествују у уметничким активностима. Глума

Хор

Сликање

Први разред

19

17

15

Други разред

17

18

9

Трећи разред

18

16

11

Четврти разред

16

15

13

а) Колико укупно ученика другог разреда иде на глуму, хор и сликање? ............................................................................................................................................

б) Колико укупно ученика првог и другог разреда иде на хор? ............................................................................................................................................

в) Колико укупно ученика трећег и четвртог разреда иде на глуму? ............................................................................................................................................

13


ЗАМЕНА МЕСТА И ЗДРУЖИВАЊЕ САБИРАКА 1. Упореди збирове и напиши знак <, > или =.

36 + 25

25 + 36

28 + 14 + 34

14 + 34 + 28

2. Упиши одговарајући број. 27 + 19 = 19 + .......

(24 + 26) + 13 = 24 + (........ + 13)

3. Здружи сабирке чији је збир 30 и израчунај вредност израза као што је започето. 24 + 18 + 6 = (24 + 6) + 18 = .......

3 + 12 + 27 = ................................................

15 + 28 + 15 = (15 + .......) + ....... = .......

16 + 14 + 38 = ...............................................

4. Израчунај збир бројева: 24, 38 и 36;

...................................................................................................

29, 15 и 11;

...................................................................................................

53, 9 и 27.

..................................................................................................

5. Повежи једнаке збирове.

14

29 + 16

39 + 24 + 6

37 + 58

45 + 13 + 33

12 + 45 + 37

13 + 45 + 33

45 + 37 + 12

16 + 29

57 + 38

24 + 6 + 39


САБИРАЊЕ С ПОТПИСИВАЊЕМ 1. За сваки број напиши колико има десетица и колико јединица. Број 15

Д

Ј

Број 26

Д

Ј

Број 54

Д

Број 73

Ј

Д

Ј

2. Израчунај збир бројева.

+

Д 2 3 5

Ј 3 4 7

+

Д 3 4

Ј 5 3

+

Д 5 1

Ј 2 6

Д 3 +

3. Упиши бројеве у табеле и израчунај збир. 16 и 13 24 и 32 46 и 31 57 и 22 +

+

+

Ј 6 3

71 и 24

+

Д 7 2

+

Ј 4 3

85 и 4

+

+

4. Израчунај збир као што је започето.

+

Д 1 2 3 6

Ј

Д

Ј

Д

Ј

Д

Ј

Д

Ј

7 5 2

3 4

6 8

5 2

7 8

4 4

9 7

6 2

8 6

+

+

+

5. Потпиши бројеве један испод другог и сабери их. а) 34 и 25 б) 51 и 37 в) 43 и 28

+

г) 57 и 38

15


Matematika 2, radna sveska za drugi razred  

Autorka Vesna Rikalo

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you