Page 1

Radna sveska za drugi razred osnovne ĹĄkole


MATEMATIKA 2

50

Radna sveska za drugi razred osnovne škole

52

Naslov originala Matematika 2 – Radna sveska za drugi razred osnovne škole

54

Autori dr. Simeon Marinković Dejan Begović mr. Ljiljana Marinković

56 58

Ilustrovala Mirjana Živković

60

Recenzenti prof. dr. Milan Božić, Matematički fakultet u Beogradu Svetlana Teofilović, učiteljica, OŠ „Veljko Dugošević“ u Beogradu Tatjana Jašin-Mojse, profesor razredne nastave, OŠ „Mladost“ u Vršcu

62

Urednik Svjetlana Petrović

64 66

Urednik izdanja na bosanskome jeziku Mevluda Melajac Predsjednik stručne komisije BNV prof. dr. Sead Šemsović

68

Prijevod na bosanski Aida Smajović

70

Lektor Amir Dautović

72

Grafičko oblikovanje Dušan Pavlić

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд

74

Priprema za štampu Ljiljana Pavkov

37.016:51(075.2)(076.1)

76

Izdavač Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

78 80

Za izdavača mr. Ljiljana Marinković

82

Štampa Grafostil, Kragujevac

84

Tiraž 2.000

86 88

Copyright © Kreativni centar 2014

MARINKOVIĆ, Simeon, 1941Matematika 2 : radna sveska za drugi razred osnovne škole / [Simeon Marinković, Dejan Begović, Ljiljana Marinković ; ilustrovala Mirjana Živković ; prijevod na bosanski Aida Smajović]. - Beograd : Kreativni centar, 2014 (Kragujevac : Grafostil). - 143 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola) Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. Tiraž 2.000. ISBN 978-86-529-0136-4 1. Begović, Dejan, 1957- [аутор] 2. Marinković, Ljiljana, 1964- [аутор] COBISS.SR-ID 209190668

Ministar prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije odobrio je izdavanje i upotrebu ovog udžbenika za nastavu matematike u drugome razredu osnovne škole na bosanskome jeziku rješenjem broj 650-02-167/2014-06 od 23. 6. 2014.

144 sedamdeset ~etiri


Radna sveska za drugi razred osnovne ĹĄkole

2


Šta sadrži ova knjiga OBNAVLJANJE GRADIVA IZ PRVOG RAZREDA . . . . . . . . . . . . 6-11 RAČUNANJE DO 100 Sabiranje Sabiranje do 100 sa prelaskom preko desetice . . . . 12-14, 16-18 Sabiranje dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22 Zamjena mjesta sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Združivanje sabiraka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28 Zadaci sa dvije operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pismeno sabiranje bez prelaska preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pismeno sabiranje sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . 36 Oduzimanje Oduzimanje do 100 sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . 15-18 Oduzimanje dvocifrenih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25 Oduzimanje broja od zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 32 Oduzimanje zbira od broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32 Zadaci sa dvije operacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pismeno oduzimanje bez prelaska preko desetice . . . . . . . . . . . . . 37 Pismeno oduzimanje sa prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . 38 Množenje Veza sabiranja i množenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-54 Zamjena mjesta faktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Veza množenja i dijeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58 Množenje sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61 Množenje sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-65 Toliko puta veći i za toliko veći broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Množenje sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-74 Množenje sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-84 Množenje sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 Združivanje faktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 0 i 1 kao faktori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Množenje zbira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Množenje sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-100 Množenje sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107 Množenje sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111 Tablica množenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 138-139 Pisanje dvocifrenog broja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . . . . . . . . . 116-117 Dijeljenje Veza množenja i dijeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58

Dijeljenje sa 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dijeljenje sa 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-67 Toliko puta manji i za toliko manji broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Dijeljenje sa 10 i 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76 Dijeljenje sa 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-86 Dijeljenje sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-90 1 kao djelilac i 0 kao djeljenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Dijeljenje sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-102 Dijeljenje sa 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-109 Dijeljenje sa 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Dijeljenje zbira brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Dijeljenje dvocifrenog broja jednocifrenim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Djeljivost brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Polovina, četvrtina, desetina, razlomci Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Četvrtina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Desetina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-78 Razlomci (polovina, četvrtina, desetina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92-93 Jednačine Jednačine sa nepoznatim sabirkom . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-123, 130 Jednačine sa nepoznatim umanjenikom . . . . . . . . . . . . 124-125, 130 Jednačine sa nepoznatim umanjiocem . . . . . . . . . . . . . 126-127, 130 Jednačine sa nepoznatim faktorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-130 GEOMETRIJA Duž, prava, poluprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-44 Crtanje pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mreži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-50 MJERE I MJERENJA Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Mjerenje dužine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-48, 79-80 Dani u sedmici, mjeseci u godini, godišnja doba . . . . . . . 104-105 Mjerenje vremena . Sat i minut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-136 ŠTA SMO NAUČILI . . . . . . . . . . .

19, 29, 39, 51, 59, 69, 81, 91, 103, 113, 121, 131, 137

I OVO JE MATEMATIKA .13, 18, 22, 28, 44, 62, 65, 67, 78, 82, 86, 90, 100, 102, 109, 117 Rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

tri

3


Uputstvo U ovoj knjizi čekaju te novi matematički izazovi. Da bi se lakše snašao, evo kratkog uputstva.

najbolje ćeš naučiti kako se

U prvom dijelu knjige, od str . 8 do 13,

sabira i oduzima .

obnovit ćeš gradivo iz prvog razreda .

Upiši slovima .

+

Pomoću ovakvih zadataka

plus Izračunaj i upiši odgovarajuće znake .

9+5

7+6

18 – 6

20 – 3

Neki zadaci su tekstualni . Prvo napiši matematički izraz, pa ga izračunaj .

14 > 13

4. Učenici II1 i II2 danas idu na izlet . U II1 ima 24 učenika, a u II2 27 . Svi učenici

Na lijevoj strani

su pošli na izlet . Koliko ih ima ukupno?

knjige naići ćeš na brojevni niz u kome su neka polja prazna .

R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Upiši brojeve koji

65 63

nedostaju . Svaka strana u knjizi označena je brojem, ali i slovima . Ako slova negdje nedostaju, ti ih upiši .

4 četiri

trideset devet


3. Izračunaj .

55 + 6 = 79 + 5 = 22 + 9 = 88 + 8 = 44 + 8 = 23 + 8 = 87 + 7 = 72 + 9 =

38 + 7 = 45 + 9 = 69 + 8 = 87 + 4 = 69 + 4 = 59 + 5 = 65 + 7 =

Knjiga ima i neke posebne odjeljke:

I ovo je matematika! Ovdje se nalaze zanimljivi i malo drugačiji zadaci . Nekada to i nije matematika, ali će te R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . navesti Pogledaj stranu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da . . . . . . . . . . . .dobro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .razmisliš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da . . . . . . . . . . . .provjeriš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .da . . . . . . . . . . . .li . . . . . . . .si tačno riješio . O 140

Šta smo naučili 4. Amarov djed je na svojoj Na ovim stranama provjeravamo pomoću jednog njivi nabrao 68 većih i7 manjih bundeva . Koliko je zadatka šta smo u kojoj lekciji naučili . bundeva ukupno nabrao?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Sara je na prvu policu poredala 27 knjiga . Šta smo naučili Na drugu policu složila je za 9 knjiga više nego ZBIRA I ZBIRA OD BROJA

na prvu .

PISMENO SABIRANJE Izračunaj .

17 + 32

35 + 24

dvije ptice poprave dva stara gnijezda za 4Ako dva dana, koliko vremena je potrebno jednoj ptici da popravi jedno staro gnijezdo? Opiši riječima kako si došao do rješenja .

Koliko je knjiga na drugoj polici?

= =

I ovo je matematika!

61 + 10

32 + 25

R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= trinaest

= 35 + 49

=

66 + 16

15 + 32

13

29 + 14

=

Na stranama 138-139 nalazi se tablica

o Omer:

PISMENO ODUZIMANJE množenja . Okreni je kad god ti zatreba . Tablica množenja Izračunaj .

TABLICA

50

će stvari:

nara

ra 28 dinara . Omer?

ZAŠTO JE VAŽNA TABLICA 56 MNOŽENjA?

52 54

– 23

56 58 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . gova užina? 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 stalo? 68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 TABLICA 72

MNOŽENJA SA

91 – 37

3

MNOŽENJA SA

73 1–• 131 =1

2•1=2 3•1=3 4•1=4 5•1=5 =6 6 • 155 7–• 129 =7 8•1=8 9•1=9 10 • 1 = 10 TABLICA MNOŽENJA SA

U knjizi ćeš povremeno 1 3=3 1 4=4 2 3Saru =6 2 4=8 sretati i Amina, 3 3=9 3 4 = 12 78 4 3 = 12 4 4 = 16 80 koji su, kao i ti, učenici 5 3 = 15 5 4 = 20 82 6 3 = 18 6 4 = 24 drugog razreda . 7 3 = 21 7 4 = 28 84 74 76

86 88

8 • 3 = 24 9 • 3 = 27 10 • 3 = 30

138 sedamdeset ~etiri

8 • 4 = 32 9 • 4 = 36 10 • 4 = 40

1

TABLICA MNOŽENJA SA

38 – 15

49 – 26

42 – 18

4

2

MNOŽENJA SA

trideset devet

39

1•5=5 2 • 5 = 10 3 • 5 = 15 4 • 5 = 20 5 • 5 = 25 6 • 5 = 30 7 • 5 = 35 8 • 5 = 40 9 • 5 = 45 10 • 5 = 50

MNOŽENJA SA

6

1•6=6 2 • 6 = 12 3 • 6 = 18 4 • 6 = 24 5 • 6 = 30 6 • 6 = 36 7 • 6 = 42 8 • 6 = 48 9 • 6 = 54 10 • 6 = 60

1•2=2 2•2=4 3•2=6 4•2=8 5 • 2 = 10 76 6 • 2 = 12 49 7 • 2 = 14 8 • 2 = 16 9 • 2 = 18 10 • 2 = 20 TABLICA

TABLICA

5

TABLICA

TABLICA MNOŽENJA SA

1•7=7 2 • 7 = 14 3 • 7 = 21 4 • 7 = 28 5 • 7 = 35 6 • 7 = 42 7 • 7 = 49 8 • 7 = 56 9 • 7 = 63 10 • 7 = 70

8

TABLICA

Želimo da ti ova 1 9=9 1 8=8 knjiga 2bude zanimljivo 2 9 = 18 8 = 16 3 9 = 27 3 8 = 24 4 9 = 36 4 8 = 32kroz čarobni putovanje 5 9 = 45 5 8 = 40 6 9 = 54 6 8 = 48 svijet matematike! 7 9 = 63 7 8 = 56 MNOŽENJA SA

MNOŽENJA SA

8 • 8 = 64 9 • 8 = 72 10 • 8 = 80

7

8 • 9 = 72 9 • 9 = 81 10 • 9 = 90

9

KADA NjU NAUČIŠ, ONDA MOŽEŠ DA MNOŽIŠ I DIJELIŠ BILO KOJE BROJEVE.

10

TABLICA MNOŽENJA SA

1 • 10 = 10 2 • 10 = 20 3 • 10 = 30 4 • 10 = 40 5 • 10 = 50 6 • 10 = 60 7 • 10 = 70 8 • 10 = 80 9 • 10 = 90 10 • 10 = 100 139 sto trideset devet sedamdeset ~etiri 139

pet

5


Šta smo naučili u prvom razredu 1.

Životinjama koje se nalaze ispred ćurke nacrtaj mašnicu na glavi . Životinjama iza psa nacrtaj mašnicu na repu . Ispod mačke nacrtaj pečurku . Iznad miša nacrtaj leptira .

2.

Prebroji koliko čega ima i popuni tabelu kao što je započeto .

6 šest


< Izbroji koliko čega ima

3. Dopuni niz .

u zmajevom repu: ima 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

13

Između brojeva 7 i 9 je broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Između 12 i 15 su brojevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Ispred broja 17 je broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poslije broja 19 slijedi broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crvenom bojom oboji polja u kojima su parni brojevi, a žutom polja u kojima su neparni brojevi .

4.

U prvom akvariju ima . . . . . . . . . . . . . . . . ribica . U drugom akvariju ima . . . . . . . . . . . . . . . . ribica . Više ribica ima u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . akvariju . Koliko ribica ima u oba akvarija? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Upiši slovima:

1 .

2 .

7


6. Napiši nizove od tri uzastopna broja .

5. Nađi parking mjesto za svaki autić koristeći njegov broj .

5

6

20

15

7

17

10

7.

8. Najkraća linija

Šalovi jednaki po dužini označeni su slovima

i

11

označena je slovom

a

.

a

b

b c

c

9. Upiši slovima .

+

=

>

<

plus 10. Izračunaj i upiši odgovarajuće znake .

9+5

7+6

14 > 13 8

18 – 6

20 – 3

7+8

19 – 8

17 – 7

14 – 7

.


11. Izračunaj .

12. Izračunaj .

15 + 2 =

13 + 5 =

16 + 4 =

13 + 2 + 1 =

14 + 3 + 2 =

13 + 5 + 2 =

16 – 4 =

19 – 3 =

11 – 5 =

18 – 3 – 2 =

19 – 7 – 2 =

16 – 2 – 5 =

10 + 6 =

18 – 9 =

8+2+5=

17 – 8 =

8+6=

4+6+8=

13 + 19 – 9 =

= 17

16 –

= 12

12 + 7 =

3+7+ 2+

14. Izračunaj . = 20

10 +

+ 3 = 13 11

13. Izračunaj . 19 – 16 =

17 – 11 =

18 –

=6

15 – 13 =

16 – 12 =

19 –

=8

17 – 14 =

20 – 18 =

– 10 = 4

11 – 10 =

13 – 11 =

– 15 = 5

15. Upiši broj koji nedostaje

17 = 17 =

= 16 + 4

= 16

+

= 19

+ 3

= 19

2 + + 13

16 + . . . . . . . . . .

i oboji odgovarajući broj kružića .

20

7 + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 17

8 + . . . . . . . . . . devet

9


16. Ako je zapis tačan, kružić pored njega oboji zelenom bojom . Ako zapis nije tačan, kružić oboji u crveno .

12 – 4 = 8

14 – 11 – 2 = 1

5+6=7+4

6 + 7 = 14

17 – 6 – 2 = 7

13 + 7 = 16 + 3

11 – 5 = 6

8 + 5 + 4 = 17

12 – 5 > 14 – 9

13 + 6 = 20

6 + 11 + 3 = 20

14 – 12 < 20 – 15

8 + 7 = 16

19 – 10 – 4 = 5

19 – 15 > 18 – 10

20 – 9 = 11

12 + 7 + 1 = 19

17 – 8 = 19 – 10

17. RIJEŠI UKRŠTENICU: a) Najmanji parni broj . b) Najmanji neparni broj . c) Najmanji dvocifren parni broj . d) Najveći jednocifren neparni broj . e) Najveći neparni broj druge desetice .

a b c d

Ako pravilno riješiš ukrštenicu, dobit ćeš u žutim poljima najveći parni broj prve desetice .

18. Dopuni nizove .

e

40

100

50

10 deset

10


20. U prvoj korpi bilo je 20 oraha . U drugoj korpi je bilo

19. Izračunaj . 40 + 30 =

80 – 40 =

10 + 50 =

100 – 30 =

20 + 80 =

90 – 60 =

50 + 40 =

70 – 30 =

30 +

= 50

– 40 = 60

60 +

= 80

– 30 = 10

za deset oraha više nego u prvoj . U trećoj je bilo za dvadeset oraha manje nego u drugoj korpi . Koliko je oraha bilo u drugoj korpi? Koliko u trećoj? 2 .

Koliko ih je bilo ukupno? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . 1 . 20

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21. Riješi zadatke i oboji put kojim će Sara stići do klupe na kojoj će sačekati drugaricu . 40 + 3 =

26 + 3 =

20 + 8 =

82 + 7 =

34 – 4 =

68 – 5 =

58 – 8 =

77 – 6 =

13

53

28 50 30

29

63

28

23 + 7 =

60 – 8 =

62 + 8 =

70 – 5 =

41 + 9 =

90 – 9 =

92 + 8 =

100 – 4 =

70

89

100

50

52

30 71

43

18 42

29

26

34

51

16

65 54

81 12

10

34

96

11


Sabiranje do 100 sa prelaskom preko desetice 2 3 4

27 + 5 =

Podsjetimo se

1

zbir 25 sabirak

+

4

sabirak

=

29 zbir

Evo opet zagrada kao u 1. razredu!

5 6

27 + 5 = (27 + 3) + 2 = 30 + 2 = 32 3+2

46 + 7 =

7 8 Dovrši račun .

9

46 + 7 = (46 + 4) +

10 11

4+3

1. Na drvetu se sakupilo 15 lasta . Potom je doletjelo još 8 lasta . Koliko ih je sada? Rješavaj zadatak uz pomoć docrtavanja .

13 14 16 17

Računamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Izračunaj . 25 + 6 = (25 + 5) + 1 = 30 + 1 = 31

64 + 8 =

25 + 8 =

38 + 5 =

19

25 + 7 =

77 + 7 =

20

25 + 9 =

43 + 9 =

12

=

+

=


3. Izračunaj .

55 + 6 =

38 + 7 =

79 + 5 =

45 + 9 =

22 + 9 =

69 + 8 =

88 + 8 =

87 + 4 =

44 + 8 =

69 + 4 =

23 + 8 =

59 + 5 =

87 + 7 =

65 + 7 =

72 + 9 =

4. Amarov djed je na svojoj njivi nabrao 68 većih i 7 manjih bundeva . Koliko je bundeva ukupno nabrao?

R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Sara je na prvu policu poredala 27 knjiga . Na drugu policu složila je za 9 knjiga više nego na prvu . Koliko je knjiga na drugoj polici? R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I ovo je matematika! dvije ptice poprave dva stara gnijezda za 4Ako dva dana, koliko vremena je potrebno jednoj ptici da popravi jedno staro gnijezdo? Opiši riječima kako si došao do rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

trinaest

13


ISBN 978-86-529-0136-4

9 788652 901364

Matematika 2 radna sveska bosanski  
Matematika 2 radna sveska bosanski