Page 1

а л о к ш а н в и т а Кре

Уџбеник азред р и в р п за оле к ш е н в о осн

а к и т а м e Maт 1

Јасмина Милинковић


а л о к ш а н в и т а е Кр

Уџбеник азред р и в р п за коле ш е н в о н ос

а к и т а м e т a M 1

Јасмина Милинковић


Мали водич Овако су означене математичке игре које можеш да играш у друштву или задаци које решаваш користећи пластелин, колаж-папир, маказе и томе слично. Овако су означени задаци у којима ћеш открити везу између математике и других школских предмета. Све задатке у којима се тражи да нешто напишеш или нацрташ, укључујући и задатке у којима се појављују поља са звездицом ( ), уради у свесци.


, ЧИНА И Л Е В ЖАЈ ПОЛО ИК И ОБЛ ЕТА М ПРЕД

Горе и доле, изнад и испод

Горе су кловнови. Ко је још горе? Доле је фока. Ко је још доле? Мајмун је изнад слона. Шта је изнад фоке? Лав је испод прасета. Шта је испод слона?

1 Шта је доле у школском дворишту? Шта је горе у учионици? 2 Одговори на основу слике. а) Изнад кога станује Миша? б) Испод кога станује Риста? в) Ко станује испод Лане? г) Ко станује изнад Тање?

Миша Мита

Лана

Тања Риста

Зора

3 Шта је у твојој соби горе, а шта доле? 4 Нацртај: а) 4

испод

;

б)

изнад

.


Испред и иза Где ко седи?

Дечак седи иза

.

Бака седи испред Између

и

Ко седи иза .

Ко седи испред

је пас.

? ?

Ко седи између

и

Сасвим позади седи

.

Сасвим напред седи

.

?

1 а) Ко је на слици позади? Ко је сасвим напред? б) Између које се две животиње налази в) Ко је испред

?

?

г) Ко је иза кога?

2 Које је боје: а) вагон иза б) вагон испред

; ;

в) вагон између и г) последњи вагон?

;

Стави играчке на столице које су поређане једна иза друге. Шта се где налази? 5


Лево и десно Десна рука Лева нога

Десна рука Лева нога

Лево од тањира је . Десно од тањира је . Лево

Десно

Између виљушке и ножа је

.

1 а) Шта се налази лево од тебе? б) Шта се налази десно од тебе? 2 Нацртај себе. У својој десној руци нацртај 3 a) Ко је десно од лопте?

ЈА САМ САРА.

. ЈА САМ АНА.

б) Ко је лево од лопте? в) Где је лопта? 4 а) Шта видиш лево од камиона? б) Шта видиш десно од аута?

6

5 Нацртај

између

6 Нацртај

. Лево од троугла нацртај

и

. . Десно од троугла нацртај

.


Смерови кретања – налево, надесно, нагоре и надоле иде налево. иде надесно. У ком смеру иде У ком смеру иде

Бата иде нагоре.

1 

је пронашао пут до

? ?

Ана иде надоле.

. Опиши пут речима право, налево и надесно.

2 Који је смер кретања особа на сликама (нагоре, надоле)? б) в) а)

7


Шта смо научили О ПОЛОЖАЈУ ПРЕДМЕТА Умемо да опишемо где се шта налази. Умемо да опишемо смер кретања.

Важне речи: yy горе, доле yy изнад, испод yy испред, иза yy лево, десно

ИГРА У ПАРУ: Направи сличице аутомобила и нацртај раскрсницу. Померајте аутомобиле наизменично задајући кретање једно другом. Ако имаш аутомобилчиће, можеш нацртати кредом раскрсницу на бетону и играти игру.

8


Геометријска тела Облици тела

Конзерве су облика ваљка. Шта је још тог облика? Украсне кутије су облика коцке. Тетрапак с млеком је облика пирамиде. Корнет је облика купе. Кутија сока је облика квадра. Главица купуса је облика лопте. Шта још има облик лопте?

Ваљак

Коцка

Пирамида

Купа

Квадар

Лопта

1 Од којих су облика састављене лутке? Опиши изглед лутака.

2 Исеци картице из прилога на крају књиге. Промешај их и сложи у низ. Наведи редослед тела унапред и уназад.

9


Геометријске фигуре Ког су облика обојене стране геометријских тела?

Правоугаоник

Круг Троугао Квадрат

Квадрат

Круг

Правоугаоник

Троугао

1 К  аквог су облика змајеви?

2 Н  ацртај змаја од геометријских фигура. Украси га. 3 Који облици недостају у сваком реду ( ,

10

,

или

)?


Велико, мало

Мала риба Велика риба 1 а) Ко је већи, медвед или медведица? Чија је фотеља мања?

б) Нацртај велики и мали тањир за медведе. в) Нацртај велику и малу кашику за медведе. 2 Које је боје мања бабушка? Које је боје већа бабушка? Нацртај велику и малу бабушку.

11


Дуже, краће, више, ниже

Кратко

Дугачко

Теретни воз је дужи од путничког воза. Путнички воз је краћи од теретног воза. Упоредимо дужине сламки.

Бела сламка је краћа од плаве сламке. Црвена сламка је дужа од розе сламке. Црвена сламка је најдужа. Розе сламка и зелена сламка једнаке су дужине. Која је сламка најкраћа?

1 У  пореди дужине пертли.

2 С  ламку исеци на три дела тако да делови буду различите дужине. Поређај делове по дужини, од најкраћег до најдужег.

12


Упоредимо висину чланова породице.

Бане мама Мила тата Бане је виши од Миле. Тата је највиши.

Ана

Мама је нижа од тате. Мила је најнижа.

Плава зграда и зелена зграда су једнаке висине. Упореди приказане зграде по висини.

1 Упореди висину дрвећа.

Палма

Јабука

Јабука

Јелка

Храст

2 Нацртај чланове своје породице, од најнижег до највишег. 13


Дужина, ширина, висина

Висина Ширина

Дужина

Предмети имају дужину, ширину и висину.

Какве су кутије?

Дугачка кутија

Широка кутија

ЧУПОГЛАВАЦ ИЗ КУТИЈЕ Отворише кутијицу Јањица и Ната, Коју им је са вашара Синоћ донô тата. Из кутије искочио Чупоглавац мали. Па је стао ко да пита Но! Што сте ме звали? Јован Јовановић Змај Украси кутију за ситнице. Опиши је (дужина, ширина, висина). 14

Висока кутија


Поредимо предмете по величини

Најдуже

је виша од и

Најуже

Највише

је нижа од

.

једнаке су висине.

Најшире

.

је највиша.

На основу слике кућа реши задатке: 1 а) Упореди зелену и црвену кућу по дужини. б) Упореди дужину

с дужином осталих кућа.

2 а) Која је кућа најшира? б) Упореди све куће по ширини. 3 Упореди црвену и плаву кућу: а) по ширини; б) по висини; в) по дужини. 4 а) Каква је твоја кућа? б) Упореди дужину, ширину и висину своје куће с дужином, ширином и висином школе. 15


Шаре, низови Које боје треба да буде следећа куглица у низу?

Мина

Оља

Који знак недостаје? На првој слици недостаје а)

б)

1 Н  ацртај низ као на слици. а) б)

2 Која су следећа два члана низа? а) б)

а) Исеци колаж-папир на траке. б) Направи низ од трака према слици. в) Направи свој низ од трака. 16

.


Шта смо научили О ГЕОМЕТРИЈСКИМ ТЕЛИМА И ФИГУРАМА Умемо да препознамо геометријска тела: коцку, квадар, лопту, ваљак, пирамиду, купу. Умемо да препознамо геометријске фигуре: квадрат, круг, правоугаоник, троугао. Умемо да упоређујемо величине предмета (већи и мањи предмети, дуже, краће и једнако, најдуже, најуже, најкраће, најшире, највише). Умемо да опишемо особине предмета: дужину, ширину, висину. Умемо да препознајемо и правимо шаре и низове.

Важне речи: yy коцка yy квадар yy лопта yy ваљак yy пирамида yy купа yy круг yy квадрат yy правоугаоник yy троугао yy дужина, ширина, висина

Именуј све облике које видиш на слици.

17


МАТЕМАТИКА 1

Уџбеник за први разред основне школе

Аутор Проф. др Јасмина Милинковић Илустровао Борис Кузмановић Уредник Свјетлана Петровић Лектор Ивана Игњатовић Графичко обликовање Душан Павлић Припрема за штампу Љиљана Павков Издавач Креативни центар Градиштанска 8 Београд Тел./факс: 011/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www.kreativnicentar.rs

За издавача Љиљана Маринковић Штампа Година штампе Тираж Copyright © Креативни центар, 2018

Министар просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије одобрио је издавање и употребу овог уџбеника за наставу математике у првом разреду основне школе решењем број 650-02-00076/2018-07 од 27. 4. 2018.


Matematika 1 udžbenik  
Matematika 1 udžbenik