Page 1

dhKD

sĞƐŶĂZŝŬĂůŽ WĞƚĂƌʽŐƌŝnjŽǀŝđ

^ZdD

dh^&>DZS

Ϯ

&>d>WK< D d  D d / < 

ĂnjĄůƚĂůĄŶŽƐŝƐŬŽůĂŵĄƐŽĚŝŬŽƐnjƚĄůLJĂƐnjĄŵĄƌĂ


BEV EZE TŐ A Tudásfelmérő feladatlapok az általános iskola második osztálya számára készült a matematikai tudásuk ellenőrzése céljából. A feladatgyűjtemény a Kreatív Központ Kiadó tanítói kézikönyvében javasolt programokkal és a másodikos tantervvel összhangban készült. A gyűjtemény tíz hosszabb feladatlapot tartalmaz, ezek megoldásai egy-egy iskolai órát vesznek igénybe, és hét rövidebbet, ezeket az óra végén gyors ellenőrzésre lehet használni. Habár a tantervben nincs előrelátva, a feladatgyűjtemény egy év végi felmérőt is tartalmaz, ez hozzásegíthet az egész évben megszerzett tudás felmérésében. A tudásfelmérő feladatlapokat két azonos szintű (A és B) változatban készítettük el. Mindegyik tudásfelmérő feladatlap különböző típusú és különböző nehézségű feladatokat tartalmaz, ezeket a könnyebbtől a nehezebbig sorakoztattuk fel. Meghatározott feladatoknál a tanulótól elvárjuk, hogy felállítsa a kifejezést, kiszámítsa az értékét, és válaszoljon a feladatban feltett kérdésre. Az ilyen feladatoknál kijelöltük a számolás (Sz.) és a válasz helyét (V.). Mindegyik tudásfelmérő feladatlap végén felsoroltuk azokat a követelményeket, amelyeket a feladatokkal ellenőrzünk. Ez elősegíti, hogy a tanítók könnyebben áttekintsék a tanulók egyéni eredményeit, és megkönnyíti a tanulók fejlődésének kísérését. Ahhoz, hogy egységes legyen az osztályzás kritériuma, mindegyik feladat meghatározott számú pontot ér, ezért elkészítettük az elért pontszám és a javasolt osztályzat táblázatát. Az utasítás az összetettebb feladatok pontozásához a gyűjtemény végén található. Azon kívül, hogy tudásfelméréshez használjuk a Tudásfelmérő feladatlapok 2 gyűjteményt, használhatjuk a feldolgozott anyagrészek gyakorlásánál, az iskolában vagy otthon.


1. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A csoport

A tanuló családi és utóneve:

Összeadás és kivonás – ismétlés

1.

2.

8

Számítsd ki! a) 5 + 6 = . . . . . . . . . . . . .

b) 12 - 5 = . . . . . . . . . . . . .

5 + 7 = .............

13 - 4 = . . . . . . . . . . . . .

9 + 7 = .............

15 - 9 = . . . . . . . . . . . . .

7 + 8 = .............

17 - 9 = . . . . . . . . . . . . .

4

Számítsd ki! a) 8 + 7 - 6 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

b) 11 - (3 + 2) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Folytasd a megfelelők összekötését, mint ahogy a megkezdett példa mutatja! Egy szám kimarad. 64 + 35

14 + 10

53

24

78 - 25

99

37 + 21

48

70 - 27

43

40

5 56 - 16

58

Melyik szám maradt ki? . . . . . . .

4.

Miklósnak 24 üveggolyója van, Palkónak 10 üveggolyója. Mennyi üveggolyója van kettőjüknek összesen?

2

po zz La

V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!

Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreativni centar – Kreativna škola © 2010


5.

Melyik számot kapod eredményként, ha a 20-at egy tízessel növeled? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 21

6.

d) 100

= 32

b) 28 +

= 60

c)

b) 79

c) 39

6

- 23 = 45

2

A kisebbítendő 56, a kivonandó 23. Mennyi a különbség? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 36

8.

c) 30

Az üres négyzetbe írj számot úgy, hogy igaz legyen az egyenlőség! a) 62 -

7.

b) 31

2

d) 33

Egy szülinapi bulin 33 sárga léggömb és 26 zöld léggömb volt. Piros léggömbből 17-tel volt kevesebb, mint sárgából és zöldből együtt. Hány piros léggömb volt?

4

Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. a 20-as számkörben összeadni és kivonni számokat, tízes átlépéssel; 2. a 20-as számkörben összeadni és kivonni számokat (két művelet), tízes átlépéssel; 3. a 100-as számkörben összeadni és kivonni számokat, tízes átlépés nélkül; 4. egyszerű szöveges feladatot megoldani*; 5. értelmezni a tízes kifejezést egyszerű szöveges feladatban; 6. kiszámítani az ismeretlen összeadandót, kisebbítendőt és kivonandót az egyenlőség pótlásával; 7. megkülönböztetni és helyesen értelmezni a kisebbítendő, kivonandó és különbség fogalmàt; 8. összetettebb szöveges feladatot megoldani**. Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat összefüggése pontszám osztályzat Предлог скале за оцењивање 0–14 1 број бодова оцена 15–19 2 0–14 1 20–24 3 15–19 2 25–29 4 20–24 3 30–33 5 25–29 4 Az összes pontszám 30–33 5

33

Osztályzat: Укупан број бодова:

33

Оцена: * Egyszerű szöveges feladat – egy vagy két számtani művelet, minden elem ismert, már elsajátított fogalmakkal, a feladat legfeljebb két lépésben megoldható. ** Összetettebb szöveges feladat – két számtani művelet, több lépésben oldható meg, a megismert fogalmak kombinálásával.


1. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP B csoport

A tanuló családi és utóneve:

Összeadás és kivonás – ismétlés

1.

2.

8

Számítsd ki! a) 5 + 7 = . . . . . . . . . . . . .

b) 11 - 5 = . . . . . . . . . . . . .

6 + 8 = .............

13 - 7 = . . . . . . . . . . . . .

9 + 4 = .............

16 - 9 = . . . . . . . . . . . . .

7 + 9 = .............

17 - 8 = . . . . . . . . . . . . .

4

Számítsd ki! a) 8 + 6 - 5 = . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.

b) 12 – (4 + 1) = . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Folytasd a megfelelők összekötését, mint ahogy a megkezdett példa mutatja! Egy szám kimarad. 64 + 35

37 + 21

40

58

56 – 16

33

78 – 25

43

70 – 27

24

53

5 14 + 10

99

Melyik szám maradt ki? . . . . . . .

4.

A ceruza 26 dinár, a radírgumi 10 dinár. Mennyit kell fizetni a ceruzáért és radírgumiért összesen?

2

po zz La

V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!

Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreativni centar – Kreativna škola © 2010


6 5.

Melyik számot kapod eredményként, ha a 20-at egy tízessel növeled? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 100

6.

b) 21

= 42

b) 28 +

= 50

c)

b) 33

c) 36

6

– 24 = 35

2

A kisebbítendő 56, a kivonandó 23. Mennyi a különbség? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 39

8.

d) 30

Az üres négyzetbe írj számot úgy, hogy igaz legyen az egyenlőség! a) 82 –

7.

c) 31

2

d) 79

Egy szülinapi bulin 22 sárga léggömb és 23 zöld léggömb volt. Piros léggömbből 14-gyel volt kevesebb, mint sárgából és zöldből együtt. Hány piros léggömb volt?

4

Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. a 20-as számkörben összeadni és kivonni számokat, tízes átlépéssel; 2. a 20-as számkörben összeadni és kivonni számokat (két művelet), tízes átlépéssel; 3. a 100-as számkörben összeadni és kivonni számokat, tízes átlépés nélkül; 4. egyszerű szöveges feladatot megoldani*; 5. értelmezni a tízes kifejezést egyszerű szöveges feladatban; 6. kiszámítani az ismeretlen összeadandót, kisebbítendőt és kivonandót az egyenlőség pótlásával; 7. megkülönböztetni és helyesen értelmezni a kisebbítendő, kivonandó és különbség fogalmàt; 8. összetettebb szöveges feladatot megoldani**. Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat összefüggése pontszám osztályzat Предлог скале за оцењивање 0–14 1 број бодова оцена 15–19 2 0–14 1 20–24 3 15–19 2 25–29 4 20–24 3 30–33 5 25–29 4 Az összes pontszám 30–33 5

33

Osztályzat: Укупан број бодова:

33

Оцена: * Egyszerű szöveges feladat – egy vagy két számtani művelet, minden elem ismert, már elsajátított fogalmakkal, a feladat legfeljebb két lépésben megoldható. ** Összetettebb szöveges feladat – két számtani művelet, több lépésben oldható meg, a megismert fogalmak kombinálásával.


2. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A csoport

A tanuló családi és utóneve:

Kétjegyű és egyjegyű számok összeadása és kivonása

1.

2.

3.

4.

a) 35 + 7 = . . . . . . . . . . . . .

b) 25 + 8 = . . . . . . . . . . . . .

c) 5 + 19 = . . . . . . . . . . . . .

d) 77 + 4 = . . . . . . . . . . . . .

a) 35 - 7 = . . . . . . . . . . . . .

b) 65 - 8 = . . . . . . . . . . . . .

c) 73 - 5 = . . . . . . . . . . . . .

d) 86 - 9 = . . . . . . . . . . . . .

2

Számítsd ki a 42 és a 8 különbségét! ............................................ Melyik az a szám, amelyik 9-cel kisebb a 90-nél? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! b) 81

c) 90

b) 38 és 5

2

d) 99

Melyik két összeadandónak van a legnagyobb összege? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 39 és 3

6.

4

Számítsd ki!

a) 9

5.

4

Számítsd ki!

c) 37 és 7

2

d) 36 és 9

Apa a születésnapi bulihoz 42 szendvicset készített. A buli befejezése után 9 szendvics maradt. Hány szendvicset ettek meg a gyerekek?

2

po zz La

V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!

Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreativni centar – Kreativna škola © 2010


6

7. a) Hány dinárba kerül a cukorka és a banános csoki? ...............................................

27 din

b) Mennyivel drágább a keksz a banános csokinál?

5 din

............................................... c) Mi a drágább? Karikázd be a helyes választ!

9 din

cukorka és banános csoki

32 din

vagy keksz és rágógumi

8.

Az üres mezőbe írd azt a szàmot, hogy a három szám összege 91 legyen! 76

9.

3

8

Egy baromfiudvarban 30 tyúk és 7 kacsa van. Pulykából 8-cal van kevesebb, mint tyúkból és kacsából összesen. Hány pulyka van a baromfiudvarban?

4

Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. egy kétjegyű és egy egyjegyű számot összeadni (tízes átlépéssel); 2. kétjegyű számból egyjegyű számot kivonni (tízes átlépéssel); 3. helyesen értelmezni a különbség fogalmát; 4. helyesen számolni a „kisebb -nál, -nél” kifejezés alapján; 5. megkülönböztetni és helyesen értelmezni az összeg és összeadandó fogalmàt; 6. egyszerű szöveges feladatot megoldani; 7. egyszerű szöveges feladatot megoldani; 8. kiszámítani az ismeretlen harmadik összeadandót, egyenlőség pótlásával; 9. összetettebb szöveges feladatot megoldani. Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat összefüggése Предлог скале за оцењивање pontszám osztályzat број0–12 бодова 0–14 13–16

оцена 1 1 2

15–19 17–21 20–24 22–25

2 3 3 4

25–29 26–29 30–33 Az összes pontszám: Укупан број бодова: Osztályzat: Оцена:

4 5 5

29 33


2. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP B csoport

A tanuló családi és utóneve:

Kétjegyű és egyjegyű számok összeadása és kivonás

1.

2.

3.

4.

a) 45 + 8 = . . . . . . . . . . . . .

b) 7 + 25 = . . . . . . . . . . . . .

c) 19 + 4 = . . . . . . . . . . . . .

d) 67 + 5 = . . . . . . . . . . . . .

a) 35 - 8 = . . . . . . . . . . . . .

b) 65 - 7 = . . . . . . . . . . . . .

c) 76 - 9 = . . . . . . . . . . . . .

d) 83 - 5 = . . . . . . . . . . . . .

2

Számítsd ki az 53 és a 7 különbségét! ............................................ Melyik az a szám, amelyik 8-cal kisebb a 80-nál? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! b) 80

c) 72

b) 37 és 7

2

d) 8

Melyik két összeadandónak van a legnagyobb összege? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 36 és 9

6.

4

Számítsd ki!

a) 88

5.

4

Számítsd ki!

c) 38 és 5

2

d) 39 és 3

Apa a születésnapi bulihoz 32 szendvicset készített. A buli befejezése után 7 szendvics maradt. Hány szendvicset ettek meg a gyerekek?

2

po zz La

V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!

Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kreativni centar – Kreativna škola © 2010


6

7. a) H  ány dinárba kerül a cukorka és a banános csoki együtt? 35 din ............................................... b) Mennyivel drágább a keksz a banános csokinál?

5 din

............................................... c) Mi a drágább? Karikázd be a helyes választ!

9 din

cukorka és banános csoki

32 din

vagy keksz és rágógumi

8.

Az üres mezőbe írd azt a számot, hogy a három szám összege 91 legyen! 74

9.

3

8

Egy baromfiudvarban 30 tyúk és 6 kacsa van. Pulykából 9-cel van kevesebb, mint tyúkból és kacsából összesen. Hány pulyka van a baromfiudvarban?

4

Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................ V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. egy kétjegyű és egy egyjegyű számot összeadni (tízes átlépéssel); 2. kétjegyű számból egyjegyű számot kivonni (tízes átlépéssel); 3. helyesen értelmezni a különbség fogalmát; 4. helyesen számolni a „kisebb -nál, -nél” követelmény alapján; 5. megkülönböztetni és helyesen értelmezni az összeg és összeadandó fogalmàt; 6. egyszerű szöveges feladatot megoldani; 7. egyszerű szöveges feladatot megoldani; 8. kiszámítani az ismeretlen harmadik összeadandót, egyenlőség pótlásával; 9. összetettebb szöveges feladatot megoldani. Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat összefüggése pontszám

osztályzat

0–12

1

13–16

2

17–21

3

22–25

4

26–29

5

Az összes pontszám: Osztályzat:

29


3. TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAP A csoport

A tanuló családi és utóneve:

Kétjegyű számok összeadása és kivonása

1.

34 + 23

57

2.

25 + 33

68

16 + 52

58

65 + 35

100

90

Számítsd ki a különbségeket, majd kösd össze az egyenlőket! Egy szám kimarad. 57 – 34

53

3.

4

Számítsd ki az összegeket, majd kösd össze az egyenlőket! Egy szám kimarad.

93 – 40

23

44 – 14

43

4

70 – 37

33

30

Az 56 és 34 összegéből vond ki a 9-et! Számítsd ki, ez mennyi!

3

Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................

a) 37 + 28 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 37 + 46 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 57 + 18 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) 66 + 29 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a) 67 – 28 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

b) 53 – 37 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

c) 95 – 47 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

d) 54 – 19 = . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!

4

Számítsd ki!

La

5.

4

Számítsd ki!

po zz

4.

Kreativni centar – Kreativna škola © 2010


6.

Melyik az a szám, amelyik 36-tal nagyobb a 48-nál? Számítsd ki!

2

Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.

Miklós 43 éves, a barátja 8 évvel fiatalabb. Hány éves Miklós barátja?

2

Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.

Viktornak 16 képecskéje van, a barátjának 4 képecskével kevesebb. Hány képecskéjük van kettőjüknek összesen? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 12

9.

b) 16

c) 20

3

d) 28

Anna és Lukács együtt 22 évesek. Lukács és Iván együtt 23 évesek. Anna 10 éves. Hány éves Lukács, és hány éves Iván?

4

Lukács . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iván

............................................

Amit ellenőriztünk A tanuló képes: 1. kétjegyű számokat összeadni (100-as számkörben, tízes átlépés nélkül); 2. kétjegyű számokat kivonni (100-as számkörben, tízes átlépés nélkül); 3. értelmezni az összeg és kivonás fogalmát; 4. kétjegyű számokat összeadni (100-as számkörben, tízes átlépéssel); 5. kétjegyű számokat kivonni (100-as számkörben, tízes átlépéssel); 6. helyesen számolni a „kisebb -nál, -nél” követelmény alapján; 7. egyszerű szöveges feladatot megoldani; 8. összetettebb szöveges feladatot megoldani; 9. bonyolult feladatot megoldani (több követelmény alapján, több lépésben). Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat összefüggése pontszám

osztályzat

0–13

1

14–17

2

18–21

3

22–26

4

27–30

5

Az összes pontszám: Osztályzat:

30


Tudom és értem TUDÁSFELMÉRŐ FELADATLAPOK Matematika iskola második osztálya számára A tanuló családiazésáltalános utóneve: Első kiadás

Naslov originala: Vesna Rikalo, Petar Ogrizović, Kontrolne vežbe. Matematika za drugi razred osnovne škole

Szerzők Vesna Rikalo, Petar Ogrizović Illusztrációk Dušan Pavlić Recenzensek Ljiljana Vuković, matematikatanár, Dr. Kosta Cukić Közgazdasági Iskola, Belgrád Zorica Nobl, osztálytanító, Veljko Dugošević Á. I., Belgrád Marija Kaps, osztálytanító, I. Kralj Petar Á. I., Belgrád Konzultáns Doc. dr. Dragica Pavlović-Babić, Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta, Belgrád Szerkesztő Svjetlana Petrović Fordító Madarász Mária Lektor Mgr. Takács Izabella Grafikai formatervezés Dušan Pavlić Nyomdai előkészítés Ljiljana Pavkov Kiadó Kreativni centar Gradištanska 8. Belgrád Tel./fax: 011 / 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 A kiadó nevében Ljiljana Marinković Nyomda Grafiprof A nyomtatás éve 2016

37.016:51(075.2)(076) RIKALO, Vesna, 1960 Matematika : tudásfelmérő feladatlapok : az általános iskola második osztálya számára / Vesna Rikalo, Petar Ogrizović ; [illusztrációk Dušan Pavlić ; forditó Madarász Mária]. – 1. kiad. – Belgrád : Kreativni centar, 2016 (Beograd : Grafiprof). – [80] str. : ilustr. ; 30 cm. – (Tudom és értem) (Kreativna škola) Kor. nasl. – Prevod dela: Математика : контролне вежбе : за други разред основне школе. – Tiraž 500. ISBN 978-86-529-0377-1 1. Ogrizović, Petar, 1978- [аутор] COBISS.SR-ID 227998732

A Vajdasági Pedagógiai Intézet 2016. 11. 09-én kelt 928-as számú végzésével jóváhagyta ezeknek a magyar nyelvű matematikai tudásfelmérő feladatlapoknak a használatát az általános iskola 2. osztályában.

copyright © Kreativni centar 2016 Kreativni centar – Kreativna škola © 2010

La

500

po zz

!

Példányszám

CIP – Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд


2

10.

Melyik az a szám, amelyik 26-tal nagyobb a 68-nál? Számítsd ki! Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.

2

Miklós 34 éves, a barátja 6 évvel fiatalabb. Hány éves Miklós barátja? Sz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.

3

Viktornak 16 képecskéje van, a barátjának 4 képecskével kevesebb. Hány képecskéjük van kettőjüknek összesen? Karikázd be a helyes válasz előtti betűt! a) 16

b) 28

c) 20

d) 12

13.

4

Anna és Lukács együtt 21 évesek. Lukács és Iván együtt 23 évesek. Anna 10 éves. Hány éves Lukács, és hány éves Iván? Lukács . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iván . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dhKD

^ ellenőriztünk ZdD Amit

A tanuló képes: 1. kétjegyű számokat összeadni (100-as számkörben, tízes átlépés nélkül); 2. kétjegyű számokat kivonni (100-as számkörben, tízes átlépés nélkül); 3. értelmezni az összeg és kivonás fogalmát; 4. kétjegyű számokat összeadni (100-as számkörben, tízes átlépéssel); 5. kétjegyű számokat kivonni (100-as számkörben, tízes átlépéssel); 6. helyesen számolni a „kisebb -nál, -nél” követelmény alapján; 7. egyszerű szöveges feladatot megoldani; 8. összetettebb szöveges feladatot megoldani; 9. bonyolult feladatot megoldani (több követelmény alapján, több lépésben). Keltezés (a felmérés ideje):

A tanító aláírása:

Javaslat: az elért pontszám és az osztályzat összefüggése pontszám

osztályzat

0–13

1

14–17

2

18–21

3

22–26

4

27–30

5

Az összes pontszám:

30

Osztályzat:

ϵ ϳϴϴϲϱϮ ϵϬϯϳϳϭ www.kreativnicentar.rs

Matematika 2 kontrolne vežbe - madjarski  
Matematika 2 kontrolne vežbe - madjarski