Page 1

MATEMATIKA UDŽBENIK ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Matematika udžbenik za drugi razred osnovne škole sa zadacima za vježbanje


2

Matematika udĹžbenik za drugi razred osnovne ĹĄkole sa zadacima za vjeĹžbanje


Što sadrži ova knjiga OBNAVLJANJE GRADIVA IZ PRVOG RAZREDA. . . . . . . . . . . 6-11 RAČUNANJE DO 100 Zbrajanje Zbrajanje do 100 s prelaskom preko desetice. . . . . . 12-14, 16-18 Zbrajanje dvoznamenkastih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22 Zamjena mjesta pribrojnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Združivanje pribrojnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28 Zadaci s dvije radnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pisano zbrajanje bez prelaska preko desetice. . . . . . . . . . . . . . . 35 Pisano zbrajanje s prelaskom preko desetice. . . . . . . . . . . . . . . 36 Oduzimanje Oduzimanje do 100 s prelaskom preko desetice. . . . . . . . . . 15-18 Oduzimanje dvoznamenkastih brojeva. . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25 Oduzimanje broja od zbroja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 32 Oduzimanje zbroja od broja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32 Zadaci s dvije radnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pisano oduzimanje bez prelaska preko desetice. . . . . . . . . . . . . 37 Pisano oduzimanje s prelaskom preko desetice. . . . . . . . . . . . . 38 Množenje Veza zbrajanja i množenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-54 Zamjena mjesta faktora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Veza množenja i dijeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58 Množenje s 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61 Množenje s 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-65 Toliko puta veći i za toliko veći broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Množenje s 10 i 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-74 Množenje s 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-84 Množenje sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 Združivanje faktora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 0 i 1 kao faktori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Množenje zbroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Množenje sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-100 Množenje s 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107 Množenje s 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111 Tablica množenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114, 138-139 Pisanje dvoznamenkastog broja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim. 116-117 Dijeljenje Veza množenja i dijeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58

Dijeljenje s 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Dijeljenje s 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-67 Toliko puta manji i za toliko manji broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Dijeljenje s 10 i 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76 Dijeljenje s 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-86 Dijeljenje sa 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-90 1 kao djelitelj i 0 kao djeljenik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Dijeljenje sa 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-102 Dijeljenje s 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-109 Dijeljenje s 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Dijeljenje zbroja brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Dijeljenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim . . . . . 119 Djeljivost brojeva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Polovina, četvrtina, desetina, razlomci Polovina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Četvrtina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Desetina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-78 Razlomci (polovina, četvrtina, desetina). . . . . . . . . . . . . . . . 92-93 Jednadžbe Jednadžbe s nepoznatim pribrojnikom . . . . . . . . . . . 122-123, 130 Jednadžbe s nepoznatim umanjenikom. . . . . . . . . . . 124-125, 130 Jednadžbe s nepoznatim umanjiteljem. . . . . . . . . . . 126-127, 130 Jednadžbe s nepoznatim faktorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-130 GEOMETRIJA Dužina, pravac, polupravac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-44 Crtanje pravokutnika i kvadrata na kvadratnoj mreži . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49-50 MJERE I MJERENJA Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Mjerenje dužine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-48, 79-80 Dani u tjednu, mjeseci u godini, godišnja doba . . . . . . . . 104-105 Mjerenje vremena. Sat i minuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-136 ŠTO SMO NAUČILI . . . . . . . . . . 19, 29, 39, 51, 59, 69, 81, 91, 103, 113, 121, 131, 137 I OVO JE MATEMATIKA 13, 18, 22, 28, 44, 62, 65, 67, 78, 82, 86, 90, 100, 102, 109, 117 Rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

tri

3


Uputa U ovoj knjizi čekaju te novi matematički izazovi. Kako bi se lakše snašao, evo kratke upute. Pomoću ovakvih zadataka najbolje ćeš naučiti kako se zbraja i oduzima.

U prvom dijelu knjige, od str. 8 do 13, obnovit ćeš gradivo iz prvog razreda.

Neki zadaci su tekstualni. Prvo napiši matematički izraz, pa ga izračunaj. 4. Učenici II1 i II2 danas idu na izlet. U II1

65 63

4 četiri

ima 24 učenika, a u II2 27. Svi učenici su krenuli na izlet. Koliko ih ima ukupno?

Na lijevoj strani knjige naići ćeš na brojevni niz u kojemu su neka polja prazna. Upiši brojeve koji nedostaju.

R ........................................................................ O .......................................................................

Svaka stranica u knjizi označena je brojem, ali i slovima. Ako slova negdje nedostaju, ti ih upiši.

trideset devet


Knjiga ima i neke posebne odjeljke: I ovo je matematika! Ovdje se nalaze zanimljivi i malo drukčiji zadaci. Nekad to i nije matematika, ali će te navesti dobro razmisliti. Pogledaj stranicu 140 da provjeriš jesi li točno riješio.

Što smo naučili Na ovim stranicama provjeravamo pomoću jednog zadatka što smo u kojoj lekciji naučili.

Na stranicama 138-139 nalazi se tablica množenja. Okreni je kad god ti zatreba. Tablica množenja

ZAŠTO JE VAŽNA TABLICA MNOŽENJA?

TABLICA MNOŽENJA S

3

U knjizi ćeš povremeno 1 3=3 sretati Sanju 2 3 = 6 i Marka, 3=9 koji su, 34kao i ti, učenici 3 = 12 5 3 = 15 drugoga razreda. • • • • •

6 • 3 = 18 7 • 3 = 21 8 • 3 = 24 9 • 3 = 27 10 • 3 = 30

138

TABLICA MNOŽENJA S

1

1•1=1 2•1=2 3•1=3 4•1=4 5•1=5 6•1=6 7•1=7 8•1=8 9•1=9 10 • 1 = 10 TABLICA MNOŽENJA S

1•4=4 2•4=8 3 • 4 = 12 4 • 4 = 16 5 • 4 = 20 6 • 4 = 24 7 • 4 = 28 8 • 4 = 32 9 • 4 = 36 10 • 4 = 40

TABLICA MNOŽENJA S

2

TABLICA MNOŽENJA S

1•5=5 2 • 5 = 10 3 • 5 = 15 4 • 5 = 20 5 • 5 = 25 6 • 5 = 30 7 • 5 = 35 8 • 5 = 40 9 • 5 = 45 10 • 5 = 50

6

1•6=6 2 • 6 = 12 3 • 6 = 18 4 • 6 = 24 5 • 6 = 30 6 • 6 = 36 7 • 6 = 42 8 • 6 = 48 9 • 6 = 54 10 • 6 = 60

1•2=2 2•2=4 3•2=6 4•2=8 5 • 2 = 10 6 • 2 = 12 7 • 2 = 14 8 • 2 = 16 9 • 2 = 18 10 • 2 = 20

4

TABLICA MNOŽENJA S

5

TABLICA MNOŽENJA S

TABLICA MNOŽENJA S

7

1•7=7 2 • 7 = 14 3 • 7 = 21 4 • 7 = 28 5 • 7 = 35 6 • 7 = 42 7 • 7 = 49 8 • 7 = 56 9 • 7 = 63 10 • 7 = 70

8

TABLICA MNOŽENJA S

9

Želimo da ti ova 1 8=8 1 9=9 knjiga 2 8 = 16bude zanimljivo 2 9 = 18 3 8 = 24 3 9 = 27 putovanje kroz čarobni 4 8 = 32 4 9 = 36 5 8 = 40 5 9 = 45 svijet matematike! 6 8 = 48 6 9 = 54 •

7 • 8 = 56 8 • 8 = 64 9 • 8 = 72 10 • 8 = 80

7 • 9 = 63 8 • 9 = 72 9 • 9 = 81 10 • 9 = 90

KADA NJU NAUČIŠ, ONDA MOŽEŠ MNOŽITI I DIJELITI BILO KOJE BROJEVE.

TABLICA MNOŽENJA S

10

1 • 10 = 10 2 • 10 = 20 3 • 10 = 30 4 • 10 = 40 5 • 10 = 50 6 • 10 = 60 7 • 10 = 70 8 • 10 = 80 9 • 10 = 90 10 • 10 = 100

sto trideset devet 139

pet

5


Što smo naučili u prvom razredu 1. Životinjama koje se nalaze ispred purice nacrtaj mašnicu na glavi. Životinjama iza psa nacrtaj mašnicu na repu. Ispod mačke nacrtaj gljivu. Iznad miša nacrtaj leptira.

2. Prebroji koliko čega ima i popuni tablicu kao što je započeto.

6 šest


3. Dopuni niz.

< Izbroji koliko čega ima u zmajevu repu: ima 5 ............................. .............................

6

13

Između brojeva 7 i 9 je broj ........................ Između 12 i 15 su brojevi ...........................

1

Ispred broja 17 je broj ................................. Poslije broja 19 slijedi broj ........................... Crvenom bojom oboji polja u kojima su parni brojevi, a žutom polja u kojima su neparni brojevi.

4.

U prvom akvariju ima ................ ribica. U drugom akvariju ima ................ ribica. Više ribica ima u ............................. akvariju. Koliko ribica ima u oba akvarija? ...........................

Upiši slovima:

1.

2.

7


5. Nađi parkirališno mjesto za svaki autić

6. Napiši nizove od tri uzastopna broja.

koristeći njegov broj.

5

6

20

15

7

17

10

11

8. Najkraća crta

7. Šalovi jednaki po

označena je slovom

duljini označeni su slovima i .

a a

b

b c

c

9. Upiši slovima.

+

=

>

<

plus 10. Izračunaj i upiši odgovarajuće znake.

9+5

7+6

14 > 13 8

18 – 6

20 – 3

7+8

19 – 8

17 – 7

14 – 7

.


11. Izračunaj.

12. Izračunaj.

15 + 2 =

13 + 5 =

16 + 4 =

13 + 2 + 1 =

14 + 3 + 2 =

13 + 5 + 2 =

16 – 4 =

19 – 3 =

11 – 5 =

18 – 3 – 2 =

19 – 7 – 2 =

16 – 2 – 5 =

10 + 6 =

18 – 9 =

8+2+5=

17 – 8 =

8+6=

4+6+8=

13 + 19 – 9 =

= 17

16 –

= 12

12 + 7 =

3+7+ 2+

14. Izračunaj.

= 20

10 +

+ 3 = 13 11

13. Izračunaj. 19 – 16 =

17 – 11 =

18 –

=6

15 – 13 =

16 – 12 =

19 –

=8

17 – 14 =

20 – 18 =

– 10 = 4

11 – 10 =

13 – 11 =

– 15 = 5

15. Upiši broj koji nedostaje

17 = 17 =

= 16 + 4

= 16

+

= 19

+ 3

= 19

2 + + 13

16 + ..........

i oboji odgovarajući broj kružića.

7 + ..........

20

.......... + 17

8 + .......... devet

9


16. Ako je zapis točan, kružić pored njega oboji zelenom bojom. Ako zapis nije točan, kružić oboji u crveno.

12 – 4 = 8

14 – 11 – 2 = 1

5+6=7+4

6 + 7 = 14

17 – 6 – 2 = 7

13 + 7 = 16 + 3

11 – 5 = 6

8 + 5 + 4 = 17

12 – 5 > 14 – 9

13 + 6 = 20

6 + 11 + 3 = 20

14 – 12 < 20 – 15

8 + 7 = 16

19 – 10 – 4 = 5

19 – 15 > 18 – 10

20 – 9 = 11

12 + 7 + 1 = 19

17 – 8 = 19 – 10

17. RIJEŠI KRIŽALJKU: a) Najmanji parni broj. b) Najmanji neparni broj. c) Najmanji dvoznamenkasti parni broj. d) Najveći jednoznamenkasti neparni broj. e) Najveći neparni broj druge desetice.

a b c d

Ako pravilno riješiš križaljku, dobit ćeš u žutim poljima najveći parni broj prve desetice.

18. Dopuni nizove.

e

40

100

50

10 deset

10


20. U prvoj korpi bilo je 20 oraha. U drugoj korpi je bilo

19. Izračunaj. 40 + 30 =

80 – 40 =

10 + 50 =

100 – 30 =

20 + 80 =

90 – 60 =

50 + 40 =

70 – 30 =

30 +

= 50

– 40 = 60

60 +

= 80

– 30 = 10

za deset oraha više nego u prvoj. U trećoj je bilo za dvadeset oraha manje nego u drugoj korpi. Koliko je oraha bilo u drugoj korpi? Koliko u trećoj? Koliko ih je bilo ukupno? 2. ..................................................... .....................................................

3. 1. 20

.....................................................

........................................................................................................ ........................................................................................................

21. Riješi zadatke i oboji put kojim će Sanja stići do klupe na kojoj će pričekati prijateljicu. 40 + 3 ­=

26 + 3 =

20 + 8 =

82 + 7 =

34 – 4 =

68 – 5 =

58 – 8­­=

77 – 6 =

13

53

28 50 30

29 89

63

28

23 + 7 =

60 – 8 =

62 + 8 =

70 – 5 =

41 + 9 =

90 – 9 =

92 + 8 =

100 – 4 =

70

100

50

52

30 71

43

18 42

29

26

34

51

54

16

65 81

12

10

34

96

11


Zbrajanje do 100 s prelaskom preko desetice 1 2 3 4

27 + 5 =

Podsjetimo se zbroj 25 pribrojnik

+

4

=

pribrojnik

29 zbroj

Evo opet zagrada kao u 1. razredu!

5 6

27 + 5 = (27 + 3) + 2 = 30 + 2 = 32 3+2

46 + 7 =

7 8 Dovrši račun.

9

46 + 7 = (46 + 4) +

10 11

4+3

1. Na drvu se sakupilo 15 lastavica. Potom je doletjelo još 8 lastavica. Koliko ih je sada? Rješavaj zadatak uz pomoć docrtavanja.

13 14 16 17

Računamo .................................................................. Odgovor ....................................................................

2. Izračunaj. 25 + 6 = (25 + 5) + 1 = 30 + 1 = 31

64 + 8 =

25 + 8 =

38 + 5 =

19

25 + 7 =

77 + 7 =

20

25 + 9 =

43 + 9 =

12

=

+

=


3. Izračunaj.

55 + 6 =

38 + 7 =

79 + 5 =

45 + 9 =

22 + 9 =

69 + 8 =

88 + 8 =

87 + 4 =

44 + 8 =

69 + 4 =

23 + 8 =

59 + 5 =

87 + 7 =

65 + 7 =

72 + 9 =

4. Ivanov djed je na svojoj njivi nabrao 68 većih i 7 manjih bundeva. Koliko je bundeva ukupno nabrao?

R ................................................................................. .................................................................................... O ................................................................................. ....................................................................................

5. Sanja je na prvu policu poredala 27 knjiga. Na drugu policu složila je za 9 knjiga više nego na prvu. Koliko je knjiga na drugoj polici? R ................................................................ O ...............................................................

I ovo je matematika! dvije ptice poprave dva stara gnijezda za 4Ako dva dana, koliko vremena je potrebno jednoj ptici da popravi jedno staro gnijezdo? Opiši riječima kako si došao do rješenja. ................................................................................. .................................................................................

trinaest

13


6. Ako je zadatak točan, kružić pored njega oboji zelenom bojom.

11

Ako zadatak nije točan, kružić oboji u crveno.

12 13 14 15

18 20 21 22 23 24

77 + 8 = 85

36 + 7 = 43

33 + 8 = 41

56 + 6 = 63

63 + 8 = 71

46 + 6 = 51

44 + 9 = 53

27 + 9 = 34

66 + 9 = 75

66 + 8 = 75

24 + 9 = 33

29 + 9 = 38

7. Vjeverica je za zimu sakupila 46 oraha. Žirova je sakupila samo 9. Koliko je plodova ukupno spremila za zimu?

Računamo ............................................................................ Odgovor ..............................................................................

8. Izračunaj.

25 26 27 28 29 30 14 četrnaest

37 48 59 66

+5

28 47 39 85

+6

53 19 23 44

+8

88 14 57 64

+7

77 29 12 36

+9


Oduzimanje do 100 s prelaskom preko desetice 43 – 5 =

Podsjetimo se razlika 56

umanjenik

5

=

umanjitelj

51 razlika

43 – 5 = 43 – 3 – 2 = (43 – 3) – 2 = 40 – 2 = 38 3+2 Predstavi kružićima sljedeći račun, a zatim riješi zadatak.

Ovo mi ne izgleda teško!

34 – 6 =

34 – 6 = 34 – 4 – 2 = (34 – 4) – 2 =

=

4+2

1. Izračunaj. 25 – 7 = (25 – 5) – 2 = 20 – 2 = 18

64 – 8 =

61 – 6 =

72 – 6 =

92 – 8 =

32 – 5 =

45 – 9 =

26 – 7 =

2. Izračunaj. 33 – 8 =

41 – 8 =

42 – 6 =

55 – 7 =

71 – 9 =

85 – 6 =

63 – 4 =

94 – 5 = 15


MATEMATIKA 2

udžbenik za drugi razred osnovne škole prvo izdanje

Autori dr. Simeon Marinković Dejan Begović mr. LJiljana Marinković Ilustrirala Mirjana Živković Recenzenti prof. dr. Milan Božić, Matematički fakultet u Beogradu Svetlana Teofilović, učiteljica, OŠ „Veljko Dugošević“ u Beogradu Tatjana Jašin-Mojse, profesorica razredne nastave, OŠ „Mladost“ u Vršcu Prijevod na hrvatski Jelena Piuković Lektura Željka Zelić Grafičko oblikovanje Dušan Pavlić Priprema za tisak Nebojša Mitić Izdavač Kreativni centar Gradištanska 8 Beograd Tel./faks: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

Urednica Svjetlana Petrović Za izdavača mr. LJiljana Marinković Tisak Klik tim Naklada 37 copyright © Kreativni centar 2013

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51(075.2) MARINKOVIĆ, Simeon, 1941 Matematika 2 : udžbenik za drugi razred osnovne škole : sa zadacima za vježbanje / [autori Simeon Marinković, Ljiljana Marinković, Dejan Begović ; ilustrirao Mirjana Živković ; prijevod na hrvatski Jelena Piuković]. - 1. izd. - Beograd : Kreativni centar, 2013 (Beograd : Klik tim). - 152 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola) Izv. stv. nasl.: Математика. - Podatak o autorima preuzet iz kolofona. - Tiraž 40 ISBN 978-86-529-0029-9 1. Marinković, Ljiljana [аутор], 1964 2. Begović, Dejan [аутор], 1957 COBISS.SR-ID 200447756


Sadržaj Što sadrži ova knjiga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Uputa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Što smo naučili u prvom razredu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-11 Zbrajanje do 100 s prelaskom preko desetice. . . . . . . . . . . . . . . . . 12-14 Oduzimanje do 100 s prelaskom preko desetice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Zbrajanje i oduzimanje do 100. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-18 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Zbrajanje dvoznamenkastih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-22 Oduzimanje dvoznamenkastih brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23-25 Zamjena mjesta pribrojnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Združivanje pribrojnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27-28 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Oduzimanje broja od zbroja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Oduzimanje zbroja od broja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32 Zadaci s dvije radnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Novac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pisano zbrajanje bez prelaska preko desetice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Pisano zbrajanje s prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pisano oduzimanje bez prelaska preko desetice. . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Pisano oduzimanje s prelaskom preko desetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Dužina, pravac, polupravac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-44 Mjerenje dužine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45-48 Crtanje pravokutnika i kvadrata na kvadratnoj mreži. . . . . . . . . . 49-50 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Veza zbrajanja i množenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52-54 Zamjena mjesta faktora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Veza množenja i dijeljenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56-58 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Množenje s 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60-61 Dijeljenje s 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Polovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Množenje s 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64-65

sto četrdeset jedan 141


v

Dijeljenje s 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66-67 Četvrtina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Toliko puta veći i za toliko veći broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Toliko puta manji i za toliko manji broj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Množenje s 10 i 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72-74 Dijeljenje s 10 i 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76 Desetina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77-78 Mjerne jedinice za duljinu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79-80 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Množenje s 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-84 Dijeljenje s 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-86 Množenje sa 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 Dijeljenje sa 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-90 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Razlomci

,

,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92-93

Združivanje faktora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 0 i 1 kao faktori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 1 kao djelitelj i 0 kao djeljenik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Množenje zbroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Množenje sa 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98-100 Dijeljenje sa 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101-102 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Dani u tjednu, mjeseci u godini, godišnja doba . . . . . . . . . . . . . 104-105 Množenje s 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106-107 Dijeljenje s 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-109 Množenje s 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110-111 Dijeljenje s 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Tablica množenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Pisanje dvoznamenkastog broja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Množenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim. . . . . . 116-117 Dijeljenje zbroja brojem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

142 sto četrdeset dva


Dijeljenje dvoznamenkastog broja jednoznamenkastim . . . . . . . . . . 119 Djeljivost brojeva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Jednadžbe s nepoznatim pribrojnikom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122-123 Jednadžbe s nepoznatim umanjenikom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124-125 Jednadžbe s nepoznatim umanjiteljem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126-127 Jednadžbe s nepoznatim faktorom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128-129 Jednadžbe – vježbanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Mjerenje vremena. Sat i minuta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132-136 Što smo naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Tablica množenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138-139 I ovo je matematika! – rješenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

sto četrdeset tri 143


MATEMATIKA UDŽBENIK ZA DRUGI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE

Matematika udžbenik za drugi razred osnovne škole sa zadacima za vježbanje

Matematika 2 hrvatski