Page 1


MA TEMA TIKA učebnica pre 1. ročník základnej školy s úlohami na precvičovanie


Čo obsahuje Vzťahy Čo nám vravia tieto farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9 Čo nám vravia tieto znaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1 Hore, dolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Nad, pod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Naľavo, napravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15 Pred, za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Medzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Dopredu, dozadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Doľava, doprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Do, zo, nahor , nadol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 V, na, mimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Dlhé, dlhšie, najdlhšie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Vysoké, vyššie, najvyššie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

36

Základné geometrické pojmy Geometrické telesá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24-25 Rovné, krivé a lomené čiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26-27 Otvorené a uzavreté čiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28-30 Bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Úsečka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-35 Geometrické útvary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-39 Množiny Množina. Člen prvok množiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42 Označovanie množiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Podmnožina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-45 Porovnávanie množín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46-49 Prirodzené čísla do 100 Počítanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Číslo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52, 55-56, 59-60, 79, 106-107 Číslo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 55-56, 59-60, 79, 106-107 Číslo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54, 55-56, 59-60, 79, 106-107 Čísla 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-60, 79, 106-107 Nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68, 79, 106-107 Čísla 6, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-70, 79, 106-107 Číslo 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72, 79, 106-107 Číslo 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73, 79, 106-107 Číslo 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-75, 79, 106-107 Čísla 11, 12, 13, 14-15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103-104, 106-107 Čísla 16, 17, 18, 19, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105-107 Čísla do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-137, 150 Jednociferné a dvojciferné čísla do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Desiatky prvej stovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

táto kniha

Desiatky a jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10-1 11 Prvá a druhá desiatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3 Párne a nepárne čísla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 19-121 Poradové čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77 Predchodca a nasledovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Číselná priamka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Matematické znamienka Znamienka < (menšie) a > (väčšie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62-64 Znamienko + (plus, a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Znamienko = (rovná sa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Znamienko – (mínus, menej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Sčítanie Sčítance a súčet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-83 Výmena miest sčítancov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-85 Trisčítance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Zoskupovanie sčítancov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87-88 O toľko väčšie číslo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Sčítanie do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82-88, 95-97 Sčítanie do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 14, 116-1 18, 122-123 Sčítanie čísel väčších od desať . . . . . . . . . . . . . . . 128-130, 138-139 Sčítanie do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-141, 145 Neznáme číslo pri sčítaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Súvis medzi sčítaním a odčítaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Sčítanie pomocou číselnej priamky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Odčítanie Menšenec, menšiteľ, rozdiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91 O toľko menšie číslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Odčítanie do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91, 95-97 Odčítanie do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 15-1 18, 122-123 Odčítanie čísel väčších od desať . . . . . . . . . . . . . . 131-133, 138-139 Odčítanie do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142-143, 145 Neznáme číslo pri odčítaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Súvis medzi sčítaním a odčítaním. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Odčítanie pomocou číselnej priamky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-101 Miery a meranie Peniaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125-127 Meranie dĺžky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146-148 Čo sme sa naučili . . . . . . . . . 22-23, 31, 40, 51, 61, 71, 81, 92, 102, 112, 124, 134, 144, 149 Aj toto je matematika . . . . . . . . . . . 21, 42, 49, 75, 77, 80, 88, 108, 113, 120, 133 Riešenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151-152

päť

5


Pokyny Každá úloha v tejto knihe je hádanka. Ak dobr e por ozmýšľaš, nájdeš riešenie, rozlúštiš hádanku. Ľahšie sa ti bude lúštiť, ak sa naučíš reč matematiky . Tu hľa máš krátke pokyny na začiatok. V prvej časti knihy vyrieš úlohy tak, ako ti hovoria znaky .

Niektoré úlohy čakajú, že ich ty dokončíš, ale tak, ako sú začaté.

DOKONČ ZAČATÉ.

Na okraji ľavej strany si neskoršie všimneš rad čísel, v ktorom podaktoré chýba. V iď, ktoré to číslo nie je na svojom mieste a napíš ho.

Sú tu i úlohy , na vyriešenie ktorých treba nakresliť toľko vecí, koľko ukazuje číslo.

1 2

Do prázdnych políčok vpíš chýbajúce čísla. Budeš sa učiť písať čísla. Píš tak, ako ti ukazujú šípky.

3 4 5

Vypoèítaj.

6 POKRAÈUJ

V PÍSANÍ.

7 8 9

6 šesť


Každá strana v knihe je označená číslom, ale aj slovom. Ak slová niekde vystali, napíš ich ty. Ak to nevieš urobiť teraz, napíšeš ich neskôr . Veľmi je dôležité naučiť sa čísla správne písať aj slovami.

Napíš slovom:

Všimneš

si aj niektoré zvláštne časti:

Čo sme sa naučili Na týchto stranách na jednej úlohe preverujeme, čo sme sa v ktorej lekcii naučili.

štyridsaťjeden

Aj toto je matematika! V týchto častiach sa nachádzajú zaujímavé úlohy , ktoré si od teba vyžadujú rozmýšľanie a vynaliezavosť. Riešenia týchto úloh nájdeš na strane 152.

Aj toto je matematika! v červenom políčku vyfarbi do  Krúžky zelena. Krúžky v modrom políčku vyfarbi do žlta. Krúžky medzi modrým políčkom vyfarbi do čierna.

Občas sa v knihe budeš kamarátiť s Ankou a Jankom, ktorí rovnako ako ty chodia do prvej triedy.

a červeným

Ak niečomu nerozumieš, opýtaj sa kamaráta alebo kamarátky , učiteľky alebo rodičov. Tak sa matematiku ešte lepšie naučíš! ŠŤASTLIVO!

sedem

7


ČO NÁM VRA VIA TIET O FARBY VYF ARBI TOU FARBOU,

8 osem

KT OROU JE OZNAČENÉ.


VYF ARBI TAK, AKO JE ZAČATÉ.

DOKRESLI A VYF ARBI.

Napíš písmenami:

9


ČO NÁM VRA VIA TIET O ZNAKY UROB TO, ČO TI HOVORIA ZNAKY .

NÁJDI A VYF ARBI MASKU, KT ORÁ JE INAKŠIA AKO OST ATNÉ.

10


VYSVETLI, ČO ZNAMENAJÚ

TIETO ZNAKY .

POSPÁJAJ ICH S OBRÁZKAMI.

jedenásť

11


HORE,

DOLU

DOKONČ ZAČATÉ.

12

dvanásť


NAD, POD

ZAKRÚŽKUJ VŠETKO, KVET OM.

ČO SA NACHÁDZA

NAD

NAD HLADINU MORA NAKRESLI VTÁKA. POD HLADINU MORA NAKRESLI R YBU.

13


NAĽAV O, NAPRA V O

VYF ARBI PRA VÚ VÁZU

DO ZELENA.

NAĽAVO OD KNIHY NAKRESLI CERUZKU. NAPRA VO OD KNIHY NAKRESLI GUMIČKU.

GUĽKU, KT ORÁ JE NAĽAVO OD ČERVENEJ, VYF ARBI DO ŽLTA. GUĽKU NAPRA VO OD ČERVENEJ VYF ARBI DO MODRA.

JE ČERVENÉ AUT O PARKOV ANÉ NAPRA VO OD MODRÉHO? ODPOVEĎ ZAKRÚŽKUJ. ÁNO

14

štrnásť

NIE


V KT OREJ JE RUKE – V ĽAVEJ, ČI V PRA VEJ?

ZAKRÚŽKUJ VŠETKY

ZMRZLINY V PRA VEJ RUKE.

Dokonč začaté.

15


MA TEMA TIKA

učebnica pre prvý ročník základnej školy s úlohami na precvičovanie tretievydanie

autori Dr. Simeon Marinković Mr. Ljiljana Marinkovićová Dejan Begović ilustroval

Nikola Vitković

recenzenti

Prof.Dr. Mirko Dejić, Učiteľská fakultav Belehrade Tatjana Jašinová – Mojseová, profesorka triednej výuky , ZŠ Mladosť, Vršac

zo srbčiny preložil Zor oslav Spevák lektorovala grafická úprava

Katarína Melichová Dušan Pavlić

príprava do tlače Nebojša Mitić vydavateľ Kreatívne centrum Gradištanska 8 Belehrad Tel./fax: 01 1/ 38 20 464, 38 20 483, 24 40 659 www . kreativnicentar.rs redaktorka

Anđelka Ružićová

za vydavateľa Slavica Markovićová

CIP- Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 37.016:51-028.3(075.2) MAR INKOVIĆ, Simeon, 1941 Matematika : učebnica pre 1. ročník základnej školy : s úlohami na precvičovanie / [Simeon Marinković, Ljiljana Marinkovićová, Dejan Begović ; ilustroval Nikola V itković ; zo srbčiny preložil Zoroslav Spevák]. - 3. vyd. - Belehrad : Kreativni centar, 2013 (Beograd : Publikum). - 155 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm. - (Kreativna škola)

tlačí Publikum

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. Tiraž 500.

500

ISBN 978-86-7781-473-1 1. Marinković, Ljiljana, 1964 [аутор] 2. Begović, Dejan, 1957 [аутор]

© Kreatívne centrum, 2013

COBISS.SR-ID 199887628

náklad copyright

Minister osvety a športu Republiky Srbsko schválil vydanie a používanie tejto učebnice v prvom ročníku základnej školy výmerom číslo 650-02-00135/2008-06 zo dňa 25. 06. 2008.


Obsah Čo obsahuje táto kniha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čo nám vravia tieto farby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čo nám vravia tieto znaky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1 Hore, dolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nad, pod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Naľavo, napravo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-15 Pred, za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Medzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dopredu, dozadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Doľava, doprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Do, zo, nahor , nadol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aj toto je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geometrické telesá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rovné, krivé a lomené čiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otvorené a uzavreté čiary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V, na, mimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úsečka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dlhé, dlhšie, najdlhšie. Vysoké, vyššie, najvyššie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geometrické útvary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37-39 Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Množina. Člen (prvok) množiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41-42 Označovanie množiny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podmnožina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porovnávanie množín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Počítanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číslo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číslo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číslo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 6 -7 8-9 1 12 13 . 16 17 18 19 20 21 22-23 24-25 26-27 28-30 31 32 . 33 34-35 36 40 43 44-45 46-49 50 51 . 52 . 53 . 54

stopäťdesiatri

153


Čísla 1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-56 Čísla 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57-58 Čísla 1, 2, 3, 4, 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59-60 Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Znaky < (menšie) a > (väčšie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62-64 Znamienko + (plus, a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Znamienko = (rovná sa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Znamienko – (mínus, menej) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Nula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Čísla 6, 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6970 Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 . 72 Číslo 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Číslo 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73 Číslo 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7475 Poradové čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76-77 Predchodca a nasledovník . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Čísla od 0 po 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Aj toto je matematika! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Sčítance a súčet. Sčítanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82-83 Výmena miest sčítancov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84-85 Trisčítance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86 Zoskupovanie sčítancov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87-88 Menšenec, menšiteľ, rozdiel. Odčítanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89-91 Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 93 O toľko väčšie číslo. O koľko je jedno číslo väčšie od druhého . . . . . . . . . . . . . . . . O toľko menšie číslo. O koľko je jedno číslo menšie od druhého . . . . . . . . . . . . . . . 94 Sčítanie a odčítanie do 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-96 Súvis medzi sčítaním a odčítaním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Neznáme číslo pri sčítaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Neznáme číslo pri odčítaní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Číselná priamka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100-101 Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 103-104 Čísla 11, 12, 13, 14, 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čísla 16, 17, 18, 19, 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

154

stopäťdesiatštyri


Čísla od 0 po 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednociferné a dvojciferné čísla do 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desiatky prvej stovky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desiatky a jednotky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prvá a druhá desiatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sčítanie v druhej desiatke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odčítanie v druhej desiatke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sčítanie a odčítanie v druhej desiatke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Párne a nepárne čísla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sčítanie a odčítanie do 20 (2 úkony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122-123 Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peniaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125-127 Sčítanie čísel väčších od desať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128-130 Odčítanie čísel väčších od desať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131-133 Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čísla do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135-137 Sčítanie a odčítanie čísel väčších od desať . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sčítanie do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140-141 Odčítanie do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142-143 Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sčítanie a odčítanie do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meranie dĺžky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čo sme sa naučili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Čísla do 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aj toto je matematika! – riešenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

106-107 108 109 110-1 11 112 113 114 115 116-1 18 119-121 124

134 138-139 144 145 146-148 149 150 151-152

stopäťdesiatpäť

155


Matematika 1 - slovački jezik  
Matematika 1 - slovački jezik